ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

25.11.2020м. ДніпроСправа № 904/5169/20

за позовом Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Південно-Західна залізниця"

до Акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "КОНКОРД"

про стягнення банківської гарантії у розмірі 98 439,60грн., 3% річних у розмірі 1 472,55грн., інфляційні втрати у розмірі 2 082,04грн.

Суддя Петренко Н.Е.

Без виклику (повідомлення) представників сторін

ВСТАНОВИЛА:

Акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Південно-Західна залізниця" (далі - позивач) звернулось до Акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "КОНКОРД" (далі - відповідач) про стягнення банківської гарантії у розмірі 98 439,60грн., 3% річних у розмірі 1 472,55грн., інфляційні втрати у розмірі 2 082,04грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за банківською гарантією від 26.12.2019 № 71.00.015619.

Ухвалою суду від 22.09.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

02.10.2020 від відповідача надійшли:

- відзив на позовну заяву;

- клопотання про здіснення розгляду справи за правилами загального позовного провадження;

- клопотання про залучення третьої особи ТОВ "НПО УКРІЗОЛЯТОР".

13.11.2020 до суду від відповідача надійшли заперечення.

Як передбачено частиною 3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України, при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи;7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Згідно з частиною 6 статті 250 Господарського процесуального кодексу України, якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі.

У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.

За змістом приписів частин 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.

Враховуючи подання відповідачем клопотання про розгляд даної справи в порядку загального позовного провадження, а також, здійснивши аналіз позовних вимог, предмета та підстав позову, обраний позивачем спосіб захисту, категорію і складність справи та приймаючи до уваги обставини, викладені відповідачем у відзиві, суд дійшов висновку про необхідність розглядати справу за правилами загального позовного провадження.

Також, відповідач просить залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПО УКРІЗОЛЯТОР".

Подане клопотання обґрунтоване тим, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПО УКРІЗОЛЯТОР" порушило взяті на себе зобов`язання за укладеним між останнім та позивачем договором № ПР/Е-191514/НЮ від 26.12.2019, виконання умов якого забезпечено відповідачем банківською гарантією від 18.12.2019 № 71.00.015619 на суму 98 439,60 грн.

Відповідно до статті 50 Господарського процесуального кодексу України, третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, може бути залучено до участі у справі за заявою учасників справи. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Господарський суд вбачає підстави для залучення в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПО УКРІЗОЛЯТОР" (03115, місто Київ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, будинок 30-А; ідентифікаційний код 40069932), оскільки рішення суду може вплинути на його права та обов`язки.

Керуючись ст. ст. 50, 202, 234, 235, 247, 250 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Перейти від розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

2. Розгляд справи почати спочатку.

3. Замінити засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

4. Призначити підготовче засідання по справі на 24.12.2020 о 12год. 30хв. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 3-310 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

5. Клопотання відповідача про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПО УКРІЗОЛЯТОР" - задовольнити.

6. Залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: "НПО УКРІЗОЛЯТОР" (03115, місто Київ, ВУЛ. АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, будинок 30-А; ідентифікаційний код 40069932).

7. Зобов`язати позивача надіслати на адресу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПО УКРІЗОЛЯТОР" копію позовної заяви з додатками. Докази надсилання надати до суду.

8. Запропонувати учасникам справи надати суду інформацію щодо засобів зв`язку для оперативного повідомлення про дату, час та місце наступного судового засідання (електронна пошта, телефон, мобільний телефон, месенджер тощо).

9. Запропонувати учасникам справи подати до суду:

відповідачу:

- відзив на позовну заяву за правилами статті 165 Господарського процесуального кодексу України - протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження, копії направити позивачу, докази направлення надати суду. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України);

- заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень за правилами, встановленими частинами третьою - шостою статті 165 Господарського процесуального кодексу України - протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання відповіді на відзив, копію направити позивачу, докази направлення надати суду;

позивачу:

- відповідь на відзив на позовну заяву за правилами, встановленими частинами третьою - шостою статті 165 Господарського процесуального кодексу України - протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання відзиву на позов, копію направити відповідачу, докази направлення надати суду.

10. Повідомити сторін про час та місце розгляду справи у встановлений законом спосіб.

Рекомендувати учасникам судового процесу подати до суду всі наявні докази, що підтверджують обрану правову позицію.

Роз`яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-168 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані в строк, визначений в ухвалі.

Звернути увагу. Учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.

У разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місця знаходження ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає (частина 7 статті 120 Господарського процесуального кодексу України).

Роз`яснити учасникам справи про необхідність подати суду належним чином засвідчені копії: Статуту, змін до нього (при наявності), Свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, довідки Головного управління статистики про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на час розгляду справи у суді (оригінали надати для огляду в судове засідання; належним чином засвідчені копії - для долучення до матеріалів справи); належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи.

Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними. (частина 9 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються (ч. 8 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

До усіх документів, що подаються до суду додаються докази направлення їх копій та доданих до них документів іншим учасникам справи.

Крім того, у разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки , суд залишає позовну заяву без розгляду , крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору (частина 4 статті 202 Господарського процесуального кодексу України).

Звернути увагу , що позивач може відмовитися від позову , а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві (частина 1 статті 191 Господарського процесуального кодексу України).

Нагадати, що відповідно до частини 2 статті 192 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Явку в судове засідання повноважних представників учасників справи визнано обов`язковою.

Відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Рекомендувати учасникам судових проваджень в зв`язку з відсутністю фінансування суду вихідну кореспонденцію отримувати особисто в суді або через систему "Електронний суд".

Роз`яснити сторонам:

для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно :

1. Зареєструватись в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2.Подати до суду заяву про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання (частина 2 статті 235 Господарського процесуального кодексу України).

Оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http//dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz .

Суддя Н.Е. Петренко

Дата ухвалення рішення 25.11.2020
Зареєстровано 30.11.2020
Оприлюднено 01.12.2020

Судовий реєстр по справі 904/5169/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 24.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 22.09.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону