ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

20.01.2021 м. ДніпроСправа № 904/2104/19 (904/6290/20)

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОТЕХСЕРВІС" (49107, м. Дніпро, вул. Кам`янська, 36, офіс 209; ЄДРПОУ 30852576)

до Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровській металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-б, ідентифікаційний код 05393043)

про стягнення заборгованості у розмірі 726 483,69 грн.

Суддя Владимиренко І.В.

Представники:

від позивача представник Жорніченко Д.В. дов. № б/н від 14.12.20р.

від відповідача представник Грищенко В.О. дов. № 142 від 20.10.20р.

ВСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОТЕХСЕРВІС" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровській металургійний комбінат" про стягнення заборгованості у розмірі 726 483,69 грн.

Свої позовні вимоги позивач мотивував тим, що відповідачем порушено умов договору про поставки.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання, яке відбудеться 22.12.2020р. о 12:30год. Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До засідання подати: позивачу - відповідь на відзив відповідача (у разі його отримання - до дня першого підготовчого засідання), складену відповідно до вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії відповіді на відзив відповідачу; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); відповідачу: - відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову протягом 15 днів з дня отримання ухвали про відкриття; одночасно надіслати позивачу, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання; - заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу; сторонам: - належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

22.12.2020 від відповідача до суду надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач проти позову заперечував та просив суд у задоволенні позовних вимог відмовити у повному обсязі. Відзив відповідача прийнятий судом до відома.

В підготовчому засіданні 22.12.2020 судом було оголошено перерву до 20.01.2021.

18.01.2021 від позивача до суду надійшла заява вих. №01/14 від 14.01.2021 про збільшення позовних вимог, в якій позивач просив суд стягнути з відповідача на користь позивача основну заборгованість за договором № 30-0290-02 від 07.05.2020 року в розмірі 700 400,00 грн., пеню у розмірі 31 237,38 грн., 3 % річних у розмірі 8 105,58 грн., втрати від інфляції на суму 19 878,80 грн., судовий збір у розмірі 11 394,33 грн. До своєї заяви позивач додав докази доплати судового збору у розмірі 497,07 грн. Заява позивача прийнята судом до розгляду.

В підготовче засідання 20.01.2021 з`явились представники позивача та відповідача.

Представник відповідача в судовому засіданні заявив усне клопотання про продовження строку проведення підготовчого провадження на 30 днів та відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 20.01.2021 матеріали справи, заяву позивача про збільшення позовних вимог, усне клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи та продовження строку підготовчого провадження на 30 днів, заслухавши представників сторін, господарський суд дійшов такого висновку.

Частиною 3 статті 177 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі; у виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів; з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; вирішує заяви та клопотання учасників справи; направляє судові доручення; встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; вирішує питання про колегіальний розгляд справи; призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Частиною 2 статті 46 Господарського процесуального кодексу України встановлено право позивача збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Беручи до уваги викладене, суд приймає до розгляду заяву позивача про збільшення позовних вимог.

Таким чином, для належної підготовки справи для розгляду по суті, суд вважає за необхідне усне клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи та продовження строку підготовчого провадження на 30 днів задовольнити, продовжити підготовче провадження на 30 днів та відкласти підготовче засідання з огляду на неможливість виконання завдання підготовчого провадження та вчинення всіх, передбачених частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України процесуальних дій, а також з метою надання можливості сторонам скористатися своїми процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. 46, ч.3 ст. 177, ч.2 ст. 182, п.3 ч.2 ст.183, ст.ст. 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Усне клопотання представника ПАТ "Дніпропетровській металургійний комбінат" про відкладення розгляду справи та продовження строку підготовчого провадження на 30 днів задовольнити.

Продовжити підготовче провадження на 30 днів.

Відкласти підготовче судове засідання на 16.02.2021 року о 12:00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, в залі судових засідань № 2-201 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

До засідання подати:

позивачу - відповідь на відзив відповідача (у разі його отримання - до дня першого підготовчого засідання), складену відповідно до вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії відповіді на відзив відповідачу; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні);

відповідачу:

- заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу;

сторонам:

- належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

Звернути увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Ухвала підписана - 21.01.2021р.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя І.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення 20.01.2021
Зареєстровано 21.01.2021
Оприлюднено 22.01.2021

Судовий реєстр по справі 904/2104/19 (904/6290/20)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.04.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.03.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 16.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону