ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 606/1770/20

У Х В А Л А

10 грудня 2020 року м. Теребовля

Теребовлянський районний суд Тернопільської області в складі:

головуючої судді Мельник А.В.

за участю секретаря судового засідання Кавалко В.С.

позивача ОСОБА_1 ,

представника позивача адвоката Стасишина Ю.В.,

відповідача ОСОБА_2 ,

представника відповідача адвоката Чорняка М.П.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Теребовля клопотання про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 , Теребовлянської міської об`єднаної територіальної громади, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Теребовлянська державна нотаріальна контора про визнання права власності за заповітом недійсним,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Теребовлянського районного суду Тернопільської області знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 , Теребовлянської міської об`єднаної територіальної громади, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Теребовлянська державна нотаріальна контора про визнання права власності за заповітом недійсним.

У позовній заяві позивач просив витребувати докази, вказане клопотання було продубльоване представником позивача адвокатом Стасишином Ю.В. та надано через канцелярію суду 02.11.2020. У клопотанні просив витребувати:

у Державної нотаріальної контори Теребовлянського району Тернопільської області спадкову справу і свідоцтва (номер у спадковому реєстрі № 3799424, дата заведення 19.12.2004, дата видачі свідоцтва 19.12.2004 за № 32258542, № 32258543 у спадковому реєстрі, бланк № НОМЕР_1 , ВВТ 546521), місце зберігання (архів) у державній нотаріальній конторі Теребовлянського району Тернопільської області, адреса місцезнаходження : вулиця Князя Василька, 108, місто Теребовля, Тернопільська область, 48100, щодо того чи прийняла ОСОБА_3 спадщину за заповітом, яку після смерті залишила мати ОСОБА_4 ;

у Плебанівської сільської ради Теребовлянського району Тернопільської області (с.Плебанівка, Теребовлянський район Тернопільська область, 48177) книгу реєстрації заповітів та перший примірник заповіту разом з квитанцією про оплату за реєстр - щодо встановлення факту написання заповіту, підпису у заповіті і реєстрації разом з оплатою квитанцією за реєстр;

у Теребовлянського об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області адреса місцезнаходження: вулиця 22 січня, місто Теребовля, Тернопільська область, 48100, пенсійну справу померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , яка проживала за адресою: с.Залав`є Теребовлянський район Тернопільська область, 48174, щодо взяття почерку написання заяви виходу на пенсію та підпису для почеркознавчої експертизи.

У підготовчому судовому засіданні позивач та його представник підтримали заявлене клопотання. В його обґрунтування вказали не те, що докази, які просять витребувати безпосередньо стосуються предмету спору, мають істотне значення для правильного вирішення спору та слугуватимуть об`єктом дослідження почеркознавчої експертизи про проведення якої має намір заявити сторона позивача. Представник позивача вказав, що позивач особисто звертався у вище зазначені органи з метою отримання доказів, які просить витребувати, однак йому було відмовлено усно.

Представник відповідача ОСОБА_2 ОСОБА_5 заперечував проти задоволення поданого клопотання, вказав на недоцільність витребування доказів.

Представник відповідача Теребовлянської міської об`єднаної територіальної громади у підготовче судове засідання не з`явився повторно, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Суд розглянувши заявлене клопотання приходить до наступного.

Частинами 1, 2, 3, 4 та пунктом 4 ч. 5 ст. 12 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК України) визначено, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій. Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частин 1, 6, 7 та 8 ст. 84 ЦПК України, учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Частиною 1 ст.76 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до частин 1, 2, 4, 5 ст. 95 ЦПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу та підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Згідно пункту 1 частини 2 ст.198 ЦПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у разі необхідності витребування нових доказів.

Частиною 2 ст.258 ЦПК України передбачено, що процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвали.

З огляду на викладене, беручи до уваги, що сторона позивача звернулася із відповідним клопотанням в строк передбачений законом, обґрунтувала неможливість самостійно надати докази, а також інформація яку позивач просить витребувати безпосередньо стосується предмета спору, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення шляхом витребування відповідних доказів, з метою встановлення обставин, що мають істотне значення для вирішення спору по суті.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 76, 84, 258, 260, 261 Цивільного процесуального кодексу України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання позивача та його представника адвоката Стасишина Ю.В. про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 , Теребовлянської міської об`єднаної територіальної громади, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Теребовлянська державна нотаріальна контора про визнання права власності за заповітом недійсним задовольнити.

Витребувати у Теребовлянської державної нотаріальної контори Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ):

спадкову справу і свідоцтва (номер у спадковому реєстрі № 3799424, дата заведення 19.12.2004, дата видачі свідоцтва 19.12.2004 за № 32258542, № 32258543 у спадковому реєстрі, бланк № НОМЕР_1 , ВВТ 546521).

Витребувати у Плебанівської сільської ради:

книгу реєстрації заповітів та перший примірник заповіту померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , яка проживала за адресою: с.Залав`є Теребовлянський район Тернопільська область разом з квитанцією про оплату за реєстр.

Витребувати у Теребовлянського об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області:

пенсійну справу померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , яка проживала за адресою: с.Залав`є Теребовлянського району Тернопільської області.

Витребувані докази направити на адресу Теребовлянського районного суду Тернопільської області (вулиця Князя Василька, 116, місто Теребовля, Тернопільська область, 48101) в строк до 10 лютого 2021 року.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК України.

Підготовче судове засідання відкласти до 10 год 30 хв. 10 лютого 2021 року.

Копію ухвали направити Теребовлянській державній нотаріальній конторі Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ), місцезнаходження: вулиця Кн.Василька, 108, місто Теребовля, Тернопільська область, Плебанівській сільській раді, місцезнаходження: с. Плебанівка, Теребовлянського району Тернопільської області, Теребовлянському об`єднаному управлінню Пенсійного фонду України Тернопільської області (місцезнаходження: вулиця 22 січня, 17, місто Теребовля, Тернопільська область, 48100) для виконання.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя А.В.Мельник

Дата ухвалення рішення 10.12.2020
Оприлюднено 11.12.2020

Судовий реєстр по справі 606/1770/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 07.10.2022 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 11.09.2022 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 21.08.2022 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 10.08.2022 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 04.08.2022 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 01.08.2022 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 12.07.2022 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 26.06.2022 Тернопільський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 11.05.2022 Теребовлянський районний суд Тернопільської області Цивільне
Рішення від 11.05.2022 Теребовлянський районний суд Тернопільської області Цивільне
Ухвала від 10.12.2020 Теребовлянський районний суд Тернопільської області Цивільне
Ухвала від 07.09.2020 Теребовлянський районний суд Тернопільської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 606/1770/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону