ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

номер провадження справи 28/15/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

02.02.2021 Справа № 908/236/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Федорової Олени Владиславівни, розглянувши матеріали позовної заяви вих. б/н від 28.01.2021 (вх. № 246/08-07/21 від 28.01.2021)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ІНТЕРПРОМСТРОЙ (69035, м.Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 145, корпус В, кв. 37, ідентифікаційний код 40162609)

до відповідача Комунального закладу Запорізький обласний дитячий протитуберкульозний санаторій Запорізької обласної ради (69034, м. Запоріжжя, вул. Червонополянська, буд. 1-А, ідентифікаційний код 05499240)

про стягнення 117536,41 грн.

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Запорізької області звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю ІНТЕРПРОМСТРОЙ з позовом до Комунального закладу Запорізький обласний дитячий протитуберкульозний санаторій Запорізької обласної ради про стягнення 117536,41 грн., які складаються 3% річних в сумі 56121,78 грн. та інфляційних втрат у сумі 61414,63 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що рішенням Господарського суду Запорізької області від 06.10.2020 у справі №908/541/20 стягнуто з відповідача на користь позивача 694918,08 грн. основної заборгованості за договором підряду від 21.08.19 №1 та закрито провадження у справі в частині стягнення 2314223,47 грн. основної заборгованості за договором підряду від 21.08.19 №1 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України у зв`язку з відсутністю предмета спору. Після винесення судового рішення відповідач повністю оплатив заборгованість. За прострочення сплати боргу позивач на підставі ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України нарахував та просить стягнути з відповідача 3% річних за період з 16.02.2020 по 27.10.2020 в сумі 56121,78 грн. та інфляційні втрати за період з березня по жовтень 2020 року в сумі 61414,63 грн.

Позов заявлено на підставі норм ст. ст. 212, 251, 252, 253, 530, 625 Цивільного кодексу України.

Згідно з витягом із протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.01.2021 позовну заяву передано на розгляд судді Федорової О.В.

Підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження судом не встановлено. У зв`язку з цим суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

Згідно з ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 250 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами загального або спрощеного позовного провадження. Питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Згідно ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 ГПК України передбачено, що для цілей цього Кодексу малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Законом України Про Державний бюджет України на 2021 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2021 року визначено в розмірі 2270,00 грн.

Оскільки справа за поданою позовною заявою не відноситься до визначеного у ч. 4 ст. 247 ГПК України виключного переліку категорій справ, які не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження, а предметом спору у даній справі є стягнення 117536,41 грн., що не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (100 х 2270,00 грн. = 227000,00 грн.), враховуючи те, що справа за своїм характером не є складною, суд дійшов до висновку, що справа є малозначною та має розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження.

В силу приписів ч. 13 ст. 8 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

З огляду на те, що характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного встановлення обставин справи, а справа може бути розглянута на підставі поданих сторонами заяв по суті спору та доказів, суд дійшов висновку, про можливість розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами без проведення судового засідання.

Суд звертає увагу відповідача на право подати відзив на позовну заяву у встановлений судом строк. Відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 252 ГПК України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

Керуючись статтями 8, 12, 81, 176, 234, 235, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Присвоїти справі номер провадження 28/15/21 .

2. Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами без проведення судового засідання.

3. Встановити відповідачу строк для надання суду обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву з доказами направлення відзиву позивачу у порядку, передбаченому ст. ст. 165, 178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову - протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі ; для надання заперечень на відповідь на відзив з доказами направлення заперечень позивачу - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

4. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

5. Встановити позивачу строк для надання суду відповіді на відзив на позов, а також доказів направлення відповіді на відзив відповідачу - протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов.

6. Запропонувати позивачу протягом 5 днів з дня отримання даної ухвали суду надати суду копію договору про надання правової допомоги б/н від 27.01.2021 та письмові пояснення щодо дати надсилання претензії, яка вказана в позовній заяві (28.01.2020) та в рішенні суду у справі №908/541/20 (28.02.2020); в цей же строк надіслати копію договору про надання правової допомоги та письмові пояснення відповідачу, докази надсилання надати суду.

7. Звернути увагу сторін, що розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими Господарським процесуальним кодексом України для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у главі 10 Господарського процесуального кодексу України.

8. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

9. Звернути увагу сторін, що відповідно до ст. 192 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

10. Повідомити сторін, що додаткові письмові докази, клопотання, заяви, пояснення, необхідно подати у строк до 04.03.2021 .

11. Звернути увагу учасників процесу на те, що документи подаються через канцелярію суду за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).

12 . Контактні дані господарського суду Запорізької області:

- веб-сайт https://zp.arbitr.gov.ua ;

- телефони: контакт-центр: 0-800-501-492 (безкоштовно по всій території України).

- електронна адреса : inbox@zp.arbitr.gov.ua.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5009.

Відповідно до ст. ст. 235, 255 ГПК України ухвала суду набрала законної сили 02.02.2021 та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суддя О.В. Федорова

Дата ухвалення рішення 02.02.2021
Зареєстровано 02.02.2021
Оприлюднено 03.02.2021

Судовий реєстр по справі 908/236/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.05.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 06.05.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Судовий наказ від 29.04.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Рішення від 05.04.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 02.02.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 908/236/21

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону