ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

07.12.2020Справа № 917/583/20

Суддя Гумега О.В., розглянувши позовну заяву Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (Україна, 39600, Полтавська область, м. Кременчук, площа Перемоги, буд. 2)

до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (Україна, 01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, буд. 8)

про стягнення 202 570,00 грн,

УСТАНОВИВ:

Кременчуцька міська рада Полтавської області (далі - позивач) звернулася до Господарського суду Полтавської області з позовом до ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестеційний банк" (далі - відповідач) про стягнення 202 570,00 грн безпідставно збережених коштів.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що в період з 14.08.2017 по 06.04.2020 (включно) відповідач використовував земельну ділянку без правовстановлюючих документів, орендну плату за договором не сплачував, хоча земельна ділянка використовувалась для експлуатації та обслуговування будівлі міської автозаводської поліклініки, що призвело до недоотримання позивачем доходу від орендної плати за землю.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 28.04.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 917/583/20, постановлено справу розглядати у порядку загального позовного провадження.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 16.10.2020 постановлено направити матеріали справи № 917/583/20 за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.12.2020 матеріали справи № 917/583/20 передано на розгляд судді Господарського суду міста Києва Гумеги О.В.

Згідно з ч. 14 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України у разі зміни складу суду на стадії підготовчого провадження розгляд справи починається спочатку, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. У разі зміни складу суду на стадії розгляду справи по суті суд повторно розпочинає розгляд справи по суті, крім випадку, коли суд ухвалить рішення про повторне проведення підготовчого провадження.

Враховуючи, що зміна складу суду у справі № 917/583/20 відбулась на стадії підготовчого провадження, розгляд справи починається спочатку.

При прийнятті справи до свого провадження суд визначає вірне повне найменування позивача - Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичнх осіб-підприємців та громадських формувань про юридичну особу позивача (ідентифікаційний код 24388300).

Суд визначає вірне місцезнаходження відповідача (Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк) - Україна, 01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, буд. 8, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичнх осіб-підприємців та громадських формувань про юридичну особу відповідача (ідентифікаційний код 00039002).

Відповідно до ч. 1 ст. 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Керуючись статтями 2, 32, 74, 181, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти справу № 917/583/20 до свого провадження.

2. Призначити підготовче засідання у справі на 18.01.21 о 10:20 год. Підготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 4.

3. Явка учасників справи у судове засідання є не обов`язковою , пояснення по суті спору та з процесуальних питань можуть бути надані в письмовому вигляді засобами поштового зв`язку при цьому з обов`язковим направленням таких документів всім учасникам справи .

4. Зобов`язати позивача протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали суду надати письмові пояснення до розрахунку річної суми орендної плати за спірний період, в яких зазначити, з урахувнням яких саме нормативно-правових актів позивачем здійснено такий розрахунок.

5. Запропонувати відповідачу:

- подати до суду відзив на позовну заяву , в тому числі з посиланням на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду, до відзиву додати всі докази, що підтверджують заперечення проти позову протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали суду , при цьому звернути увагу, що копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 ГПК України); у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України);

- подати до суду протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив (якщо така буде подана) заперечення на відповідь на відзив (ст. 167, 184 ГПК України).

6. Запропонувати позивачу:

- надати посилання на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду;

- подати до суду протягом п`яти днів з дня отримання відзиву відповідь на відзив , при цьому звернути увагу , що згідно ч. 3 ст. 166 ГПК України до відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу, а отже, копія відповіді на відзив та доданих до неї документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду.

7. Звернути увагу учасників справи , що докази, які подають учасники справи та порядок їх подання, повинні відповідати вимогам глави 5 ГПК України, зокрема:

- позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з позовною заявою (ч. 2 ст. 80 ГПК України);

- відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, повинні подати докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи (ч. 3 ст. 80 ГПК України);

- якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин , учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 4 ст. 80 ГПК України);

- докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку , коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. 8 ст. 80 ГПК України);

- копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку , якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 80 ГПК України).

8. Звернути увагу учасників справи , що заяви з процесуальних питань (заяви, клопотання, заперечення) учасники справи подають з дотриманням вимог ст. 169, 170 ГПК України.

9. Звернути увагу позивача , що у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою статті 46 ГПК України , до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи . У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву , про що зазначає в ухвалі (ч. 5 ст. 46 ГПК України).

10. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/ та у Єдиному державному реєстрі судових рішень на офіційному веб-порталі в мережі Інтернет за веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

11. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання - 07.12.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя О. В. Гумега

До відома учасників справи:

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:

- подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі (п.п. 17.1 п. 17 Перехідних положень);

- розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи у паперовій формі (п.п. 17.3 п. 17 Перехідних положень).

Учасники справи мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп`ятниці з 14:00 до 16:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва (м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань уточнюється за внутрішнім телефоном 7-136) за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання , в якому просимо зазначати дату та час, коли представник з`явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа , що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для долучення до матеріалів справи.

Дата ухвалення рішення 07.12.2020
Зареєстровано 07.12.2020
Оприлюднено 08.12.2020

Судовий реєстр по справі 917/583/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.02.2022 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 18.01.2022 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 18.01.2022 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 07.12.2021 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 07.12.2021 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 23.11.2021 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 09.11.2021 Господарський суд Полтавської області Господарське
Постанова від 20.09.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 17.05.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.04.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 07.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 16.10.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 20.08.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 27.07.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 01.07.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 23.06.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 11.06.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 28.04.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське
Ухвала від 14.04.2020 Господарський суд Полтавської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 917/583/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону