КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 369/14513/20

Провадження №2/369/5385/20

УХВАЛА

про залишення без руху

23.11.2020 м. Київ

Суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. розглянувши заяву матеріали справи за позовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю ЛЕНД ПЛЮС про зобов`язання вчинити дії,

встановив:

18.11.2020 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області в порядку цивільного судочинства за захистом своїх прав звернулася ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю ЛЕНД ПЛЮС про зобов`язання вчинити дії.

Вивчивши позовну заяву та додані до неї документи, суддя дійшов висновку, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у ст. 177 ЦПК України.

Згідно з частиною 1статті 4 ЦПК України , кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Розглянувши матеріали позовної заяви вважаю, що її необхідно залишити без руху та надати строк для усунення недоліків, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 175 ЦПК України , позовна заява повинна містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи; 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Частиною 4 ст. 177 ЦПК України передбачено, що до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Згідно із ст. 4 Закону України Про судовий збір , судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до ст. 6 Закону України Про судовий збір , у разі коли в позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

З позовної заяви вбачається, що позивачем заявлено дев`ять вимог немайнового характеру, а саме: зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕНД ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ: 34902782) не чинити перешкод у реєстрації права власності на нерухоме майно; надати ОСОБА_1 , акти приймання-передачі майнових прав на нерухомість та технічні паспорти, необхідні державної реєстрації права власності в реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо приміщень загальною площею 217,80 кв.м., які знаходяться в межах будівлі готельного типу з вбудованими торгово-офісними приміщеннями, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення за № А-Х-16, загальною проектною площею 23,0, 10 поверх; приміщення за № А-Х-19, загальною проектною площею 22,6, 10 поверх; приміщення за № А-Х-21, загальною проектною площею 34,1, 10 поверх; приміщення за № А-Х-20, загальною проектною площею 35,2, 10 поверх; приміщення за № А-Х-17, загальною проектною площею 35,2, ю поверх; приміщення за № А-Х-18, загальною проектною площею 22,5, 10 поверх; приміщення за № А-Х-18, загальною проектною площею 22,6, 10 поверх; приміщення за № А-V-7, загальною проектною площею 22,6, 10 поверх.

Проте, позивачем надано квитанцію про сплату судового збору лише за дві вимоги немайнового характеру у розмірі 1681, 60 грн.

Між тим, вказаний документ не є належним підтвердженням сплати судового збору з огляду на наступне.

Відповідно до статті 9 Закону України Про судовий збір суд перед відкриттям провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України. У зв`язку із цим суд повинен перевірити, щоб платіжне доручення на безготівкове перерахування судового збору, квитанція установи банку про прийняття платежу готівкою, що додаються до позовної заяви (заяви, скарги), містили відомості про те, за яку саме позовну заяву (заяву, скаргу, дію) сплачується судовий збір. При цьому, наприклад, платіжне доручення повинно бути підписано відповідальним виконавцем банку і скріплено печаткою установи банку з відміткою про дату надходження та дату виконання платіжного доручення, що відповідає пункту 2.14 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 (додаток № 2 до постанови).

Так, відповідні документи (платіжні документи) мають подаватись до суду тільки в оригіналі; копії, у тому числі виготовлені з використанням технічних засобів (фотокопії тощо) цих документів, а також платіжне доручення, яке за формою не відповідає наведеним вимогам, не можуть бути належним доказом сплати судового збору.

Вказаний висновок суду, також, кореспондується із роз`ясненнями наданими у п. 26 Постанови ВССУ від 17.10.2014 № 10 Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах .

Окрім того, під час перевірки зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України, суддею було встановлено, що підтверджень отримання коштів з казначейства не знайдено.

За таких обставин позивачу необхідно сплатити судовий на наступні реквізити:

Отримувач коштів К-Свят УК/м. Вишневе/22030101

Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38010937

Банк отримувача Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача (МФО) 899998

Рахунок отримувача 31212206010356

Код класифікації доходів бюджету 22030101

Призначення платежу *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Києво-Святошинський районний суд Київської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 02892161 (суду, де розглядається справа)

Підсумовуючи, все вищевикладене, відповідно до вимог ст. 185 ЦПК України, суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Таким чином, суд надає позивачу строк для усунення вищевказаних недоліків, шляхом подання до суду протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали оригінал документу, що підтверджує сплату судового збору за дев`ять вимог немайнового характеру у загальному розмірі 7567,2 грн.

В порушення вимог ст. 175 ЦПК України , позовна заява не містить відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

При цьому слід зазначити, що прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини її основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду, кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких - не допустити судовий процес у безладний рух.

Виходячи з положень ст. 185 ЦПК України , суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177цього Кодексу , протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Керуючись ст. 175 , 177 , 185, ЦПК України , суддя, -

постановив:

Позовну заяву за позовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю ЛЕНД ПЛЮС про зобов`язання вчинити дії - залишити без руху, надавши строк для виправлення недоліків тривалістю 10 днів з дня отримання даної ухвали.

Повідомити позивача про необхідність усунення недоліків шляхом направлення йому копії даної ухвали та роз`яснити, що у разі не виправлення недоліків до вказаного терміну позовна заява вважатиметься неподаною та буде повернута позивачу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А.Я. Волчко

Дата ухвалення рішення 23.11.2020
Зареєстровано 20.12.2020
Оприлюднено 21.12.2020

Судовий реєстр по справі 369/14513/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.03.2021 Києво-Святошинський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 30.12.2020 Києво-Святошинський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 23.11.2020 Києво-Святошинський районний суд Київської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону