ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

27.01.2021м. ДніпроСправа № 904/2104/19

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши заяву Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 1 660 417 042,99грн.

Представники:

від Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) представник Петренко Я.О. дов. № б/н від 14.10.20р.

від боржника представник представник Красницька-Келембет А.С. дов. № 243 від 17.11.20р.

керуючий санацією Сокол О.Ю. посв. № 193 від 28.02.13р.

від Прокуратури Дніпропетровської області прокурор відділу Камлер А.В. дов. № 15/3-2 від 11.01.21р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 17.12.20р. усні клопотання представника Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) та керуючого санацією про відкладення судового засідання з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) з грошовими вимогами до боржника задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 1 660 417 042,99грн. на 27.01.2021р. о 11:00год. Зобов`язано: Північний інвестиційний банк (Nordic Investment Bank) - надати суду всі документальні докази підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи), надати свої заперечення (пояснення) на повідомлення керуючого санацією з документальним обґрунтуванням, надати розрахунок заявлених процентів на день відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ Дніпровський металургійний комбінат". Керуючого санацією та боржника - надати суду пояснення на подані Північним інвестиційним банком (Nordic Investment Bank) додаткових пояснень до заяви з грошовими вимогами до боржника.

21.01.21р. до суду від представника Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) надійшло клопотання про приєднання до матеріалів справи № 904/2104/19 розрахунок заявлених процентів станом на 31 травня 2019 року - день відкриття провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат". Судом клопотання задоволено, документи долучені до матеріалів справи.

21.01.21р. до суду від представника Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) надійшли додаткові пояснення до заяви в яких представник просить суд долучити додаткові пояснення до матеріалів справи № 904/2104/19 та з урахуванням долучених до них доказів задовольнити у повному обсязі заяву від 10 листопада 2020 року про заявлення і визнання грошових вимог кредитора Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) до Боржника (Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат". Судом додаткові пояснення прийняті до відома, документи долучені до матеріалів справи.

21.01.21р. до суду від представника Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) надійшло клопотання про залучення Кабінету Міністрів України (вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, до участі у справі № 904/2104/19 з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) про визнання грошових вимог до Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат". Судом клопотання прийнято до розгляду.

27.01.21р. до суду від представника Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) надійшло клопотання про приєднання до матеріалів справи № 904/2104/19 висновок експерта у галузі іноземного (англійського) права - королівського адвоката Джона Матчелла (John Machell) від 22 січня 2021 року (із додатками), й оцінити наданий висновок при розгляді заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) від 10 листопада 2020 року про визнання грошових вимог до Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат". Судом клопотання задоволено, висновок експерта у галузі іноземного (англійського) права долучений до матеріалів справи.

27.01.21р. до суду від керуючого санацією надійшли письмові пояснення в яких останній просить суд відхилити кредиторські вимоги Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) в повному обсязі. Судом письмові пояснення прийняті до відома.

27.01.21р. до суду від керуючого санацією надійшло заперечення на клопотання представника Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) про залучення Кабінету Міністрів України як третю особу. Судом заперечення прийняті до відома.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 27.01.2021р. клопотання Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) про про залучення Кабінету Міністрів України (вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, до участі у справі № 904/2104/19 з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) про визнання грошових вимог до Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат", заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

В обґрунтування поданого клопотання представник Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) зазначив наступне, що 23 грудня 2005 року Україна та Банк підписали Рамкову угоду (далі - "Рамкова угода"), зокрема, бажаючи створити основу довгострокового співробітництва для забезпечення фінансування Банком проектів, в яких заінтересована Україна й країни - члени Кредитора. Від імені України Рамкову угоду уклав Кабінет Міністрів України в особі Міністра фінансів України. Рамкова Угода ратифікована Законом України № 134-У від 14 вересня 2006 року і набрала чинності 14 грудня 2006 року.

Відповідно до визначення "проект" у Рамковій угоді - "це будь-який інвестиційний проект, який Банк фінансує безпосередньо або через посередника та який відповідає таким критеріям: і) він розташований на території України, або його фінансування Банк здійснює на території України, або він пов`язаний з бенефіціаром в Україні; іі) Уряд України звертається з проханням надати фінансування для нього або визнає, що його фінансування належить до сфери застосування цієї Угоди у випадках, коли Банк погоджується на фінансування в день після дати набуття цією Угодою чинності або з огляду на чіткі очікування її виконання або набуття нею чинності".

В поданій Північним інвестиційним банком (Nordic Investment Bank) до суду заяві з грошовими вимогами до боржника зазначено, що грошові вимоги у зв`язку із заборгованістю за яким заявляє Банк у цій справі № 904/2104/19 виникли за кредитним договором від 16 липня 2008 року (далі - "Кредитний Договір"), відповідно до якого кредит надавався задля фінансування проекту, який передбачав будівництво електростанції комбінованого циклу, що запалюється доменним газом, біля Алчевського металургійного комбінату (далі - "Проект").

Розпорядженням від 27 серпня 2008 року № 1139-р Кабінет Міністрів України схвалив проект листа Уряду України до Кредитора щодо визнання належності пропозиції стосовно фінансування Проекту до сфери застосування Рамкової угоди.

Відповідно до ст. 5 Рамкової угоди "Україна забезпечує таке становище, при якому проекти, фінансовані Банком відповідно до цієї Угоди, а також контракти, укладені для їхнього виконання, користуються стосовно фіскальних, митних та інших питань режимом, не менш сприятливим, ніж той, який надається проектам або контрактам, що фінансуються будь-якими іншими міжнародними фінансовими організаціями, або ніж той, що надається резидентам України, залежно від того, який режим є найбільш сприятливим. Україна поширює на кожний проект повний і постійний захист й охорону від експропріації та громадської непокори".

Згідно з ч. 2 ст. 7 Рамкової угоди "Банк користується стосовно своєї діяльності на території України режимом, який надається міжнародним фінансовим організаціям і є найбільш сприятливим для будь-якої такої діяльності".

Представник Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) вважає, що таким чином, на підставі Рамкової угоди Україна взяла на себе міжнародно-правові обов`язання щодо забезпечення найбільш сприятливого режиму для діяльності Банку на території України, повного і постійного захисту та охорони кожного проекту.

Відповідно до ст. 26 Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 року "кожен чинний договір є обов`язковим для його учасників і повинен добросовісно виконуватись ".

Згідно з ч. 1 ст. 15 Закону України № 1906-ГУ від 29 червня 2004 року "Про міжнародні договори України" "чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права".

Представник Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) наголосив на тому, що оскільки Рамкова угода є чинним міжнародним договором України, то зобов`язання щодо забезпечення найбільш сприятливого режиму для діяльності Банку на території України, повного і постійного захисту та охорони Проекту повинні сумлінно виконуватись Україною.

Банк є відомою міжнародною фінансовою організацією, метою діяльності якої є кредитування та надання гарантій відповідно до загальноприйнятих банківських принципів та з урахуванням соціально-економічних міркувань, для здійснення інвестиційних проектів, які становлять інтерес як для країн - членів Банку, так і для інших країн, які отримують такі кредити й

гарантії.

Банк та Україна укладали Рамкову угоду, зокрема, бажаючи створити основу довгострокового співробітництва для забезпечення фінансування Банком проектів, в яких заінтересована Україна.

Отже, представник Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) вважає, що судове рішення з розгляду заяви з кредиторськими вимогами до ПАТ "Дніпровській металургійний комбінат" у справі № 904/2104/19 вплине на права та обов`язки Кабінету Міністрів України щодо Кредитора у сфері виконання зобов`язань за Рамковою угодою як чинного міжнародного договору України щодо забезпечення найбільш сприятливого режиму для діяльності Банку на території України, а також повного і постійного захисту та охорони профінансованого ним Проекту, а тому представник Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) просить суд залучити Кабінет Міністрів України (вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, до участі у справі № 904/2104/19 з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) від 10 листопада 2020 року про визнання грошових вимог до Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат".

Присутні в судовому засіданні представник боржника та керуючий санацією заперечували проти клопотання Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) про залучення Кабінету Міністрів України як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору та просили відмовити в його задоволенні, оскільки вважають, що вирішення питання залучення у справі про банкрутство третіх осіб при розгляді заяви з грошовими вимогами до боржника поданої в порядку статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства, такий правовий зв`язок має бути очевидним та безумовним, а не ймовірним.

Прокурор відділу Прокуратури Дніпропетровської області залишив питання щодо залучення Кабінету Міністрів України як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на розсуд суду.

Господарський суд заслухавши обґрунтування, пояснення та заперечення учасників провадження по справі, встановив наступне.

Відповідно до частини 2 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, ГПК України, іншими законами України.

Згідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства, сторони у справі про банкрутство - конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів), забезпечені кредитори, боржник (банкрут); учасники у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов`язків яких існує спір.

Також, у справі про банкрутство Боржника відсутній спір щодо прав та обов`язків Кабінету Міністрів України, що унеможливлює залучення даної особи й у якості сторони/учасника у справі про банкрутство Боржника.

Із змісту клопотання Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) вбачається, що наявність Рамкової угоди від 23.12.2005 вбачає необхідність залучення до участі у справі Кабінет Міністрів України як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, кредитором.

Так, відповідно до статті 2 "Діяльність Банку" Рамкової угоди, Банк може відповідно до цієї Угоди вільно здійснювати на території України діяльність, передбачену Статутом Банку, зокрема позичати кошти, згідно із законами та нормативно-правовими актами України, використовуючи всі дозволені ними інструменти, а також володіти такими коштами, використовувати їх та розпоряджатися ними, а також вести рахунки у будь-якій валюті. Банк, зокрема, може на основі своєї оцінки проекту вирішити, чи надавати, і на яких умовах, кошти на підтримку проекту.

Відповідно до статті 5 Режим стосовно проектів Рамкової угоди, Україна забезпечує таке становище, при якому проекти, фінансовані Банком відповідно до цієї Угоди, а також контракти, укладені для їхнього виконання, користуються стосовно фіскальних, митних та інших питань режимом, не менш сприятливим, ніж той, який надається проектам або контрактам, що фінансуються будь-якими іншими міжнародними фінансовими організаціями, або ніж той, що надається резидентам України, залежно від того, який режим є найбільш сприятливим.

Україна поширює на кожний проект повний і постійний захист й охорону від експропріації та громадської непокори.

Відповідно до статті 9 Урегулювання спорів стосовно фінансування з боку Банку Рамкової угоди, будь-який спір, який виникає між Україною та Банком стосовно фінансування проекту, врегульовується остаточним та обов`язковим арбітражним рішенням відповідно до Арбітражного регламенту UNCITRAL (995 9059 ), і Україна забезпечує виконання будь-якого такого рішення на її території.

Стосовно будь-якого спору, який виникає між Банком та бенефіціаром (яким не є Україна) стосовно фінансування проекту, Україна зобов`язується: і) забезпечити таке становище, при якому українські суди мають повноваження визнавати остаточне рішення, прийняте в ході належного процесу судом або арбітражем компетентної юрисдикції, зокрема національним судом держави - члена Банку чи будь-яким арбітражним судом; та іі) забезпечити виконання будь-якого такого рішення згідно із чинними національними правилами та процедурами.

Пунктом (а) частини 1 статті 8 Привілеї та імунітети Банку Рамкової угоди, визначено, що активи Банку не підлягають обшуку та всім формам експропріації.

Враховуючи наведене, Кредитор наділений правом на основі своєї оцінки проекту вирішити, чи надавати, і на яких умовах, кошти на підтримку проекту.

Разом з цим, посилаючись до Рамкової угоди кредитором не обґрунтовано в чому саме вбачається порушення Україною положень Рамкової угоди з огляду на розгляд судом заяви кредитора.

Кредитором не доведено наявність правого зв`язку між наслідками розгляду судом заяви Кредитора та прав і обов`язків України, як сторони Рамкової угоди і що такі наслідки взагалі впливають на її умови.

Кредитором не обґрунтовано, що розгляд Судом Заяви Кредитора підпадає під визначення експропріації, обшуку або громадської непокори, а сам такий розгляд порушує умови Рамкової угоди.

Також, кредитором не доведено порушення статті 9 Урегулювання спорів стосовно фінансування з боку Банку Рамкової угоди (порядок визнання та надання дозволу на виконання рішень іноземного суду або арбітражу, а також їх примусове виконання передбачені законодавством України) тим більше у зв`язку із розглядом судом заяви кредитора.

Кредитором не доведено наявність у справі №904/2104/19 обставин, які свідчать про несумлінне виконання Україною своїх зобов`язань за Рамковою угодою з огляду на розгляд судом заяви кредитора.

Відносно останнього варто окремо зазначити, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди (статті 124 Конституції України).

Відповідно до статті 127 Конституції України, правосуддя здійснюють судді.

Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права (стаття 129 Конституції України).

Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється (стаття 126 Конституції України).

Організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд визначено Законом України Про судоустрій і статус суддів .

Юрисдикцію та повноваження господарських судів, порядок здійснення судочинства у господарських судах визначає та встановлює Господарський процесуальний кодекс України.

Умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи встановлює Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до частини 1 статті 8 Кодексу України з процедур банкрутства, справи про банкрутство розглядаються господарськими судами за місцезнаходженням боржника - юридичної особи, фізичної особи або фізичної особи - підприємця.

Так, враховуючи місцезнаходження боржника, справа розглядається належним судом, а саме Господарським судом Дніпропетровської області.

Частиною 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи, зокрема, вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник.

Порядок прийняття та розгляду заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника визначена, зокрема, статтями 45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства.

Так, відповідно до частини 6 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства, вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, розглядаються господарським судом у порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду.

За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог таких кредиторів.

Ухвала господарського суду є підставою для внесення відомостей про таких кредиторів до реєстру вимог кредиторів.

З огляду на зазначене, господарський суд вважає, що державою Україною створені належні умови здійснення правосуддя незалежним та вповноваженим органом який забезпечує захист і відновлення порушених прав та інтересів, в тому числі в рамках справ про банкрутство, відповідно до встановленого порядку.

Господарський суд також вважає, що наведене, із зрозумілих підстав, є складовою сприятливого режиму для законної діяльності на території України не лише кредитора, але й необмеженого кола осіб.

При цьому, кредитором не надано доказів порушення Україною зобов`язань забезпечувати за проектами фінансування Кредитора, які належать до сфери дії Рамкової угоди, правовий режим, не менш сприятливий, ніж надається іншим міжнародним фінансовим організаціям.

Отже, розгляд заяви кредитора здійснюється належним судом та в порядку визначеному чинним законодавством України, а Конституцією України гарантовано незалежність суду та верховенство права при її розгляді.

Враховуючи наведене, господарський суд зазначає, що Рамкова угода не може та не впливає на порядок розгляду заяви кредитора, а сама по собі її наявність не є самостійною та достатньою підставою для залучення Кабінету Міністрів України до участі у справі про банкрутство боржника.

Також, господарський суд наголошує на тому, що до участі у справі залучено Прокуратуру Дніпропетровської області, яка здійснює нагляд щодо не порушення прав та законних інтересів держави та всіх учасників справи про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат".

Отже, враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) про залучення Кабінету Міністрів України (вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, до участі у справі № 904/2104/19 з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) про визнання грошових вимог до Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" залишити без задоволення.

Також, розглянувши в судовому засіданні 27.01.2021р. матеріали заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) з грошовими вимогами до боржника, заслухавши присутніх учасників, господарським судом з`ясовано, що для повного та всебічного розгляду кредиторських вимог Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) потрібно відкласти розгляд справи для надання учасниками провадження у справі додаткових документальних доказів.

Присутній в судовому засіданні керуючий санацією заявив усне клопотання про відкладення судового засідання з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) з грошовими вимогами до боржника, для детального ознайомлення з висновком експерта у галузі іноземного (англійського) права, який кредитором надано керуючому санацією в даному судовому засіданні та надання додаткових пояснень (заперечень) на подані кредитором додаткових документальних доказів.

Представник Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank), представник боржника та прокурор відділу Прокуратури Дніпропетровської області не заперечували проти відкладення судового засідання з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" про визнання грошових вимог.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив усне клопотання керуючого санацією про відкладення судового засідання з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) з грошовими вимогами до боржника задовольнити.

Відкласти судове засідання з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 1 660 417 042,99грн. на 24.02.2021р. о 10:00 год.

Керуючись ст.ст.45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) про залучення Кабінету Міністрів України (вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, до участі у справі № 904/2104/19 з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) про визнання грошових вимог до Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" залишити без задоволення.

Усне клопотання керуючого санацією про відкладення судового засідання з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) з грошовими вимогами до боржника задовольнити.

Відкласти судове засідання з розгляду заяви Північного інвестиційного банку (Nordic Investment Bank) до боржника Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, буд. 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) про визнання грошових вимог у загальному розмірі 1 660 417 042,99грн. на 24.02.2021р. о 10:00год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, зал судового засідання № 2-201.

Зобов`язати:

Північний інвестиційний банк (Nordic Investment Bank) - надати суду всі документальні докази підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи), надати свої заперечення (пояснення) на подані керуючим санацією письмові пояснення з документальним обґрунтуванням.

Керуючого санацією та боржника - надати суду пояснення (заперечення) на подані Північним інвестиційним банком (Nordic Investment Bank) висновком експерта у галузі іноземного (англійського) права, додаткових пояснень та документальних доказів до заяви з грошовими вимогами до боржника.

Явку учасників провадження у справі про банкрутство у судове засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню.

Ухвала підписана 01.02.2021р.

Копію ухвали направити керуючому санацією, боржнику, представнику Північному інвестиційному банку (Nordic Investment Bank) - адвокату Івасечко В.І.

Попередити учасників справи про банкрутство, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення 27.01.2021
Зареєстровано 01.02.2021
Оприлюднено 02.02.2021

Судовий реєстр по справі 904/2104/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 14.09.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 14.09.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.09.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 08.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 08.09.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 06.09.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.09.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 25.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 20.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 19.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону