ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Господарський суд

Житомирської області

______________________________________________________________________________________________________________________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65, тел. (0412) 48-16-20,

E-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, http://zt.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"15" січня 2021 р. м. Житомир Справа № 906/1370/20

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді: Кравець С.Г.,

секретар судового засідання: Гекалюк О.І.

розглядаючи справу за позовом: Приватного підприємства "ОвручГазАвто" (м.Овруч,

Житомирська область)

до Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Житомиргаз"

(м.Житомир)

про визнання протиправним та скасування рішення, оформленого протоколом №29/10-20 від 29.10.2020,

за участю представників сторін:

від позивача: Шадура Д.М., керівник (відомості з ЄДР),

від відповідача: Довгалюк Р.О., адвокат, довіреність №007-165-1220 від 30.12.2020.

В підготовчому засіданні оголошено перерву з 21.12.2020 до 15.01.2021.

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "ОвручГазАвто" звернулося до Господарського суду Житомирської області з позовом до Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Житомиргаз" про визнання протиправним та скасування рішення Комісії з розгляду актів про порушення Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Житомиргаз", оформленого протоколом №29/10-20 від 29.10.2020, яким задоволено Акт про порушення №ЖЖ.1.2.-104 від 15.09.2020, складений щодо Приватного підприємства "ОвручГазАвто".

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 30.11.2020 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання призначено на 21.12.2020.

На адресу Господарського суду Житомирської області 01.12.2020 від АТ "Оператор газорозподільної системи "Житомиргаз" надійшов відзив від 27.11.2020 з додатками на позовну заяву, відповідно до якого відповідач просить у задоволенні позовних вимог Приватного підприємства "ОвручГазАвто" відмовити у повному обсязі. У відзиві також заявлено клопотання про залучення до участі в справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ";

Представник відповідача в судовому засіданні 21.12.2020 підтримав та просив задовольнити клопотання про залучення у даній справі третьої особи, яке міститься у відзиві на позовну заяву та зазначив, що вимоги ухвали суду від 30.11.2020 будуть виконанні відповідачем у повному обсязі до наступного судового засідання.

Представник позивача в судовому засіданні 21.12.2020 заперечив щодо задоволення клопотання відповідача про залучення до участі у даній справі третьої особи та просив відмовити у його задоволенні посилаючись на відсутність підстав для залучення зазначеної третьої особи. Також вказав, що на адресу суду ним була надіслана письмова відповідь на відзив відповідача.

Крім того, представники сторін в судовому засіданні надали пояснення щодо обставин, які входять до предмета доказування у даному спорі та не заперечували щодо оголошення перерви в даному підготовчому засіданні.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши документи, які надійшли на адресу Господарського суду Житомирської області, господарський суд долучив їх до матеріалів справи та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 15.01.2021.

На адресу Господарського суду Житомирської області надійшли:

- 21.12.2020 від позивача - відповідь від 17.12.2020 з додатками на відзив відповідача;

- 29.12.2020від позивача - заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, до якої додано копію сертифіката серія А №003193 від 28.03.2005 затвердження типу засобів вимірювальної техніки;

- 15.01.2021 від відповідача - пояснення з додатками.

Представник відповідача в судовому засіданні 15.01.2021 підтримав клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ" з підстав наведених у відзиві на позовну заяву, у зв`язку з чим заявив клопотання про продовження строків підготовчого провадження та відкладення підготовчого засідання.

Представник позивача в судовому засіданні 15.01.2021 просив долучити до матеріалів справи документи, які ним надіслано на адресу суду, а також заперечив щодо залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ" з підстав наведених у відповіді на відзив відповідача. Крім того вказав, що для повного з`ясування обставин у даній справі необхідно залучити до участі в справі у якості третьої особи - ТОВ НВП "ГРЕМПІС", зазначивши, що до наступного судового засідання підготує відповідне письмове клопотання.

Дослідивши документи, які надійшли на адресу Господарського суду Житомирської області, господарський суд долучив їх до матеріалів справи.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали даної справи, господарський суд зазначає таке.

Згідно з ст.50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 51 ГПК України передбачено, що якщо в результаті ухвалення судового рішення сторона може набути право стосовно третьої особи або третя особа може пред`явити вимоги до сторони, така сторона зобов`язана сповістити цю особу про відкриття провадження у справі і подати до суду заяву про залучення її до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.

Судом враховується, що позиція відповідача щодо спростування доводів позивача, викладених у позовній заяві, ґрунтується на роз`ясненнях, викладених в листі ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" від 31.01.2020 №39-21/23. Зокрема, відповідач посилається на те, що згадані у листі цифрові перетворювачі температури можуть бути віднесені до категорії термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів) (пункт 74 Переліку), для яких відповідно до наказу встановлено міжповірочний інтервал 1 рік (за виключенням скляних з органічними заповненням та скляних ртутних). Відповідно до Переліку перетворювачів тиску (не залежно від типу вихідного сигналу та виду тиску, що перетворюється) віднесено до категорії манометри та інші засоби для виріювання тиску і вакууму (пункту 43 Переліку), для якої Наказом затверджено міжповірочний інтервал 1 рік. Зазначене, за доводами відповідача, дає підстави вважати, що у випадку задоволення позовних вимог у даній справі у відповідача виникне право щодо звернення до суду з позовом до даного державного підприємства стосовно стягнення збитків завданих наданням неправдивих роз`яснень (недостовірної інформації).

Враховуючи наведене, господарський суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ", оскільки рішення у даній справі може вплинути на його права або обов`язки.

Відповідно до ч.3 ст.177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Відповідно до ч.2 ст.183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження, зокрема, у випадку залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.

Зважаючи на заявлене представником відповідача клопотання про продовження строків підготовчого провадження та залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ", а також з метою забезпечення принципів змагальності сторін та надання можливості учасникам справи реалізувати свої права, господарський суд вважає за необхідне продовжити строк підготовчого провадження та відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст.ст. 50, 120, 177, 183, 234, 235 233-235 ГПК України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження та відкласти підготовче засідання на "10" лютого 2021 р. о 14:30 в приміщенні Господарського суду Житомирської області, в залі судових засідань № 731, про що повідомити сторони.

2. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ" (03143, м.Київ, вул.Метрологічна, буд.4, ідентифікаційний код 02568182).

3. Позивачу завчасно направити третій особі - ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" копії: позовної заяви та відповіді від 17.12.2020 на відзив відповідача з доданими до них документами, про що суду надати відповідні докази.

4. Відповідачу завчасно направити третій особі - ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" копії: відзиву на позовну заяву та пояснень від 15.01.2021 з доданими до них документами, про що суду надати відповідні докази.

5. Третій особі - ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" до судового засідання надати господарському суду письмові пояснення щодо суті позовних вимог.

6. Учасникам справи надати господарському суду докази в обґрунтування своїх вимог та заперечень які є необхідними для розгляду даної справи.

7. Звернути увагу сторін на те, що копії доказів, що подаються до суду, заздалегідь надсилаються іншим учасникам справи, відповідно до ч.8 ст.80 ГПК України.

8. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст.60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

Звернути увагу, що відповідно до п.п.11 п.16-1 Розділу ХV Перехідні положення Конституції України представництво за цією статтею здійснюється адвокатами у судах першої інстанції - з 1 січня 2019 року.

9. Ухвала господарського суду набирає законної сили 15.01.2021 та оскарженню не підлягає.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5007/.

Суддя Кравець С.Г.

Друк. :

1 - у справу,

2 - представнику позивача на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1

3 - представнику відповідача на електронну адресу: Roman.Dovgaluk@lawalliance.com.ua

4 - ДП "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів": 03143, м.Київ, вул.Метрологічна, буд.4 (рек. з пов.).

Дата ухвалення рішення 15.01.2021
Зареєстровано 18.01.2021
Оприлюднено 18.01.2021

Судовий реєстр по справі 906/1370/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.03.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 10.02.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 10.02.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 15.01.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 15.01.2021 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 29.12.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 04.12.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське
Ухвала від 30.11.2020 Господарський суд Житомирської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону