КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

РІШЕННЯ

Справа № 953/8324/20

н/п 2/953/2099/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року Київський районний суд м.Харкова у складі:

Головуючого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Пастушенко К.Р.,

позивача - ОСОБА_1 ,

представника позивача - Благої С.В. ,

представника відповідача - Пономаренко Є.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу в порядку загального позовного провадження за позовом ОСОБА_1 до ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" про скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення компенсації за вимушений прогул та моральної шкоди,

ВСТАНОВИВ:

27.05.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшла позовна заява ОСОБА_1 , в якій позивач просить: 1). Визнати незаконним та скасувати наказ № 283-ВК від 12.05.2020 про її звільнення; 2). Поновити її на роботі на посаду помічника менеджера зі збуту аптечного складу № 2 з часу звільнення; 3). Стягнути з ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" середній заробіток за вимушений прогул; 4). Стягнути з ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" моральну шкоду у розмірі 15000 грн.; 5). Стягнути з ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" витрати на професійну допомогу у розмірі 15000 грн.

В обґрунтування позову ОСОБА_1 посилалась на те, що її звільнення з посади помічника менеджера зі збуту в аптечному складі № 2 в м. Харків ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" за скороченням штату відбулось з порушенням норм законодавства, оскільки вона має право на залишення на роботі як особа, що має відповідну професійну освіту на відміну від інших працівників складу № 2; була порушена процедура звільнення за скороченням штату, оскільки роботодавцем не проведено аналіз, хто з працівників, що займають аналогічну посаду має першочергове право на залишення на роботі; керівництвом ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" їй не було запропоновано усі можливі варіанти переведення на іншу роботу, хоча така можливість була. Вважає, що за таких обставин наказ про її звільнення є неправомірним та підлягає скасуванню.

Ухвалою судді Київського районного суду м. Харкова від 28 травня 2020 року позовна заява ОСОБА_1 була залишена без руху, у зв`язку із невідповідністю вимогам ст. 175, 177 ЦПК України, а позивачу було запропоновано усунути встановлені судом недоліки.

Ухвалою судді Київського районного суду м. Харкова від 15 червня 2020 року провадження у справі було відкрито в порядку загального позовного провадження.

14.08.2020 р. відповідачем ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" в особі генерального директора ОСОБА_10., подано відзив на позовному заяву, в якому він просить відмовити у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 у повному обсязі з тих підстав, що 07.02.2020 р. згідно з наказом № 7/К ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" вирішено розпочати процедуру скорочення однієї штатної одиниці посади помічника менеджера зі збуту в аптечному складі № 2 в м. Харків, у зв`язку зі зниженням товарообігу в цьому складі, консолідацією операторів ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами в Харківській області, а також автоматизацією приймання та обробки електронних замовлень покупців та автоматизацією роботи з дебіторською заборгованістю. Процедура звільнення ОСОБА_1 із займаної посади у зв`язку із скороченням штату була повністю дотримана - позивач була завчасно попереджена про майбутнє звільнення, перевірено відсутність у позивача переважного права залишення на роботі та відсутність обмежень у звільненні, враховані всі критерії оцінки, передбачені ст. 42 КЗпП України та їх показники. У зв`язку із тим, що ОСОБА_1 не погодилась на роботу, запропоновану ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" , 12.05.2020 було видано наказ № 283-ВК про її звільнення із займаної посади помічника менеджера зі збуту аптечного складу № 2, видано Позивачу трудову книжку з належно оформленим записом про звільнення та проведено повний розрахунок.

Ухвалою судді Київського районного суду м. Харкова від 04 листопада 2020 року підготовче провадження по вказаній цивільній справі було закрито та призначено її судовий розгляд.

В судовому засіданні 27.11.2020 сторони свої вимоги та заперечення підтримали та надали суду усні пояснення, аналогічні тим, що були викладені у поданих до суду процесуальних документах.

В судове засідання 28.12.2020 р. позивач та її представника не з`явились, хоча були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи. Представник позивача адвокат Блага С.В. подала до суду клопотання про проведення судового засідання 28.12.2020 р. без участі позивача та її представника, а позовні вимоги просила задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи, що справа перебуває в провадженні суду достатньо тривалий час, в справі маються достатні дані про права і взаємовідносини сторін, маються відзив на позов, та відсутні не розглянуті судом клопотання, стороною позивача двічі не забезпечено явку свідка ОСОБА_3 та на його допиті у клопотанні від 28.12.2020 р. представник позивача не наполягає, враховуючи висловлену позицію сторін та клопотання представника позивача про розгляд справи у їх відсутність, суд вважає можливим розглянути справу у відсутності позивача та його представника на підставі у справі наявних доказів, оскільки подальший не розгляд справи порушує права учасників щодо розумності строків розгляду справи.

Суд, вислухавши пояснення учасників судового засідання та дослідивши надані письмові докази у їх сукупності, вважає позовну заяву такою, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлені такі факти і відповідні їм правовідносини.

На підставі особистої заяви ОСОБА_1 наказом № 405-к від 25.06.2018 Про прийняття на роботу з 26.06.2018 р. було прийнято на посаду помічника менеджера зі збуту в аптечний склад № 2 до ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" м. Харків (код ЄДРОПУ 21947206).

Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). Функції, права та обов`язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, що встановлено ст. 64 Господарського кодексу України.

Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів (частина друга статті 65 Господарського кодексу України).

07 лютого 2020 року ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" видано наказ № 7/К Про необхідність скорочення штату працівників , згідно з яким, у зв`язку із зниженням товарообігу, консолідацією операторів ринку роздрібної торгівлі лікарськими засобами в Харківській області, а також автоматизацією приймання та обробки електронних замовлень покупців та автоматизацією роботи з дебіторською заборгованістю, що призвело до зменшення кількості роботи, яку виконують працівники, які займають посаду помічника менеджера зі збуту в аптечному складі № 2 м. Харків, передбачено скорочення однієї штатної одиниці посади помічника менеджера зі збуту в аптечному складі № 2 ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" із звільненням працівника, який її займає, яку завершити до 12.05.2020 включно.

Згідно штатного розпису на час видання наказу № 7/К від 07.02.2020 р. в аптечному складі № 2 ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" передбачено 7 (сім) штатних одиниць посади помічник менеджера зі збуту, одну з яких займала позивач ОСОБА_1 .

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Згідно ч.1 ст.3 КЗпП України, законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Частиною першою статті 49-2 КЗпП України встановлено, що про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

З наказом № 7/К від 07.02.2020 р. під розпис ознайомились всі працівники, які працюють на посаді помічник менеджера зі збуту аптечного складу № 2, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , крім ОСОБА_1 .

Про відмову від підпису було складено Акт № 1 від 07.02.2020 про те, що ОСОБА_1 відмовилась ознайомитись з наказом генерального директора ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" від 07.02.2020 Про необхідність скорочення штату працівників .

Судом встановлено, що у ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" відсутні профспілкова організація.

10.02.2020 передано лист-повідомлення уповноваженому представнику трудового колективу ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" ОСОБА_9 на узгодження про скорочення штатного розпису в аптечному складі № 2.

Також видана доповідна записка генеральному директору ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" ОСОБА_10 , за підписом головного бухгалтера, начальника відділу кадрів та керівника аптечного складу № 2 ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" , погоджена уповноваженим представником трудового колективу ОСОБА_9 , про зміну штату працівників, що скорочується, а саме вказано кандидатуру ОСОБА_1 .

Як встановлено в судовому засіданні та підтверджено наданими відповідачем доказами (порівняльні таблиці працівників а.с. 97-99) кандидатура позивача, як особи посада якої підлягає скороченню, була обрана серед інших за критеріями нижчої продуктивності роботи та відсутності у неї обмежень щодо звільнення та переважного права залишення на роботі (ст. 42 КЗпП України) в порівнянні з іншими працівниками, що займали аналогічну посаду. Ці обставини позивачем в судовому засіданні спростовані також не були.

При цьому доводи позивача про наявність у неї переваги поміж іншими кандидатурами на скорочення у вигляді наявної спеціальної профільної освіти провізора, судом не можуть бути взяті до уваги, оскільки згідно Посадової інструкції помічника менеджера зі збуту аптечного складу № 2 кваліфікаційні вимоги до цієї посади не передбачають обов`язкової наявності вищої спеціальної освіти. Для зайняття цієї посади достатнім є наявність середньої спеціальної або вищої освіти (бакалавр, спеціаліст або магістр) та досвід роботи в сфері продажів від 1 року, досвід ведення телефонних продажів від 1 року.

06.03.2020 генеральним директором ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" виданий наказ № 180-К Про внесення змін до штатного розпису, у зв`язку зі скороченням посад (професії) , в якому вказується про скорочення з 12.05.2020 штатного розпису Аптечного складу № 2 м. Харків ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" - помічника зі збуту ОСОБА_1 та введено в дію з 13.05.2020 нову редакцію штатного розпису з урахуванням вищеперерахованих змін.

12 березня 2020 ОСОБА_1 було повідомлено про заплановане вивільнення. Від підписання повідомлення ОСОБА_1 відмовилась, про що був складений акт № 1 про відмову ОСОБА_1 отримати повідомлення про наступне звільнення у зв`язку із скороченням.

Вказане повідомлення направлено ОСОБА_1 , двічі засобом поштового зв`язку (12.03.2020 № 6105715304820 та 13.03.2020 № 6105715304811) за її домашньою адресою.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позивач був своєчасно попереджений про наступне вивільнення.

Частиною другою статті 40 КЗпП України встановлено, що звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Відповідно до ч.3 ст.49-2 КЗпП України, одночасно з попередженням про звільнення у зв`язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації.

Виходячи з системного тлумачення ч.1 ст.40, ч.ч.1-3 ст.49-2 КЗпП України, власник або уповноважений ним орган одночасно з попередженням про звільнення у зв`язку зі змінами в організації виробництва і праці зобов`язаний запропонувати працівникові всі наявні вакантні посади, які він може обіймати відповідно до своєї кваліфікації.

Власник вважається таким, що належно виконав вимоги ч. 2 ст. 40, ч. 3 ст. 49-2 КЗпП України щодо працевлаштування працівника, якщо запропонував йому наявну на підприємстві роботу, тобто вакантну посаду чи роботу за відповідною професією чи спеціальністю, чи іншу вакантну роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду тощо.

Аналогічна правова позиція викладена Верховним Судом у постановах від 27.12.2019 у справі №172/1316/17, від 27.12.2019 у справі №676/4554/18, від 26.12.2019 у справі № 333/1987/18.

Ці вимоги закону ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" також були дотримані, оскільки 12.03.2020 р. у повідомленні про майбутнє звільнення за скороченням штатів ОСОБА_1 було запропоновано інші вакантні посади - контролер-приймальник, комірник, оператор з уведення даних, вантажник, на які позивач не погодилась.

Вакансій, які б відповідали освіті, професії (спеціальності), кваліфікації позивача, зокрема посади медичного представника, на підприємстві в м. Харків не було як на момент попередження про наступне вивільнення, так і на момент звільнення, що підтверджується наданими суду штатними розписами ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" за ці періоди. Тому доводи позивача про навмисне приховування відповідачем цієї посади не відповідає дійсності та не може бути прийнята судом.

Частиною першою статті 43 КЗпП України передбачено, що розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктом 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації) ст. 40 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

Оскільки ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" не має первинної профспілкової організації, то на ОСОБА_1 не розповсюджуються наведені у статті 43 КЗпП додаткові гарантії при розірванні трудового договору, зокрема отримання попередньої згоди первинної профспілкової організації.

При звільненні позивачу, відповідно до вимог ст.116 КЗпП України було виплачено остаточний розрахунок та видано трудову книжку.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що відповідачем було дотримано процедуру звільнення позивача на підставі п.1 ст.40 КЗпП України, у зв`язку з цим позовні вимоги щодо визнання незаконним наказу №283-ВК від 12.05.2020 ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" та його скасування, поновлення позивача на роботі та стягнення з відповідача суми середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 10, 11, 60, 212, 213, 215, 218 ЦПК України, ст. ст. 3, 23, 36, 40, 42, 43, 43-1, 49-2, 56, 116 Кодексу законів про працю України, суд

УХВАЛИВ :

В задоволенні позову ОСОБА_1 до ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" про скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі, стягнення компенсації за вимушений прогул та моральної шкоди - відмовити.

Рішення може бути оскаржене в Харківський апеляційний суд через Лозівський міськрайонний суд Харківської області шляхом подачі в 30-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги, а особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом тридцяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Позивач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

Відповідач: ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" , ЄДРПОУ 21947206, адреса реєстрації: 49005, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3-а.

Повний текс рішення складено 11.01.2021 р.

СУДДЯ

Дата ухвалення рішення 28.12.2020
Зареєстровано 12.01.2021
Оприлюднено 12.01.2021

Судовий реєстр по справі 953/8324/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 28.12.2020 Київський районний суд м.Харкова Цивільне
Рішення від 28.12.2020 Київський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 04.11.2020 Київський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 04.11.2020 Київський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 15.06.2020 Київський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 28.05.2020 Київський районний суд м.Харкова Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону