ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

27.01.2021м. ДніпроСправа № 904/2104/19 (904/5522/20)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал Сервіс Компані", м. Дніпро

до Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровській металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-б, код ЄДРПОУ 05393043)

про стягнення заборгованості за договором підряду №15-0839-02 від 01.04.2015 року, пені, інфляційних втрат та 3% річних у загальному розмірі 8 431 757,12 грн.

Суддя Владимиренко І.В.

Представники:

від позивача представник Смірнов А.А. ордер АЕ №1044126 від 18.11.20р.

від відповідача представник Терехова О.О. дов. № 140 від 20.10.20р.

СУТЬ СПОРУ:

09.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Індастріал Сервіс Компані", м.Дніпро звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровській металургійний комбінат", м. Кам`янське про стягнення заборгованості за договором підряду.

Судом за допомогою автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що 31.05.2019 Господарським судом Дніпропетровської області відносно відповідача - Публічного акціонерного товариства "Дніпровській металургійний комбінат", м. Кам`янське порушено провадження у справі про банкрутство №904/2104/19, що перебуває на розгляді судді Господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В.

21.10.2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Отже, з огляду на викладене, позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал Сервіс Компані", м. Дніпро до Публічного акціонерного товариства "Дніпровській металургійний комбінат", м. Кам`янське, відносно якого порушено справу про банкрутство має розглядатися в межах провадження у справі №904/2104/19.

Ухвалою господарського суду від 12.10.20р. (суддя Мартинюк С.В.) матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Індастріал Сервіс Компані", м. Дніпро (вх. №1530/20 від 09.10.2020) передані для розгляду в межах справи Господарського суду Дніпропетровської області №904/2104/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Дніпровській металургійний комбінат", м. Кам`янське.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду відповідно до положень ч. 3 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, матеріали справи № 904/2104/19 (904/5522/20) передані до провадження судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду від 19.10.20р. прийняті матеріали позовної заяви по справі № 904/2104/19(904/5522/20) за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Індастріал Сервіс Компані", м. Дніпро до Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровській металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-б, код ЄДРПОУ 05393043) про стягнення заборгованості за договором підряду №15-0839-02 від 01.04.2015 року, пені, інфляційних втрат та 3% річних у загальному розмірі 8 431 757,12 грн. в межах справи № 904/2104/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Соборна, 18-б; ЄДРПОУ 05393043) до розгляду та відкрити провадження у справі. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання , яке відбудеться 18.11.2020р. о 12:00год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До засідання подати: позивачу - відповідь на відзив відповідача (у разі його отримання - до дня першого підготовчого засідання), складену відповідно до вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії відповіді на відзив відповідачу; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); відповідачу: відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову протягом 15 днів з дня отримання ухвали про відкриття; одночасно надіслати позивачу, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання, заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу; сторонам: належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

18.11.2020р. до суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву. Судом відзив прийнятий до відома.

18.11.2020р. до суду від відповідача надійшло клопотання №б/н від 16.11.20р. про витребування від позивача доказів. Судом клопотання прийнято до розгляду.

Ухвалою господарського суду від 18.11.20р. клопотання відповідача №б/н від 16.11.20р. про витребування від позивача доказів задоволено частково. Витребувано від ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» наступні документи та інформацію: перелік фізичних осіб (із зазначенням ПІБ, рнокпп, посади, професії, виду робіт, що виконувала фізична особа на території ПАТ «ДМК» ) правові підстави залучення Позивачем праці даної фізичної особи - трудовий договір/ЦПД, тощо), які виконували роботи на території ПАТ «ДМК» за травень - червень 2019 року; табелі обліку робочого часу працівників Позивача, що виконували роботу на ПАТ «ДМК» в за травень - червень 2019 року, акти виконаних робіт , підписаних із фізичними особами, що виконували роботу на території ПАТ «ДМК» від імені ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» на умовах цивільно-правового договору, звіт 1 ДФ за травень - червень 2019 року; звіт за формою № Д4 за травень - червень 2019року; фінансову звітність за 9 місяців 2019 року з розшифровкою строки балансу, що стосується основних засобів, запасів Позивача; звіти про обсяги виконаних робіт за кожну зміні на відповідних фронтах у травні - червні 2019 року, оформлені належним чином згідно умов Договору; перелік техніки, обладнання, транспорту, що були використані. Позивачем під час виконання робіт на території ПАТ «ДМК» в травні - червні 2019 року, докази походження цих ТМЦ та докази їх ввезення на територію комбінату для виконання робіт; інформацію щодо перевиставлення Позивачем на третіх осіб послуги з ідентичною номенклатурою у травні - червні 2019 року (чи були факти придбання аналогічних послуг у третіх осіб із зазначенням місця виконання робіт - на ПАТ «ДМК» , якщо так, зазначити правові підстави залучення третіх осіб без згоди ПАТ «ДМК» для виконання підрядних робіт). Зобов`язано ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» витребувані судом документи та інформацію надати до суду в строк до 10.12.2020р. Відкладено підготовче судове засідання на 17.12.2020 року о 11:30 год. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області, в залі судових засідань № 2-201 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1. Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До засідання подати: позивачу: - оригінали документів, доданих до позовної заяви (для огляду у судовому засіданні), відповідь на відзив відповідача (у разі його отримання - до дня першого підготовчого засідання), складену відповідно до вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії відповіді на відзив відповідачу; відповідачу: - заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; в строк до 10.12.2020р. подати суду докази на підтвердження заперечень проти позову ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» ; сторонам: - належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

14.12.2020 р. до суду від позивача надійшло клопотання № 10-12/2020 від 10.12.2020р. про залучення письмових доказів на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2020р. у справі №904/2104/19 (904/5522/20), в якому позивач просив суд долучити до справи: правові підстави залучення Позивачем фізичних осіб, які виконували роботи на території ПАТ «ДМК» за травень - червень 2019 року; табелі обліку робочого часу працівників Позивача, що виконували роботу на ПАТ «ДМК» в за травень - червень 2019 року, акти виконаних робіт , підписаних із фізичними особами, що виконували роботу на території ПАТ «ДМК» від імені ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» на умовах цивільно-правового договору; звіт 1 ДФ за травень - червень 2019 року; звіт за формою № Д4 за травень - червень 2019року; фінансову звітність за 9 місяців 2019 року з розшифровкою строки балансу, що стосується основних засобів, запасів Позивача; докази походження ТМЦ. Також, у вказаному клопотанні представник позивача просив суд продовжити строк для надання до суду необхідних додаткових документів та інформації до 17.12.2020 о 11:30 год. Судом клопотання прийнято до розгляду.

14.12.2020 р. до суду від позивача надійшло клопотання № 14-12/2020 від 14.12.2020р. про залучення письмових доказів на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2020р. у справі №904/2104/19 (904/5522/20), в якому позивач просив суд поновити строк для надання до суду необхідних додаткових документів та інформації та залучити до матеріалів справи на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2020 року у справі № 904/2104/19 (904/5522/20): копію транспортного пропуску № 907, виданого ПАТ «ДМК» ; оригінал переліку фізичних осіб, що виконували роботи по прибиранню, переміщенню та відвантаженню технологічного сміття та вантажно-розвантажувальні роботи, роботи по ручному очищенню вагонів на території комбінату на території ПАТ «ДМК» в рамках договору №15-0839-02 від 01.04.2015р. у травні-червні 2019 року; оригінал переліку техніки, обладнання, транспорту, що були використані ТОВ «Індастріал сервіс компані» під час виконання робіт на території ПАТ «ДМК» в травні-червні 2019 року в рамках договору № 15-0839-02 від 01.04.2015 р.; копія листа ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» від 13.05.2020 року № 192; копія листа ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» від 10.06.2020 року № 224; копія листа ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» від 25.06.2020-року № 234; копія листа ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» від 25.06.2020 року № 235; копія листа ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» від 25.06.2020 року № 236; копія подорожніх листів вантажного автомобіля ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» за травень-червень 2020 року; копії наказів ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» про прийняття на роботу працівників. Судом клопотання прийнято до розгляду.

15.12.2020р. до суду від позивача надійшло клопотання № 15-12/2020 від 15.12.2020р. про залучення письмових доказів, в якому позивач просив суд залучити до матеріалів справи № 904/2104/19 (904/5522/20): докази надсилання до Господарського суду Дніпропетровської області клопотання від 10.12.2020 року № 10-12/2020 про залучення письмових доказів разом з письмовими доказами; докази надсилання ПАТ «ДМК» клопотання від 14.12.2020 року №14-12/2020 про залучення письмових доказів разом з письмовими доказами. Судом клопотання прийнято до розгляду.

17.12.2020 р. до суду від позивача надійшла відповідь на відзив, в якій позивач просив суд поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк для подання відповіді на відзив; залучити до матеріалів справи додаткові письмові докази: копії довідки ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» від 13.05.2019 р. № 188; від 13.05.2019 р. № 187; від 06.05.2019 р. № 184; листів ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» від 29.05.2019 р. №207; від 31.05.2019 р. № 213; від 13.06.2019 р. № 227; від 13.06.2019 р. № 229; від 18.06.2019 р. № 230; від 26.06.2019 р. № 242; від 22.05.2019 р. № 205- підтвердження узгодження залучення до виконання робіт згідно договору підряду, фізичних осіб, що працювали за трудовими договорами та виконували роботи згідно договорів цивільно-правового характеру, а також підтвердження використання транспорту при виконанні робіт. Заперечення викладені у відзиві на позов Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» - відхилити в повному обсязі. Судом відповідь на відзив прийнята до відома.

В судове засідання 17.12.2020 р. з`явились представники позивача та відповідача.

В судовому засіданні 17.12.2020 р. відповідачем було заявлено усне клопотання про відкладення розгляду справи та продовження строку підготовчого провадження на 30 днів.

Ухвалою господарського суду від 17.12.2020р. усне клопотання представника ПАТ "Дніпропетровській металургійний комбінат" про відкладення розгляду справи та продовження строку підготовчого провадження на 30 днів задоволено. Продовжено підготовче провадження на 30 днів. Відкладено підготовче судове засідання на 19.01.2021 року о 10:10 год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До засідання подати: позивачу: - оригінали документів, доданих до позовної заяви (для огляду у судовому засіданні); відповідачу: - заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; подати суду докази на підтвердження заперечень проти позову ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» ; сторонам: - належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

Ухвалою господарського суду від 19.01.2021 усне клопотання представника ПАТ "Дніпропетровській металургійний комбінат" про відкладення підготовчого провадження в межах розумних строків задоволено. Відкладено підготовче судове засідання на 27.01.2021 року о 12:00 год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До засідання подати: позивачу: - оригінали документів, доданих до позовної заяви (для огляду у судовому засіданні); відповідачу: - заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; подати суду докази на підтвердження заперечень проти позову ТОВ «ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ» ; сторонам: - належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

27.01.2021 представник відповідача подав до канцелярії суду заперечення на відповідь на відзив на позовну заяву. Суд прийняв до відома подані відповідачем заперечення на відповідь на відзив на позовну заяву.

27.01.2021 позивач подав до суду заперечення вих. №26-01/2021 від 26.01.2021 щодо клопотання про приєднання письмових доказів по справі та продовження процесуальних строків. Суд прийняв до відома заперечення позивача.

В підготовче засідання 27.01.2021 з`явились представник позивача та відповідача.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 27.01.2021р. матеріали справи, заперечення вих. №26-01/2021 від 26.01.2021 щодо клопотання про приєднання письмових доказів по справі та продовження процесуальних строків, заслухавши думку представників сторін, господарський суд дійшов наступного висновку.

Щодо заперечень позивача вих. №26-01/2021 від 26.01.2021 щодо клопотання про приєднання письмових доказів по справі та продовження процесуальних строків, в яких позивач просив суд відхилити як безпідставні та необґрунтовані доводи викладені в клопотанні ПАТ Дніпровський металургійний комбінат про приєднання письмових доказів по справі та продовження процесуальних строків, суд зазначає про необґрунтованість заперечень позивача, оскільки клопотання відповідача про долучення доказів було подано останнім в межах строків підготовчого провадження. При цьому згідно з положеннями ч.1-2 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями п.7 ч.2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 ГПК України щодо забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до частини 1 статті 177 Господарського процесуального кодексу України, завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні судом, відповідно до вимог статті 182 Господарського процесуального кодексу України, були здійснені всі дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до пункту 18 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті.

Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України суд за результатами підготовчого засідання постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до частини 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України.

Враховуючи зазначене, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись статтями 177, 181, 182, 185, 202, 207, 209, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті 23.02.2021 о 12:30год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті №2-201 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Явку у судове засідання повноважних представників учасників судового процесу визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали підписано - 28.01.2021р.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя І.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення 27.01.2021
Зареєстровано 28.01.2021
Оприлюднено 29.01.2021

Судовий реєстр по справі 904/2104/19 (904/5522/20)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.06.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.05.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 26.05.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.05.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 11.05.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 23.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 17.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 18.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону