ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

03.12.2020Справа № 910/12292/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Шкурдової Л.М., розглянувши матеріали справи №910/12292/20

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Енергетичні-Рішення

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Докенерго"

про: стягнення 163 319,93 грн

Без виклику представників сторін

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Енергетичні-Рішення до Товариства з обмеженою відповідальністю "Докенерго" про стягнення 163 319,93 грн

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов`язань щодо оплати виконаних позивачем робіт за укладеним з позивачем Договором №ЕМ 19/08 від 02.09.2019, в зв`язку з чим у відповідача перед позивачем виникла заборгованість яка складається з 149 113,32 грн - сума основного боргу. В зв`язку з порушенням відповідачем грошового зобов`язання за Договором позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача 2 833,15 грн- інфляційні втрати, 1 715,82 грн - 3 % річних та 9 657,64 грн - пеня.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.08.2020 року у справі 910/12292/20 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

Приймаючи до уваги малозначність справи в розумінні частини 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи ціну позову, характер спірних правовідносин та предмет доказування, господарським судом вирішено розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, у зв`язку з чим надано відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву, а позивачу - для подання відповіді на відзив.

Частиною 5 статті 176 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої статті 120 цього Кодексу.

Відповідно до ч.6 ст.242 Господарського процесуального кодексу України у випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

За приписами частини 1 статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб- підприємців з Єдиного державного реєстру.

Так, з метою повідомлення відповідача про розгляд справи судом, на виконання приписів Господарського процесуального кодексу України, ухвала суду про відкриття провадження у справі була направлена рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як вбачається з матеріалів справи поштове відправлення з ухвалою про відкриття провадження у справі було вручене відповідачу.

У даному випаду судом також враховано, що за приписами частини 1 статті 9 Господарського процесуального кодексу України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом.

Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч.1 ст.4 Закону України "Про доступ до судових рішень").

Враховуючи наведене, господарський суд зазначає, що відповідач не був позбавлений права та можливості ознайомитись, зокрема, з ухвалою про відкриття провадження у справі у Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

Згідно з ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Відповідач своїм правом на надання відзиву не скористався.

За таких обставин, приймаючи до уваги, що відповідач не скористалась наданими процесуальними правами, за висновками суду, у матеріалах справи достатньо документів, які мають значення для правильного вирішення спору, внаслідок чого справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України.

При цьому, оскільки до суду не надходило клопотань учасників справи або одного з них в порядку частини 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України про розгляд справи з повідомленням (викликом) сторін, з огляду на відсутність у суду підстав для виклику сторін з власної ініціативи, господарський суд розглядає справу без проведення судового засідання.

Згідно з частиною 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю Докенерго (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю Енергетичні-Рішення (Виконавець) укладено Договір №ЕМ 19/08 від 02.09.2019 (далі - Договір), відповідно до умов якого, замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання виконати роботи з улаштування кабельної лінії з подальшим монтажем та підключенням КТП 400 кВА за адресою: місто Київ, вулиця Деревообробна, 5 (п. 1.1 Договору).

Передбачені п.1.1 Договору роботи включають в себе: Розробка технічного проекту кабельної траси, реконструкцію комірки 10 кВ для підключення КТП 400 кВА, улаштування кабельної лінії, монтажні та пусконалагоджувальні роботи КТП, підключення кабельної лінії, улаштування тимчасової кабельної лінії (п. 1.2. Договору).

Пунктом 2.1. Договору встановлено, що вартість робіт за Договором складає 1 004 022,52 грн. з ПДВ. Вказана вартість є твердою (фіксованою) протягом строку дії всього Договору.

Згідно п.3.2 Договору, роботи повинні бути виконані виконавцем протягом 12 (дванадцяти) місяців з початку їх виконання. Виконавець має право виконати роботи достроково.

Відповідно до п.3.4. Договору датою виконання зобов`язань виконавцем по Договору в цілому та по окремим етапам вважається підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт.

Відповідно до п.3.5. Договору, датою виникнення зобов`язань замовника по Договору в цілому та по окремим етапам, вважається дата підписання сторонами акту приймання- передачі виконаних робіт.

Згідно п.4.1.2 Договору, остаточний розрахунок за належним чином виконані роботи, зміст та обсяг яких відповідають умовам Договору замовник здійснює протягом 2 (двох) банківських днів з моменту підписання сторонами відповідних актів приймання-передачі виконаних робіт.

Оплата робіт за цим Договором здійснюється в національній валюті України - гривні, шляхом перерахування відповідних сум в безготівковій формі на поточний рахунок виконавця (п.4.2 Договору).

Згідно п.11. Договору він набуває чинності з дати підписання сторонами та скріплення печатками сторін та діє до 31.12.2020р. Закінчення строку Договору, а також його дострокове розірвання, не звільняють сторону від відповідальності за порушення, які мали місце протягом дії Договору.

Судом встановлено, що позивачем виконані обумовлені Договором роботи згідно акту прийняття передачі виконаних робіт №ЕР-000241 від 31.12.2019 на суму 97 074,00 грн та акту прийняття передачі виконаних робіт №26 від 18.02.2020 на суму 906 948,52 грн.

Вказані акти підписані уповноваженими представниками сторін, скріплені їх печатками, в зв`язку з чим приймаються судом в якості належних доказів на підтвердження виконання обумовлених Договором робіт.

Звертаючись з позовом до суду позивач зазначає, що відповідачем не в повному обсязі оплачено виконані роботи, в зв`язку з чим неоплаченими залишилися роботи на суму 149 113,32 грн.

Відповідно ст.526 ЦК України та ч.1 ст.193 ГК України зобов`язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч.2 ст.74 ГПК України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Відповідачем не надано доказів того, що на виконання умов Договору ним були проведені розрахунки з позивачем в повному обсязі, в зв`язку з чим суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 149 113,32 грн. суми основного боргу.

В зв`язку з порушенням відповідачем грошового зобов`язання за Договором позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача 2 833,15 грн- інфляційні втрати за період з березня 2020 по травень 2020 року, 1 715,82 грн - 3 % річних за період з 21.02.2020 по 10.07.2020 та 9 657,64 грн - пеня за період з 21.02.2020 по 10.07.2020.

Відповідно до ч.2 ст.625 ЦК України, боржник, який построчив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Судом перевірено розрахунок позивача 3 % річних та інфляційних втрат, враховуючи відсутність контррозрахунку відповідача, суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги в частині стягнення з відповідача 3 % річних в розмірі 1 715,82 грн та інфляційні втрати в розмірі 2 833,15 грн

Згідно з ч.1 ст.612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Положеннями статті 611 ЦК України визначено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до п.6.3. Договору у випадку порушення замовником строків оплати (розрахунку) за виконані роботи, замовник сплачує виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла протягом періоду, за який нараховується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

Судом перевірено розрахунок позивача пені, враховуючи відсутність контррозрахунку відповідача, суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги в частині стягнення з відповідача пені в розмірі 9 657,64 грн

Відповідно до ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст.129, 236-238, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Докенерго" (01013, м.Київ, вул.Деревообробна, буд.5, код ЄДРПОУ 33441067) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Енергетичні-Рішення (03124, м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд.16, код ЄДРПОУ 38303111) 149 113 (сто сорок дев`ять тисяч сто тринадцять) грн 32 коп. - суми основного боргу , 1 715 (тисячу сімсот п`ятнадцять) грн 82 коп - 3 % річних, 2 833 (дві тисячі вісімсот тридцять три) грн 15 коп - інфляційні втрати, 9 657 (дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят сім) грн 64 коп - пеню та витрати по сплаті судового збору в сумі 2 449 (дві тисячі чотириста сорок дев`ять) грн 80 коп.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили через 20 днів з моменту виготовлення повного тексту рішення в разі не оскарження його в установленому порядку. Рішення може бути оскаржене в 20-денний строк до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя Шкурдова Л.М.

Дата ухвалення рішення 03.12.2020
Зареєстровано 03.12.2020
Оприлюднено 04.12.2020

Судовий реєстр по справі 910/12292/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 03.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.08.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону