ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"09" листопада 2020 р. м. Житомир Справа № 906/987/20

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Кравець С.Г.,

секретарі судового засідання Гекалюк О.І., Юзьвак М.Ю.,

розглядаючи справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Він Стрім" (м.Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Клін Стрім" (м.Житомир)

про стягнення 688508,75 грн,

за участю представників сторін:

від позивача: Цуркан М.І., адвокат, ордер серія ВЕ №1019655 від 12.08.2020,

від відповідача: Єгоров С.О., адвокат, ордер серія ЖТ№088953 від 14.09.2020,

В підготовчому засіданні оголошено перерву з 06.11.2020 до 09.11.2020.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Він Стрім" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Клін Стрім" про стягнення 688508,75грн заборгованості у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за укладеним між сторонами договором поставки №02/07/18 від 02.07.2018, а також судових витрат.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 26.10.2020 підготовче засідання відкладено на 06.11.2020.

30.10.2020 на адресу господарського суду від представника ТОВ "Він Стрім" надійшла заява про забезпечення доказів у справі №906/987/20, в якій ТОВ "Він Стрім" просив суд забезпечити докази шляхом витребування у ТОВ "Клін Стрім" належним чином засвідчених копій первинних бухгалтерських документів (договорів, видаткових накладних, рахунків) стосовно продажу дезінфекційних засобів "Клін Стрім" (CLEAN STREAM) починаючи з 01.10.2019 по 30.10.2020: Колективному підприємству Фірмі "ЮНІОР"; Приватній Науково-Виробничій Фірмі "ХІМБІОДЕЗ"; ТОВ "ІНТЕКС-МЕД" на загальну суму 30177,50грн.; ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МЕДІСАН"; ТОВ "СТЕРІДЕЗ"; ТОВ "ПАРИТЕТ-СМІК"; СП у формі ТОВ "РІФ-1"; ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА"; ПП ФІРМА "САНІТАС"; ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ "ЮМІКС ВДВ"; ФОП РАКОВИЧ ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА; ПП "ПРАКТИК"; ТОВ "ДЕКАДА-2000"; ПП "ФАРМ-СЕРВІС"; ТОВ "ОБІО"; ПМП ФІРМА "СОЛЯРИС - СД".

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 04.11.2020 позивачу відмовлено у задоволенні заява про забезпечення доказів у справі №906/987/20.

Представник позивача у судовому засіданні 06.11.2020 просив надати йому час для підготовки клопотання про витребування доказів, оскільки дані документи відсутні у позивача, а для повного з`ясування обставин у справі вони необхідні.

Представник відповідача у судовому засіданні 06.11.2020 зазначив, що вказаним клопотанням представник позивач лише затягує розгляд даної справи.

Також представники сторін у судовому засіданні 06.11.2020 надали пояснення щодо обставин, які входять до предмета доказування у даному спорі та не заперечували щодо оголошення перерви в даному підготовчому засіданні.

Заслухавши представників сторін, господарський суд з метою забезпечення принципів змагальності сторін та надання можливості учасникам справи реалізувати свої права, оголосив перерву в підготовчому засіданні до 09.11.2020.

09.11.2020 на адресу суду від представника ТОВ "Він Стрім" надійшло клопотання про витребування доказів судом у справі №906/987/20.

Представник відповідача в судовому засіданні 09.11.2020 подав клопотання про долучення до матеріалів справи актів звірки взаєморозрахунків за жовтень - грудень 2019, за січень-лютий 2020 року.

Представник позивача в судовому засіданні 09.11.2020 підтримав подане клопотання про витребування доказів судом у справі №906/987/20 та просив витребувати у ТОВ "Клін Стрім" належним чином засвідчені копії первинних бухгалтерських документів стосовно продажу дезінфекційних засобів "Клін Стрім" за період з 01.10.2019 по 31.03.2020 у наведених у клопотанні контрагентів відповідача.

Представник відповідача в судовому засіданні 09.11.2020 просив долучити до матеріалів справи подані ним документи, а також заявив усне клопотання про витребування у позивача заявок на продаж дезінфекційних засобів "Клін Стрім" та здійснення попередньої оплати (50%) замовленого товару. Заперечив щодо заявленого клопотання позивача про витребування доказів.

Заслухавши представників сторін, дослідивши матеріали даної справи, господарський суд зазначає таке.

Відповідно ч.1 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За змістом ч.1 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч.6 ст.81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Враховуючи вищенаведене, зважаючи на неможливість ТОВ "Він Стрім" самостійно надати первинні бухгалтерські документи стосовно продажу ТОВ "Клін Стрім" у період з 01.10.2019 по 31.03.2020 вказаним в клопотанні особам дезинфікуючих засобів, дотримання вимог ст.ст.80,81 ГПК України, зважаючи на наведені у судовому засіданні 09.11.2020 пояснення, а також з метою повного, всебічного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне задовольнити заявлене позивачем клопотання (вх.25887 від 09.11.2020) та витребувати у ТОВ "Клін Стрім" докази відповідно до резолютивної частини ухвали суду.

Суд відхилив заявлене представником відповідача клопотання про витребування у позивача заявок на продаж дезінфекційних засобів "Клін Стрім" та здійснення попередньої оплати, оскільки відповідачем не надано доказів неможливості самостійно подати вказані документи та повідомив, що відповідач не позбавлений права надати такі докази самостійно.

Представник відповідача заявив клопотання про надання позивачем актів звірки взаємних розрахунків за жовтень - грудень 2019, за січень-лютий 2020 року. Судом роз`яснено позивачу право заповнити та подати суду акти звірки взаєморозрахунків за жовтень - грудень 2019, за січень-лютий 2020 року.

Заслухавши пояснення представників, дослідивши документи, які надійшли на адресу Господарського суду Житомирської області, господарський суд долучив їх до матеріалів даної справи.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження, зокрема, у випадку, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи задоволення клопотання про витребування доказів, з метою забезпечення принципів змагальності сторін та надання можливості учасникам справи реалізувати свої права, а також з метою забезпечення належних умов для повного, всебічного і об`єктивного розгляду справи, господарський суд відкладає підготовче засідання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 81, 120, 177, 182, 183, 202, 234, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи у підготовчому засіданні відкласти на "03" грудня 2020 р. о 14:30 в приміщенні Господарського суду Житомирської області, в залі судових засідань № 731, про що повідомити сторони.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Клін Стрім", до наступного судового засідання надати господарському суду:

- належним чином засвідчені копій первинних бухгалтерських документів (договорів, видаткових накладних, рахунків) стосовно продажу дезінфекційних засобів ТОВ "Клін Стрім" (CLEAN STREAM) починаючи з 01.10.2019 по 31.03.2020: Колективному підприємству Фірмі "ЮНІОР"; Приватній Науково-Виробничій Фірмі "ХІМБІОДЕЗ"; ТОВ "ІНТЕКС-МЕД"; ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МЕДІСАН"; ТОВ "СТЕРІДЕЗ"; ТОВ "ПАРИТЕТ-СМІК"; СП у формі ТОВ "РІФ-1"; ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА"; ПП ФІРМА "САНІТАС"; ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ "ЮМІКС ВДВ"; ФОП РАКОВИЧ ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА; ПП "ПРАКТИК"; ТОВ "ДЕКАДА-2000"; ПП "ФАРМ-СЕРВІС"; ТОВ "ОБІО"; ПМП ФІРМА "СОЛЯРИС - СД".

3. Позивачу заповнити зі свого боку та подати суду акти звірки взаєморозрахунків за жовтень - грудень 2019, за січень-лютий 2020 року, які надані представником відповідача в судовому засіданні 09.11.2020.

Звернути увагу сторін на те, що копії доказів, що подаються до суду, заздалегідь надсилаються іншим учасникам справи, відповідно до ч.8 ст.80 ГПК України.

4. Учасникам справи до початку наступного судового засідання надати господарському суду докази, які не були подані суду в обґрунтування своїх вимог та заперечень та які є необхідними для розгляду даної справи.

5. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст.60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

6. Ухвала господарського суду набирає законної сили 09.11.2020 та оскарженню не підлягає.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5007/.

Суддя Кравець С.Г.

Друк:

1 - в справу

2 - представнику позивача - адвокату Цуркан М.І. на електронну адресу: tsurkanmaksim117@gmail.com

3 - відповідачу: cleanstreamukr@gmail.com

4 - представнику відповідача: advokatosergiy@gmail.com

Дата ухвалення рішення 09.11.2020
Зареєстровано 10.11.2020
Оприлюднено 11.11.2020

Судовий реєстр по справі 906/987/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.09.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 27.08.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 19.07.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.07.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 22.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 07.06.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 24.05.2021 Північно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 13.05.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 06.05.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 09.11.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.11.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.11.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 26.10.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 02.10.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 15.09.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.08.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону