ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

58000, м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14, тел. 55-09-34, е-mail: inbox@cv.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

п р о з а л и ш е н н я п о з о в н о ї з а я в и б е з р у х у

м. Чернівці

06 січня 2021 року Справа № 926/08/21

Господарський суд Чернівецької області у складі судді Швеця М.В., розглянувши матеріали

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ЧТ2

до товариства з обмеженою відповідальністю Міська Телерадіокомпанія Чернівці

про визнання договору укладеним та стягнення заборгованості за договором в сумі 336875,00 грн

В С Т А Н О В И В:

04.01.2021 року до Господарського суду Чернівецької області на електронну адресу надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ЧТ2 до товариства з обмеженою відповідальністю Міська Телерадіокомпанія Чернівці про визнання договору про надання телекомунікаційних послуг № 2 від 27.12.2019 року укладеним та стягнення заборгованості за договором про надання телекомунікаційних послуг № 2 від 27.12.2019 року в сумі 336875 грн.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилається на те, що 17.01.2020 року товариство з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ЧТ2 надіслало на адресу товариства з обмеженою відповідальністю Міська Телерадіокомпанія Чернівці два примірники договору про надання телекомунікаційних послуг № 2 від 27.12.2019 року, проте протягом 20-ти днів після одержання примірників проекту договору відповідач не повернув оформлений та підписаний один примірник договору, а також не склав та не надіслав на адресу позивача протокол розбіжностей до договору № 2 від 27.12.2019 року. Проте сторони почали виконувати умови договору № 2 від 27.12.2019 року (відповідно до п.3.2 Договору першим днем надання послуг є 27 грудня 2019 року), зокрема, позивач шляхом надання телекомунікаційних послуг в цифровому форматі (стандарти DVB-T2/MPEG-4) телевізійних програм ТОВ МТРК Чернівці , а відповідач забезпечував власними силами доставку телевізійних програм у цифровому форматі (стандарти DVB-T2/MPEG-4) до станцій мультиплексування передавальних станцій ТОВ ТРК ЧТ2 та здійснював мовлення телевізійних програм згідно з Ліцензії на мовлення.

Також позивачем протягом січня-грудня 2020 року було щомісячно надіслано на адресу відповідача акти наданих послуг та рахунки на оплату телекомунікаційних послуг, проте відповідач за надані послуги не розрахувався, що призвело до виникнення заборгованості на загальну суму 336875 грн.

Витягом з протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 04.01.2021 року справу № 926/08/21 передано судді Швецю М.В.

Розглянувши матеріали за позовом на предмет вирішення питання про відкриття провадження у справі, суд встановив, що позовна заява не відповідає вимогам розділу III Господарського процесуального кодексу України з наступних підстав.

Відповідно до ч., ч. 1 та 2 ст. 174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Відповідно до п. 17 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі (пп. 17.1 п. 17 Перехідних положень).

Розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи в паперовій формі (пп. 17.3 п. 17 Перехідних положень).

Отже, до позовних заяв, що надходять на електронну адресу суду застосовуються загальні положення Господарського процесуального кодексу України, якими врегульовано питання щодо змісту та форми позовної заяви, документів, які додаються до позовної заяви.

Статтями 162 та 164 ГПК України встановлено вимоги щодо оформлення позовної заяви, її обґрунтування та комплектності документів, які повинні додаватися до позовної заяви.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Позивач зобов`язаний до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення ( ч. 1 ст. 172 ГПК України).

За змістом п. 19 Правил надання послуг поштового зв`язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 року № 270 (з наступними змінами та доповненнями), внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю можуть прийматися для пересилання з описом вкладення та/або з післяплатою.

Відповідно до п. 61 Правил, у разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв`язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник поштового зв`язку повинен зазначити номер поштового відправлення. За бажанням відправника на примірнику опису, що вкладається до поштового відправлення, вартість предметів може не зазначатися.

Як слідує з пункту 3.2.1.2 Порядку пересилання поштових відправлень, затвердженого наказом Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» від 12.05.2006р. № 211 при прийманні листа (бандеролі) з оголошеною цінністю з описом вкладення працівник зв`язку звіряє вкладення з описом ф. 107, а також перевіряє відповідність місця призначення, найменування адресата та суми оголошеної цінності, зазначених на відправленні та примірнику опису, розписується на ньому і проставляє відбиток календарного штемпеля. Форма опису вкладення (ф. 107) передбачає, що внесення виправлень до опису вкладення не допускається, про що зазначено безпосередньо на бланку опису вкладення.

Так, належним доказом направлення копії позовної заяви з додатками відповідачу та іншим учасникам справи відповідно до Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 року № 270, є оригінали розрахункового документу (оригінал поштової квитанції чи фінансового чека) та опису вкладення у цінний лист з поіменним переліком документів, видані відправникові поштового відправлення.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви позивачем як доказ направлення на адресу відповідача позовної заяви надано роздруківку з електронної пошти, що відповідно до вищенаведених норм чинного законодавства не є належним доказом направлення відповідачу позовної заяви та усіх документів, а саме опис вкладення у цінний лист з поіменним переліком документів, що надсилались на адресу відповідача, а також документ, що підтверджує надання поштових послуг (фінансовий чек, розрахункова квитанція тощо).

За таких обставин, не можуть вважатися виконаними позивачем приписи вищенаведеної норми п. 1 ч. 1 ст. 164 ГПК України щодо долучення до позовної заяви документів, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Крім того, п. 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України передбачено, що позовна заява повинна містити перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

Проте, судом встановлено, що в порушення вищевказаної вимоги п. 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України позивачем ні в позовній заяві, ні в додатках до неї не зазначено щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

У відповідності до ч. 1 ст. 174 ГПК України, суддя встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Одночасно, суд звертає увагу, що згідно з приписами ч. 3 ст. 174 ГПК України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись п. 1 ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 172, ч. 1 та ч. 3 ст. 174, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ЧТ2

до товариства з обмеженою відповідальністю Міська Телерадіокомпанія Чернівці про визнання договору укладеним та стягнення заборгованості за договором в сумі 336875 грн - залишити без руху.

2. Для усунення зазначених недоліків позивачу належить подати до Господарського суду Чернівецької області:

- зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

- докази надсилання відповідачу копії позовної заяви з усіма без виключення додатками, а саме: опис вкладення у цінний лист з поіменним переліком документів, що надсилались на адресу відповідача, а також документ, що підтверджує надання поштових послуг (фінансовий чек, розрахункова квитанція тощо);

3. Встановити строк для виправлення недоліків позовної заяви 10 календарних днів з дня отримання даної ухвали.

4. Попередити позивача, якщо недоліки не буде усунено у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/.

Суддя М.В. Швець

Дата ухвалення рішення 06.01.2021
Оприлюднено 11.01.2021

Судовий реєстр по справі 926/08/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 31.01.2022 Західний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 30.01.2022 Господарський суд Чернівецької області Господарське
Ухвала від 20.12.2021 Західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.11.2021 Західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.10.2021 Західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 13.09.2021 Західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.07.2021 Західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 22.07.2021 Західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.07.2021 Західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 29.06.2021 Західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.01.2021 Господарський суд Чернівецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 926/08/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону