ПРИЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Провадження № 2-др/742/7/20

Єдиний унікальний № 742/3308/19

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області в складі: головуючого судді Бездідька В.М., за участю секретаря Голушко А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Прилуки цивільну справу за заявою ОСОБА_1 про винесення додаткового рішення у справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Крок-УкрЗалізБуд , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Білорічицька сільська рада Прилуцького району Чернігівської області про визнання недійсними договорів оренди щодо вирішення питання стосовно стягнення з відповідача на його користь судових витрат,-

встановив:

06.05.2020 року заочним рішенням Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області задоволено позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Крок-УкрЗалізБуд , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Білорічицька сільська рада Прилуцького району Чернігівської області про визнання недійсними договорів оренди.

Як зазначає у своїй заяві ОСОБА_1 в ході судового розгляду вказаного вище позову ним здійснювалися витрати на правничу допомогу, в позовній заяві він зазначав попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат: судовий збір - 768,40 грн. та витрати на професійну правничу допомогу - 8000,00 грн., проте заочним рішенням суду від 06.05.2020 питання про судові витрати по справі не вирішено, у зв`язку з чим заявник звернувся до суду з даною заявою.

Відповідно до ч.1, 2 ст.270 ЦПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: 1) стосовно певної позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення; 2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми, присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що треба виконати; 3) судом не вирішено питання про судові витрати; 4) суд не допустив негайного виконання рішення у випадках, встановлених ст.430 ЦПК України. Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення.

Відповідно до ст.133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно з ч.3, 4 ст.270 ЦПК України суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів із дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення. У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Дослідивши наявні у справі докази, суд вважає, що необхідності виклику сторін в судове засідання, про день та час якого вони були повідомлені належним чином та вчасно, немає.

Відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі якщо відповідно до положень ЦПК України розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Згідно зі ст.141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ст.137 ЦПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Згідно ст.141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно з ч.8 ст.141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Відповідно до ч.9 ст.141 ЦПК України у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами, або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Суд, дослідивши матеріали цивільної справи, приходить до висновку, що оскільки заочним рішенням Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 06.05.2020 року позов ОСОБА_1 до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Крок-УкрЗалізБуд , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Білорічицька сільська рада Прилуцького району Чернігівської області про визнання недійсними договорів орендибуло задоволено (а.с.105-106), згідно квитанції АТ КБ Приватбанк №0.0.1466887729.1 від 17.09.2019 позивач за подання позовної заяви сплатив судовий збір в розмірі 768,40 грн. (а.с.1), а представництво інтересів позивача здійснювалось адвокатом Святная О.В. на підставі договору про надання професійної правничої допомоги від 16.09.2019 року (а.с.43-44), та сума витрат згідно акту-розрахунку та квитанції становить 8000,00 грн. (а.с.46,69), тому подана позивачем по цивільній справі №2/742/86/20 (742/3308/19) ОСОБА_1 заява про винесення додаткового рішення щодо вирішення питання стосовно стягнення з відповідача на його користь судових витрат підлягає до задоволення у повному обсязі.

Отже, враховуючи викладене вище, суд приходить до висновку про необхідність стягнення з відповідача по справі - Товариства з обмеженою відповідальністю Крок-УкрЗалізБуд на користь позивача по справі - ОСОБА_1 в рахунок відшкодування витрат, сплачених останнім по сплаті судового збору в розмірі 768,40 грн. та витрат на правничу допомогу у розмірі 8000,00 грн.

Керуючись ст.10, 12, 81, 133, 141, 247, 264, 265, 270, 273, 352, 354 ЦПК України, суд,-

ухвалив:

Заяву ОСОБА_1 про винесення додаткового рішення у справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю Крок-УкрЗалізБуд , третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Білорічицька сільська рада Прилуцького району Чернігівської області про визнання недійсними договорів оренди щодо вирішення питання стосовно стягнення з відповідача на його користь судових витрат - задовольнити.

Стягнути з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОК\-УКРЗАЛІЗБУД" (код ЄДРПОУ 25391763, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 10, офіс 19) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 8000,00 (всім тисяч) грн.

Стягнути з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОК\-УКРЗАЛІЗБУД" (код ЄДРПОУ 25391763, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 10, офіс 19) на користь ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) судовий збір у розмірі 768,40 грн.

Додаткове рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених строків, не подана апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Апеляційна скарга на додаткове рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Чернігівського апеляційного суду через Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області.

Суддя В.М. Бездідько

Дата ухвалення рішення 21.12.2020
Оприлюднено 23.12.2020

Судовий реєстр по справі 742/3308/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 21.12.2020 Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області Цивільне
Рішення від 06.05.2020 Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області Цивільне
Рішення від 06.05.2020 Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області Цивільне
Ухвала від 11.03.2020 Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області Цивільне
Ухвала від 20.12.2019 Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області Цивільне
Ухвала від 11.12.2019 Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області Цивільне
Ухвала від 01.10.2019 Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 742/3308/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону