Рішення
від 21.12.2020 по справі 147/1052/20
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 147/1052/20

Провадження № 2/147/409/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року смт.Тростянець

Тростянецький районний суд Вінницької області в складі:

головуючого судді Мудрак А.М.,

з участю секретаря Івасюк А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Летківської сільської ради Тростянецького району Вінницької області про визначення додаткового строку для прийняття спадщини,

в с т а н о в и в:

У жовтні 2020 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Летківської сільської ради Тростянецького району Вінницької області про визначення додаткового строку для прийняття спадщини. В обґрунтування позовних вимог покликається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_2 . Після її смерті відкрилася спадщина, до якої входить земельна ділянка, що розташована на території Летківської сільської ради, яка належала покійній на праві власності. За життя 03.09.2018 ОСОБА_2 було складено заповіт, згідно з яким належну їй земельну ділянку, яка розташована на території Летківської сільської ради Тростянецького району, вона заповіла ОСОБА_1 . Однак до теперішнього часу, зі спливом 6-місячного терміну з моменту відкриття спадщини, ОСОБА_1 не прийняв спадщину. Для отримання спадщини він не зміг у встановлений строк звернутися із заявою до нотаріальної контори, оскільки не знав про існування заповіту на його користь, так як спадкоємцем по закону був його батько. Покійна ОСОБА_2 не повідомляла ОСОБА_1 про наявність заповіту. Після смерті батька позивач почав оформляти свої спадкові права на майно, в тому числі потрібно було вирішити питання з майном баби. Як наслідок, в Летківській сільській раді він дізнався про наявність заповіту. Коли позивач звернувся до нотаріальної контори з приводу прийняття спадщини, йому повідомили про те, що строк для прийняття спадщини ним пропущений, та запропонували звернутися до суду із заявою про визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

Позивач в судове засідання не з`явився. Від представника позивача, адвоката Конякіна М.С. надійшла заява про розгляд справи без участі позивача та його представника. Позовні вимоги підтримують та просять їх задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без участі представника сільської ради, проти задоволення позовних вимог не заперечує.

Згідно з ч.3 ст. 211 ЦПК України учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності; якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних у суду матеріалів.

З врахуванням вимог ч.2 ст. 247 ЦПК України у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Суд, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, приходить до висновку, що позов підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

У ст. 5 ЦПК України зазначено, що здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 у віці 88 років, про що 20.09.2019 складено відповідний актовий запис №38, що підтверджується копією свідоцтва про смерть серія НОМЕР_1 , виданої виконкомом Летківської сільської ради Тростянецького району Вінницької області (а.с.6).

З копії державного акту на право власності на земельну ділянку, серії ЯБ №688499, вбачається, що ОСОБА_2 є власником земельної ділянки площею 1,7671 га, що розташована на території Летківської сільської ради, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ( а.с.7).

03.09.2018 секретар Летківської сільської ради Тростянецького району Вінницької області посвідчила заповіт, який зареєстровано в реєстрі за № 401, згідно з яким ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає в АДРЕСА_1 , на випадок її смерті зробила заповітне розпорядження: все майно, де б воно не було і з чого б воно не складалося, в тому числі все те, що буде їй належати на день смерті і на що вона за законом матиме право заповідає ОСОБА_1 (а.с.8).

Згідно з інформацією Тростянецької державної нотаріальної контори від 27.11.2020 №485/01-16, спадкова справа до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_2 не заводилась, ніхто із заявою про прийняття спадщини не звертався (а.с.31).

Відповідно до ч.1 ст. 1270 ЦК України для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Виходячи із змісту ст. 1220 ЦК України часом відкриття спадщини є день смерті особи. Положеннями статті 1269 ЦК України визначено, що спадкоємець, який бажає реалізувати своє право на прийняття спадщини, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, подає нотаріусу заяву про прийняття спадщини у строк, встановлений законом.

Згідно з ч.1, ч.3 ст. 1272 ЦК України якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Як вбачається з матеріалів справи, у визначений законом строк позивач не прийняв спадщину.

У постанові Верховного Суду від 6 червня 2018 року (справа №592/9058/17-ц; касаційне провадження № 61-200 св 18) вказано, що правом на звернення до суду за захистом наділена особа лише в разі порушення, невизнання або оспорювання саме її прав, свобод чи інтересів, а також у разі звернення до суду органів і осіб, уповноважених захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні та суспільні інтереси (ст. 15 ЦК України). Суд повинен установити, чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси цих осіб, і залежно від установленого вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні. Правила ч. 3 ст. 1272 ЦК України про надання додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини можуть бути застосовані, якщо: 1) у спадкоємця були перешкоди для подання такої заяви; 2) ці обставини суд визнав поважними. За змістом цієї статті, поважними причинами пропуску строку для прийняття спадщини є причини, пов`язані з об`єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій, які має оцінити суд з урахуванням доводів і заперечень учасників справи та її фактичних обставин. Пропуск спадкоємцем строку для прийняття спадщини без поважних причин, при відсутності будь-яких перешкод і труднощів для подання заяви не свідчить про наявність у такого спадкоємця порушеного, невизнаного або оспорюваного права, яке підлягає захисту в судовому порядку.

Позивач в обґрунтування поважності причин пропущення строку для подання заяви про прийняття спадщини посилався на те, що покійна ОСОБА_2 не повідомляла його про наявність заповіту.

Згідно з ст. ст. 12, 13, 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, суд сприяє всебічному і повному з`ясуванню обставин справи дотримуючись принципів диспозитивності та змагальності сторін. Суд розглядає справи в межах заявлених позовних вимог та на підставі наданих сторонами доказів. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

За правилами ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Вказані норми процесуального права вказують на необхідність доведення стороною, що звернулась до суду, належними та допустимими доказами вимог, що нею заявлені.

Враховуючи обставини, на які посилається позивач в своєму позові, суд вважає, що зазначені ОСОБА_1 обставини є поважними причинами пропуску строку для прийняття спадщини та за можливе визначити йому додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини після смерті ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому позов підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 247, 259, 263-265, 268 ЦПК України, суд

у х в а л и в:

Позов ОСОБА_1 до Летківської сільської ради Тростянецького району Вінницької області про визначення додаткового строку для прийняття спадщини задоволити.

Визначити ОСОБА_1 додатковий строк для прийняття спадщини тривалістю два місяці, з дня набрання рішенням законної сили, для подання до нотаріальної контори заяви про прийняття спадщини за заповітом, яка відкрилася після смерті ОСОБА_2 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Рішення може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги через суд першої інстанції, в порядку визначеному п. 15.5 Перехідних положень ЦПК України, в 30 - денний строк з дня проголошення рішення, а особами, що не були присутні у судовому засіданні під час його проголошення протягом тридцяти днів з дня отримання копії даного рішення.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов`язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення. Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв`язку з карантином (п.3 розділу ХІІ Прикінцеві положення ЦПК України).

Повне ім`я сторін:

Позивач - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , українець, громадянин України, житель АДРЕСА_2 .

Відповідач - Летківська сільська рада Тростянецького району Вінницької області, код ЄДРПОУ:04331082, місцезнаходження якої зареєстровано за адресою: вул.Центральна, 211, с. Летківка, Тростянецький район, Вінницька область.

Суддя А.М. Мудрак

Дата ухвалення рішення21.12.2020
Оприлюднено23.12.2020

Судовий реєстр по справі —147/1052/20

Рішення від 21.12.2020

Цивільне

Тростянецький районний суд Вінницької області

Мудрак А. М.

Ухвала від 19.11.2020

Цивільне

Тростянецький районний суд Вінницької області

Мудрак А. М.

Ухвала від 05.10.2020

Цивільне

Тростянецький районний суд Вінницької області

Мудрак А. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні