ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2020 р. Справа№200/6824/20-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Мозгової Н.А.

при секретарі Зурабашвілі А.О.

за участю:

представника позивача не з`явився

представника відповідача не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Головного управління ДПС у Донецькій області до товариства з обмеженою відповідальністю СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ про стягнення з платника податків податкового боргу,

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2020 року позивач, Головне управління ДПС у Донецькій області (код ЄДРПОУ: 43142826, місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Італійська, 59), звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ (код ЄДРПОУ: 42847412, місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Італійська, б.136-а) про стягнення коштів з рахунків у банківських установах, які обслуговують ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" в рахунок погашення податкового боргу на суму 50062176,24 грн.

Позивач в обґрунтування адміністративного позову посилається на те, що відповідачем обов`язок щодо сплати суми податкового зобов`язання не виконується. Зазначає, що на теперішній час загальна сума податкового боргу з податку на додану вартість становить 50062176,24 грн.

Ухвалою суду від 27.07.2020 року відкрито провадження у справі №200/6824/20-а в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 25.08.2020 року.

Ухвалою суду від 25.08.2020 року відкладено підготовче засідання на 14.09.2020 року.

Ухвалою суду від 14.09.2020 року продовжено строк проведення підготовчого провадження у справі на 30 днів. У підготовчому засіданні оголошено перерву до 28.09.2020 року.

Ухвалою суду від 28.09.2020 року відкладено підготовче засідання на 12.10.2020 року.

Ухвалою суду від 12.10.2020 року закрито підготовче провадження по справі №200/6824/20-а та призначено справу до судового розгляду на 02.11.2020 року.

Представник позивача у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. 02.11.2020 року надав заяву про проведення судового засідання в прядку письмово провадження.

Представник відповідача у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Відзив на адміністративний позов не надав.

Відповідно до положень ч.4 ст.229 КАС України фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Суд, дослідивши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, встановив наступне.

Позивач, Головне управління ДПС Донецької області, є суб`єктом владних повноважень, який в даних правовідносинах реалізує надані йому Податковим кодексом України повноваження, згідно ст. 43 КАС України здатний здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов`язки.

Відповідач, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" зареєстровано та обліковується в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом 42847412, зареєстроване місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Італійська, б.136-А, кв. (офіс) 635, пройшов передбачену законом процедуру державної реєстрації 27.02.2019 року, є юридичною особою та в даних правовідносинах, у відповідності до вимог ст.43 Кодексу адміністративного судочинства України здатний особисто здійснювати свої права та обов`язки, перебуває на податковому обліку у Головному управлінні ДПС у Донецькій області, Маріупольське управління, Центральна ДПІ (Центральний район, м. Маріуполь).

Відповідно до статті 67 Конституції України, кожен повинен сплачувати податки і збори у порядку і розмірах, встановлених законом.

Судом встановлено, що податковим органом проведено камеральну перевірку дотримання граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування з податку на додану вартість в Єдиному реєстрі податкових накладних з податку на додану вартість, за результатами якої складено акт №143/05-99-54-04/42847412 від 10.09.2019 року (а.с.14-17).

На підставі зазначеного акту сформоване податкове повідомлення - рішення №0214275404 від 23.09.2019 року про зобов`язання сплатити штраф у розмірі 483525,68 грн. (а.с.10-11).

Як вбачається з матеріалів справи, податкове повідомлення-рішення було направлено платнику податків засобами поштового зв`язку та отримано 27.09.2019 року (а.с.10).

Крім того, податковим органом проведено камеральну перевірку своєчасності подання податкової звітності ТОВ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" за серпень 2019 року, за результатами якої складено акт №2617/08-01-49-06/42847412 від 23.10.2019 року (а.с.20).

На підставі зазначеного акту сформоване податкове повідомлення - рішення №0152794904 від 19.11.2019 року про зобов`язання сплатити штраф у розмірі 170,00 грн. (а.с.18).

Як вбачається з матеріалів справи, податкове повідомлення-рішення було направлено платнику податків засобами поштового зв`язку та отримано 26.11.2019 року (а.с.19).

Податковим органом проведено камеральну перевірку даних, задекларованих у податковій звітності, своєчасності подання податкової звітності, сплати узгодженої суми податкового зобов`язання з податку на додану вартість, своєчасності подання податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН ТОВ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" за липень 2019 року, за результатами якої складено акт №0346/08-01-49-04/42847412 від 15.11.2019 року (а.с.23-29).

На підставі зазначеного акту сформоване податкове повідомлення - рішення №0161804904 від 09.12.2019 року про зобов`язання сплатити штраф у розмірі 15500384,79 грн. (а.с.22).

Як вбачається з матеріалів справи, податкове повідомлення-рішення було направлено платнику податків засобами поштового зв`язку та отримано 27.12.2019 року (а.с.22, зворотній бік).

Також, податковим органом проведено камеральну перевірку дотримання граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування з податку на додану вартість в Єдиному реєстрі податкових накладних з податку на додану вартість, за результатами якої складено акт №47/05-99-54-04/42847412 від 08.01.2020 року (а.с.47-49).

На підставі зазначеного акту сформоване податкове повідомлення - рішення №0013405404 від 14.02.2020 року про зобов`язання сплатити штраф у розмірі 20643809,22 грн. (а.с.37-38).

Як вбачається з матеріалів справи, податкове повідомлення-рішення було направлено платнику податків засобами поштового зв`язку та отримано 20.02.2020 року (а.с.37).

Податковим органом проведено камеральну перевірку дотримання граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування з податку на додану вартість в Єдиному реєстрі податкових накладних з податку на додану вартість, за результатами якої складено акт №603/05-99-54-04/42847412 від 10.02.2020 року (а.с.62-64).

На підставі зазначеного акту сформоване податкове повідомлення - рішення №0020015404 від 28.02.2020 року про зобов`язання сплатити штраф у розмірі 13434286,55 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, податкове повідомлення-рішення було направлено платнику податків засобами поштового зв`язку та повернуто за закінченням встановленого строку зберігання (а.с.54).

У зв`язку з несплатою платником податку ТОВ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" узгоджених податкових зобов`язань, податковим органом було сформовано податкову вимогу форми Ю № 76639-40 від 28.10.2019 року, яку було направлено на поштову адресу боржника засобами поштового зв`язку та отримано 06.11.2019 року (а.с.9).

Вказана вимога не оскаржувалась та не відкликалась.

Позивачем до матеріалів справи надано відомості, відповідно до яких відповідач має відкриті рахунки у фінансових установах (а.с. 8).

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулює Податковий кодекс України, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до пункту 6.1 статті 6 Податкового кодексу України податком є обов`язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

Пунктом 15.1 статті 15 ПК України передбачено, що платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Податковим зобов`язанням в розумінні Податкового кодексу України визначається сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк) (пп. 14.1.156 п. 14.1 ст. 14 ПК України).

У відповідності до підпункту 14.1.39 пункту 14.1 статті 14 ПК України, грошове зобов`язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов`язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв`язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до пункту 58.1. статті58 Податкового кодексу України, контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов`язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу

Згідно з пунктом58.3. статті 58 Податкового кодексу України, податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, повідомленням про вручення або у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 цього Кодексу. У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг.

У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Підпунктом 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 ПК України передбачено, що сума узгодженого грошового зобов`язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов`язання набуває статусу податкового боргу.

Пунктом 59.1 ст. 59 ПК України передбачено що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов`язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до підпункту 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 ПК України, контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно із пунктом 95.2 статті 95 ПК України, стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Згідно із пунктом 95.4 статті 95 ПК України, контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

З аналізу вищезазначених правових норм вбачається, що за наслідком несвоєчасної сплати узгодженого грошового зобов`язання податковим органом формується податкове - повідомлення рішення з визначенням штрафу, що підлягає сплаті. Якщо платник, не сплатив зобов`язання, то податкові органи надсилають податкову вимогу у якій зазначається сума податкового зобов`язання яка має бути сплачена протягом 60 днів. У випадку несплати такого податкового зобов`язання, податковий борг погашається шляхом стягнення коштів зокрема з рахунків платника податків.

Відповідно до пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПК України, після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов`язання на суму податкового боргу нараховується пеня. Абзацом «а» пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПК України визначено, що нарахування пені розпочинається, зокрема, при самостійному нарахуванні суми грошового зобов`язання платником податків - після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов`язання, визначеного цим Кодексом.

З урахуванням викладеного вище, суд доходить висновку, що за відповідачем рахується податковий борг з податку на додану вартість у розмірі 50062176,24 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Крім того, підстави виникнення податкової заборгованості у розмірі 50062176,24 грн., та наявність боргу у розмірі 50062176,24 грн. підтверджені інтегрованою карткою платника податків.

Дотримання податковим органом встановленої законодавством процедури, що передує стягненню податкового боргу в судовому порядку підтверджується податковою вимогою.

Суд бере до уваги, що позивачем була дотримана процедура формування та направлення податкової вимоги.

Таким чином, враховуючи, що відповідач у встановлені законодавством строки не сплатив суму податкового боргу у розмірі 50062176,24 грн., доказів зворотного суду не надано, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог.

Згідно вимог ч.2 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Керуючись статтями 2, 5-10, 72-90, 139, 242-246, 205, 250, 255, 257-263, 293-295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Головного управління ДПС у Донецькій області (код ЄДРПОУ: 43142826, місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Італійська, 59) до товариства з обмеженою відповідальністю СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ (код ЄДРПОУ: 42847412, місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Італійська, б.136-а) про стягнення коштів з рахунків у банківських установах, які обслуговують ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" в рахунок погашення податкового боргу на суму 50062176,24 грн. - задовольнити.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ (код ЄДРПОУ: 42847412, місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Італійська, б.136-а) кошти з рахунків у банківських установах, які обслуговують ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ: 42847412) в рахунок погашення податкового боргу на загальну суму 50062176 (п`ятдесят мільйонів шістдесят дві тисячі сто сімдесят шість) грн. 24 коп.

У судовому засіданні 02 листопада 2020 року проголошено вступну та резолютивну частини рішення. Повний текст судового рішення виготовлений та підписаний 04 листопада 2020 року.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Донецький окружний адміністративний суд.

Суддя Н.А. Мозговая

Дата ухвалення рішення 02.11.2020
Оприлюднено 05.11.2020

Судовий реєстр по справі 200/6824/20-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 02.11.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.10.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.09.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.09.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.08.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.07.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 200/6824/20-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону