ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"02" листопада 2020 р.м. Одеса Справа № 916/3050/20

Господарський суд Одеської області у складі судді Бездолі Ю.С.,

розглянувши матеріали позовної заяви за вх.№3156/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Одеська обласна енергопостачальна компанія (65007, м. Одеса, вул. М. Арнаутська, буд. 88, код ЄДРПОУ 42114410)

до відповідача Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського Національної академії наук України (65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд. 86, код ЄДРПОУ 03534535)

про стягнення 132679,84 грн., -

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" звернулось до Господарського суду Одеської області з позовом до Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського Національної академії наук України про стягнення 132679,84 грн. заборгованості, з яких: 123674,58 грн. основного боргу за спожиту активну електричну енергію, 1510,45 грн. 3% річних, 1236,74 грн. інфляційних втрат та 6258,07 грн. пені.

Відповідно до ч.1 ст. 176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч. 1, 3, 5 ст. 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного або позовного провадження (загального або спрощеного). При цьому спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб ; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з ч.1 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

При цьому, частиною 4 статті 247 ГПК визначено що у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи: 1) про банкрутство; 2) за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство; 3) у спорах, які виникають з корпоративних відносин, та спорах з правочинів щодо корпоративних прав (акцій); 4) у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 5) у спорах, що виникають з відносин, пов`язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції; 6) у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних такою посадовою особою юридичній особі її діями (бездіяльністю); 7) у спорах щодо приватизації державного чи комунального майна; 8) в яких ціна позову перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 9) інші вимоги, об`єднані з вимогами у спорах, вказаних у пунктах 3 - 8 цієї частини.

Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження, відповідно до ч. 1 ст. 250 ГПК України, суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд дійшов висновку про достатність поданих матеріалів для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі. Приймаючи до уваги малозначність справи, обсяг та характер доказів у справі, а також враховуючи, що дана справа не відноситься до категорії справ, визначених ч.4 ст. 247 ГПК України, суд вважає необхідним розглядати справу №916/3050/20 у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи.

Водночас, дослідивши матеріали позовної заяви та приймаючи до уваги, що за приписами ч.6 ст. 91 ГПК України якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу , господарський суд зобов`язує позивача надати суду для огляду у судовому засіданні оригінали всіх доданих позивачем в додатку до позовної заяви письмових доказів.

Суд звертає увагу учасників справи, що наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 №196 (з наступними змінами та доповненнями) затверджено Порядок роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду (Порядок), у пункті 2 розділу ІІ якого зазначено, що системою відеоконференцзв`язку є комплекс технічних засобів та програмного забезпечення (за посиланням на офіційному веб-порталі судової влади України vkz.court.gov.ua) або інші доступні суду та учасниками судового процесу засоби, що забезпечують проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв`язку та відповідають вимогам законодавства. У розділах ІІ-ІV вказаного Порядку встановлено процедуру подання заяви про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, форму та зміст такої заяви, визначено механізм призначення та проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Керуючись ст.ст. 12, 171, 176, 234, 235, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №916/3050/20.

2.Розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

3.Судове засідання для розгляду справи по суті призначити на "24" листопада 2020 р. о 14:15. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань № 4 (1 поверх), тел. 0(482)307-954.

4.Зобов`язати позивача до 24.11.2020 надіслати або вказати можливий термін надсилання оригіналів всіх поданих до суду в додатку до позовної заяви письмових доказів (для огляду суду).

5.Запропонувати відповідачу надати до суду відзив на позовну заяву з доказами направлення позивачу - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали та заперечення на відповідь на відзив (якщо така буде подана) - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

6.Запропонувати позивачу у строк протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов надати суду відповідь на відзив на позов, а також докази направлення відповіді на відзив відповідачу.

7.Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

8.Запропонувати сторонам вжити можливих заходів до врегулювання спору мирним шляхом.

9.Повідомити учасників справи про наявність в Господарському суді Одеської області технічної можливості проведення судових засідань в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду відповідно до ч.ч. 4-5 ст. 197 ГПК України та Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.04.2020 №196 (із змінами та доповненнями), а також у приміщенні суду згідно з ч.ч. 6-8 ст. 197 ГПК України.

10.Звернути увагу учасників справи при заявленні відповідного клопотання враховувати зазначену можливість проведення Господарським судом Одеської області судового засідання в режимі відеоконференції (як в приміщенні суду, так і поза межами приміщення суду) та повідомляти суд у разі відсутності можливості забезпечити явку представника у судове засідання про конкретні причини, які заважають прийняти участь в судовому засіданні за таких умов.

11.Повідомити учасників справи, що Господарський суд Одеської області забезпечує учасникам справи реалізацію їх процесуального права бути присутнім в судовому засіданні очно без обмежень із використанням засобів індивідуального захисту.

12.Роз`яснити учасникам справи про можливість дистанційно надавати суду всі необхідні документи в електронному вигляді на електронну адресу суду (з електронним цифровим підписом) через особистий кабінет в системі Електронний суд або поштою.

Ухвала набирає чинності 02.11.2020 та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Суддя Ю.С. Бездоля

Дата ухвалення рішення 02.11.2020
Зареєстровано 03.11.2020
Оприлюднено 04.11.2020

Судовий реєстр по справі 916/3050/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 17.12.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 25.11.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.11.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону