Ухвала
від 20.12.2020 по справі 910/14476/19
КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

21 грудня 2020 року

м. Київ

Справа № 910/14476/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Краснова Є. В. - головуючого, Чумака Ю. Я., Уркевича В. Ю.,

розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Консалтинг" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2020 у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Консалтинг" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвест Балтик Груп", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Державного реєстратора Київської філії Комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області "Центр реєстрації" Бондарук Юлії Олександрівни, Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бондар Тетяни Миколаївни, Державного реєстратора Комунального підприємства "Світоч" м. Києва Дмитрунця Любомира Васильовича про визнання недійсним договору та скасування рішень державних реєстраторів,

ВСТАНОВИВ:

13.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "АК Консалтинг" звернулося безпосередньо до Суду з касаційною скаргою на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2020 у цій справі.

19.10.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Консалтинг" надійшла друга касаційна скарга аналогічна за змістом, підписана представником Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Консалтинг" адвокатом Кириченко Р. Ю.

Касаційна скарга не відповідала вимогам статті 290 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) у зв`язку з чим ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03.11.2020 було залишено касаційну скаргу без руху та надано строк до 18.11.2020 для усунення недоліків, оскільки скаржник не навів обґрунтування того, у чому саме полягає неправильне застосування конкретних норм матеріального права та порушення норм процесуального права судом і яким чином це вплинуло на прийняття оскаржуваного судового рішення з відповідним обґрунтуванням передбаченої (передбачених) статтею 287 ГПК України підстави (підстав), на якій (яких) подається касаційна скарга.

На виконання вимог ухвали Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03.11.2020, скаржник 17.11.2020 направив до Суду документи щодо усунення недоліків, які були отримані Судом 20.11.2020.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 08.12.2020 у зв`язку з рішенням зборів суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 30.11.2020 № 13 про обрання судді Пількова К. М. до Великої Палати Верховного Суду здійснено повторний автоматизований розподіл даної справи, за результатами якого визначено колегію суддів у складі: Краснов Є. В. - головуючий (доповідач), Мачульський Г. М., Уркевич В. Ю.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна" 20.10.2020 до Суду подані заперечення проти відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Консалтинг".

Суд зауважує, що доводи, викладені у запереченні проти відкриття касаційного провадження, зводяться до передчасного надання правової оцінки оскаржуваної постанови на предмет правильності застосування судом норм права, проте, такі доводи мають перевірятися судом під час касаційного перегляду судового рішення по суті.

Звертаючись з заявою про усунення недоліків, скаржник подав документи щодо усунення недоліків, а саме, касаційну скаргу із зазначенням підстав, передбачених пунктами 1, 3 частиною 2 статті 287 ГПК України.

Скаржник вважає, що підставою для відкриття касаційного провадження, передбаченою пунктом 3 частини 2 статті 287 ГПК України, є відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах щодо права іпотекодавця оскаржувати договір відступлення права вимоги на предмет іпотеки з мотивів порушень прав іпотекодавця, які відбулися в результаті звернення стягнення іпотекодержателем на предмет іпотеки.

Суд звертає увагу на те, що при касаційному оскарженні судових рішень з підстав, передбаченого пунктом 3 частини 2 статті 287 цього Кодексу, окрім посилання на відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права, касаційна скарга має містити зазначення норми права щодо якої відсутній висновок її застосування із конкретизацією змісту правовідносин, в яких цей висновок відсутній та обґрунтування необхідність формування єдиної правозастосовчої практики щодо цієї норми для правильного вирішення справи (аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 12.11.2020 у справі № 904/3807/19).

Подана касаційна скарга в частині звернення на підставі пункту 3 частини 2 статті 287 ГПК України обмежується фактично формальним зазначенням даної підстави в тексті касаційної скарги.

Перевіривши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Консалтинг", колегія суддів Касаційного господарського суду дійшла висновку, що скаргу подано із дотриманням вимог статей 287- 291 ГПК України.

За змістом частин 1, 4 статті 294 ГПК України за відсутності підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі, в якій повідомляється про дату, час і місце розгляду скарги, а також про витребування матеріалів справи. В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначаються підстава (підстави) відкриття касаційного провадження та строк для подання учасниками справи відзиву на касаційну скаргу.

За правилами пункту 5 частини 2 статті 290 ГПК України у касаційній скарзі повинно бути зазначено підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга з визначенням передбаченої (передбачених) статтею 287 цього Кодексу підстави (підстав).

Зважаючи на вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку про відкриття касаційного провадження на підставі пункту 1 частини 2 статті 287 ГПК України.

До касаційної скарги додано клопотання про зупинення виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2020 до закінчення її перегляду в касаційному порядку.

При цьому, суд звертає увагу, що застосування відповідних повноважень має бути обґрунтованим, а підстави вагомими та доведеними, оскільки у такому випадку інша сторона у справі (учасники справи) на користь якої таке рішення постановлене, буде обмежена у праві на задоволення своїх вимог.

Заява про зупинення виконання судового рішення повинна містити не лише посилання на правові норми, що надають суду можливість здійснити таку процесуальну дію, а й бути обґрунтованою з посиланням на конкретні обставини (утруднення повторного розгляду справи, перешкоди у здійсненні повороту виконання, запобігання порушенню прав осіб, які брали/не брали участі у розгляді справи, але рішенням суду вирішено питання про їх права та обов`язки) та наявність доказів в підтвердження таких обставин.

Касаційний суд не може ставити під сумнів законність судових рішень судів попередніх інстанцій на стадії вирішення питання про відкриття касаційного провадження тільки через те, що такі судові рішення оскаржено і скаржник вважає їх незаконними. При цьому судове рішення, яким є і ухвала про зупинення виконання оскаржуваних рішень до закінчення їх перегляду в касаційному порядку, не може ґрунтуватись на припущеннях.

Клопотання скаржника про зупинення виконання судового рішення до закінчення перегляду в касаційному порядку не містить посилань на конкретні обставини, що давали би можливість суду здійснити таку процесуальну дію, як зупинення виконання постанови суду апеляційної інстанції та є необґрунтованим.

Відтак, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про зупинення виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2020 до закінчення її перегляду в касаційному порядку.

За змістом статті 295 ГПК України учасники справи мають право подати до суду касаційної інстанції відзив на касаційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом касаційної інстанції в ухвалі про відкриття касаційного провадження.

Оскільки подання відзиву на касаційну скаргу в письмовій формі є правом учасників справи, у разі реалізації такого права суд касаційної інстанції встановлює відповідний строк для подання зазначеного відзиву.

Керуючись статтями 234, 287, 288, 290, 291, 294, 295, 332 ГПК України, Верховний Суд,

УХВАЛИВ:

1. Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Консалтинг" та здійснити перегляд постанови - 20 січня 2021 року о 16:00 у приміщенні Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, в залі судових засідань № 10 (кабінет № 332).

2. У разі якщо учасники справи скористаються наданим статтею 295 ГПК України правом подання відзиву на касаційну скаргу до суду касаційної інстанції, такий відзив та докази надсилання його копій і доданих до нього документів іншим учасникам справи, має бути поданий до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (вул. О. Копиленка, 6, м. Київ, 01016) у строк до 15.01.2021.

3. Повідомити учасників справи про можливість подати процесуальні документи (заяви, клопотання, відзиви тощо) через особистий кабінет в системі "Електронний суд" або на електронну адресу kgs@supreme.court.gov.ua із застосуванням власного електронного підпису, з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги".

4. Участь у судовому засіданні для учасників справи не є обов`язковою.

5. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://supreme.court.gov.ua .

6. Відмовити у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "АК Консалтинг" про зупинення виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2020 до закінчення її перегляду в касаційному порядку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Є. В. Краснов

Суддя Ю. Я. Чумак

Суддя В. Ю. Уркевич

Дата ухвалення рішення20.12.2020
Оприлюднено21.12.2020

Судовий реєстр по справі —910/14476/19

Ухвала від 03.02.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Агрикова О.В.

Ухвала від 03.02.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Агрикова О.В.

Ухвала від 03.02.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Агрикова О.В.

Ухвала від 06.02.2022

Господарське

Північний апеляційний господарський суд

Агрикова О.В.

Постанова від 25.01.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Краснов Є.В.

Ухвала від 10.01.2022

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Краснов Є.В.

Ухвала від 09.12.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Краснов Є.В.

Ухвала від 02.12.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Краснов Є.В.

Ухвала від 16.11.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Краснов Є.В.

Ухвала від 05.10.2021

Господарське

Касаційний господарський суд Верховного Суду

Краснов Є.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні