КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2020 року № 320/5555/20

Суддя Київського окружного адміністративного суду Панченко Н.Д., розглянувши у письмовому провадженні за правилами загального позовного провадження справу за адміністративним позовом Приватного підприємства Інженерно будівельна торгівля до Головного управління Державної податкової служби у Київській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення,

В С Т А Н О В И В :

До Київського окружного адміністративного суду звернулось ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНО БУДІВЕЛЬНА ТОРГІВЛЯ" (ЄДРПОУ 36760989, 09300, Київська обл., смт. Володарка, вул. Коцюбинського, 42) з позовом до Головного управління Державної податкової служби у Київській області (ЄДРПОУ 43141377, 03151, вул. Народного Ополчення, 5-а), у якому просить суд визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення № 0008470510 від 30.03.2020, прийняте Головним управлінням Державної фіскальної служби у Київській області.

В обґрунтування позовних вимог зазначено про те, що проведена Головним управлінням Державної податкової служби у Київській області позапланова виїзна документальна перевірка Приватного підприємства Інженерно будівельна торгівля , за результатами якої складено акт перевірки № 59/10-36-05-10/36760989 від 28.01.2020 висновки якого про порушення вимог Податкового кодексу України, що призвело до завищення суми від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду на суму 1189114,00 грн. є хибними, не ґрунтуються на дійсних фактичних обставинах та зроблені у зв`язку з невірним застосуванням норм податкового законодавства, без належного дослідження наданих позивачем до перевірки первинних документів, та через намагання пов`язати зазначені висновки з наявністю відкритих кримінальних проваджень (здійснення досудового розслідування) щодо контрагентів позивача, проте без наявності вироків, що набрали законної сили у таких провадженнях, у зв`язку із чим податкове повідомлення-рішення № 0008470510 від 30.03.2020, що прийняте на підставі даного акту, є протиправним та підлягає скасуванню. Також, позивач звертає увагу на те, що надані до перевірки первинні документи розкривають зміст господарських операцій, підтверджують рух активів позивача, зміни у власному капіталі підприємства та отримання ним реального результату в процесі господарської діяльності з контрагентами.

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 06.07.2020 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та надано відповідачу строк для подачі відзиву на позовну заяву.

22.07.2020 до суду від ГУ ДПС у Київській області надійшов відзив на позовну заяву, в якому представник відповідача просить в задоволенні адміністративного позову відмовити, з урахуванням того, що господарські операції, відображені ПП Інженерно будівельна торгівля у податковій звітності, яка стала предметом податкової перевірки по взаємовідносинам з ТОВ "ІЗОМІКС" , ТОВ "НОВІКАС" , ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" , ТОВ "ФЛАНГЕР" не є господарською діяльністю підприємства в розумінні п. п. 14.1.36, п. 14.1 ст. 14 ПК України. На переконання податкового органу, укладені договори з наведеними вище контрагентами не опосередковувались реальним виконанням операцій, яка становить їх предмет, а тому, фактично позивачем здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операцій і складено первинні документи всупереч норм ч. 1 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , з огляду на що, укладенням документів створювались лише зовнішні ознаки фактичного здійснення операцій.

Також, у відзиві на позовну заяву, доводи податкового органу на підтвердження правової позиції та висновків перевірки щодо неправомірності формування позивачем податкового кредиту з ПДВ містять наступні посилання:

- зазначені в акті перевірки контрагенти позивача не є імпортерами-експортерами придбаної продукції, у них відсутні основні засоби, рух активів, відсутня технічна та технологічна можливість для вчинення господарських операцій з позивачем, відсутня достатня та необхідна чисельність персоналу, наявна інформація про неподання такими контрагентами податкової звітності;

- також, відповідачем звертається увага на наявність відкритих кримінальних проваджень щодо контрагентів позивача ТОВ "ІЗОМІКС" , ТОВ "НОВІКАС" , ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" , ТОВ "ФЛАНГЕР" та протоколів допитів свідків про непричетність до ведення господарської діяльності;

- вбачається переривання ланцюга постачання товарів від імпортера до наступних осіб, причетних до його подальшого використання (продажу) до кінцевого отримувача (а.с. 50-120, 134-156 т. 3).

28.07.2020 до суду від сторони позивача надійшла відповідь на відзив, у якому представник позивача вказує на безпідставність доводів податкового органу, викладених як в акті перевірки так і у відзиві на позовну заяву, звертаючи увагу на наявність всіх необхідних та належним чином оформлених первинних документів по господарським операціям з вказаними в акті контрагентами, рух та зміну активів підприємства внаслідок вчинення таким операцій, а посилання податкового органу на наявність відкритих кримінальних проваджень та протоколів допиту свідків по підприємствам контрагентів, на переконання позивача, у даному випадку не є визначальним, адже вироків, що набрали законної сили по керівникам/засновникам вказаних підприємства немає, а можливі податкові правопорушення/злочини таких осіб мають бути належним чином доведеними та поставленими в провину не позивачу, адже поняття добросовісний платник податків вказує на необхідність дотримання принципу індивідуальної відповідальності за вчинені дії. (а.с. 121-133 т. 3)

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 10.09.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 12.10.2020.

12.10.2020 до суду від представників сторін надійшло клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження, з урахуванням чого, на підставі положень ч. 3 ст. 194 КАС України, судом вирішено здійснювати подальший розгляд спору в письмовому провадженні на підставі наявних у справі матеріалів.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд виходить з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНО БУДІВЕЛЬНА ТОРГІВЛЯ" (також по тексту - ПП "ІНЖБУДТОРГ" ), є юридичною особою, яка була зареєстрована Володарською районною державною адміністрацією Київської області від 04.03.2010 за номером № 13351020000000391, зареєстроване за адресою 09300, Київська обл., смт. Володарка, вул. Коцюбинського, буд. 42.

Основним видом діяльності ПП "ІНЖБУДТОРГ" є: інші будівельно-монтажні роботи (КВЕД 43.29); монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (КВЕД 43.22).

ПП "ІНЖБУДТОРГ" було отримано запит ГУ ДФС у Київській області від 02.08.2019 № 27029/10/10-36-14-11 про надання інформації та копій документів для підтвердження господарських відносин з товариством з обмеженою відповідальністю ЄВРОГРАНД ЛЮКС (ЄДРПОУ 41944936) за квітень 2019 року.

Листом № 28 від 30.08.2019 ПП "ІНЖБУДТОРГ" надало пояснення стосовно запитуваної інформації та копії документів стосовно взаємовідносин з ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" за квітень 2019 року.

Також, ПП "ІНЖБУДТОРГ" було отримано запит ГУ ДПС у Київській області від 04.12.2019 № 10696/10/10-36-05-11 про надання інформації та копій документів для підтвердження господарських відносин з товариством з обмеженою відповідальністю ФЛАНГЕР (ЄДРПОУ 42001436) за липень 2019 року, у відповідь на що, ПП "ІНЖБУДТОРГ" листом від 24.12.2019 надало ГУ ДПС у Київській області пояснення стосовно запитуваної інформації та копії документів стосовно взаємовідносин з запитуваним контрагентом.

На підставі наказу ГУ ДПС у Київській області від 15.01.2020 № 95, було призначено проведення документальної позапланової виїзної перевірки ПП "ІНЖБУДТОРГ" , в період з 15.01.2020 по 21.01.2020, під час проведення якої надано запит ГУ ДПС у Київській області від 21.01.2020 щодо надання всіх наявних документів, які підтверджують фінансово- господарську діяльність з ТОВ "ІЗОМІКС" (ЄДРПОУ 42467316) та ТОВ "НОВІКАС" (ЄДРПОУ 42529445) за лютий-березень 2019 року.

У відповідь на вказаний запит, ПП "ІНЖБУДТОРГ" повідомило контролюючий орган про те, що надати запитувані документи по взаємовідносинах з ТОВ "ІЗОМІКС" та ТОВ "НОВІКАС" за лютий-березень 2019 року не має можливості, оскільки такі документи були передані на підставі акту приймання-передачі документів від 25.04.2019 до Адвокатського об`єднання АГАРД з метою надання правового супроводу діяльності підприємства.

Так, за результатами проведення перевірки щодо дотримання ПП "ІНЖБУДТОРГ" вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" за квітень 2019 року, ТОВ "ФЛАНГЕР" за липень 2019 року, ТОВ "ІЗОМІКС" та ТОВ "НОВІКАС" за лютий-березень 2019 року, яка оформлена актом перевірки № 59/10-36-05-10/36760989 від 28.01.2020 року, податковим органом було виявлено та констатовано порушення п. 198.1, п. 198.3, ст. 198 Податкового кодексу України, в результаті чого, підприємством завищено суму від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду на загальну суму 1189114,00 грн., що відображено у рядку 21 податкової декларації з податку на додану вартість станом на 31.07.2019.

Не погоджуючись з викладеними в акті перевірки висновками, вважаючи їх безпідставними, ПП "ІНЖБУДТОРГ" подало заперечення, за результатом розгляду яких, висновки акта залишено без змін, а заперечення без задоволення.

Надалі, на підставі акта перевірки, ГУ ДПС у Київській області було прийнято податкове повідомлення-рішення від 30.03.2020 № 0008470510, яким ПП "ІНЖБУДТОРГ" збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) у сумі 1189114,00 грн.

Вважаючи прийняте податкове повідомлення-рішення протиправним та необґрунтованими, ПП "ІНЖБУДТОРГ" оскаржило його в адміністративному (досудовому) порядку, проте, за наслідками розгляду скарги, Державною податковою службою України було прийнято рішення № 17525/6/99-00-08-05-01-06 від 26.05.2020 року, яким скаргу залишено без задоволення, а податкове повідомлення-рішення від 30.03.2020 № 0008470510 - без змін. (а.с. 29-67, 72-91, 92-117,119-120, 121-129 т. 1)

Не погоджуючись з прийнятим Головним управлінням Державної податкової служби у Київській області податковим повідомленням-рішенням № 0008470510 від 30.03.2020, вважаючи його протиправним та таким, що підлягає скасуванню, позивач звернувся до суду за захистом своїх прав.

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд зазначає таке.

Положеннями ч. 2 ст. 19 Конституції України, встановлено, що органи державної влади, їх посадові особи повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України (надалі по тексту також - ПК України)

Приписами п. 14.1 ст. 14 ПК України, визначено, що господарською діяльністю є діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (14.1.36.); доходами є загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами (14.1.56.); постачанням товарів є будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (14.1.191.); розумною економічною причиною (ділова мета) є причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності (14.1.231).

Підпунктом 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 ПК України, передбачено, що податковий кредит - це сума, на яку платник, податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Нормами п. 198.1 ст. 198 ПК України, визначено право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Відповідно до приписів п. 198.2 ст. 198 ПК України, датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається: дата тієї події, що відбулася раніше; дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

При цьому, за п. 198.3 ст. 198 ПК України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку. Право на нарахування задаткового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Проте, згідно з п. 198.6 ст. 198 ПК України, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не затверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу).

Пунктом 201.1 статті 200 ПК України, встановлені вимоги до податкової накладної, передбачено, що у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов`язкові реквізити: а) порядковий номер податкової накладної; б) дата виписування податкової накладної; в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг; г) податковий номер платника податку (продавця та покупця); ґ) місцезнаходження юридичної особи - продавця або податкова адреса фізичної особи - продавця, зареєстрованої як платник податку; д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг; е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг; є) ціна постачання без урахування податку; ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні; з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку; и) вид цивільно-правового договору; і) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).

У відповідності до змісту пункту 201.6 статті 201 ПК України, податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов`язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця. Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов`язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом II цього Кодексу.

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 ПК України, податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. Порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту.

Відповідно до абз. 11 ст. 1 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Згідно норм ч. 1 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні , підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Таким чином, будь-які документи (у тому числі договори, акти, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичне здійснення господарської операції відсутнє, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені законодавством.

Так, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків. Для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені у разі фактичного здійснення господарської операції.

Водночас, нереальність господарських операцій з придбання/постачання платником податку товарів/послуг має підтверджуватися належними, допустимими та достатніми доказами, і головне, не може ґрунтуватися на припущеннях.

Суд, аналізуючи висновки податкового органу, що викладені в акті перевірки, дослідивши докази, наявні в матеріалах справи, що надані сторонами під час розгляду спору по суті, вважає за необхідне звернути увагу на таке.

Так, за результатами перевірки щодо дотримання ПП "ІНЖБУДТОРГ" вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" за квітень 2019 року, ТОВ "ФЛАНГЕР" за липень 2019 року, ТОВ "ІЗОМІКС" та ТОВ "НОВІКАС" за лютий-березень 2019 року, відповідачем було виявлено порушення, що призвели до завищення суми від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду на загальну суму 1189114,00 грн., з урахуванням наступних основних аргументів перевіряючих:

- відносно ТОВ "ІЗОМІКС" , у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №1201100060002258 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК Україна, за фактом підробки реєстраційних документів TOB ІЗОМІКС , які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності, з метою запровадження протиправної схеми з використанням реквізитів зазначених юридичних осіб;

- стосовно TOB НОВІКАС та ТОВ "ІЗОМІКС" , слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019180000000013 від 15.03.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, по факту сумнівних фінансово- господарських операцій по придбанню добрив у суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності;

- щодо ТОВ "НОВІКАС" , ТОВ "ІЗОМІКС" , Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - № 42019101070000106 від 12.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом створення транзитно- конвертаційної групи підприємств, до якої входить: ТОВ "НОВІКАС" , ТОВ "ІЗОМІКС" , які мають спільні ознаки що вказують до їх приналежності до однієї протиправної групи;

- щодо ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" , кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 42016000000002035 від 04.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом організації конвертаційного центру, який використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, укладають формальні договори купівлі-продажу фактично неіснуючих товарів та виписують відповідні податкові накладні;

- відносно ТОВ "ФЛАНГЕР" існують порушені кримінальні провадження: № 32019030000000023 від 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України; № 42016000000002035 від 04.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України; № 42019130000000048 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України;

- також, за результатами аналізу податкових накладних зареєстрованих в ЄРПН та баз даних ITC Податковий блок , відповідачем було встановлено відсутність реального здійснення операцій та обрив ланцюга без наявності імпортера та виробника по ланцюгу постачання товарів ПП "ІНЖБУДТОРГ" його контрагентами: ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" , ТОВ "ФЛАНГЕР" , ТОВ "ІЗОМІКС" та ТОВ "НОВІКАС" , а також, відсутність у названих підприємств всіх необхідних для ведення нормальної господарської діяльності елементів, зокрема, подання вчасно податкової звітності, трудових та матеріальних ресурсів.

Під час розгляду даного спору по суті, судом досліджено наступне.

Як вже зазначалось вище, основним видом діяльності ПП "ІНЖБУДТОРГ" є: інші будівельно-монтажні роботи (КВЕД 43.29); монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (КВЕД 43.22).

У рамках вказаних видів діяльності ПП "ІНЖБУДТОРГ" укладено із Північно територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (замовник будівництва): договір № 449 підряду на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту Капітальний ремонт військової будівлі 1/30, їдальня, м. Біла Церква, Київська область, військове містечко № 1, (додаткові роботи) від 20.09.2018; договір № 450 підряду на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту Капітальний ремонт військової будівлі № 3/5, їдальня, м. Біла Церква, Київська область, військове містечко № 3, (додаткові роботи) від 20.09.2018; договір № 1016 на виконання робіт Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 1, м. Біла Церква, Київська область, військове містечко № 3, 72 (додаткові роботи) від 26.12.2018; договір № 1015 на виконання робіт Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 4, м. Біла Церква, Київська область, військове містечко № 3 (додаткові роботи) від 26.12.2018; договір № 265 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 1, м. Біла Церква, Київська область, військове містечко № 3, 72 (шифр 2017-11) від 31.05.2018.

Також, між ПП "ІНЖБУДТОРГ" та Міністерством оборони України, в особі начальника Головного квартирно-експлуатаційного управляння Збройних Сил України (замовник будівництва), було укладено договір № 303/3/12/306-18 підряду на виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт будівлі № 54/21 (їдальня), НВМКЦ ГВКГ , 01133, м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 18) (45000000-7, будівельні роботи та поточний ремонт) (шифр 17-2016) від 05.12.2018. (а.с. 153-250 т. 1, а.с. 49-66, 74-89, т. 2)

При зверненні до суду з даним позовом, позивач звернув увагу на те, що в рамках виконання вказаних договорів, ПП "ІНЖБУДТОРГ" , для виконання своїх зобов`язань за договорами, за затвердженою кошторисною документацією, здійснювало господарські взаємовідносини з ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" , ТОВ "ФЛАНГЕР" , TOB ІЗОМІКС та TOB НОВІКАС , по яким відображено висновки в акті перевірки.

Щодо висновків відповідача по взаємовідносинам позивача з ЄВРОГРАНД ЛЮКС (ЄДРПОУ 41944936)

За період, що став об`єктом перевірки, ПП "ІНЖБУДТОРГ" , для виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 4, м. Біла Церква, Київська область, військове містечко № 3, здійснювало господарські взаємовідносини з ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" , що полягали у придбанні в останнього товарів за номенклатурою: асфальт тип Г-10; асфальт тип КЗ-10.

Придбання ПП "ІНЖБУДТОРГ" вказаних товарів у ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" підтверджується наступними видатковими накладним: видаткова накладна № 2504/1 від 25.04.2019 на суму 1643587,07 грн. (в тому числі ПДВ- 273931,18 грн.); видаткова накладна № 0304/1 від 03.04.2019 на суму 823931,09 грн. (в тому числі ПДВ - 137321,85 грн.); видаткова накладна № 0304/2 від 03.04.2019 на суму 772920,00 грн. (в тому числі ПДВ - 128820,00 грн.).

Розрахунки за товар проводились в безготівковій формі по розрахунковому рахунку на загальну суму 3240438,16 грн., а саме, за придбання матеріалів (асфальт) ПП "ІНЖБУДТОРГ" було перераховано на користь ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" грошові кошти: 03.04.2019, згідно виставленого рахунку № СФ-0017 від 03.04.2019, на суму 772 920,00 грн. (в тому числі ПДВ - 128 820,00 грн.) за платіжним дорученням № 1242; 03.04.2019, згідно виставленого рахунку № СФ-0015 від 03.04.2019, на суму 823931,09 грн. (в тому числі ПДВ - 137321,85 грн.) за платіжним дорученням № 1243; 25.04.2019, згідно виставленого рахунку № СФ-0016 від 03.04.2019, на суму 1000000,00 грн. (в тому числі ПДВ - 166666,67 грн.) за платіжним дорученням № 1343; 17.05.2019, згідно виставленого рахунку № СФ-0016від 03.04.2019 на суму 200000,00 грн. (в тому числі ПДВ - 33333,33 грн.) за платіжним дорученням № 1425; 17.05.2019, згідно виставленого рахунку № СФ-0016 від 03.04.2019 на суму 100000,00 грн. (в тому числі ПДВ - 16666,67 грн.) за платіжним дорученням № 3074; 12.07.2019, згідно виставленого рахунку № СФ-0016 від 03.04.2019, у сумі 343587,07 грн. (в тому числі ПДВ - 57264,51 грн.) за платіжним дорученням № 1640. (а.с. 2-28 т. 2)

Придбані у вказаного підприємства матеріали (асфальт) були використані ПП "ІНЖБУДТОРГ" на будівництві будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 4, м. Біла Церква, Київська область, військове містечко №3, згідно змісту акта №1 приймання виконаних будівельних робіт (будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1) за грудень 2019 року від 26.12.2019;акта №1 приймання виконаних будівельних робіт (будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4) за грудень 2019 року від 26.12.2019; акта №14/2 (коригування) приймання виконаних будівельних робіт (будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №4).

Також, виконання господарських операцій, що були здійснені в рамках господарських відносин між ПП "ІНЖБУДТОРГ" та ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" з постачання товарів, окрім видаткових накладних на товар, що був придбаний підтверджується також: товарно- транспортними накладними, довіреностями на отримання товарів; платіжними дорученнями та банківськими виписками; оборотно-сальдовими відомостями, що, у свою чергу, підтверджує рух активів та отримання придбаного товару для використання у власній господарській діяльності за укладеними договорами (наведені вище) з реконструкції (ремонту) об`єктів інфраструктури.

Стосовно використання товариством позивача у власній господарській діяльності послуг, придбаних у ТОВ "ФЛАНГЕР" (ЄДРПОУ 42001436).

При зверненні по суду з даним позовом, позивач повідомляв, що для виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 4, м. Біла Церква, Київська область, військове містечко № 3, за період, що перевірявся, ПП "ІНЖБУДТОРГ" здійснювало господарські взаємовідносини з ТОВ "ФЛАНГЕР" на підставі договору підряду № 23 від 01.04.2019, згідно умов якого, ПП "ІНЖБУДТОРГ" придбало у ТОВ "ФЛАНГЕР" послуги з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №4, м. Біла Церква, Київська область, військове містечко №3.

Так, за умовами договору підряду №23 від 01.04.2019, ПП "ІНЖБУДТОРГ" , в якості замовника, доручає, а ТОВ "ФЛАНГЕР" , в якості підрядника, зобов`язується відповідно до проектно-кошторисної документації, у порядку та на умовах, визначених цим договором, власними силами і засобами на власний ризик виконати роботи по благоустрою території на об`єкті, повний перелік яких визначений в договірній ціні та локальних кошторисах, а замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та сплатити їх вартість у строки та на умовах, що визначені договором. (а.с. 233-239 т. 2)

При цьому, розрахунки за договором підряду №23 від 01.04.2019, згідно п. 4.1.1 цього договору, проводяться на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт , за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, за формою КБ-3.(а.с. 233-239 т. 2)

Надання ТОВ "ФЛАНГЕР" послуг та їх отримання ПП "ІНЖБУДТОРГ" підтверджується: актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року від 18.07.2019; довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року від 18.07.2019.

ПП "ІНЖБУДТОРГ" оплатило виконані ТОВ "ФЛАНГЕР" роботи в сумі 600357,84 грн. (в тому числі ПДВ - 100059,64 грн.), в безготівковій формі на розрахунковий рахунок ТОВ "ФЛАНГЕР" , що підтверджується платіжним дорученням № 1666 від 18.07.2019.

Також, ПП "ІНЖБУДТОРГ" придбало у ТОВ "ФЛАНГЕР" товари за номенклатурою: щебенево-піщана суміш С-7, 0-44мм; відсів 0-5, на загальну суму 260000,00 грн., що підтверджується довіреностями на отримання товару, платіжними дорученнями, банківськими виписками, оборотно-сальдовими відомостями та відомостями рахунків ПП "ІНЖБУДТОРГ" .

Виконані роботи та придбані матеріали з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №4, м. Біла Церква, Київська область, військове містечко №3, були прийняті Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, що підтверджується: актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 26.12.2018; довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року від 26.12.2018.

З урахуванням залучених до матеріалів справи первинних документів, суд вважає, що взаємовідносини з вказаним контрагентом ґрунтувались на цілях та завдання укладених договорів позивача із замовниками реконструкції (ремонту), за для виконання яких, підприємством позивача придбавались послуги та товари у ТОВ "ФЛАНГЕР" , документальне оформлення яких та проведення через банківську установу, міститься у матеріалах справи та вказує на наявність ділової мети та сенсу у вказаних взаємовідносин, а також, використання таких у власній господарській діяльності позивача.

Щодо використання позивачем у власній господарській діяльності послуг, придбаних у ТОВ "ІЗОМІКС" (ЄДРПОУ 42467316).

За матеріалами справи, між ПП "ІНЖБУДТОРГ" та ТОВ "ІЗОМІКС" було укладено договір №13-111/1 поставки матеріалів від 03.12.2018, в рамках якого, за період, що перевірявся, ПП "ІНЖБУДТОРГ" здійснювало операції щодо придбання товарів у ТОВ "ІЗОМІКС" за номенклатурою: блискавкозахист з боковим кріпленням М-03/30; бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, 3 сорт (обрешітка); ґрунтовка глибокого проникнення; дисперсія полівінілацетатна не пластифікована; дюбелі 6*40 мм в комплекті; кутник металевий пристінний; папір шліфувальний; перемички з/б марки 2ГІБ 13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1 (Ф309); плити; пневматичні прилади само закривання; рушникосушка 500* 1000 мм (500 Вт); суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200); крупність заповнювача більше 40 мм; Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м; тяга підвісу AMF; фарба водоемульсіонна для вологих приміщень VITEX KITCHEN&BATH; цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65мм, марка МІ 00; шпаклівка сатенгіпс фінішна; штукатурка декоративна силіконова камінцева Ceresit СТ 74, зерно 1,5 мм. (а.с. 133-136 т. 2, 2-5 т. 3)

Так, придбання ПП "ІНЖБУДТОРГ" вказаних товарів у TOB ІЗОМІКС підтверджується видатковою накладною №РН-1289 від 18.12.2018 на суму 202392,00 грн. (в тому числі ПДВ-33732,00 грн.); видатковою накладною №РН-1284 від 18.12.2018 на суму 185624,83 грн. (в тому числі ПДВ - 30937,47 грн.); видатковою накладною №РН-1287 від 18.12.2018 на суму 157157,51 грн. (в тому числі ПДВ - 26192,92 грн.); видатковою накладною №РН-1285 від 18.12.2018 на суму 234856,07 грн. (в тому числі ПДВ - 39142,68 грн.); видатковою накладною №РН-1288 від 18.12.2018 на суму 230467,52 грн. (в тому числі ПДВ- 38411,25 грн.); видатковою накладною №РН-1290 від 19.12.2018 на суму 254332,80 грн. (в тому числі ПДВ- 42388,80 грн.); видатковою накладною №РН-1296 від 21.12.2018 на суму 219026,48 грн. (в тому числі ПДВ - 36504,41 грн.); видатковою накладною №РН-1295 від 21.12.2018 на суму 240345,00 грн. (в тому числі ПДВ - 40057,50 грн.); видатковою накладною №РН-1297 від 21.12.2018 на суму 185395,34 грн. (втому числі ПДВ- 30899,22 грн.). (а.с. 137-145 т. 2)

За придбання матеріалів ПП "ІНЖБУДТОРГ" було перераховано на користь ТОВ "ІЗОМІКС" грошові кошти: 07.03.2019, згідно виставленого рахунку № 607 від 18.12.2018, у сумі202 392,00 грн. (в тому числі ПДВ - 33732,00 грн.) - платіжне доручення № 3052; 07.03.2019, згідно виставленого рахунку № 1021 від 21.12.2018, у сумі 219026,48 грн. (в тому числі ПДВ - 36504,41 грн.) - платіжне доручення № 3051; 07.03.2019, згідно виставленого рахунку № 1022 від 21.12.2018, у сумі185 395,34 грн. (в тому числі ПДВ - 30899,22 грн.) - платіжне доручення № 3050; 07.03.2019, згідно виставленого рахунку № 1018 від 21.12.2018, у сумі 240345,00 грн. (в тому числі ПДВ - 40057,50 грн.) - платіжне доручення № 3049; 07.03.2019, згідно виставленого рахунку № 1105 від 18.12.2018, у сумі

185624,83 грн. (в тому числі ПДВ - 30937,47 грн.) - платіжне доручення № 3048; 07.03.2019, згідно виставленого рахунку №208121 від 18.12.2018, у сумі 234856,07 грн. (в тому числі ПДВ - 39142,68 грн.) - платіжне доручення №3047; 07.03.2019, згідно виставленого рахунку № 712 від 20.12.2018, у сумі 254332,80 грн. (в тому числі ПДВ - 42388,80 грн.) - платіжне доручення № 3054; 07.03.2019, згідно виставленого рахунку № 606 від 18.12.2018, у сумі 230467,52 грн. (в тому числі ПДВ - 38411,25 грн.) - платіжне доручення № 3053; 07.03.2019, згідно виставленого рахунку № 713 від 18.12.2018, у сумі 157157,51 грн. (в тому числі ПДВ - 26192,92 грн.) - платіжне доручення №3055. (а.с. 146-159 т. 2)

Придбані ПП "ІНЖБУДТОРГ" товари у TOB ІЗОМІКС були використані ПП "ІНЖБУДТОРГ" при будівництві: казарми №4 м. Біла Церква, військове містечко №3; казарми №1 м. біла Церква, військове містечко №3; штабу №161/163 м. Київ; їдальні № 1 м. біла Церква; їдальні №54/21 м. Київ; пральня, м. Ічня-2; військової будівлі №2/142, м. Васильків; їдальня 3/5, м. Біла Церква, що також підтверджується: довідкою-розрахунком від 31.12.2018 за період 2018 рік, калькуляцією собівартості продукції за номенклатурою: казарми №4 м. Біла Церква, військове містечко №3;довідкою-розрахунком від 31.12.2018 за період 2018 рік, калькуляцією собівартості продукції (бухгалтерський облік) за номенклатурою: казарми №1 м. Біла Церква, військове містечко №3;довідкою-розрахунком від 31.12.2018 за період 2018 рік, калькуляцією собівартості продукції (бухгалтерський облік) за номенклатурою: їдальні №54/21 м. Київ; довідкою-розрахунком від 31.12.2018 за період 2018 рік, калькуляцією собівартості продукції (бухгалтерський облік) за номенклатурою: пральня, м. Ічня-2;довідкою-розрахунком від 31.12.2018 за період 2018 рік, калькуляцією собівартості продукції (бухгалтерський облік) за номенклатурою: штабу №161/163 м. Київ; довідкою-розрахунком від 31.12.2018 за період 2018 рік, калькуляцією собівартості продукції (бухгалтерський облік) за номенклатурою: військова будівля №2/142, м. Васильків; довідкою-розрахунком від 31.12.2018 за період 2018 рік, калькуляцією собівартості продукції (бухгалтерський облік) за номенклатурою: їдальня 1/30, м. Біла Церква; довідкою-розрахунком від 31.12.2018 за період 2018 рік, калькуляцією собівартості продукції (бухгалтерський облік) за номенклатурою: їдальня 3/5, м. Біла Церква.

Також, виконання зобов`язань сторонами договору по господарських операцій, що були здійснені між ПП "ІНЖБУДТОРГ" та ТОВ "ІЗОМІКС" з постачання товарів, з поміж наведеного, також підтверджується довіреностями на отримання товару, товарно-транспортними накладними; банківськими виписками; оборотно-сальдовими відомостями та відомостями з рахунків, з огляду на що, з урахуванням наявності ділової мети та використання придбаного товару у власній господарській діяльності на виконання договору про будівництво/реконструкцію об`єктів інфраструктури, фактично, підтверджується здійснення ПП "ІНЖБУДТОРГ" оплати за товари, що були придбані у ТОВ "ІЗОМІКС" , та рух активів ПП "ІНЖБУДТОРГ" (кошти), та отримання ним в натурі придбаного товару.

Стосовно використання позивачем у власній господарській діяльності послуг, придбаних у ТОВ "НОВІКАС" (ЄДРПОУ 42529445).

При дослідженні матеріалів справи, слідує, що за період, що перевірявся, ПП "ІНЖБУДТОРГ" здійснювало операції щодо дбання товарів у ТОВ "НОВІКАС" , на підставі договору № НВ-075 поставки матеріалів від 15.12.2018, за номенклатурою: бойлер Atlantic Steatite VM 050 D400-2-BC 1 5 кВт; вимикач одноклавішний заглибленого типу; втулка розпірна TRMM 8; дюбель; кабель ВВГ нгд 3*1,5мм2; кабель з мідними жилами з ізоляцією із безгалогенних речовин FLAME - Х950 (п) НХН FE 180/Е30-3 * 1,5мм2; керамоблок 250x120x138; консоль для кріплення лотка до стелі Baks; коробка монтажна; кран кульковий фланцевий Ду 50, PN16; лоток KCL400H42/3; умивальники овальні напівфарбовані з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 600x450x150мм; унітази напівфарбовані та фарфорові козиркові УнКЦ з сидінням, кріпленням. (а.с. 248-250 т. 2, а.с. 1, 6-42 т. 3)

Так, придбання ПП "ІНЖБУДТОРГ" вказаних товарів у TOB НОВІКАС , на загальну суму 1384288,16 грн., в тому числі ПДВ - 230714,70 грн., підтверджується видатковою накладною № РН-0005115 від 18.12.2018 на суму 247577,52 грн. (в тому числі ПДВ - 41262,92 грн.); видатковою накладною № РН-0005117 від 18.12.2018 на суму 194548,32 грн. (в тому числі ПДВ - 32424,72 грн.); видатковою накладною № РН-0005116 від 18.12.2018 на суму 453 840,00 грн. (в тому числі ПДВ - 75640,00 грн.); видатковою накладною № РН-0005121 від 19.12.2018 на суму 201497,98 грн. (в тому числі ПДВ - 33583,00 гри.); видатковою накладною № РН-0005118 від 19.12.2018 на суму 140842,80 грн. (в тому числі ПДВ - 23473,80 грн.); видатковою накладною № РН-0005120 від 19.12.2018 на суму 145 981,54 грн. (в тому числі ПДВ - 20330,26 грн.).

При цьому, важливим є також те, що оплата товарів, придбаних ТОВ "НОВІКАС" , підтверджується: платіжним дорученням № 3045 від 07.03.2019 на суму 247577,52 грн. (в тому числі ПДВ- 41262,92 грн.); платіжним дорученням №3043 від 07.03.2019 на суму 194548,32 грн. (в тому числі ПДВ - 32424,72 грн.); платіжним дорученням № 3046 від 07.03.2019 на суму 453840,00 грн. (в тому числі ПДВ - 75640,00 грн.); платіжним дорученням № 3044 від 07.03.2019 на суму 201497,98 грн. (в тому числі ПДВ-33583,00 грн.); платіжним дорученням № 806 від 25.01.2019 на суму 140842,80 грн. (в тому числі ПДВ-23473,80 грн.); платіжним дорученням № 805 від 25.01.2019 на суму 145981,54 грн. (в тому числі ПДВ- 20330,26 грн.).

А придбані ПП "ІНЖБУДТОРГ" товари у ТОВ "НОВІКАС" були використані позивачем в рамках будівництва казарми №4 м. Біла Церква, військове містечко № 3; казарми № 1 м. Біла Церква, військове містечко № 3; штабу № 161/163 м. Київ; їдальні № 1/30 м. біла Церква, що випливає зі змісту довідки-розрахунку від 31.12.2018 за період 2018 рік, калькуляції собівартості продукції (бухгалтерський облік) за номенклатурою: казарми №4 м. Біла Церква, військове містечко № 3; довідки-розрахунку від 31.12.2018 за період 2018 рік, калькуляції собівартості продукції (бухгалтерський облік) за номенклатурою: казарми №1 м. Біла Церква, військове містечко № 3; довідки-розрахунку від 31.12.2018 за період 2018 рік, калькуляції собівартості продукції (бухгалтерський облік) за номенклатурою: штабу №161/163 м. Київ; довідки-розрахунку від 31.12.2018 за період 2018 рік, калькуляції собівартості продукції (бухгалтерський облік) за номенклатурою: їдальні №1/30 м. Біла Церква.

З урахуванням залучених до матеріалів справи первинних документів по взаємовідносинам позивача з ТОВ "НОВІКАС" та аналізу їх змісту у взаємозв`язку з документальним підтвердженням цього, суд констатує, що здійснення господарських операцій щодо придбання позивачем вказаних товарів у TOB НОВІКАС , підтверджується всіма наведеними вище первинними документами бухгалтерського обліку, а також довіреностями, товарно-транспортними накладними; платіжними дорученнями та банківськими виписками; оборотно-сальдовими відомостями та відомостями з рахунків ПП "ІНЖБУДТОРГ" , що у сукупності підтверджує наявність ділової мети, рух активів ПП "ІНЖБУДТОРГ" та отримання придбаного товару для використання у власній господарській діяльності підприємством за укладеними договорами будівництва/реконструкції об`єктів інфраструктури.

За змістом та обсягом наданих первинних документів по спірним господарським взаємовідносинам, суд вважає, що вони оформлені у відповідності до вимог Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, відображають зміст і характер вчинених господарських операцій та пов`язані всі між собою логічно, адже придбані товари/послуги у наведених вище контрагентів могли бути використані при будівництві/реконструкції об`єктів за укладеними договорами та такі потребували придбання наведених товарів та послуг.

Згідно висновків ГУ ДПС у Київській області, викладених в акті перевірки, ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" , ТОВ "ФЛАНГЕР" , TOB ІЗОМІКС , TOB НОВІКАС є підприємствами, що мають ознаки фіктивності, з урахуванням факту фігурування останніх в досудових розслідуваннях в рамках кримінальних проваджень, проте, на противагу вказаним доводам податкового органу, суд наголошує, що до матеріалів справи не було додано жодного вироку суду, що набрав законної сили, яким би було встановлено причетність засновників/керівників ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" , ТОВ "ФЛАНГЕР" , TOB ІЗОМІКС , TOB НОВІКАС до вчинення злочинів, які розслідувались у кримінальних провадженнях. Суд вважає, що сам по собі факт порушення кримінальної справи щодо посадових осіб контрагентів позивача не може слугувати належним доказом фіктивності господарських операцій та не тягне за собою правових наслідків для позивача, оскільки податкове законодавство не ставить у залежність право позивача на формування податкового кредиту та витрат від податкового обліку (стану) інших осіб і фактичної сплати контрагентами податку до бюджету. Питання визначення складу податкового кредиту та витрат Поширюється тільки на окремо взятого платника податків і не ставить цей факт у залежність від розрахунку з бюджетом третіх осіб. Також, слід врахувати й те, що факт відкриття кримінального провадження щодо певного контрагента, не є підставою для визнання спірних операцій нереальними, адже вказане розслідування кримінального провадження не є його завершальною стадією, та таке, може мати наслідком не тільки встановлення вироком вини особи, а й його закриття по обставинам відсутності складу злочину.

Досудове розслідування є засобом здійснення кримінального провадження, проте не є встановленням вини особи у вчиненні кримінально караного діяння.

Податковий орган під час розгляду спору вказував на те, що за результатами аналізу податкової інформації, встановлено, що господарська діяльність ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" , ТОВ "ФЛАНГЕР" , TOB ІЗОМІКС , TOB НОВІКАС з позивачем має наступні ознаки нереальності, а саме, відсутній рух активів, зобов`язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарської операції; відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій; відсутні основні фонди; відсутність реального ланцюга постачання товарно-матеріальних цінностей (надання послуг) та його обрив на певній ланці.

Зазначені висновки відповідача ґрунтуються на результаті аналізу податкової інформації контрагентів позивача в ІС Податковий блок , а також, на неподанні (несвоєчасному поданні) звітності зазначеними контрагентами, відсутності в останніх достатніх трудових ресурсів, основних засобів тощо, проте, суд з даного приводу бере до уваги те, що чинне законодавство не ставить умовою виникнення податкових зобов`язань платника у залежність від стану податкового обліку його контрагентів, фактичного знаходження їх за місцем реєстрації та наявності чи відсутності основних фондів або спеціальних дозволів у останніх. Так, позивач не може нести відповідальність за невиконання його контрагентами своїх зобов`язань, а сам по собі факт недекларування контрагентами позивача у поданій податковій звітності результатів таких окремих господарських операцій та/або наявних трудових ресурсів, не впливає на платника податків, оскільки податкове законодавство не ставить у залежність податковий облік (стан) певного платника податку від інших осіб, зокрема, від фактичної сплати контрагентом у ланцюгу постачання податку до бюджету.

Під час розгляду даного спору, стороною відповідача так і не було надано суду належних та допустимих доказів щодо відсутності у контрагентів позивача матеріальних ресурсів, а відсутність трудових ресурсів, на які посилається відповідач, не може свідчити про відсутність адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань, що унеможливлює здійснення господарської діяльності, оскільки наведені обставини не позбавляють суб`єкта господарювання можливості здійснювати посередницьку діяльність, залучати виробничі та трудові ресурси інших суб`єктів господарювання для виконання зобов`язань по укладених ним договорах. Крім того, посилання контролюючого органу на податкову інформацію, що наявна в інформаційно-аналітичних базах відносно контрагентів позивача, як критерій оцінки реальності господарських операцій, є безпідставним та неповним, оскільки така інформація не ґрунтується на безпосередньому аналізі первинних документів та не є належним доказом в розумінні вимог процесуального законодавства. Дана податкова інформація з бази АІС Податковий Блок вказує тільки на можливе ухилення від сплати податків контрагентами позивача.

Доведення того, що ТОВ "ЄВРОГРАНД ЛЮКС" , ТОВ "ФЛАНГЕР" , TOB ІЗОМІКС , TOB НОВІКАС не мали можливості надавати послуги/постачати товар, можливе лише у спосіб, встановлений законом, зокрема, шляхом проведення заходів податкового контролю - податкових перевірок, зустрічних звірок тощо, а не шляхом надання витягів з баз даних податкового органу про стан обліку таких підприємств, з огляду на що, доводи відповідача, викладені у відзиві на позовну заяву про недостатність трудових/матеріальних ресурсів у контрагентів позивача, не підтверджені належним чином.

Суд вважає, що первинні документи позивача по взаємовідносинам з наведеними контрагентами мають всі необхідні обов`язкові реквізити, визначені податковим законодавством. На противагу зазначеному, податковим органом під час судового розгляду справи, не наведено будь-яких переконливих доводів та не надано належних доказів, які б ставили під сумнів реальність здійснених позивачем господарських операцій, та/або свідчили б про невідповідність цих операцій дійсному економічному змісту, та/або про наявність інших обставин що підтверджують недобросовісність саме позивача, як платника податків.

Тож, за наслідками дослідження матеріалів справи та залучених сторонами на принципі змагальності первинних документів та доказів, розгляду даного спору по суті, суд не приймає доводи відповідача про можливість обґрунтування висновків акта перевірки виключно ухвалами слідчих суддів та матеріалами незавершених досудових розслідувань, за умови відсутності вироків, що набрали законної сили) по вказаним кримінальним провадженням та повного дослідження контролюючим органом під час перевірки господарських операцій з його контрагентами на основі співставлення всіх важливих елементів та на основі результатів здійснення податкових перевірок контрагентів позивача.

Необхідно врахувати правову позицію, висловлену у рішенні Європейського суду з прав людини від 23.07.2002 у справі Компанія Вестберґа таксі Актіеболаґ та Вуліч проти Швеції , яке згідно із Законом України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини є джерелом права та підлягає застосуванню судами.

Так, у п. 110 вказаного рішення, Європейський суд з прав людини дійшов висновку про те, що …адміністративні суди, які розглядають скарги заявників стосовно рішень податкового управління, мають повну юрисдикцію у цих справах та повноваження скасувати оскаржені рішення. Справи мають бути розглянуті на підставі поданих доказів, а довести наявність підстав, передбачених відповідними законами, для призначення податкових штрафів має саме податкове управління .

Згідно з ч. 1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Суд вважає, що відповідачем не доведена, а позивачем спростована, правомірність прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення.

Ураховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що позивачем до матеріалів справи залучено сукупність первинних та інших документів, які в умовах звичайної ділової практики супроводжують та підтверджують фактичне вчинення платником податків господарських операцій, зокрема: договори, акти здачі-прийняття робіт, платіжні доручення тощо, які у сукупності, не дають підстав для сумніву щодо реальності здійснення підприємством господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) чи їх невідповідності з господарською діяльністю позивача, та не свідчать про відсутність у позивача підстав для формування задекларованих позивачем податкових вигод у вказаному періоді.

Наведені у відзиві на позовну заяву доводи є загальними, відображають зміст акта перевірки, проте не містять належно обґрунтованої правової позиції податкового органу, з чітким посиланням на докази, що мають бути прийнятими до уваги судом, а тому, не можуть спростовувати фактичне здійснення господарських операцій. Інші доводи відповідача спростовуються наведеними вище обставинами.

Дослідивши наявні у справі докази, а також проаналізувавши наведені вище законодавчі норми, суд дійшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог та про наявність правових підстав для їх задоволення.

Відповідно до норм ч. 1 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові виграти, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

При зверненні до суду позивачем було сплачено судовий збір у розмірі 17836,71 грн., що підтверджується наявною в матеріалах справи квитанцією від 01.07.2020, з огляду на що, судовий збір підлягає стягненню на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача. (а.с. 26 т. 1)

Крім того, стороною позивача у позовній заяві було заявлено необхідність відшкодування витрат на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 30000,00 грн.

Перевіривши матеріали справи та обґрунтування клопотання, суд вважає за необхідне звернути увагу на наступне.

Положеннями ст. 59 Конституції України, передбачено, що кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Слід звернути увагу на те, що до суду стороною позивача було заявлено при подачі позову про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, у розмірі 30000,00 грн.

У матеріалах справи міститься: ордер на надання правової допомоги та копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, однак суду не було надано детального опису та розрахунку витрат, акта приймання-передачі послуг та доказів оплати - фактичного понесення таких витрат стороною.

Відповідно до приписів ч. ч. 1-5 ст. 134 КАС України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.

Так, ч. 7 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України, передбачено, що розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Отже, з аналізу наведених правових норм, вбачається, що документально підтверджені судові витрати підлягають компенсації стороні, яка не є суб`єктом владних повноважень та на користь якої ухвалене рішення, за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень.

При цьому, варто зазначити, що склад та розміри витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі.

Також, на підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги, документи, що свідчать про оплату обґрунтованого гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку.

З урахуванням наведеного вище, суд приходить до висновку, що в даному випадку, позивач, має право на компенсацію судових витрат на правничу допомогу, проте лише у разі, якщо доведено, що вони були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим.

Тож, доказів здійснення позивачем оформлення та оплати наданих послуг на момент прийняття рішення у справі надано не було. Витрати на правову допомогу мають бути документально підтверджені та доведені.

Таким чином, клопотання позивача про стягнення судових витрат під час розгляду справи № 320/5555Є20 в Київському окружному адміністративному суді, на момент прийняття рішення у справі є необґрунтованим та передчасним, а отже, не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 77, 90, 139, 241-247, 255, 293, 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

В И Р І Ш И В :

Адміністративний позов Приватного підприємства Інженерно будівельна торгівля до Головного управління Державної податкової служби у Київській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення - задовольнити у повному обсязі.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 30.03.2020 № 0008470510, прийняте Головним управлінням Державної податкової служби у Київській області.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань з Головного управління Державної податкової служби у Київській області (ЄДРПОУ 43141377, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5-а) на користь Приватного підприємства Інженерно будівельна торгівля (ЄДРПОУ 36760989, 09300, Київська обл., смт. Володарка, вул. Коцюбинського, 42) судовий збір у розмірі 17836,71 грн. (сімнадцять тисяч вісімсот тридцять шість гривень 71 коп).

У частині вимог про стягнення витрат на професійну правничу допомогу адвоката, понесених під час розгляду справи № 320/5555/20 в Київському окружному адміністративному суді відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Відповідно до підпункту 15.5 пункту 1 Розділу VII «Перехідні положення» Кодексу адміністративного судочинства України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Київський окружний адміністративний суд.

постанову виготовлено у повному обсязі та підписано 01.12.2020

Суддя Панченко Н.Д.

Дата ухвалення рішення 01.12.2020
Зареєстровано 02.12.2020
Оприлюднено 03.12.2020

Судовий реєстр по справі 320/5555/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 24.09.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 23.09.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 06.05.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.04.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 04.03.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 04.03.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.02.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 08.02.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.01.2021 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 01.12.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.10.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.09.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.08.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.07.2020 Київський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону