ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Господарський суд

Житомирської області

___________________________________________________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

Від "04" січня 2021 р. м. Житомир Справа № 4/5007/33-Б/11 (906/1519/20)

За заявою: Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області (м. Житомир)

До боржника: Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" (м.Житомир)

про визнання банкрутом

(витребування майна та визнання права власності)

Суддя Гнисюк С.Д.

В провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа №4/5007/33-Б/11 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Український концерн хмелярства "Укрхміль".

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 27.02.2020, зокрема, задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" від 30.05.2019; визнано недійсними результати аукціону з продажу майна ВАТ "Укрхміль".

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 27.05.2020 апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Житом" та Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" задоволено; рішення Господарського суду Житомирської області від 27 лютого 2020 року у справі №4/5007/33-Б/11 скасовано; прийнято нове рішення:" В задоволенні заяви ТОВ "Остер" про визнання результатів аукціону з продажу майна Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль", лот №1 згідно протоколу №11-2 від 11.09.2018 року, проведених Товариством з обмеженою відповідальністю "Толк Консалтинг", недійсними - відмовлено".

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду 20.10.2020 касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Остер" та Заступника прокурора Рівненської області задоволено; постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 18.05.2020 у справі № 4/5007/33-Б/11 скасовано; рішення Господарського суду Житомирської області від 27.02.2020 у справі № 4/5007/33-Б/11 залишено в силі.

28.12.2020 на адресу Господарського суду Житомирської області, через загальний відділ, надійшла заява ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" Іванкова В.М. №02-12/3 від 24.12.2020 до Приватного підприємства "Гальчин-Агро" про витребування майна та визнання права власності (з додатками).

Дослідивши вищезазначену заяву та докази, додані до неї, Господарський суд Житомирської області встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс про банкрутство), провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно статті 7 Кодексу про банкрутство, спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує, зокрема, всі майнові спори, стороною в яких є боржник.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Окремими положеннями статті 12 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) визначено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Згідно пункту 8 частини 1 статті 20 ГПК України, господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України.

Дослідивши подану заяву ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" Іванкова В.М. №02-12/3 від 24.12.2020 до Приватного підприємства "Гальчин-Агро" про витребування майна та визнання права власності, суд встановив, що поданих матеріалів достатньо для прийняття її до розгляду в межах справи про банкрутство.

З огляду на викладене, Господарський суд Житомирської області дійшов до висновку прийняти заяву ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" Іванкова В.М. №02-12/3 від 24.12.2020 до Приватного підприємства "Гальчин-Агро" про витребування майна та визнання права власності до розгляду, в межах справи про банкрутство, за правилами загального позовного провадження.

При цьому судом встановлено, що на новому розгляді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду перебуває касаційна скарга від 10.09.2020 у справі №Б-39/187-08, яка має подібні правовідносини зі справою №4/5007/33-Б/11 (906/1519/20).

Справу №Б-39/187-08 передано на розгляд судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з метою формування єдиної правозастосовчої практики щодо застосування статті 388 Цивільного кодексу України, з урахуванням статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, враховуючи подібність фактичних обставин та правового регулювання справи № Б-39/187-08 та справи № Б-19/207-09, для вирішення питання щодо відступлення від правового висновку, викладеного у постанові Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 23.04.2019 у справі № Б-19/207-09.

Ухвалою Верховного Суду у складі палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 21.09.2020 прийнято справу № Б-39/187-08 за касаційною скаргою ліквідатора ФОП Місюри Віктора Вікторовича на постанову Східного апеляційного господарського суду від 07.05.2020 та ухвалу Господарського суду Харківської області від 11.12.2019 до провадження.

Ухвалою Верховного Суду у складі палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 01.10.2020 зупинено касаційне провадження за касаційною скаргою ліквідатора ФОП Місюри В.В., арбітражного керуючого Онищенка К.С. за вх. № 4912/2020 на постанову Східного апеляційного господарського суду від 07.05.2020 та ухвалу Господарського суду Харківської області від 11.12.2019 у справі № Б-39/187-08 до надходження до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду наукового висновку фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді щодо порушених у справі № Б-39/187-08 правових питань.

За приписами п.5 ч.1 ст. 227 Господарського процесуального кодексу України, суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках перегляду судового рішення у подібних правовідносинах (в іншій справі) у касаційному порядку палатою, об`єднаною палатою, Великою Палатою Верховного Суду.

У цьому випадку, згідно з приписами пункту 11 частини 1 статті 229 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі зупиняється до закінчення перегляду в касаційному порядку.

Враховуючи викладене та з метою дотримання єдності судової практики, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження з розгляду заяви ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" Іванкова В.М. №02-12/3 від 24.12.2020 до Приватного підприємства "Гальчин-Агро" про витребування майна та визнання права власності до закінчення розгляду судовою палатою для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду справи № Б-39/187-08 та виготовлення повного тексту судового рішення.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 7, Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 12, 20, п.5 ч.1 ст. 227, п.7 ч.1 ст. 228, п.11 ч.1 ст. 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Житомирської області, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" Іванкова В.М. №02-12/2 від 24.12.2020 до Приватного підприємства "Гальчин-Агро" про витребування майна та визнання права власності до розгляду, в межах справи про банкрутство, за правилами загального позовного провадження.

2. Зупинити провадження з розгляду заяви ліквідатора Відкритого акціонерного товариства Український концерн хмелярства "Укрхміль" Іванкова В.М. №02-12/2 від 24.12.2020 до Приватного підприємства "Гальчин-Агро" про витребування майна та визнання права власності до закінчення розгляду судовою палатою для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду справи № Б-39/187-08 та виготовлення повного тексту судового рішення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та підлягає оскарженню.

Порядок та строки апеляційного оскарження визначені статтями 254-257 та підпунктом 17.5 підпункту 17 пункту 1 перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію щодо руху справи можна отримати на інформаційному сайті суду - https://zt.arbitr.gov.ua/sud5007/.

Процесуальні документи по справах розміщуються у Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР).

Суддя Гнисюк С.Д.

Дата ухвалення рішення 04.01.2021
Оприлюднено 05.01.2021

Судовий реєстр по справі 4/5007/33-б/11 (906/1519/20)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.10.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 28.09.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 08.09.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 07.09.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 13.07.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 12.07.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 17.06.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 18.05.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.01.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 4/5007/33-б/11 (906/1519/20)

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону