ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2020 Справа № 914/1899/20

місто Львів

За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Інтер-Білдінг", до відповідача:товариства з обмеженою відповідальністю "Веранда.Львів", про:стягнення 491' 202,17 грн. СуддяРим Т.Я. Секретар судового засіданняДемчук А.П. Представники: позивача:Рудик Володимир Михайлович - адвокат, відповідача:не з`явився. Процедури.

1. На розгляд Господарського суду Львівської області подано позов товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Інтер-Білдінг" до товариства з обмеженою відповідальністю "Веранда.Львів" про стягнення 491' 202,17 грн.

2. Ухвалою від 04.08.2020 провадження відкрито за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 09.09.2020. Рух справи відображено в попередніх ухвалах суду.

3. В підготовчому засіданні 28.10.2020 суд закрив підготовче провадження та призначив справу до розгляду по суті на 18.11.2020.

4. В судове засідання 18.11.2020 відповідач не з`явився, причин неявки не повідомив. У зв`язку з відсутністю підстав для відкладення судового засідання, суд вважає за можливе ухвалити рішення за відсутності відповідача.

Аргументи сторін.

Позиція позивача .

5. Позивач та відповідач уклали договір підряду, за яким відповідач був зобов`язаний виконати роботи. Позивач здійснив передоплату у розмірі 453' 778,00 грн. Однак відповідач не виконав роботи у встановлений договором підряду строк.

6. Позивач в односторонньому порядку розірвав договір підряду, надіславши відповідачеві відповідний лист з вимогою повернути передоплату та штрафні санкції за прострочення виконання робіт. Відповідач повернув позивачеві частину передоплати у розмірі 65' 000,00 грн.

7. Предметом позову є стягнення 491' 202,17 грн., з яких:

7.1. 388' 778,00 грн. - основна заборгованість.

7.2. 102' 424,17 грн. - штрафна санкція, нарахована за період з 10.02.2020 по 16.07.2020.

8. Підставою позову є порушення відповідачем умов договору підряду № 26/12 від 26.12.2019 та повернення виконаного однією зі сторін у зобов`язанні.

9. Попередній розрахунок судових витрат становить 7' 368,05 грн. сплаченого судового збору.

Заперечення відповідача.

10. Відповідач не подав відзиву на позов. Подав пояснення, у яких визнає основну заборгованість, однак заперечує штрафні санкції.

11. Зокрема, загальною ціною договору є 518'603,40 грн. (без ПДВ), а не 648'254,25 грн. (з ПДВ).

12. Умова договору про авансування робіт в сумі 95% від загальної ціни договору не виконана, адже позивач перерахував відповідачеві авансом не 95% від загальної ціни договору, а менше 90%.

13. Оскільки договір розірвано без виконання, після його розірвання не можуть нараховуватися штрафні санкції за порушення умов договору під час його дії.

14. Правовідносини між сторонами щодо неповерненого авансу регулюються положеннями статті 1057 Цивільного кодексу України. Однак позивач не заявляє вимог у відповідності до зазначеної норми.

Фактичні обставини.

15. Сторони уклали договір підряду № 26/12 від 26.12.2019 (далі - Договір від 26.12.2019) (а.с. 7-14). Згідно з пунктом 1.1 Договору від 26.12.2019 підрядник зобов`язується виконати монтаж віконних та дверних дерев`яних конструкцій 1-го поверху будівлі на вулиці Гнатюка, 2 (далі - об`єкт), а замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

16. Пунктами 4.2.1 та 4.2.2 Договору від 26.12.2019 встановлено, що замовник протягом 3 банківських днів з моменту отримання відповідного рахунку від підрядника проводить передоплату у розмірі 453' 778,00 грн. Остаточний розрахунок за виконані роботи замовник проводить протягом 10 банківських днів з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі виконаних робіт…

17. Позивач 27.12.2019 здійснив передоплату за Договором у розмірі 453' 778,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 137 від 27.12.2019 (а.с. 21).

18. Відповідно до пункту 3.1 Договору підрядник зобов`язаний приступити до виконання робіт не пізніше наступного робочого дня за днем підписання цього Договору. Підрядник зобов`язується завершити виконання робіт та передати їх Замовник) у строк не пізніше 10.02.2020.

19. Відповідач не виконав у встановлені строки робіт, які були предметом Договору від 26.12.2019. Відповідач визнав цю обставину.

20. Позивач 18.03.2020 вручив відповідачеві претензію (а.с. 15) з проханням негайно передати виконання за Договором та сплатити штрафні санкції. Про отримання відповідачем претензії свідчить відмітка відповідача на примірнику претензії.

21. Позивач 23.03.2020 надіслав відповідачеві лист щодо розірвання Договору з 19.03.2020 з обґрунтуванням причин розірвання (а.с. 16). Факт надіслання підтверджується описом вкладення у лист (а.с. 17) та поштовою накладною (а.с. 18).

22. Відповідач надіслав позивачеві лист від 08.04.2020 (а.с. 19), у якому зазначив про визнання претензій, неможливість виконання робіт та зобов`язання повернути отриману передоплату.

Оцінка суду.

23. Між сторонами виникли правовідносини з підряду на підставі укладеного Договору, в силу статті 11 Цивільного кодексу України. Відповідно до частини 1 статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

24. Згідно з частиною 1 статті 846 Цивільного кодексу України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду.

25. Відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Так, згідно з пунктом 9.6.1 Договору замовник має право в односторонньому порядку розірвати договір у випадку прострочення підрядником виконання робіт на строк більше ніж 7 календарних днів.

26. Оскільки прострочення відповідача тривало більше ніж 7 календарних днів (див. пункти, 18, 19 цього рішення), існували підстави для розірвання Договору позивачем.

27. Згідно з пунктом 9.10 Договору розірвання цього Договору в односторонньому порядку відбувається шляхом направлення стороною, яка має повноваження його розірвати, письмового повідомлення іншій стороні про розірвання цього Договору з відповідним належним обґрунтуванням.

28. Позивач дотримався процедури одностороннього розірвання Договору (див. пункт 21 цього рішення).

29. Відповідно до пункту 9.11 Договору він вважається розірваним в односторонньому порядку з дати, вказаної у письмовому повідомленні про його розірвання. Зважаючи на вказане, Договір вважається розірваним з 19.03.2020 (див. пункт 21 цього рішення). Ця обставина визнається відповідачем.

30. Положеннями статті 1212 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про повернення виконаного однією із сторін у зобов`язанні.

31. Зважаючи на вказане, відповідач зобов`язаний повернути позивачеві отриману передоплату. Отже, позовні вимоги про стягнення 388' 778,00 грн. основного боргу є обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

32. Аргументи відповідача, викладені в пункті 14 цього рішення, не беруться до уваги. Адже сторони не погоджували надання комерційного кредиту в межах Договору від 26.12.2019.

Щодо стягнення штрафних санкцій.

33. Згідно з пунктом 7.2 Договору від 26.12.2019 у випадку порушення підрядником терміну виконання робіт останній сплачує замовнику, на його вимогу, штрафну санкцію у розмірі 0,1% від договірної ціни робіт, вказаної у пункті 4.1 Договору, за кожен день прострочення. Пунктом 4.1 Договору встановлено, що договірна ціна становить 648'254,25 грн.

34. Оскільки Договір від 26.12.2019 був розірваний позивачем в односторонньому порядку з 19.03.2020 (див. пункт 29 цього рішення), штрафні санкції можуть нараховуватися до 18.03.2020.

Розрахунок суми штрафної санкції

Сума боргу (грн)Період простроченняКількість днів простроченняРозмір штрафної санкції за кожний день простроченняСума штрафної санкції за період прострочення 648254.25 10.02.2020 - 18.03.2020 38 0.1 % 24633.66 Таким чином, до стягнення підлягає 24'633,66 грн. штрафної санкції .

35. При цьому суд не погоджується з твердженням позивача про можливість нарахування цієї санкції і в період після припинення дії договору. Зазначене зумовлено наступним.

36. Правове регулювання поняття та порядку нарахування штрафних санкцій міститься як у статті 230 Господарського кодексу України, так і в статті 549 Цивільного кодексу України. Штрафна санкція, передбачена пунктом 7.2 Договору від 26.12.2019 за своєю правовою природою є неустойкою, яка виконує як штрафну, так і забезпечувальну функцію. Умовою застосування неустойки є факт порушення боржником зобов`язання. Наслідком розірвання Договору від 26.12.2019 є припинення зобов`язань сторін (частина 2 статті 653 Цивільного кодексу України). Таким чином, з 19.03.2020 у відповідача не існує обов`язку виконати роботи, які входили до змісту цивільно-правового зобов`язання з виконання підрядних робіт. З урахуванням наведеного суд робить висновок про те, що до відповідача не може бути застосовано штрафні санкції за порушення зобов`язання в період часу, коли таке уже припинено.

37. Суд не погоджується із запереченнями відповідача, викладеними у пункті 11 цього рішення, адже пункт 4.1 Договору встановлює договірну ціну у розмірі 648'254.25 грн. (в тому числі ПДВ). Отже, саме з урахуванням цієї суми повинен визначатися розмір штрафу.

38. Щодо заперечень, викладених у пункті 12 цього рішення, то такі не спростовують наведених вище висновків.

Судові витрати.

39. На підставі статті 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати на оплату судового збору покладаються на сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Отже, на відповідача покладається 6'201,17 грн. судового збору.

Враховуючи наведене та керуючись статтею 238 Господарського процесуального кодексу України суд

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позов частково.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Веранда.Львів" (адреса: 79012, Львівська область, місто Львів, вулиця Вітовського, будинок 38, квартира 17; ідентифікаційний код 40341100 ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Інтер-Білдінг" (адреса: 03150, місто Київ, вулиця Анрі Барбюса, будинок 28-Б; ідентифікаційний код 42353736 ) 388'778 (триста вісімдесят вісім тисяч сімсот сімдесят вісім) грн. 00 коп. основної заборгованості, 24'633 (двадцять чотири тисячі шістсот тридцять три) грн. 66 коп. штрафної санкції та 6'201 (шість тисяч двісті одна) грн. 17 коп. витрат на оплату судового збору.

3. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Рішення господарського суду може бути оскаржено в порядку, визначеному розділом IV Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено 20.11.2020.

Суддя Т.Я. Рим

Дата ухвалення рішення 18.11.2020
Оприлюднено 23.11.2020

Судовий реєстр по справі 914/1899/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.01.2021 Західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 21.12.2020 Західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 18.11.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 28.10.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 28.10.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 21.10.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 21.10.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 09.09.2020 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 04.08.2020 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 914/1899/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону