ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

"28" грудня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/2582/20 Господарський суд Одеської області у складі судді Гута С.Ф., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІГТРАНС" (вх.ГСОО№2-4163/20 від 08.12.2020р.) про стягнення витрат на професійну правничу допомогу по справі № 916/2582/20,

ВСТАНОВИВ:

Господарським судом Одеської області у складі судді Гута С.Ф. розглядається справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІГТРАНС" до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕМП КР" про стягнення 404 661,45 грн.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 03.12.2020р., позовну заяву було задоволено. Повний текст рішення складено та підписано 14.12.2020 року.

08.12.2020р. Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІГТРАНС" звернулось до канцелярії Господарського суду Одеської області із заявою (вх.ГСОО№2-4163/20 від 08.12.2020р.) про стягнення витрат на професійну правничу допомогу по справі № 916/2582/20.

Як зазначає заявник, на виконання вимог п. 9 ч. 3 ст. 162 ГПК України. Позивач разом з Позовною заявою надав суду Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які Позивач очікує понести в зв`язку з розглядом справи № 916/2582/20. Внаслідок порушення Відповідачем зобов`язань за Договором №14 про надання транспортних послуг від 27 березня 2020 року, у Позивача виникла необхідність звернутись до адвокатів для захисту своїх прав та інтересів у суді. В зв`язку з цим, 10 серпня 2020 року між Позивачем та Адвокатським об`єднанням АНК. Бізнес адвокати було укладено договір про надання професійної правничої допомоги. Згідно пункту 4.2 Договору, послуги Адвокатського Об`єднання за цим Договором оплачуються на підставі виставлених рахунків, виходячи із погодинних ставок у розмірі 2500,00 гривень за одну годину роботи адвоката (без ПДВ). Оплата за даним договором здійснюється не пізніше 5 банківських днів з моменту виставлення рахунку. Ведення справи доручено, зокрема, адвокату Коч Олені Володимирівні, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ОД № 003875 від 17.07.2019 р. На виконання умов Договору адвокатом Адвокатського об`єднанням АНК. Бізнес адвокати Коч Оленою Володимирівною, Позивачу надано наступну професійну правничу допомогу:

№Вид роботиФактичні витрати часу, годин Провадження у справі в суді першої інстанції 1Ознайомлення з матеріалами справи, підготовка висновку з правовою оцінкою справи, варіантами правових пропозицій і рекомендаціями щодо правової позиції і процесуальної стратегії, переговори та листування з ТОВ ДІГТРАНС для пояснення/гіогодження правової позиції 2 2Збір доказів, підготовка і подача позовної заяви та додатків до неї 3 3Підготовка до першого судового засідання, в тому числі участь у першому судовому засіданні, звіт про судове засідання 2 4Збір доказів, підготовка заяви про збільшення позовних вимог, клопотання про залучення доказів до справи 2 5Підготовка до судового засідання, участь у судовому засіданні, підготовка звіту клієнту про судове засідання: 2 за-ня 22.10.2020 3 6Підготовка до судового засідання, участь у судовому засідання, підготовка звіту клієнту про судове засідання 3 за-ня 17.11.2020 3 7Підготовка до судового засідання, участь у судовому засідання, підготовка звіту клієнту про судове засідання 4 за-ня 03.12.2020 3 ВСЬОГО: 18 Враховуючи вищсвикладене фактичні витрати Позивача на професійну правничу допомогу адвокатом склали суму в розмірі 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень. Відповідно до умов Договору Адвокатським об`єднанням АНК. Бізнес адвокати Позивачу було виставлено рахунок від 07.12.2020 року №2832 на суму 45 000 (сорок п`ять тисяч).

Сума судових витрат, заявлених до відшкодування та підтверджених відповідними доказами, є нижчою від суми, заявленої в попередньому (орієнтовному) розрахунку, виходячи з наступного: Відбулось 4 судові засіданні по справі, а не 5 як було вказано у попередньому розрахунку; Відповідач не приймав участі у розгляді справи, не подавав відзиву на позовну заяву, через у Позивача відпали підстави для підготовки відповіді на позовну заяву; Інші види правової допомоги Позивачу, пов`язаних із розглядом даної справи не надавалось.

Отже, етапом на 03.12.2020 р. загальний розмір фактично понесених Позивачем витрат на професійну правничу допомогу під час розгляду Господарським судом Одеської області справи № 916/2582/20 склав 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень та є співмірним із складністю справи, виконаних робіт (наданих послуг), часом, витраченим на виконання таких робіт (надання послуг) їх обсягом, ціною позову, а також значенням справи для Позивача, що відповідає, визначеним ч. 4 ст. 126 ГПК України вимогам.

Просимо суд також врахувати, що згідно рейтингу юридичних компаній - 2019 року (Лідери ринку), який проводиться виданням Юридична Газета за результатами 2019 року АНК посіло 37 місце у загальному заліку серед юридичних компаній України, 1 місце у галузі морського права, 4 місце у галузі державно-приватного партнерства/інвестицій, 5 місце у галузі транспорту та інфраструктури (витяг з номера Юридичної Газети від 24.12.2019 року № 51-52 (705-706) додається).

Відповідно до щорічного дослідження видання Юридична практика 50 Провідних Юридичних фірм України за 2019 рік у загальному заліку АНК посіло 45 місце, та 1 місце у галузі морського права.

У зв`язку з задоволенням позову по справі №916/2582/20, заявник просить стягнути з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕМП КР (ідентифікаційний код 37271992, Україна, 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Волгоградська, будинок 26) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІГТРАНС (ідентифікаційний код юридичної особи: 42045143, місцезнаходження: Україна. 65039, Одеська обл., місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 25, квартира 217/6), банківські реквізити: п/р НОМЕР_1 в Банк АТ УкрСибанк , МФО 351005 фактично понесені судові витрати при розгляді справи №916/2582/20 у розмірі 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень фактичних витрат на професійну правничу допомогу адвокатом.

Дослідивши матеріали справи, надані докази, проаналізувавши норми чинного законодавства, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Згідно ч.1 ст.26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Згідно ст. 126 ГПК України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. 4. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Згідно ст. 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Відповідно до частини 8 статті 129 ГПК України, Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Також відповідно до п.1 ч. 3 ст. 244 ГПК України, суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо судом не вирішено питання про судові витрати.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що дані витрати є обґрунтованими, підтвердженими документально та такими що пов`язані із розглядом даної справи.

За таких обставин, з відповідача на користь позивача додатково підлягають стягненню судові витрати пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій у розмірі 6106,94 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 123, 129, 238, 240, 244, Господарського процесуального кодексу України, -

ВИРІШИВ:

1.Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ДІГТРАНС" (вх.ГСОО№2-4163/20 від 08.12.2020р.) про стягнення витрат на професійну правничу допомогу по справі № 916/2582/20 - задовольнити.

2.Стягнути ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕМП КР (ідентифікаційний код 37271992, Україна, 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Волгоградська, будинок 26) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДІГТРАНС (ідентифікаційний код юридичної особи: 42045143, місцезнаходження: Україна. 65039, Одеська обл., місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 25, квартира 217/6), банківські реквізити: п/р НОМЕР_1 в Банк АТ УкрСибанк , МФО 351005 фактично понесені судові витрати при розгляді справи №916/2582/20 у розмірі 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень 00 копійок.

Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили в порядку ст.241 Господарського процесуального кодексу України і може бути оскаржено у встановленому законом порядку.

Апеляційну скаргу на рішення суду може бути подано протягом двадцяти днів з моменту складення повного рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Наказ видати після набрання додатковим рішенням законної сили.

Повний текст складено 28 грудня 2020 р., у зв`язку із перебуванням судді Гута С.Ф. на лікарняному (домашня ізоляція COVID-19-11 з 14.12.2020р. по 24.12.2020р. включно).

Суддя С.Ф. Гут

Дата ухвалення рішення 28.12.2020
Зареєстровано 29.12.2020
Оприлюднено 29.12.2020

Судовий реєстр по справі 916/2582/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 28.12.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 11.12.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Рішення від 03.12.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.11.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 22.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 01.10.2020 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.09.2020 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/2582/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону