ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відмову в забезпеченні позову

21.01.2021 Справа № 920/64/21 м. Суми

Суддя господарського суду Сумської області Жерьобкіна Є.А., розглянувши заяву акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» № 18-7/57 від 20.01.2021 (вх.№499 від 20.01.2021) про забезпечення позову, що подана до подання позовної заяви,

УСТАНОВИВ:

20.01.2021 АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» звернулося до суду із заявою про забезпечення позову, в якій просить суд заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії відносно ТОВ "СУМИСПОРТІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 37282737), в тому числі, але не виключно, реєстрацію внесення змін до установчих документів, зміни керівника, до моменту вирішення Господарським судом Сумської області спору по суті.

Заявник зазначає, що має намір подати позов про визнання недійсним акту про проведені електронні торги, складений Управлінням забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-східного міжрегіональногоуправління міністерства юстиції (м. Суми) щодо продажу та передачі права власності Товариству з обмеженою відповідальністю Північ Агро Сервіс на корпоративні права - частка в статутному капіталі ТОВ "СУМИСПОРТІНВЕСТ" (код 337282737), в розмірі 99.9824198552223% статутного капіталу, належних на праві власності АТ Сумське НВО та застосувати наслідки недійсного правочину; про скасування запису № 1006321070020008074 від 11.01.2021 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну відомостей про юридичну особу, щодо реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю Північ Агро Єервіс власником частки в статутному капіталі ТОВ "СУМИСПОРТІНВЕСТ" (код 337282737) в розмірі 99.9824198552223% статутного капіталу.

Особами, які можуть отримати статус учасника справи заявником зазначені: 1) Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Суми) (вул. Герасима Кондратьєва, 28, м. Суми, 40003, код ЄДРПОУ 43316700); 2) Державне підприємство «СЕТАМ» (вул. Стрілецька, 4-6, м. Київ, 01001, код ЄДРПОУ 39958500); 3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Маш-Сервіс» (вул. Горького, буд. 58, м. Суми, 40004, код ЄДРПОУ 34012218); 4) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код ІНН НОМЕР_1 ); 5) Товариство з обмеженою відповідальністю «Північ Агро Сервіс» (вул. Миру, буд. 3, смт Миколаївка, Білопільський район, Сумська область, 41854, код ЄДРПОУ 43219631).

Заявник зазначає, що 12.08.2019 начальником відділу примусового виконання рішення Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області (далі - Управління ), правонаступником якого є Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-східного міжрегіональне управління міністерства юстиції (м. Суми), була винесена постанова від 12.08.2019 у зведеному виконавчому провадженні № 57084810 про накладення арешту на частки боржника учасника юридичної особи. Постановою начальника відділу Литвиненко О.О., на підставі положень статті 56 Закону України Про виконавче провадження , було накладено арешт на частку боржника юридичної особи (Акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання") в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю СУМИСПОРТІНВЕСТ , що складає 14 502 450 грн. або 99,98 % розміру статутного капіталу. 07 травня 2020 року та 11 червня 2020 року на сайті Open Market , за участі Державного підприємства СЕТАМ , було розміщено публікацію про проведення аукціону щодо продажу корпоративних прав - частки в статутному капіталі ТОВ "СУМИСПОРТІНВЕСТ", що становить 99,9824198552223% статутного капіталу. Торги не відбулися. 30.12.2020 відбулися торги з продажу зазначеної частки АТ Сумське НВЮ , частка була продана за 8 120 000.00 грн. (протокол №519561 проведення електронних торгів). 05.01.2021 Управлінням затверджено Акт про проведені електронні торги, відповідно до яких були реалізовані корпоративні права (частка) в статутному капіталі ТОВ "СУМИСПОРТІНВЕСТ" , що належить боржнику АТ Сумське НВО згідно відомостей в ЄДР (копія акту додається). 11.01.2021 були внесені зміни до ЄДР щодо зміни учасників статутному капіталі ТОВ "СУМИСПОРТІНВЕСТ", замість АТ Сумське НВО зазначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧ АГРО СЕРВІС" як учасника. Дії Управління як продавця, є очевидно протиправними, а правочин підлягає визнанню недійсним у зв`язку з продажем неоплаченої частки АТ Сумське НВО (предмет договору) (порушено вимоги ч. 3 статті 21 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю ; не визначенням у встановлений законом спосіб вартості частки АТ Сумське НВО (ціна договору) (порушено вимоги ч. 8 статті 24 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю ); порушення переважного права учасників Товариства на придбання частки (не дотримано вимог статті 20 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю ; продажем частки за ціною в тридцять разів нижче від реальної, чим заподіяно шкоду правам та інтересам товариства, яка у випадку неможливості поновлення порушених прав підлягає відшкодуванню, за рахунок держави (порушено вимоги ч. 8 статті 24 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю , статті 691 ЦК України, наслідком є можливість застосування положень статті 1173 ЦК України).

Згідно зі статтею 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити, передбачених статтею 137 цього Кодексу, заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до частини 1 статті 137 ГПК України позов забезпечується, в тому числі забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання.

За приписами ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову. Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Згідно із ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до ч.1 ст. 16 Цивільного кодексу України, передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Забезпечення позову - це сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог. Тобто забезпечення позову - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача або пов`язаних з ним інших осіб в інтересах забезпечення реалізації в майбутньому актів правосуддя і задоволених вимог позивача. Метою забезпечення позову, є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку з вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Забезпечення позову є засобом, спрямованим на запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи, що полягає у вжитті заходів, за допомогою яких у подальшому гарантується виконання судових актів.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами немайнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

При цьому, в таких немайнових спорах має досліджуватися, чи не призведе невжиття заявленого заходу забезпечення позову до порушення вимоги щодо справедливого та ефективного захисту порушених прав, оскільки позивач не зможе їх захистити в межах одного цього судового провадження за його позовом без нових звернень до суду.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову.

Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення з заявою про забезпечення позову.

В силу положень ч. 1 ст. 74 ГПК України обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення конкретного позову та на які така сторона посилається.

Обов`язок із доказування необхідно розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, яка бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб`єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з`ясувати обставини, що мають значення для справи.

В обґрунтування необхідності вжиття заходів забезпечення позову заявник зазначає, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧ АГРО СЕРВІС" після реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни інформації про право власності на частку в статутному капіталі ТОВ "СУМИСПОРТІНВЕСТ" в розмірі 99.9824198552223% статутного капіталу, отримало можливість вносити зміни до статуту ТОВ "СУМИСПОРТІНВЕСТ" та зміни його керівника. Статут товариства - це основний документ, на підставі якого діє товариство. За змістом ч. 1 ст. 88 ЦК України статут юридичної особи є актом, який визначає правовий статус юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень тощо. Статут містить норми, які є обов`язковими для учасників (засновників, членів) товариства (господарства, установи), його посадових осіб. Зміна статуту ТОВ "СУМИСПОРТІНВЕСТ" та зміна керівника, можуть мати наслідком вчинення юридично значимих дій, щодо укладення угод, в т.ч. з продажу нерухомого майна, передачі його в іпотеку і т.д., що зумовить знецінення корпоративних прав, та матиме наслідком необхідність для АТ Сумське НВО подачі нових позовів про визнання недійсними укладених угод, або прийнятих новим керівником рішень, або взагалі неможливість відновлення становища, яке існувало до протиправного позбавлення його корпоративних прав. Неможливість повернення в первісний стан, тягне за собою подання Товариством позову до держави про відшкодування шкоди орієнтовно в розмірі 150 000 000. 00 (сто п`ятдесят мільйонів гривень). При цьому, зазначені заходи забезпечення позову є тимчасовими, співмірними з можливими негативними наслідками, які настануть у випадку неможливості АТ Сумське НВО повернути правовідносини до первісного стану, та адекватними, оскільки ніяким чином не впливають на можливість використання корпоративних прав, новим власником.

Такий спосіб забезпечення позову як заборона вчинення реєстраційних дій передбачений Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зокрема статтями 25, 28.

Разом з цим, розглянувши заяву акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» № 18-7/57 від 15.01.2021 (вх.№499 від 20.01.2021) про забезпечення позову, судом не встановлено, що невжиття заявленого заходу забезпечення позову призведе до порушення вимоги щодо справедливого та ефективного захисту порушених прав, оскільки заявник не зможе їх захистити в межах одного цього судового провадження за його позовом без нових звернень до суду.

У заяві міститься лише посилання на потенційне порушення прав заявника, при цьому відсутнє достатнє обґрунтування та докази на підтвердження доцільності та необхідності забезпечення позову. Зокрема, саме посилання заявника на можливість вносити зміни до статуту ТОВ "СУМИСПОРТІНВЕСТ" та зміни його керівника, не може свідчити про унеможливлення ефективного захисту прав позивача за позовом, який заявник має намір подати.

Заходи до забезпечення позову повинні бути співрозмірними з заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони здійснювати певні дії.

Суд зауважує, що предметом позову, який має намір подати заявник є визнання недійсним акту про проведені електронні торги щодо продажу та передачі права власності Товариству з обмеженою відповідальністю Північ Агро Сервіс на частку в статутному капіталі ТОВ "СУМИСПОРТІНВЕСТ", застосування наслідків недійсного правочину та скасування запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну відомостей про юридичну особу щодо реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю Північ Агро Єервіс власником частки в статутному капіталі ТОВ "СУМИСПОРТІНВЕСТ". Тобто, заявник має намір подати позов на захист свого права власності на частку в статутному капіталі товариства.

Разом з цим, у заяві про забезпечення позову заявник просить заборонити державним реєстраторам будь-яких органів, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ "СУМИСПОРТІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 37282737), в тому числі, але не виключно реєстрацію внесення змін до установчих документів, зміни керівника.

Такі заходи забезпечення позову, з урахуванням предмету позову, який має намір подати заявник, суд вважає неспівмірними.

Суд зауважує, що при вирішенні питання про забезпечення позову мають бути враховані інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені в результаті застосування відповідних заходів, зокрема, осіб, вказаних АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» у заяві про забезпечення позову, а також ТОВ "СУМИСПОРТІНВЕСТ" , який не вказаний заявником особою, яка може отримати статус учасника справи, але заборону про вчинення реєстраційних дій щодо якого просить здійснити позивач.

З огляду на викладене, у зв`язку з не підтвердженням доказами наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову, існування небезпеки заподіяння шкоди правам та інтересам позивача без вжиття таких заходів, суд дійшов висновку про відсутність підстав для вжиття заходів до забезпечення позову на підставі ст. ст. 136, 137 ГПК України, у зв`язку з чим відмовляє у задоволенні заяви акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» № 18-7/57 від 20.01.2021 (вх.№499 від 20.01.2021) про забезпечення позову, що подана до подання позовної заяви.

Керуючись ст. ст. 2, 136, 137, 139, 140, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. У задоволенні заяви акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» № 18-7/57 від 20.01.2021 (вх.№499 від 20.01.2021) про забезпечення позову - відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 255- 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням пп. 17.5. п. 17 Розділу XI (Перехідні положення) Кодексу.

Ухвала підписана суддею 21.01.2021.

Суддя Є.А. Жерьобкіна

Дата ухвалення рішення 21.01.2021
Зареєстровано 21.01.2021
Оприлюднено 21.01.2021

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону