ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Господарський суд Рівненської області

вул. Набережна, 26-А, м. Рівне, 33013

_______________________________________________________________________________________

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

18 листопада 2020 р. м. Рівне Справа № 918/1081/20

Господарський суд Рівненської області у складі судді Заголдної Я.В. , розглянувши матеріали позовної заяви у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ" (12700, Житомирська область, Баранівський район, м. Баранівка, Другий провулок Мічуріна, буд. 8, код ЄДРПОУ 39053746) до Городоцької сільської ради (35331, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Шевченка, буд. 4, код ЄДРПОУ 04387183), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "Будальянс Груп" (02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 21, кв. 135, код ЄДРПОУ 40445002) про визнання недійсним рішень розгляду тендерних пропозицій, оформлених протоколом № 2 від 02.11.2020 року та протоколом № 8 від 05.11.2020 року та зобов`язання вчинити дії

Без виклику учасників справи.

ВСТАНОВИВ:

17.11.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду Рівненської області з позовом до відповідача Городоцької сільської ради (далі - відповідач), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "Будальянс Груп" (далі - третя особа), у якому просить суд, посилаючись на ст. ст. 4, 42, 46, 162 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) про визнання недійсними рішень розгляду тендерних пропозицій, оформлених протоколом № 2 від 02.11.2020 року та протоколом № 8 від 05.11.2020 року та зобов`язання вчинити дії.

За результатами автоматизованого розподілу справ між суддями 17.11.2020 року справу № 918/1081/20 розподілено судді Заголдній Я.В.

Оглянувши позовні матеріали на предмет відповідності їх нормам Господарського процесуального кодексу України, які регулюють порядок дотримання заявником вимог щодо подачі та форми позовної заяви, господарський суд прийшов до висновку про відсутність підстав для відкриття провадження у справі та необхідність залишення позовної заяви без руху з огляду на наступне.

При розгляді вказаної позовної заяви та доданих до неї документів судом встановлено, що позивачем додано докази сплати судового збору у розмірі 4 204 грн 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 899 від 17.11.2020 року.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Частиною 1 статті 4 Закону України "Про судовий збір" встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно з ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" ставка судового збору за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. За подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру ставка судового збору становить - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" станом на 01 січня 2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 102 грн. 00 коп.

Відповідно до абз. 1 та 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про судовий збір" за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. У разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

У випадках об`єднання в одній заяві вимог як майнового, так і немайнового характеру судовий збір згідно з частиною третьою статті 6 Закону підлягає сплаті як за ставками, встановленими для позовів майнового характеру, так і за ставками, встановленими для розгляду позовних заяв зі спорів немайнового характеру.

Аналогічну правову позицію висвітлено в п. 2.10. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 7 від 21.02.2013 року "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України".

Як вбачається з матеріалів позовної заяви № б/н від 17.11.2020 року (вх. № 2817/20 від 17.11.2020 року), позивачем заявлено три позовних вимоги немайнового характеру, а саме:

1) визнати недійсним рішення Городоцької сільської ради, оформлене протоколом № 2 від 02.11.2020 року, яким відхилено тендерну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ", як таку що не відповідає вимогам тендерної документації, у відкритих торгах UA-2020-10-13-006125-а щодо закупівлі ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт ("Капітальний ремонт покриття окремої ділянки вул. Сонячна в с. Карпилівка Рівненського району" - коригування);

2) зобов`язати уповноважену особу Городоцької сільської ради повторно розглянути тендерну пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ", як найбільш економічно вигідну;

3) визнати недійсним рішення Городоцької сільської ради, оформлене протоколом № 8 від 05.11.2020 року, щодо визначення переможцем спрощеної закупівлі Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "Будальянс Груп", як таке, що прийняте з порушенням об`єктивного та неупередженого визначення переможця процедури спрощеної закупівлі у відкритих торгах UA-2020-10-13-006125-а щодо закупівлі ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт ("Капітальний ремонт покриття окремої ділянки вул. Сонячна в с. Карпилівка Рівненського району" - коригування).

Враховуючи вищевикладене, позивач, зобов`язаний був сплатити судовий збір за кожну вимогу немайнового характеру окремо, а саме у розмірі 6 306 грн. 00 коп. (2102 грн. 00 коп. х 3 = 6 306 грн. 00 коп.).

Проте, позивачем до позовної заяви додано платіжне доручення № 899 від 17.11.2020 року про сплату судового збору у розмірі 4 204 грн. 00 коп. Відтак, Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ" сплачено судовий збір за дві немайнові вимоги. Отже, позивачу необхідно доплатити судовий збір за ще одну немайнову вимогу у розмірі 2 102 грн. 00 коп.

Таким чином, позивач не сплатив судовий збір у встановленому порядку і розмірі, як того вимагає ст. 164 Господарського процесуального кодексу України та ст. 4 Закону України "Про судовий збір".

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Враховуючи те, що позивачем до позовної заяви в порушення вимог ст. ст. 162, 164 ГПК України не надано документів, що мають значення для розгляду справи, позовна заява залишається без руху.

При цьому, суд зазначає, що відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 174 ГПК України якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Разом з тим, суд зазначає, що вищевказані недоліки позовної заяви повинні бути усунуті Товариством з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ" у строк, що не повинен перевищувати 10 днів з дня вручення даної ухвали про залишення позовної заяви без руху, шляхом надання до суду доказів сплати судового збору у встановленому порядку.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 80, 164, 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ" № б/н від 17.11.2020 року (вх. № 2817/20 від 17.11.2020 року) до Городоцької сільської ради, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія "Будальянс Груп" про визнання недійсним рішень розгляду тендерних пропозицій, оформлених протоколом № 2 від 02.11.2020 року та протоколом № 8 від 05.11.2020 року та зобов`язання вчинити дії - залишити без руху.

2. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ" строк на усунення недоліків позовної заяви - 10 (десять) днів з дня вручення даної ухвали про залишення позовної заяви без руху.

3. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ" спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до суду доказів сплати судового збору у встановленому порядку у розмірі 2 102 грн 00 коп.

4. Належним чином завірену копію ухвали невідкладно направити Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СЛУЧ" (12700, Житомирська область, Баранівський район, м. Баранівка, Другий провулок Мічуріна, буд. 8).

Ухвала набирає законної сили 18.11.2020 року в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 235 ГПК України з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://rv.arbitr.gov.ua/sud5019/.

Суддя Заголдна Я.В.

Дата ухвалення рішення 18.11.2020
Зареєстровано 18.11.2020
Оприлюднено 19.11.2020

Судовий реєстр по справі 918/1081/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.11.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 18.11.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 18.11.2020 Господарський суд Рівненської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону