ПІЩАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Єдиний унікальний номер 142/778/20

Номер провадження 2/142/505/20

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

14 грудня 2020 року смт. Піщанка

Піщанський районний суд Вінницької області

В складі:

Головуючого судді Щерби Н. Л.,

за участю секретаря судового засідання Ласки Л. В.,

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в порядку загального позовного провадження в залі суду в смт. Піщанка Вінницької області

цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Городищенської сільської ради Піщанського району Вінницької області про визнання права власності на майно, яке входить до складу спадщини, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Городищенської сільської радиПіщанського району Вінницької області про визнання права власності на майно, яке входить до складу спадщини, в якому просить визнати за ним право власності на спадкове майно, яке залишилося після смерті його матері ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на земельну ділянку, площею 2,0858 га, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 0523280900:01:001:0027, вартістю 39 535 гривень 91 копійка, що знаходиться на території Городищенської сільської ради Піщанського району Вінницької області, на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯА № 820494 виданого головою Піщанської районної державної адміністрації 30 березня 2006 року на підставі розпорядження районної державної адміністрації від 10 серпня 2005 року № 196.

Свої вимоги позивач мотивує, тим що являється спадкоємцем за заповітом на спадкове майно, яке залишилося після смерті його матері ОСОБА_2 , оскільки останньою за життя було складено заповіт від 23 квітня 2007 року, який посвідчено секретарем виконавчого комітету Городищенської сільської ради Піщанського району Вінницької області та зареєстровано в реєстрі за № 45, відповідно до якого ОСОБА_2 на випадок свої смерті зробила розпорядження, відповідно до якого все своє майно, де б воно не було і з чого б воно не складалося, та взагалі все те, що буде їй належати на день смерті та на що за законом вона матиме право, заповіла сину ОСОБА_1 .

Інших спадкоємців, в тому числі тих, які мають право на обов`язкову частку в спадковому майні, немає.

При зверненні позивача до нотаріуса для отримання свідоцтва про право на спадщину йому було відмовлено через пропуск шестимісячного строку для прийняття спадщини та відсутність правовстановлюючих документів на спадкове майно. А тому, здійснити своє право на спадкування вищезазначеного майна він може лише в судовому порядку.

Позивач ОСОБА_1 та його представник - адвокат Близнюк В. В. в підготовче засідання не з`явилися, проте від представника позивача на адресу суду надійшло клопотання про розгляд справи без їхньої участі, та про підтримання вимог, викладених в позовній заяві.

Представник відповідача Городищенської сільської ради Піщанського району Вінницької області в підготовче засідання не з`явився, проте на адресу суду від нього надійшла заява про розгляд справи без участі представника відповідача, та про визнання позовних вимог.

Відповідно до ч. 2 ст. 211 ЦПК України, учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних у суду матеріалів.

У зв`язку з неявкою в підготовче засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч.2 ст. 247 ЦПК України, не здійснювалося.

Відповідно до ч.1. ст. 206 ЦПК України, позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

Згідно ч. 1 ст. 64 ЦПК України, представник, який має повноваження на ведення справи в суді, здійснює від імені особи, яку він представляє, її процесуальні права та обов`язки.

Відповідно до ч. 4 ст. 206 ЦПК України, у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Частиною 3 ст. 200 ЦПК України передбачено, що за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення у випадку визнання позову відповідачем.

Суд, дослідивши матеріали даної цивільної справи, вивчивши правові норми, що регулюють дані правовідносини, приходить до переконання, що позовну заяву слід задовольнити повністю з наступних підстав.

Відповідно до абз.3 п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року N 2 Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції , у разі визнання відповідачем позову, яке має бути безумовним, і якщо таке визнання не суперечить закону й не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб (не відповідача), суд ухвалює рішення про задоволення позову, обмежившись у мотивувальній частині рішення посиланням на визнання позову без з`ясування і дослідження інших обставин справи.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_2 , що підтверджується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_1 . Після її смерті залишилося спадкове майно, а саме: земельна ділянка, площею 2,0858 га, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 0523280900:01:001:0027, вартістю 39 535 гривень 91 копійка, що знаходиться на території Городищенської сільської ради Піщанського району Вінницької області, на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯА № 820494 виданого головою Піщанської районної державної адміністрації 30 березня 2006 року на підставі розпорядження районної державної адміністрації від 10 серпня 2005 року № 196.

Позивач являється спадкоємцем за заповітом на спадкове майно, яке залишилося після смерті його матері ОСОБА_2 , оскільки останньою за життя було складено заповіт від 23 квітня 2007 року, який посвідчено секретарем виконавчого комітету Городищенської сільської ради Піщанського району Вінницької області та зареєстровано в реєстрі за № 45, відповідно до якого ОСОБА_2 на випадок свої смерті зробила розпорядження, відповідно до якого все своє майно, де б воно не було і з чого б воно не складалося, та взагалі все те, що буде їй належати на день смерті та на що за законом вона матиме право, заповіла сину ОСОБА_1 .

Інших спадкоємців, в тому числі тих, які мають право на обов`язкову частку в спадковому майні, немає.

При зверненні позивача до нотаріуса для отримання свідоцтва про право на спадщину йому було відмовлено через пропуск шестимісячного строку для прийняття спадщини та відсутність правовстановлюючих документів на спадкове майно.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 7 Про судову практику у справах про спадкування , якщо нотаріусом обґрунтовано відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину, виникає цивільно-правовий спір, що підлягає розглядові у позовному провадженні.

Також, у вказаній постанові зазначено, що за відсутності інших спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття відповідачами є територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

А тому, здійснити своє право на спадкування вищезазначеного майна позивач може лише в судовому порядку.

Зазначене підтверджується: копією свідоцтва про народження ОСОБА_1 серії НОМЕР_2 (а.с.6), копією свідоцтва про смерть ОСОБА_2 серії НОМЕР_1 (а.с.7), копією державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯА № 820494 (а.с.8), копією витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (а.с9), копією заповіту ОСОБА_2 від 23 квітня 2007 року (а.с.10), копією довідки виконавчого комітету Городищенської сільської ради Піщанського району Вінницької області № 288 від 03 вересня 2019 року (а.с.11), роз`ясненням нотаріуса (а.с.12), ордером (а.с.13).

Відповідно до ст. 1216 ЦК України, спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування здійснюється за заповітом або за законом ( ст. 1217 ЦК України). До складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті ( ст. 1218 ЦК України).

Як передбачено статтею 1268 ЦК України, спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням. Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.

За вказаних обставин, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню у зв`язку з визнанням заявлених вимог відповідачем, за наявності законних на те підстав, оскільки це не суперечить закону та не порушує права, свободи та інтереси третіх осіб.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 141, 206, 247, 258,259,263-265,273,354 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Прийняти визнання позову відповідачем.

Позов ОСОБА_1 до Городищенської сільської ради Піщанського району Вінницької області про визнання права власності на майно, яке входить до складу спадщини задовольнити повністю.

Визнати за ОСОБА_1 , як за спадкоємцем за заповітом право власності на спадкове майно, яке входить до складу спадщини, яка відкрилася після смерті його матері ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на земельну ділянку, площею 2,0858 га, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер 0523280900:01:001:0027, вартістю 39 535 гривень 91 копійка, що знаходиться на території Городищенської сільської ради Піщанського району Вінницької області, на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯА № 820494 виданого головою Піщанської районної державної адміністрації 30 березня 2006 року на підставі розпорядження районної державної адміністрації від 10 серпня 2005 року № 196.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана через Піщанський районний суд Вінницької області протягом тридцяти днів з дня його підписання до Вінницького апеляційного суду.

Сторони по справі:

позивач: ОСОБА_1 , який зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

відповідач: Городищенська сільська рада Піщанського району Вінницької області, яка знаходиться в с. Городище Піщанського району Вінницької області, вул. Шкільна, 1, код ЄДРПОУ 04327519;

представник позивача: адвокат Близнюк Віктор Васильович, повноваження якого підтверджуються ордером серії ВН № 152978.

Суддя:

Дата ухвалення рішення 14.12.2020
Оприлюднено 15.12.2020

Судовий реєстр по справі 142/778/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 14.12.2020 Піщанський районний суд Вінницької області Цивільне
Ухвала від 12.11.2020 Піщанський районний суд Вінницької області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 142/778/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону