ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Іменем України

02 листопада 2020 рокуСєвєродонецькСправа № 360/3242/20

Суддя Луганського окружного адміністративного суду Чернявська Т.І., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) справу за позовом Головного управління ДПС у Луганській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Леанза» про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу в загальній сумі 873769,99 грн,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Луганського окружного адміністративного суду перебуває адміністративна справа за позовом Головного управління ДПС у Луганській області (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Леанза» (далі - відповідач), в якому позивач просить:

- стягнути кошти за податковим боргом з податку на додану вартість з рахунків платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю «Леанза» у банках та з рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість в сумі 873081,99 грн, з яких 663428,00 грн - основний платіж, 202456,25 грн - штрафні санкції та 7197,74 грн - пеня;

- стягнути кошти за податковим боргом з податку на прибуток приватних підприємств за основним платежем з рахунків платника податків Товариства з обмеженою відповідальністю «Леанза» у банках в сумі 688,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що за відповідачем рахується податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 873081,99 грн, який виник на підставі прийнятих контролюючим органом податкових повідомлень-рішень від 03 квітня 2020 року №№ 0009735204, 0009725204 та нарахованої пені.

Також за відповідачем рахується податковий борг з податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 688,00 грн, який виник на підставі самостійно нарахованих на підставі звітної податкової декларації від 25 лютого 2020 року № 9334715242 податкових зобов`язань.

Позивачем відповідно до вимог статті 59 Податкового кодексу України направлено відповідачу поштою податкову вимогу форми «Ю» від 26 травня 2020 року № 59720-52.

З посиланням на норму підпункту 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 та пункту 87.11 статті 87 Податкового кодексу України, Головне управління ДПС у Луганській області просить стягнути з відповідача кошти в рахунок погашення податкової заборгованості.

Ухвалою від 07 вересня 2020 року про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішив розглядати дану справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) (арк. спр. 31-32).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Леанза» ухвалу від 07 вересня 2020 року про відкриття провадження в адміністративній справі отримало 08 вересня 2020 року, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення (арк. спр. 36). Правом подати суду відзив на позовну заяву разом з доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, відповідач не скористався. Відповідно до положень частини шостої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши справу в межах заявлених позовних вимог і наданих доказів, оцінивши докази відповідно до статей 72-76, 90 КАС України, судом встановлено таке.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Леанза» (ідентифікаційний код 43103132) зареєстроване юридичною особою, знаходиться у м. Сєвєродонецьку Луганської області та перебуває на обліку в Головному управлінні ДПС у Луганській області, Сєвєродонецьке управління, ДПІ у м. Сєвєродонецьку (м. Сєвєродонецьк) як платник податків, про що свідчать витяг з реєстраційних та облікових даних платника податків та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02 листопада 2020 року (арк. спр. 4-5, 51-53).

13 лютого 2020 року посадовою особою Головного управління ДПС у Луганській області проведено камеральну перевірку відповідача, за наслідками якої складено акт від 13 лютого 2020 року № 392/12-32-52-04-12/43103132 Про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість Товариством з обмеженою відповідальністю Леанза , код ЄДРПОУ 43103132, за грудень 2019 року (арк. спр. 12-14).

Перевіркою встановлено порушення пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України, в результаті чого завищено податковий кредит на суму ПДВ 663428,00 грн, що призвело до заниження суми позитивного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, яке сплачується до державного бюджету, на суму 663428,00 грн.

Акт від 13 лютого 2020 року № 392/12-32-52-04-12/43103132 направлено відповідачу рекомендованим листом з повідомленням та повернуто до Головного управління ДПС у Луганській області у зв`язку з неврученням адресату (арк. спр. 15).

03 квітня 2020 року Головним управлінням ДПС у Луганській області у відношенні Товариства з обмеженою відповідальністю Леанза винесено податкове повідомлення-рішення № 0009735204, яким відповідачу збільшено суму грошового зобов`язання за платежем 14010100 Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт/послуг) на 663428,00 грн та застосовано штрафні (фінансові) санкції (штрафи) в сумі 165857,00 грн (арк. спр. 16-17).

Податкове повідомлення-рішення від 03 квітня 2020 року № 0009735204 направлено відповідачу рекомендованим листом з повідомленням та повернуто до Головного управління ДПС у Луганській області у зв`язку з неврученням адресату (арк. спр. 18).

Також, 13 лютого 2020 року посадовою особою Головного управління ДПС у Луганській області проведено камеральну перевірку відповідача, за наслідками якої складено акт від 13 лютого 2020 року № 393/12-32-52-04-12/43103132 Про результати камеральної перевірки податкової звітності з податку на додану вартість Товариство з обмеженою відповідальністю Леанза , код ЄДРПОУ 43103132, з питань своєчасності реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН за грудень 2019 року (арк. спр. 19-20).

Перевіркою встановлено несвоєчасну реєстрацію Товариством з обмеженою відповідальністю Леанза податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за грудень 2019 року.

Акт від 13 лютого 2020 року № 393/12-32-52-04-12/43103132 направлено відповідачу рекомендованим листом з повідомленням та повернуто до Головного управління ДПС у Луганській області у зв`язку з неврученням адресату (арк. спр. 21).

03 квітня 2020 року Головним управлінням ДПС у Луганській області у відношенні Товариства з обмеженою відповідальністю Леанза винесено податкове повідомлення-рішення № 0009725204, яким до відповідача застосовано штраф у розмірі 36599,25 грн (арк. спр. 22-23).

Податкове повідомлення-рішення від 03 квітня 2020 року № 0009725204 направлено відповідачу рекомендованим листом з повідомленням та повернуто до Головного управління ДПС у Луганській області у зв`язку з неврученням адресату (арк. спр. 24).

У зв`язку з донарахуванням контролюючим органом податкових зобов`язань за податковим повідомленням-рішенням від 03 квітня 2020 року № 0009735204, відповідно до вимог пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України 17 травня 2020 року відповідачу нарахована пеня в загальній сумі 7197,74 грн.

Отже, заборгованість відповідача з податку на додану вартість становить 873081,99 грн, з яких 663428,00 грн - податкові зобов`язання, 202456,25 грн - штрафні (фінансові) санкції (штрафи), 7197,74 грн - пеня, нарахована відповідно до вимог пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України.

Відповідно до розділу 2 Звіт про фінансові результати за 2019 рік Фінансової звітності малого підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю Леанза станом на 01 січня 2020 року чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 6826,80 тис. грн (арк. спр. 7).

25 лютого 2020 року Товариством з обмеженою відповідальністю Леанза до Головного управління ДПС у Луганській області, Сєвєродонецьке управління, ДПІ у м. Сєвєродонецьку (м. Сєвєродонецьк) подано податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2019 рік від 25 лютого 2020 року № 9334715242, в якій визначено податкове зобов`язання з податку на прибуток підприємства в сумі 688,00 грн з терміном сплати до 10 березня 2020 року.

Отже, заборгованість відповідача з податку на прибуток підприємства становить 688,00 грн, з яких 688,00 грн - податкові зобов`язання.

Вирішуючи адміністративну справу по суті заявлених вимог, суд виходить з такого.

Статтею 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до статті 14 Податкового кодексу України (тут і надалі посилання на норми Податкового кодексу України наводяться в редакції, яка діяла на час виникнення спірних правовідносин):

грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (підпункт 14.1.39 пункту 14.1);

податкове зобов`язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк) (підпункт 14.1.156 пункту 14.1);

пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов`язань у встановлених цим Кодексом випадках та не сплачена у встановлені законодавством строки (підпункт 14.1.162 пункту 14.1);

податковий борг - сума узгодженого грошового зобов`язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом (підпункт 14.1.175 пункту 14.1).

податок; оподаткування; платник податку; оподатковувана операція для цілей розділу V цього Кодексу - відповідно податок на додану вартість; оподаткування податком на додану вартість; платник податку на додану вартість; операція, яка підлягає оподаткуванню податком на додану вартість (підпункт 14.1.186 пункту 14.1);

штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) - плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності (підпункт 14.1.265 пункту 14.1).

Пунктом 15.1 статті 15 Податкового кодексу України визначено, що платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Кожний з платників податків може бути платником податку за одним або кількома податками та зборами (пункт 15.2 статті 15 Податкового кодексу України).

Згідно з пунктом 54.1 статті 54 Податкового кодексу України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою.

Відповідно до пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

- календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (підпункт 49.18.1 пункту 49.18);

- календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (підпункт 49.18.2 пункту 49.18);

- календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підпункт 49.18.3 пункту 49.18);

- календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV цього Кодексу (підпункт 49.18.4 пункту 49.18);

- календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підпункт 49.18.5 пункту 49.18);

- календарному року для платників податку на прибуток для податкової декларації, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підпункт 49.18.6 пункту 49.18).

Згідно з пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу України платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Контролюючий орган зобов`язаний самостійно визначити суму грошових зобов`язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від`ємного значення об`єкта оподаткування податком на прибуток або від`ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов`язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган (підпункт 54.3.3 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України).

Відповідно до пункту 57.3 статті 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

В порушення вимог пункту 57.3 статті 57 Податкового кодексу України Товариство з обмеженою відповідальністю «Леанза» протягом 10 календарних днів після отримання податкових повідомлень-рішень від 03 квітня 2020 року №№ 0009735204, 0009725204 грошове зобов`язання самостійно не сплатило, внаслідок чого за платником податків утворився податковий борг в загальній сумі 865884,25 грн.

Відповідно до пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України (в редакції, яка діла до 01 січня 2019 року) нарахування пені розпочинається:

129.1.1. при нарахуванні суми грошового зобов`язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов`язання, визначеного цим Кодексом (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);

129.1.2. при нарахуванні суми податкового зобов`язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов`язаних з проведенням податкових перевірок, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов`язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження);

129.1.3. при нарахуванні суми податкового зобов`язання, визначеного платником податків або податковим агентом, - після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов`язання.

У разі скасування нарахованого контролюючим органом грошового зобов`язання (його частини) у порядку адміністративного та/або судового оскарження пеня за період заниження такого грошового зобов`язання (його частини) скасовується (пункт 129.2 статті 129 Податкового кодексу України).

Згідно з підпунктом 129.3.1 пункту 129.3 статті 129 Податкового кодексу України нарахування пені закінчується у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов`язань.

У разі часткового погашення податкового боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку (абзац шостий пункту 129.3 статті 129 Податкового кодексу України).

Відповідно до абзацу першого пункту 129.4 статті 129 Податкового кодексу України на суми грошового зобов`язання, визначеного підпунктами 129.1.1 та 129.1.2 пункту 129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог цього Кодексу, коли її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов`язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

На суми грошового зобов`язання, визначеного підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (абзац другий пункту 129.4 статті 129 Податкового кодексу України в редакції, яка діяла до 01 січня 2019 року).

Згідно з абзацом другим пункту 129.4 статті 129 Податкового кодексу України в редакції, яка діяла до 01 січня 2019 року, на суми грошового зобов`язання, визначеного підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, починаючи з 91 календарного дня (з 271 календарного дня у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу), що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов`язання, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

Відповідно до пункту 129.5 статті 129 Податкового кодексу України зазначений розмір пені застосовується щодо всіх видів податків, зборів та інших грошових зобов`язань, крім пені, яка нараховується за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що встановлюється відповідним законодавством.

Нараховану відповідно до статті 129 Податкового кодексу України 17 травня 2020 року пеню з податку на додану вартість в сумі 7197,74 грн Товариство з обмеженою відповідальністю «Леанза» самостійно не сплатило, внаслідок чого за платником податків утворився податковий борг в сумі 7197,74 грн.

Таким чином, податковий борг з податку на додану вартість, заявлений до стягнення у даній справі, складає 873081,99 грн (865884,25 грн (грошові зобов`язання, визначені платнику податків контролюючим органом) + 7197,74 грн (нарахована відповідно до статті 129 Податкового кодексу України пеня)).

Наявність у відповідача податкового боргу з податку на додану вартість станом на час розгляду даної адміністративної справи в загальній сумі 873081,99 грн підтверджена інформацією про наявність/відсутність податкового боргу по підприємству-боржнику станом на 14 серпня 2020 року (арк. спр. 8), розрахунком боргу з податку на додану вартість по підприємству-боржнику боржнику станом на 14 серпня 2020 року (арк. спр. 10), інтегрованою карткою платника податків з податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) за 2020 рік (арк. спр. 11, 38) та розрахунком пені з податку на додану вартість (арк. спр. 9).

Відповідно до підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Податкового кодексу України платниками податку - резидентами є суб`єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 цієї статті.

Об`єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу (абзац перший підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України.

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду... (пункт 137.4 статті 137 Податкового кодексу України).

В порушення вимог пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України Товариство з обмеженою відповідальністю «Леанза» протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом грошове зобов`язання самостійно не сплатило, внаслідок чого за платником податків утворився податковий борг в загальній сумі 688,00 грн.

Наявність у відповідача податкового боргу з податку на прибуток підприємства станом на час розгляду даної адміністративної справи підтверджена інформацією про наявність/відсутність податкового боргу по підприємству-боржнику станом на 14 серпня 2020 року (арк. спр. 8), розрахунком податкового боргу з податку на прибуток підприємства станом на 14 серпня 2020 року (арк. спр. 25), інтегрованою карткою платника податків з податку прибуток приватних підприємств за 2020 рік (арк. спр. 26, 39).

Пунктом 95.1 статті 95 Податкового кодексу України регламентовано, що контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини (пункти 95.2 та 95.3 статті 95 Податкового кодексу України).

27 травня 2020 року Головним управлінням ДПС у Луганській області рекомендованим листом з повідомленням про вручення надіслано Товариству з обмеженою відповідальністю «Леанза» податкову вимогу форми «Ю» від 26 травня 2020 року № 59720-52 (арк. спр. 6, 50).

Оскільки податкова вимога від 26 травня 2020 року № 59720-52 є чинною (доказів про скасування або відкликання податкової вимоги суду не надано), суд дійшов висновку, що контролюючим органом при зверненні до адміністративного суду з позовом про стягнення коштів за податковим боргом дотримані вимоги пункту 95.2 статті 95 Податкового кодексу України.

Згідно із пунктом 41.1 статті 41 Податкового кодексу України контролюючими органами є податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) - щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених підпунктом 41.1.2 цього пункту), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи його територіальні органи.

Державні податкові інспекції є структурними підрозділами територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та діють на підставі положень про такі територіальні органи, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в межах функцій, визначених статтею 19-3 цього Кодексу (пункт 41.3 статті 41 Податкового кодексу України).

Відповідно до пункту 41.4 статті 41 Податкового кодексу України органами стягнення є виключно контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 цього пункту, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.

Згідно з підпунктами 19-1.1.22, 19-1.1.45 пункту 19-1.1 статті 19-1 Податкового кодексу України контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, виконують такі функції, крім особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій статтею 19-3 цього Кодексу: здійснюють погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів; звертаються до суду у випадках, передбачених законодавством.

Контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини (підпункт 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України).

Головне управління ДПС у Луганській області (ідентифікаційний код 43143746) є органом державної влади та зареєстровано юридичною особою, про що свідчить виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04 червня 2020 року (арк. спр. 40-41).

Згідно з Положенням про Головне управління ДПС у Луганській області, затвердженим наказом Державної податкової служби України від 12 липня 2019 року № 14 (у редакції наказу Державної податкової служби України від 29 липня 2020 року № 372), Головне управління ДПС у Луганській області (далі - ГУ ДПС) є територіальним органом Державної податкової служби України (далі - ДПС), який підпорядковується ДПС. ГУ ДПС забезпечує реалізацію повноважень ДПС на території Луганської облатсі. ГУ ДПС є правонаступником майна, прав та обов`язків Головного управління ДФС у Луганській області, у відповідних сферах діяльності. Основними завданнями ГУ ДПС (крім особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій (далі ДПІ)) є забезпечення реалізації державної податкової політики, здійснення у межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотримання порядку проведення розрахункових операцій, у тому числі готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону. Відповідно до підпунктів 15, 22 пункту 4 вказаного Положення ГУ ДПС відповідно до покладених на нього завдань здійснює погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів; звертається до суду у випадках, передбачених законом (арк. спр. 42-49).

З вищевикладеного слідує, що у межах спірних правовідносин контролюючим органом, уповноваженим здійснювати стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, на суму податкового боргу або його частини є Головне управління ДПС у Луганській області.

Враховуючи, що відповідачем за час розгляду даної справи податковий борг з податку на додану вартість в сумі 873081,99 грн та з податку на прибуток приватних підприємств в сумі 688,00 грн не сплачений, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню повністю.

Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, суд виходить з такого.

Відповідно до частини другої статті 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

При частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог. При цьому суд не включає до складу судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами, витрати суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката та сплату судового збору (частина третя статті 139 КАС України).

З викладеного слідує, що витрати суб`єкта владних повноважень на сплату судового збору відносяться на рахунок суб`єкта владних повноважень. Такий вид судових витрат, як судовий збір, поверненню позивачу - суб`єкту владних повноважень, не підлягає.

Такі обмеження у можливостях суб`єктів владних повноважень свідчать про загальну спрямованість адміністративного судочинства на захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у спірних правовідносинах із владою.

Оскільки Головне управління ДПС у Луганській області у вказаній справі є суб`єктом владних повноважень, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для стягнення з відповідача судового збору на користь позивача.

Керуючись статтями 2, 8, 9, 19, 20, 32, 77, 90, 94, 132, 139, 241-246, 250, 255, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Головного управління ДПС у Луганській області (ідентифікаційний код 43143746, місцезнаходження: 93401, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 72) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Леанза» (ідентифікаційний код 43103132, місцезнаходження: 93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд. 22, офіс 106/6) про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу в загальній сумі 873769,99 грн задовольнити повністю.

Стягнути на користь Державного бюджету України кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Леанза» з рахунків у банках, обслуговуючих Товариство з обмеженою відповідальністю «Леанза» , та з рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість за податковим боргом з податку на додану вартість в сумі 873081,99 грн (вісімсот сімдесят три тисячі вісімдесят одна грн 99 коп.).

Стягнути на користь Державного бюджету України кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Леанза» з рахунків у банках, обслуговуючих Товариство з обмеженою відповідальністю «Леанза» , за податковим боргом з податку на прибуток приватних підприємств в сумі 688,00 грн (шістсот вісімдесят вісім грн 00 коп.).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого статтею 295 КАС України, всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Першого апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя Т.І. Чернявська

Дата ухвалення рішення 02.11.2020
Зареєстровано 03.11.2020
Оприлюднено 04.11.2020

Судовий реєстр по справі 360/3242/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 02.11.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.09.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 360/3242/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону