ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

03 грудня 2020 рокуСєвєродонецькСправа № 360/1705/20

Суддя Луганського окружного адміністративного суду Кисельова Є.О. розглянувши в порядку письмового провадження питання про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом та зупинення провадження в адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Луганського окружного адміністративного суду з позовом Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії.

Ухвалою суду від 18.05.2020 прийнято позов до розгляду та відкрито провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії, якою зобов`язано відповідача надати відзив проти позову із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, всі матеріали і пояснення, що, на думку відповідача, матимуть значення для розгляду даної справи, разом із документом, що підтверджує надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

Ухвалою суду від 02.07.2020 витребувано від Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області:

-належним чином засвідчену копію протоколу (витяг з протоколу) зборів виборців, на яких розглядається питання про внесення пропозиції щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою;

-належним чином засвідчену копію письмової заяви про згоду кожної особи, включеної до ініціативної групи, на входження до її складу, а також письмової заяви про згоду визначеної особи бути офіційним представником ініціативної групи щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою;

-належним чином засвідчену копію повідомлення на ім`я Лисичанської міської ради про факт проведення зборів щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою;

-належним чином засвідчені копії підписних листів щодо підтримки пропозиції про відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою;

-належним чином засвідчену копію протоколу про узагальнення матеріалів по відкликанню депутатів Лисичанської міської ради, зокрема, ОСОБА_1 ;

-належним чином засвідчену копію рішення про звернення до вищого керівного органу політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» , місцева організація, яка висувала ОСОБА_1 депутатом, щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою;

-належним чином засвідчену копію листа до вищого керівного органу політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою;

-належним чином засвідчену копію листа щодо звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області до органу ведення Державного реєстру виборців;

-належним чином засвідчену копію відповіді органу ведення Державного реєстру виборців на звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області до органу ведення Державного реєстру виборців;

-належним чином засвідчену копію листа щодо звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області до правоохоронних органів про залучення правоохоронних органів для вибіркової перевірки підписів виборців (не менше 10 відсотків від загальної кількості);

-належним чином засвідчену копію відповіді правоохоронних органів на звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області про залучення органів для вибіркової перевірки підписів виборців (не менше 10 відсотків від загальної кількості);

-належним чином засвідчену копію рішення керівного органу політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» про відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою;

-належним чином засвідчені копіії документів (статут, протокол), якими визначено орган політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» , повноважний приймати рішення щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою;

-належним чином засвідчену копію постанови виборчої комісії про визнання обраними депутатами Лисичанської міської ради наступних за черговістю кандидатів від територіальної організації політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» у місті Лисичанськ Луганської області.

Витребувані судом докази було зобов`язано надати у строк до 14.07.2020. У разі відсутності таких документів, зобов`язано Сєвєродонецьку міську раду повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвалою суду від 16.07.2020 повторно витребувано від Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області належним чином засвідчені копії документів, перелік яких наведений в ухвалі суду від 02.07.2020.

Ухвалою суду від 02.10.2020 втретє витребувано від Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області належним чином засвідчені копії документів, перелік яких наведений в ухвалах суду від 02.07.2020, від 16.07.2020.

Ухвалою суду від 10.11.2020 вчетверте витребувано від Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області належним чином засвідчені копії документів, перелік яких наведений в ухвалах суду від 02.07.2020, від 16.07.2020, від 02.10.2020.

Відповідно до частини 9 статті 205 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але всі учасники справи не з`явилися у судове засідання, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Враховуючи вимоги статті 205 КАС України, суд приходить до висновку про розгляд справи у письмовому провадженні.

Вирішуючи питання про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом та зупинення провадження у справі, суд дійшов наступного.

Відповідно до вимог частини другої статті 14 КАС України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Відповідно до частини третьої статті 77 КАС України докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Частиною третьою статті 80 КАС України передбачено, що про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

За приписами частини шостої статті 80 КАС України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Станом на 03.12.2020 Лисичанською міською виборчою комісією Луганської області ухвали суду від 18.05.2020, від 02.07.2020, від 16.07.2020, від 02.10.2020 не виконані, витребувані докази суду не надано.

Також відповідачем не повідомлено суд про причини не надання витребуваних вказаними ухвалами суду доказів у справі, що в свою чергу унеможливлює вирішення справи протягом встановленого чинним законодавством строку.

Відтак, суд вбачає в діях Лисичанською міською виборчою комісією Луганської області ознаки протиправного перешкоджання здійсненню адміністративного судочинства.

За змістом частини першої статті 144 КАС України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.

Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є одним із заходів процесуального примусу (пункт 3 частини першої статті 145 КАС України).

Відповідно до вимог частини першої статті 147 КАС України у разі неподання без поважних причин письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, або неповідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.

На підставі наведеного, з метою повного та всебічного з`ясування обставин у справі, суд вбачає наявність підстав для застосування заходу процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом, а саме: належним чином засвідченої копії протоколу (витяг з протоколу) зборів виборців, на яких розглядається питання про внесення пропозиції щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії письмової заяви про згоду кожної особи, включеної до ініціативної групи, на входження до її складу, а також письмової заяви про згоду визначеної особи бути офіційним представником ініціативної групи щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії повідомлення на ім`я Лисичанської міської ради про факт проведення зборів щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії підписних листів щодо підтримки пропозиції про відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії протоколу про узагальнення матеріалів по відкликанню депутатів Лисичанської міської ради, зокрема, ОСОБА_1 ; належним чином засвідченої копії рішення про звернення до вищого керівного органу політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» , місцева організація, яка висувала ОСОБА_1 депутатом, щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії листа до вищого керівного органу політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії листа щодо звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області до органу ведення Державного реєстру виборців; належним чином засвідченої копії відповіді органу ведення Державного реєстру виборців на звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області до органу ведення Державного реєстру виборців; належним чином засвідченої копії листа щодо звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області до правоохоронних органів про залучення правоохоронних органів для вибіркової перевірки підписів виборців (не менше 10 відсотків від загальної кількості); належним чином засвідченої копії відповіді правоохоронних органів на звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області про залучення органів для вибіркової перевірки підписів виборців (не менше 10 відсотків від загальної кількості); належним чином засвідченої копії рішення керівного органу політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» про відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копіії документів (статут, протокол), якими визначено орган політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» , повноважний приймати рішення щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії постанови виборчої комісії про визнання обраними депутатами Лисичанської міської ради наступних за черговістю кандидатів від територіальної організації політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» у місті Лисичанськ Луганської області.

Згідно відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Лисичанська міська виборча комісія Луганської області (код ЄДРПОУ: 33751987) знаходиться за адресою: Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця Гайдара, будинок 78.

Вилучення доказів суд вважає за необхідне доручити Управлінню забезпечення примусового виконання рішень у Луганській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд. 22).

Відповідно до частини третьої статті 147 КАС ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Вимоги до виконавчого документа встановлені статтею 4 Закону України "Про виконавче провадження". На виконання пунктів 3, 4 частини першої зазначеної статті суд додатково зазначає, що за цією ухвалою:

стягувачем є Луганський окружний адміністративний суд (93411, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, 18, ідентифікаційний код 35079949);

боржником є Лисичанська міська виборча комісія Луганської області (код ЄДРПОУ: 33751987, місцезнаходження юридичної особи: Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця Гайдара, будинок 78).

У відповідності до пункту 10 частини другої статті 236 КАС України суд має право зупинити провадження у справі в разі постановлення ухвали про тимчасове вилучення доказів державним виконавцем для дослідження судом - до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.

Відтак, суд вважає за необхідне зупинити провадження у даній справі до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 77, 80, 94, 144, 145, 147, 236, 241-243, 248, 256, 291, 294, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

Застосувати до Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області заходи процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом.

Тимчасово вилучити: належним чином засвідченої копії протоколу (витяг з протоколу) зборів виборців, на яких розглядається питання про внесення пропозиції щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії письмової заяви про згоду кожної особи, включеної до ініціативної групи, на входження до її складу, а також письмової заяви про згоду визначеної особи бути офіційним представником ініціативної групи щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії повідомлення на ім`я Лисичанської міської ради про факт проведення зборів щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії підписних листів щодо підтримки пропозиції про відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії протоколу про узагальнення матеріалів по відкликанню депутатів Лисичанської міської ради, зокрема, ОСОБА_1 ; належним чином засвідченої копії рішення про звернення до вищого керівного органу політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» , місцева організація, яка висувала ОСОБА_1 депутатом, щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії листа до вищого керівного органу політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії листа щодо звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області до органу ведення Державного реєстру виборців; належним чином засвідченої копії відповіді органу ведення Державного реєстру виборців на звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області до органу ведення Державного реєстру виборців; належним чином засвідченої копії листа щодо звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області до правоохоронних органів про залучення правоохоронних органів для вибіркової перевірки підписів виборців (не менше 10 відсотків від загальної кількості); належним чином засвідченої копії відповіді правоохоронних органів на звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області про залучення органів для вибіркової перевірки підписів виборців (не менше 10 відсотків від загальної кількості); належним чином засвідченої копії рішення керівного органу політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» про відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копіії документів (статут, протокол), якими визначено орган політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» , повноважний приймати рішення щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії постанови виборчої комісії про визнання обраними депутатами Лисичанської міської ради наступних за черговістю кандидатів від територіальної організації політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» у місті Лисичанськ Луганської області за місцем знаходження Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області (код ЄДРПОУ: 33751987, місцезнаходження юридичної особи: Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця Гайдара, будинок 78), для дослідження судом.

Тимчасове вилучення документів доручити Управлінню забезпечення примусового виконання рішень у Луганській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд. 22).

Зобов`язати Управління забезпечення примусового виконання рішень у Луганській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд. 22) вилучені документи: копії протоколу (витяг з протоколу) зборів виборців, на яких розглядається питання про внесення пропозиції щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії письмової заяви про згоду кожної особи, включеної до ініціативної групи, на входження до її складу, а також письмової заяви про згоду визначеної особи бути офіційним представником ініціативної групи щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії повідомлення на ім`я Лисичанської міської ради про факт проведення зборів щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії підписних листів щодо підтримки пропозиції про відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії протоколу про узагальнення матеріалів по відкликанню депутатів Лисичанської міської ради, зокрема, ОСОБА_1 ; належним чином засвідченої копії рішення про звернення до вищого керівного органу політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» , місцева організація, яка висувала ОСОБА_1 депутатом, щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії листа до вищого керівного органу політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» щодо відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії листа щодо звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області до органу ведення Державного реєстру виборців; належним чином засвідченої копії відповіді органу ведення Державного реєстру виборців на звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області до органу ведення Державного реєстру виборців; належним чином засвідченої копії листа щодо звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області до правоохоронних органів про залучення правоохоронних органів для вибіркової перевірки підписів виборців (не менше 10 відсотків від загальної кількості); належним чином засвідченої копії відповіді правоохоронних органів на звернення Лисичанської міської виборчої комісії Луганської області про залучення органів для вибіркової перевірки підписів виборців (не менше 10 відсотків від загальної кількості); належним чином засвідченої копії рішення керівного органу політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» про відкликання ОСОБА_1 як депутата Лисичанської міської ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копіії документів (статут, протокол), якими визначено орган політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» , повноважний приймати рішення щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою; належним чином засвідченої копії постанови виборчої комісії про визнання обраними депутатами Лисичанської міської ради наступних за черговістю кандидатів від територіальної організації політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» у місті Лисичанськ Луганської області надіслати (надати) до Луганського окружного адміністративного суду (93411, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, 18).

Провадження у справі № 360/1705/20 зупинити до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.

Ухвала в частині застосування заходів процесуального примусу оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її проголошення відповідно до статті 256 КАС України.

Відповідно до частини третьої статті 293 КАС України, заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвала в частині зупинення провадження у справі в силу положень статті 294 КАС України може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду. Ухвала суду в цій частині набирає законної сили в порядку, визначеному статтею 256 КАС України.

Відповідно до статті 295 КАС України, апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до Першого апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

СуддяЄ.О. Кисельова

Дата ухвалення рішення 03.12.2020
Зареєстровано 06.12.2020
Оприлюднено 07.12.2020

Судовий реєстр по справі 360/1705/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 07.04.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 07.04.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 31.03.2021 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.12.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.11.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 10.11.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.10.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.09.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.08.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.07.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.07.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.07.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.07.2020 Луганський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону