ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про прийняття до розгляду у

попередньому засіданні заяви

конкурсного кредитора у справі про банкрутство

14.12.2020м. ДніпроСправа № 904/5858/20

За заявою Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "ДРУЖБА-КАЗНАЧЕЇВКА" з грошовими вимогами в загальній сумі 24 216 622,16 грн

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680).

Суддя Соловйова А.Є.

ВСТАНОВИВ:

28.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.10.2020 було прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА"(51934, м. Кам`янське, проспект Свободи, буд. 56, код ЄДРПОУ 34827695) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680), підготовче засідання суду призначено на 10.11.2020 о 11:00 год.

Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680), яка зареєстрована канцелярією Господарського суду Дніпропетровської області 06.11.2020 за вх. №06-1605/20.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.11.2020 у справі №904/6023/20, з урахуванням ухвали від 10.11.2020 про виправлення описки, передано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680) для одночасного розгляду із заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА", приєднано до матеріалів справи №904/5858/20 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" і розглядати одночасно, розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство відбудеться 10.11.2020 о 11:00 год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.2020 у справі №904/5858/20 приєднано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" (01054, м. Київ, провулок Георгіївський, буд. 2, кім. 12, код ЄДРПОУ 30189336) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680) у справі №904/6023/20 до справи №904/5858/20 для одночасного розгляду із заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" (51934, м. Кам`янське, проспект Свободи, буд. 56, код ЄДРПОУ 34827695), яку прийнято до розгляду відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 29.10.2020 №904/5858/20.

Ухвалою суду від 10.11.2020 відмовлено в задоволенні усного клопотання представників ТОВ "АГРОФІРМА ОРІЛЬСЬКА" про відкладення підготовчого засідання. Відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" у справі №904/5858/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОІНВЕСТ-УКРАЇНА" на суму: 21 020,00 (судовий збір) - 1 черга задоволення, 24 517 622,20 грн (основний борг, 3% річних, інфляційні нарахування) - 4 черга задоволення, 13 618 626,39 грн (пеня, штраф) - 6 черга задоволення. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 29.04.2020. Призначено попереднє засідання суду на 12.01.2021 о 10:40.

На виконання ухвали суду від 10.11.2020, господарський суд 11.11.2020 опублікував оголошення на веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за №65453 від 11.11.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" (49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, будинок 10/14, код ЄДРПОУ 37987680).

09.12.2020 Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "ДРУЖБА-КАЗНАЧЕЇВКА" через канцелярію суду подана заява б/н від 03.12.2020 про визнання грошових вимог в загальній сумі 24 216 622,16 грн, з яких: 8 374 385,97 грн за Договором поставки №265 від 22.11.2018, 14 858 032,19 грн за Договором поставки №229 від 04.11.2019, 980 000,00 грн за Договором №ФД-2/2016/10 від 27.01.2016 про надання поворотної фінансової допомоги, 4 204,00 грн - сума судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

Дослідивши подану заяву, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Згідно ч. 3 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства заява кредитора має містити: найменування господарського суду, до якого подається заява; найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); ім`я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені); виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог; перелік документів, що додаються до заяви.

До заяви в обов`язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника.

Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником.

Господарський суд зобов`язаний прийняти заяву кредитора, подану з дотриманням вимог цього Кодексу та Господарського процесуального кодексу України, про що постановляється ухвала, в якій зазначається дата попереднього засідання суду.

З огляду на те, що заяву Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "ДРУЖБА-КАЗНАЧЕЇВКА" подано з дотриманням вимог частини третьої статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства, вказана заява підлягає прийняттю та розгляду у попередньому засіданні, яке призначено на 12.01.2021 о 10:40 год.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до розгляду заяву Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "ДРУЖБА-КАЗНАЧЕЇВКА" з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОМЛИН" в загальній сумі 24 216 622,16 грн, з яких: 8 374 385,97 грн за Договором поставки №265 від 22.11.2018, 14 858 032,19 грн за Договором поставки №229 від 04.11.2019, 980 000,00 грн за Договором №ФД-2/2016/10 від 27.01.2016 про надання поворотної фінансової допомоги, 4 204,00 грн - сума судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

2. Призначити розгляд заяви в попередньому засіданні 12.01.2021 о 10:40 год., зал судових засідань №3-307, за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. Розпоряднику майна Зімниці О.І. надати господарському суду відомості про результати розгляду грошових вимог Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "ДРУЖБА-КАЗНАЧЕЇВКА" .

4. Кредитору, боржнику, розпоряднику майна забезпечити явку уповноважених представників в попереднє засідання.

Копію ухвали направити кредитору, боржнику, розпоряднику майна Зімниці О.І.

Ухвала набирає законної сили 14.12.2020 та не підлягає оскарженню.

Суддя А.Є. Соловйова

Дата ухвалення рішення13.12.2020
Оприлюднено14.12.2020

Судовий реєстр по справі —904/5858/20

Ухвала від 17.09.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Огороднік К.М.

Постанова від 04.06.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 26.03.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 08.01.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 23.12.2022

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 01.11.2022

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Верхогляд Тетяна Анатоліївна

Ухвала від 21.07.2022

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Соловйова Анастасія Євгенівна

Ухвала від 21.07.2022

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Соловйова Анастасія Євгенівна

Постанова від 06.06.2022

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Погребняк В.Я.

Ухвала від 31.05.2022

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Погребняк В.Я.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні