ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

11.01.2021Справа №910/12805/20

Суддя Господарського суду міста Києва Бойко Р.В., розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Телемережі України"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія"

про стягнення 337 555,92 грн.,

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Телемережі України" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія" про стягнення 337 555,92 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем не в повному обсязі виконано свої зобов`язання за Договором №2/08 про надання послуг із забезпечення мовлення в багатоканальній телемережі від 31.08.2017 з оплати наданих у період з 01.09.2017 по 31.05.2019 послуг, у зв`язку з чим Товариство з обмеженою відповідальністю "Телемережі України" просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія" борг у розмірі 337 555,92 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2020 відкрито провадження у справі №910/12805/20 та вирішено здійснювати її розгляд за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання); визначено сторонам строки для надання відзиву, відповіді на відзив, заперечень на відповідь на відзив.

Частиною 5 статті 176 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої статті 120 цього Кодексу.

Ухвала Господарського суду міста Києва від 01.09.2020 про відкриття провадження у справі була направлена на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія", вказану в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (01601, м. Київ, вул. Банкова, буд. 2 Б) та була отримана відповідачем 07.09.2020, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0105474340402.

Відповідач своїм правом на подання відзиву на позов у визначений у відповідності до положень Господарського процесуального кодексу України строк не скористався.

За таких обставин, справа підлягає вирішенню за наявними матеріалами з огляду на приписи ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва встановив наступне.

31.08.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Телемережі України", як виконавцем, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія", як замовником, було укладено Договір про надання послуг із забезпечення мовлення в багатоканальній телемережі №2/08 (надалі - Договір).

Предметом цього договору є надання виконавцем замовнику телекомунікаційних послуг із забезпечення розповсюдження в цифровому форматі (стандарти DV-T/T2 / MPEG-4) телевізійної програми замовника, а саме телевізійної програми "Чорноморська ТРК" у повному обсязі та без будь-яких змін аудіовізуального ряду на каналі мовлення багатоканальної телемережі, розбудованої виконавцем відповідно до Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, відповідно до Ліцензії на мовлення замовника (п. 1.1. Договору).

Відповідно до п. 3.1 Договору вартість послуг за цим Договором, визначаться Додатку №1 до цього Договору, який є його невід`ємною частиною.

Пунктом 3.3. Договору визначено, що факт надання послуг за цим Договором підтверджується Актами прийому-передачі наданих послуг, що оформлюються та підписуються сторонами щомісячно.

Згідно п. 3.7 Договору замовник сплачує вартість послуг, визначену в п. 3.1 цього Договору з урахуванням вимог п.п. 3.2 - 3.6, на пізніше 15 числа місяця наступного за звітним, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок виконавця. Розрахунки за надані послуги проводяться на підставі рахунку наданого виконавцем.

Цей Договір вступає в силу з дати його підписання обома сторонами та діє до 31.12.2023 включно, але не довше терміну дії ліцензії замовника.

У вимозі №51 від 05.04.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю "Телемережі України" просило відповідача протягом семи календарних днів з моменту отримання даної вимоги сплатити заборгованість за надані телекомунікаційні послуги у розмірі 96 982,80 грн.

Листом №135 від 04.09.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю "Телемережі України" просило відповідача сплатити наявну заборгованість за надані телекомунікаційні послуги у розмірі 185 610,00 грн.

Спір у справі виник у зв`язку твердженнями позивача про невиконання відповідачем в повному обсязі своїх зобов`язань з оплати наданих йому послуг у період з 01.09.2017 по 31.05.2019 згідно Договору про надання послуг із забезпечення мовлення в багатоканальній телемережі, у зв`язку із чим у відповідача виникла заборгованість у розмірі 337 555,92 грн.

Дослідивши зміст укладеного між позивачем та відповідачем Договору, суд дійшов висновку, що даний правочин за своєю правовою природою є договором з надання послуг, а тому права та обов`язки сторін визначаються положеннями глави 63 Цивільного кодексу України.

За приписами ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

На підтвердження надання послуг за Договором на загальну суму 342 055,92 грн. позивачем долучено до позовної заяви копії Актів, а саме:

- Акту приймання виконаних послуг за вересень 2017 року №ТМУ-334 від 30.09.2017, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 8 496,00 грн. з ПДВ.;

- Акту приймання виконаних послуг за жовтень 2017 року №ТМУ-389 від 31.10.2017, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 8 868,00 грн. з ПДВ.;

- Акту приймання виконаних послуг за листопад 2017 року №ТМУ-431 від 30.11.2017, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 8 568,00 грн. з ПДВ.;

- Акту приймання виконаних послуг за грудень 2017 року №ТМУ-747 від 31.12.2017, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 18 597,60 грн. з ПДВ.;

- Акту приймання виконаних послуг за січень 2018 року №ТМУ-011 від 31.01.2018, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 18 597,60 грн. з ПДВ.;

- Акту приймання виконаних послуг за лютий 2018 року №ТМУ-062 від 28.02.2018, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 16 783,20 грн. з ПДВ.;

- Акту приймання виконаних послуг за березень 2018 року №ТМУ-101 від 31.03.2018, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 18 572,40 грн. з ПДВ.;

- Акту приймання виконаних послуг за квітень 2018 року №ТМУ-139 від 30.04.2018, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 17 992,80 грн. з ПДВ.;

- Акту приймання виконаних послуг за травень 2018 року №ТМУ-182 від 31.05.2018, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 18 446,40 грн. з ПДВ.;

- Акту приймання виконаних послуг за червень 2018 року №ТМУ-233 від 30.06.2018, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 17 992,80 грн. з ПДВ.;

- Акту приймання виконаних послуг за липень 2018 року №ТМУ-280 від 31.07.2018, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 18 597,60 грн. з ПДВ.;

- Акту приймання виконаних послуг за серпень 2018 року №ТМУ-321 від 31.08.2018, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 18 597,60 грн. з ПДВ.;

- Акту наданих послуг №351 від 30.09.2018, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 17 992,80 грн. з ПДВ.;

- Акту наданих послуг №398 від 31.10.2018, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 18 597,60 грн. з ПДВ.;

- Акту наданих послуг №447 від 30.11.2018, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 18 144,00 грн. з ПДВ.;

- Акту наданих послуг №535 від 31.12.2018, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 18 597,60 грн. з ПДВ.;

- Акту наданих послуг №15 від 31.01.2019, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 11 309,76 грн. з ПДВ.;

- Акту наданих послуг №109 від 28.02.2019, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 6 652,80 грн. з ПДВ.;

- Акту наданих послуг №145 від 31.03.2019, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 20 512,80 грн. з ПДВ.;

- Акту наданих послуг №217 від 30.04.2019, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 19 847,52 грн. з ПДВ.;

- Акту наданих послуг №268 від 31.05.2019, відповідно до якого вартість наданих послуг становить 20 291,04 грн. з ПДВ.

Вказані акти підписано позивачем та відповідачем.

Таким чином матеріалами справи підтверджується надання Товариством з обмеженою відповідальністю "Телемережі України" послуг Товариству з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія" загальною вартістю 342 055,92 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно п. 3.7 Договору замовник сплачує вартість послуг, визначену в п. 3.1 цього Договору з урахуванням вимог п.п. 3.2 - 3.6, на пізніше 15 числа місяця наступного за звітним, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок виконавця. Розрахунки за надані послуги проводяться на підставі рахунку наданого виконавцем.

Таким чином, відповідач повинен був оплачувати надані позивачем послуги не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем оплачено надані позивачем послуги в розмірі 4 500,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями №562 від 15.02.2018 на суму 1 500,00 грн., №628 від 23.03.2018 на суму 1 500,00 грн. та №753 від 27.06.2018 на суму 1 500,00 грн., у зв`язку з чим позивач просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія" заборгованість у розмірі 337 555,92 грн.

Доказів сплати відповідачем коштів у загальному розмірі 337 555,92 грн. (342 055,92 грн. - 4 500,00 грн.) в рахунок оплати іншої частини заборгованості відповідачем суду не надано.

Частинами 1 та 2 статті 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (ч. 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України).

Аналогічні приписи закріплені у ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій (ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України).

Керуючись наведеними нормами процесуального закону, суд приходить до висновку, що відповідачем не спростовано тверджень позивача щодо наявності у нього заборгованості перед Товариства з обмеженою відповідальністю "Телемережі України" у розмірі 337 555,92 грн.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Зазначене також кореспондується з положеннями статей 525, 526 Цивільного кодексу України.

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Наявність та обсяг заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія" за Договором (з оплати наданих у період з 01.09.2017 по 31.05.2019 послуг) у розмірі 337 555,92 грн. підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами та відповідачем не були спростовані, у зв`язку з чим позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Телемережі України" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія" про стягнення 337 555,92 грн. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача у зв`язку з задоволенням позову у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 13, 74, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Телемережі України" задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморська Телерадіокомпанія" (01601, м. Київ, вул. Банкова, буд. 2-Б; ідентифікаційний код 22322589) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Телемережі України" (43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, буд. 2-Ж; ідентифікаційний код 33559741) заборгованість у розмірі 337 555 (триста тридцять сім тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять) грн. 92 коп. та судовий збір у розмірі 5 063 (п`ять тисяч шістдесят три) грн. 34 коп. Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення. Відповідно до п.17.5 ч.1 ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга подається до Північного апеляційного господарського суду або через Господарський суд міста Києва.

Суддя Р.В. Бойко

Дата ухвалення рішення 11.01.2021
Оприлюднено 13.01.2021

Судовий реєстр по справі 910/12805/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.04.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.02.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 11.01.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.09.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/12805/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону