ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

30.11.2020Справа № 910/17821/20

Суддя Спичак О.М., розглянувши позовну заяву Державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" (02002, м. Київ, вул. Туманяна, 15)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бартіон Груп" (01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63)

про скасування реєстраційних дій та витребування майна.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Державне підприємство "Укрвїнська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бартіон Груп" про скасування рішення (з відкриттям розділу) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Дубенко Каріни Євгеніївни, індексний номер: 39778341 від 20.02.2018 року з припиненням запису про реєстрацію права власності № 24930302 від 16.02.2018 на 1- кімнатну квартиру в„– 324- А , загальна площа (кв.м): 46.8, житлова площа (кв.м): 17.9, яка розташовану за адресою: 02002, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15-А за Товариством з обмеженою відповідальністю "Бартіон Груп"; скасування рішення (з відкриттям розділу) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Дубенко Каріни Євгеніївни, індексний номер 39778541 від 20.02.2020 року з припиненням запису про реєстрацію права ватяості № 24930455 від 16.02.2018 на 2-кімнатну квартиру № 324-Б загальна площа (кв.м): 94.7. житлова площа (кв.м): 58.9, яка розташована з адресою: 02002. м. Київ. вул. Туманяна Ованеса, будинок 15-А за Товариством з обмеженою відповідальністю "Бартіон Груп"; витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю "Бартіон Груп" наступні об`єкти нерухомого майна: 1- кімнатна квартира № 324- А, загальна площа (кв.м): 46.8, житлова площа (кв.м): 17.9, який розташований за адресою: 02002, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15-А; 2-кімнатна квартира № 324-Б, загальна площа (кв.м): 94.7, житлова площа (кв.м): 58.9, який розташований за адресою: 02002, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15-А.

В обґрунтування позовних вимог позивач стверджує, що він є власником спірного майна, яке незаконно перебуває у власності відповідача, оскільки договір купівлі-продажу, на підставі якого було відчужено це майно, визнано недійсним у судовому порядку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.11.2020 у справі № 910/17821/20 позовну заяву залишено без руху.

24.11.2020 на адресу Господарського суду міста Києва від позивача надійшло клопотання про усунення недоліків позовної заяви на виконання вимог ухвали суду від 17.11.2020 про залишення позовної заяви без руху.

Розглянувши матеріали позовної заяви з урахуванням вищезазначеного клопотання позивача, Господарський суд міста Києва визнає їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

У відповідності до ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

За приписами ч.1 ст.12 Господарського процесуального кодексу України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

У частині 3 вказаної статті вказано, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Виходячи з викладеного, приймаючи до уваги предмет позову, характер спірних правовідносин та предмет доказування, справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви реєстраційні дії, вимоги про скасування яких заявлено позивачем, було вчинено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко Кариною Євгенівною.

Отже, враховуючи предмет та підстави позовних вимог, суд дійшов висновку, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки вищезазначеної особи, а тому суд вважає за доцільне залучити її до участі у справі.

Крім того 12.11.2020 разом із позовною заявою позивачем було подано клопотання про витребування доказів по справі у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Дубенко Карини Євгенівни копії матеріалів реєстраційних справ.

Вказане клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

За приписами ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частинами 2, 3 ст.81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Слід зауважити, що у Рекомендаціях R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість.

Отже, з метою дотримання принципів здійснення господарського судочинства та повного і всебічного з`ясування всіх обставин справи, суд дійшов висновку щодо необхідності витребування доказів по справі.

Суд звертає увагу, що ст.129 Конституції України, ст.13 Закону України Про судоустрій і статус суддів та ст.18 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Керуючись ст.ст. 12, 50, 81, 176, 234, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ :

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Дубенко Карину Євгенівну (01001, м. Київ, вул. Прорізна, 3, офіс 36)

4. Підготовче засідання призначити на 23.12.20 о 14:50 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 13 .

5. Зобов`язати позивача надати суду:

- оригінали наявних документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду);

6. Запропонувати відповідачу надати суду:

- у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі відзив на позов у порядку, передбаченому статтею 178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог прокурора та позивача з посиланням на діюче законодавство; письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; докази направлення відзиву позивачу та третій особі.

7. Звернути увагу відповідача , що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч.2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

8. Запропонувати позивачу у строк не пізніше п`яти днів з моменту отримання відзиву від відповідача подати до суду відповідь на відзив; докази направлення відповіді на відзив всім учасникам справи.

9. Третій особі в строк до 23.12.2020 надати суду: письмові пояснення з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову та відповідні докази; докази направлення пояснень з доданими до них документами на адреси прокурора, позивача та відповідача

10. Всі заяви, клопотання, заперечення подати до суду в строк до 23.12.2020 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України.

11. Задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Дубенко Карини Євгенівни належним чином завірені копії:

- матеріалів реєстраційної справи щодо внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1490517980000 (1- кімнатна квартира № 324- А, загальна площа (кв.м): 46.8, житлова площа (кв.м): 17.9, яка розташована за адресою: 02002, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15-А;), а саме: Запис номер № 24930302 від 16.02.2018 року внесений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко Каріни Євгеніївни про реєстрацію права власності за товариством з обмеженою відповідальністю БАРТІОН ГРУП код ЄДРПОУ 40947810, місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер -39778541 від 20.02.2018 року.

- матеріалів реєстраційної справи щодо внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1490525680000 (2- кімнатну квартиру № 324-Б, загальна площа (кв.м): 94.7, житлова площа (кв.м): 58.9„ яка розташована за адресою: 02002, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15-А;), а саме: Запис номер № 24930455 від 16.02.2018 року внесений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дубенко Каріни Євгеніївни про реєстрацію права власності за товариством з обмеженою відповідальністю БАРТІОН ГРУП код ЄДРПОУ 40947810, місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер - 39778541 від 20.02.2018 року.

12. Повідомити учасників справи про наявність права на подачу заяви про розгляд справи без участі представників.

13. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

14. Ухвала набирає законної сили з дати її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя О.М. Спичак

Дата ухвалення рішення 30.11.2020
Оприлюднено 30.11.2020

Судовий реєстр по справі 910/17821/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 31.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.11.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.11.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/17821/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону