ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

19.01.2021 м. ДніпроСправа № 904/2104/19 (904/5522/20)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал Сервіс Компані", м. Дніпро

до Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровській металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-б, код ЄДРПОУ 05393043)

про стягнення заборгованості за договором підряду №15-0839-02 від 01.04.2015 року, пені, інфляційних втрат та 3% річних у загальному розмірі 8 431 757,12 грн.

Суддя Владимиренко І.В.

Представники:

від позивача представник Смірнов А.А. ордер АЕ №1044126 від 18.11.20р.

від відповідача представник Терехова О.О. дов. № 140 від 20.10.20р.

СУТЬ СПОРУ:

09.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Індастріал Сервіс Компані", м.Дніпро звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровській металургійний комбінат", м. Кам`янське про стягнення заборгованості за договором підряду.

Судом за допомогою автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що 31.05.2019 Господарським судом Дніпропетровської області відносно відповідача - Публічного акціонерного товариства "Дніпровській металургійний комбінат", м. Кам`янське порушено провадження у справі про банкрутство №904/2104/19, що перебуває на розгляді судді Господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В.

21.10.2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Отже, з огляду на викладене, позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал Сервіс Компані", м. Дніпро до Публічного акціонерного товариства "Дніпровській металургійний комбінат", м. Кам`янське, відносно якого порушено справу про банкрутство має розглядатися в межах провадження у справі №904/2104/19.

Ухвалою господарського суду від 12.10.20р. (суддя Мартинюк С.В.) матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал Сервіс Компані", м. Дніпро (вх. №1530/20 від 09.10.2020) передані для розгляду в межах справи Господарського суду Дніпропетровської області №904/2104/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Дніпровській металургійний комбінат", м. Кам`янське.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду відповідно до положень ч. 3 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, матеріали справи № 904/2104/19 (904/5522/20) передані до провадження судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду від 19.10.20р. прийняті матеріали позовної заяви по справі № 904/2104/19(904/5522/20) за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Індастріал Сервіс Компані", м. Дніпро до Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровській металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-б, код ЄДРПОУ 05393043) про стягнення заборгованості за договором підряду №15-0839-02 від 01.04.2015 року, пені, інфляційних втрат та 3% річних у загальному розмірі 8 431 757,12 грн. в межах справи № 904/2104/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Соборна, 18-б; ЄДРПОУ 05393043) до розгляду та відкрити провадження у справі. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання , яке відбудеться 18.11.2020р. о 12:00год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До засідання подати: позивачу - відповідь на відзив відповідача (у разі його отримання - до дня першого підготовчого засідання), складену відповідно до вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії відповіді на відзив відповідачу; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); відповідачу: відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову протягом 15 днів з дня отримання ухвали про відкриття; одночасно надіслати позивачу, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання, заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу; сторонам: належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

18.11.2020р. до суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву. Судом відзив прийнятий до відома.

18.11.2020р. до суду від відповідача надійшло клопотання №б/н від 16.11.20р. про витребування від позивача доказів. Судом клопотання прийнято до розгляду.

Ухвалою господарського суду від 18.11.20р. клопотання відповідача №б/н від 16.11.20р. про витребування від позивача доказів задоволено частково. Витребувано від ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ наступні документи та інформацію: перелік фізичних осіб (із зазначенням ПІБ, рнокпп, посади, професії, виду робіт, що виконувала фізична особа на території ПАТ ДМК ) правові підстави залучення Позивачем праці даної фізичної особи - трудовий договір/ЦПД, тощо), які виконували роботи на території ПАТ ДМК за травень - червень 2019 року; табелі обліку робочого часу працівників Позивача, що виконували роботу на ПАТ ДМК в за травень - червень 2019 року, акти виконаних робіт , підписаних із фізичними особами, що виконували роботу на території ПАТ ДМК від імені ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ на умовах цивільно-правового договору, звіт 1 ДФ за травень - червень 2019 року; звіт за формою № Д4 за травень - червень 2019року; фінансову звітність за 9 місяців 2019 року з розшифровкою строки балансу, що стосується основних засобів, запасів Позивача; звіти про обсяги виконаних робіт за кожну зміні на відповідних фронтах у травні - червні 2019 року, оформлені належним чином згідно умов Договору; перелік техніки, обладнання, транспорту, що були використані. Позивачем під час виконання робіт на території ПАТ ДМК в травні - червні 2019 року, докази походження цих ТМЦ та докази їх ввезення на територію комбінату для виконання робіт; інформацію щодо перевиставлення Позивачем на третіх осіб послуги з ідентичною номенклатурою у травні - червні 2019 року (чи були факти придбання аналогічних послуг у третіх осіб із зазначенням місця виконання робіт - на ПАТ ДМК , якщо так, зазначити правові підстави залучення третіх осіб без згоди ПАТ ДМК для виконання підрядних робіт). Зобов`язано ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ витребувані судом документи та інформацію надати до суду в строк до 10.12.2020р. Відкладено підготовче судове засідання на 17.12.2020 року о 11:30 год. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, в залі судових засідань № 2-201 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1. Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До засідання подати: позивачу: - оригінали документів, доданих до позовної заяви (для огляду у судовому засіданні), відповідь на відзив відповідача (у разі його отримання - до дня першого підготовчого засідання), складену відповідно до вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії відповіді на відзив відповідачу; відповідачу: - заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; в строк до 10.12.2020р. подати суду докази на підтвердження заперечень проти позову ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ ; сторонам: - належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

14.12.2020 р. до суду від позивача надійшло клопотання № 10-12/2020 від 10.12.2020р. про залучення письмових доказів на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2020р. у справі №904/2104/19 (904/5522/20), в якому позивач просив суд долучити до справи: правові підстави залучення Позивачем фізичних осіб, які виконували роботи на території ПАТ ДМК за травень - червень 2019 року; табелі обліку робочого часу працівників Позивача, що виконували роботу на ПАТ ДМК в за травень - червень 2019 року, акти виконаних робіт , підписаних із фізичними особами, що виконували роботу на території ПАТ ДМК від імені ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ на умовах цивільно-правового договору; звіт 1 ДФ за травень - червень 2019 року; звіт за формою № Д4 за травень - червень 2019року; фінансову звітність за 9 місяців 2019 року з розшифровкою строки балансу, що стосується основних засобів, запасів Позивача; докази походження ТМЦ. Також, у вказаному клопотанні представник позивача просив суд продовжити строк для надання до суду необхідних додаткових документів та інформації до 17.12.2020 о 11:30 год. Судом клопотання прийнято до розгляду.

14.12.2020 р. до суду від позивача надійшло клопотання № 14-12/2020 від 14.12.2020р. про залучення письмових доказів на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2020р. у справі №904/2104/19 (904/5522/20), в якому позивач просив суд поновити строк для надання до суду необхідних додаткових документів та інформації та залучити до матеріалів справи на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2020 року у справі № 904/2104/19 (904/5522/20): копію транспортного пропуску № 907, виданого ПАТ ДМК ; оригінал переліку фізичних осіб, що виконували роботи по прибиранню, переміщенню та відвантаженню технологічного сміття та вантажно-розвантажувальні роботи, роботи по ручному очищенню вагонів на території комбінату на території ПАТ ДМК в рамках договору №15-0839-02 від 01.04.2015р. у травні-червні 2019 року; оригінал переліку техніки, обладнання, транспорту, що були використані ТОВ Індастріал сервіс компані під час виконання робіт на території ПАТ ДМК в травні-червні 2019 року в рамках договору № 15-0839-02 від 01.04.2015 р.; копія листа ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ від 13.05.2020 року № 192; копія листа ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ від 10.06.2020 року № 224; копія листа ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ від 25.06.2020-року № 234; копія листа ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ від 25.06.2020 року № 235; копія листа ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ від 25.06.2020 року № 236; копія подорожніх листів вантажного автомобіля ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ за травень-червень 2020 року; копії наказів ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ про прийняття на роботу працівників. Судом клопотання прийнято до розгляду.

15.12.2020р. до суду від позивача надійшло клопотання № 15-12/2020 від 15.12.2020р. про залучення письмових доказів, в якому позивач просив суд залучити до матеріалів справи № 904/2104/19 (904/5522/20): докази надсилання до Господарського суду Дніпропетровської області клопотання від 10.12.2020 року № 10-12/2020 про залучення письмових доказів разом з письмовими доказами; докази надсилання ПАТ ДМК клопотання від 14.12.2020 року №14-12/2020 про залучення письмових доказів разом з письмовими доказами. Судом клопотання прийнято до розгляду.

17.12.2020 р. до суду від позивача надійшла відповідь на відзив, в якій позивач просив суд поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк для подання відповіді на відзив; залучити до матеріалів справи додаткові письмові докази: копії довідки ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ від 13.05.2019 р. № 188; від 13.05.2019 р. № 187; від 06.05.2019 р. № 184; листів ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ від 29.05.2019 р. №207; від 31.05.2019 р. № 213; від 13.06.2019 р. № 227; від 13.06.2019 р. № 229; від 18.06.2019 р. № 230; від 26.06.2019 р. № 242; від 22.05.2019 р. № 205- підтвердження узгодження залучення до виконання робіт згідно договору підряду, фізичних осіб, що працювали за трудовими договорами та виконували роботи згідно договорів цивільно-правового характеру, а також підтвердження використання транспорту при виконанні робіт. Заперечення викладені у відзиві на позов Публічного акціонерного товариства Дніпровський металургійний комбінат - відхилити в повному обсязі. Судом відповідь на відзив прийнята до відома.

В судове засідання 17.12.2020 р. з`явились представники позивача та відповідача.

В судовому засіданні 17.12.2020 р. відповідачем було заявлено усне клопотання про відкладення розгляду справи та продовження строку підготовчого провадження на 30 днів.

Ухвалою господарського суду від 17.12.2020р. усне клопотання представника ПАТ "Дніпропетровській металургійний комбінат" про відкладення розгляду справи та продовження строку підготовчого провадження на 30 днів задоволено. Продовжено підготовче провадження на 30 днів. Відкладено підготовче судове засідання на 19.01.2021 року о 10:10 год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До засідання подати: позивачу: - оригінали документів, доданих до позовної заяви (для огляду у судовому засіданні); відповідачу: - заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; подати суду докази на підтвердження заперечень проти позову ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ ; сторонам: - належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

В судове засідання 19.01.2021 р. з`явились представники позивача та відповідача.

В судовому засіданні 19.01.2021 р. відповідачем було заявлено усне клопотання про відкладення підготовчого провадження в межах розумних строків, у зв`язку зі складністю справи та великою кількістю документів поданих позивачем, на які відповідач має намір надати відповідні пояснення та заперечення.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 19.01.2021р. матеріали справи, усне клопотання про відкладення підготовчого провадження в межах розумних строків, господарський суд дійшов такого висновку.

Згідно частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів; з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; вирішує заяви та клопотання учасників справи; направляє судові доручення; встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; вирішує питання про колегіальний розгляд справи; призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Господарський суд зазначає, що за приписами ч. 1 ст. 177 Господарського процесуального строку України завданнями підготовчого провадження є:

1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу;

2) з`ясування заперечень проти позовних вимог;

3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;

4) вирішення відводів;

5) визначення порядку розгляду справи;

6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду (ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України).

Разом з тим, судом враховано, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України, ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення від 07.07.1989 Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Таким чином, для належної підготовки справи для розгляду по суті, суд вважає за необхідне усне клопотання представника відповідача про відкладення підготовчого провадження в межах розумних строків задовольнити, відкласти підготовче засідання та розглянути справу у розумні строки, з огляду на неможливість виконання завдання підготовчого провадження та вчинення всіх, передбачених частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України процесуальних дій, а також з метою надання можливості сторонам скористатися своїми процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ч.3 ст. 177, ч.2 ст. 182, п.3 ч.2 ст.183, ст.ст. 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Усне клопотання представника ПАТ "Дніпропетровській металургійний комбінат" про відкладення підготовчого провадження в межах розумних строків задовольнити.

Відкласти підготовче судове засідання на 27.01.2021 року о 12:00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, в залі судових засідань № 2-201 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

До засідання подати:

позивачу:

- оригінали документів, доданих до позовної заяви (для огляду у судовому засіданні);

відповідачу:

- заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; подати суду докази на підтвердження заперечень проти позову ТОВ ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ ;

сторонам:

- належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвала підписана - 20.01.2021 р.

Суддя І.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення 19.01.2021
Зареєстровано 20.01.2021
Оприлюднено 21.01.2021

Судовий реєстр по справі 904/2104/19 (904/5522/20)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 26.05.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.05.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 11.05.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 23.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону