ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

02.02.2021Справа № 910/8049/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Бюлінг Інк."

до 1) товариства з обмеженою відповідальністю "АГ ПРОСТІР",

2) ОСОБА_1 ,

3) ОСОБА_2 ,

про відшкодування збитків у розмірі 803394,43 грн.

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники: згідно з протоколом судового засідання,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бюлінг Інк." звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "АГ ПРОСТІР", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про відшкодування збитків у розмірі 444892,94 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачі 2, 3, 4, працюючи у ТОВ "Бюлінг Інк." та очолюючи його дирекцію, зареєстрували аналогічне позивачу за видом діяльності товариство під назвою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГ ПРОСТІР", за наслідками чого відповідачі 2, 3, 4, всупереч інтересам позивача, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, укладали від імені відповідача 1 договори з третіми особами на поставку товару, здійснювали замовлення та формальний продаж цього товару від позивача на користь відповідача 1 та здійснювали поставку начебто товару відповідача 1 з додатковою націнкою на користь третіх осіб (клієнтів позивача).

Разом з позовною заявою позивачем подано клопотання про витребування доказів.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

За змістом п.6 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних такою посадовою особою юридичній особі її діями (бездіяльністю).

Зважаючи на наведені імперативні приписи процесуального закону, дана справа підлягає розгляду у порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, у разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.06.2018 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі, справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначити на 17.07.2018.

11.07.2018 до відділу діловодства суду від відповідача 2 надійшов відзив на позов.

11.07.2018 до відділу діловодства суду від відповідача 1 надійшов відзив на позов та заперечення на клопотання про витребування доказів з тих підстав, що позивачем не зазначено, підстав, з яких випливає, що такі докази має відповідна особа; відсутні посилання на конкретні докази, які витребовуються судом.

17.07.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшло клопотання про збільшення розміру та зміну позовних вимог, відповідно до якого позивач просить стягнути солідарно з відповідачів 1, 2, 3 збитки у вигляді неодержаного прибутку (втраченої вигоди) на суму 803394,43 грн.

У підготовче засідання 17.07.2018 прибули представники позивача та відповідача 1. Представники відповідачів 2, 3, 4 у підготовче засідання не з`явились, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

Представник відповідача 1 у підготовчому засіданні усно заявив клопотання про надання додаткового часу для формування правової позиції щодо клопотання позивача про збільшення розміру та зміну позовних вимог, а представник позивача заявив про намір подати відповідь на відзив на позов, у зв`язку з чим у підготовчому засіданні оголошено перерву до 27.07.2018.

26.07.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшли додаткові пояснення щодо клопотання про витребування доказів, відповідно до яких позивач наполягає на задоволенні клопотання про витребування доказів.

У підготовче засідання 27.07.2018 прибули представники позивача та відповідача 2. Представники відповідачів 1, 3, 4 у підготовче засідання не з`явились, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши наявні у справі докази, у підготовчому засіданні 27.07.2018 суд дійшов висновку про закриття провадження у справі в частині позовних вимог до відповідача 4 - ОСОБА_3 на підставі п.1 ч.1 ст. 231 ГПК України, у зв`язку з чим ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2018 закрито провадження у справі №910/8049/18 в частині позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Бюлінг Інк." до ОСОБА_3 про відшкодування збитків.

У підготовчому засіданні представник відповідача 2 просив суд надати час для подання письмових заперечень проти клопотання про витребування доказів та проти заяви про збільшення розміру позовних вимог.

Розглянувши вказане клопотання, суд відмовив в його задоволенні з тих підстав, що представник відповідача 2 не був позбавлений можливості подати разом з відзивом на позов, який було подано до суду 11.07.2018, заперечення проти клопотання про витребування доказів, а також щодо заяви про збільшення розміру позовних вимог, тим більше, що вирішення даних клопотань було відкладено до підготовчого засідання 27.07.2018.

У підготовчому засіданні 27.07.2018 суд прийняв до розгляду заяву позивача про збільшення розміру позовних вимог та зміну предмету позову, розцінивши її як таку, якою позивач збільшує розмір заявлених позовних вимог.

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, судом задоволено вказане клопотання.

Крім того, відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду суд дійшов висновку про необхідність продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2018 суд ухвалив: продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів; витребувати докази; підготовче засідання відкласти на 21.08.2018.

16.08.2018 до відділу діловодства суду від Селянського Фермерського господарства "Золоте" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Наташа-Агро" отримано додаткові документи.

16.08.2018 до відділу діловодства суду від відповідача 1 та відповідача 2 отримано клопотання про відкладення розгляду справи з підстав перебування представників у відпустці.

20.08.2018 до відділу діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "ЧБГ" та Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Зоря-Агро" отримано додаткові документи.

21.08.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшло клопотання про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, відповідно до якого позивач просить поставити ухвалу про тимчасове вилучення державним виконавцем у відповідача доказів, витребуваних ухвалою суду від 27.07.2018.

У підготовче засідання 21.08.2018 прибув представник позивача. Представники відповідачів 1, 2 3 у підготовче засідання не з`явились, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання відповідачів 1 та 2 про відкладення розгляду справи, судом відмовлено в їх задоволенні з тих підстав, що відповідачами 1 та 2 не обґрунтовано неможливість прибуття інших представників, в тому числі керівника відповідача 1, у підготовче засідання, а тому, викладені у клопотаннях обставини не вважаються судом поважними причинами неприбуття представників у підготовче засідання, у зв`язку з чим відсутні підстави для відкладення підготовчого засідання з підстав, викладених у клопотаннях.

У підготовчому засіданні 21.08.2018 оголошено перерву до 04.09.2018.

27.08.2018 до відділу діловодства суду від Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Лучки" та товариства з обмеженою відповідальністю "АСТАРТА Т" надійшли додаткові документи.

У підготовче засідання 04.09.2018 прибули представники позивача, відповідачів 1 та 2. Представник відповідача 3 у підготовче засідання не прибув, про поважність причин неявки суд не повідомив, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином. Представник відповідача 1 подав документи на виконання вимог ухвали суду, представник позивача подав додаткові документи.

У підготовчому засіданні 04.09.2018 оголошено перерву до 11.09.2018.

11.09.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшли додаткові доводи (обґрунтування) до клопотання про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом та клопотання про застосування заходів процесуального примусу - стягнення з відповідача 1 штрафу у сумі 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб з підстав невиконання відповідачем 1 вимог ухвали суду від 27.07.2018.

У підготовче засідання 11.09.2018 прибули представники позивача, відповідачів 1 та 2. Представник відповідача 3 у підготовче засідання не прибув, про поважність причин неявки суд не повідомив, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання про застосування заходів процесуального примусу, у даному клопотанні судом відмовлено.

Розглянувши клопотання про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, , з огляду на те, що суд не повідомлено щодо причин неподання доказів, зокрема неможливості/необхідності додаткового часу/тощо, суд приходить до висновку, що витребувані судом докази не були відповідачем 1 без поважних причин, з огляду на що суд дійшов висновку про необхідність застосування до відповідача 1 заходів процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення у відповідача 1 доказів для дослідження судом в порядку статті 134 Господарського процесуального кодексу України, а отже клопотання позивача було задоволено.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках прийняття ухвали про тимчасове вилучення доказів державним виконавцем для дослідження судом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.09.2018 суд ухвалив: тимчасово вилучити у товариства з обмеженою відповідальністю "АГ ПРОСТІР" для дослідження судом докази; вилучення доказів доручити Солом`янському районному відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві; зупинити провадження у справі № 910/8049/18 до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.

13.03.2019 до відділу діловодства суду від Солом`янського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві надійшла постанова про закінчення виконавчого провадження з примусового виконання ухвали №910/8049/18 про тимчасове вилучення у товариства з обмеженою відповідальністю "АГ ПРОСТІР" для дослідження судом доказів (ВП №57355788), відповідно до якої виконавче провадження закінчено відповідно до п. 11 ч. 1 ст.39, ст. 40 Закону України "Про виконавче провадження" з підстав невиконання боржником рішення та подання до Управління поліції Солом`янському районі Головного управління національної поліції у м. Києві повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення.

За змістом ст. 229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 6 частини першої статті 228 цього Кодексу, до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.

Приписами ст. 230 ГПК України передбачено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

З огляду на наведене, оскільки виконавче провадження ВП №57355788 з вилучення доказів для дослідження судом відповідно до постанови від 11.03.2019 закінчене, ухвалою Господарського суду міста Києа від 21.03.2019 поновлено провадження у справі, підготовче засідання призначено на 02.04.2019.

02.04.2019 відділу діловодства суду від відповідача 1 надійшли заперечення на клопотання про прийняття доказів.

02.04.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, відповідно до якого позивач просить суд: витребувати у Акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" докази - банківські виписки (по дебету та кредиту) по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритим товариством з обмеженою відповідальністю "АГ ПРОСТІР" за період з 03.01.2017 по 12.03.2018 з зазначенням в банківських виписках всіх контрагентів; уповноважити адвоката Товариства з обмеженою відповідальністю "БЮЛІНГ ІНК." Коростенського В.В. (свідоцтво №4942 від 24.04.2012) на одержання від Акціонерного товариство "АЛЬФА-БАНК" витребуваних доказів - банківські виписки (по дебету та кредиту) по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритим товариством з обмеженою відповідальністю "АГ ПРОСТІР" за період з 03.01.2017 по 12.03.2018 з зазначенням в банківських виписках всіх контрагентів; зупинити провадження у справі №910/8049/18 до надання Акціонерним товариством "АЛЬФА-БАНК" витребуваних судом доказів.

У підготовче засідання 02.04.2019 прибули представники позивача та відповідача 1. Представники відповідачів 2 та 3 у підготовче засідання не прибули, про дату, час та місце підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання про витребування доказів, суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання в частині витребування доказів та уповноваження представника на їх отримання; в задоволенні клопотання в частині зупинення провадження у справі до надання Акціонерним товариством "АЛЬФА-БАНК" витребуваних судом доказів судом відмовлено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.04.2019 підготовче засідання відкладено на 14.05.2019; витребувано у Акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" докази - банківські виписки (по дебету та кредиту) по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю "АГ ПРОСТІР" (03061, м. Київ, проспект Відрадний, буд. 103; ідентифікаційний код: 41002580) за період з 03.01.2017 по 12.03.2018 з зазначенням в банківських виписках всіх контрагентів; уповноважено представника Товариства з обмеженою відповідальністю "БЮЛІНГ ІНК." Коростенського В.В. на отримання від Акціонерного товариство "АЛЬФА-БАНК" витребуваних доказів.

22.04.2019 до відділу діловодства суду від Акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" надійшли додаткові документи.

10.05.2019 до відділу діловодства суду від Акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" надійшли додаткові документи.

14.05.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, у якому позивач просив суд: витребувати у товариства з обмеженою відповідальністю "АГ ПРОСТІР" докази.

У підготовче засідання 14.05.2019 прибули представники позивача та відповідачів 1, 2, 3. Представник відповідача 2 заявив клопотання про надання часу для ознайомлення з поданим позивачем клопотанням, у зв`язку з чим судом оголошено перерву до 21.05.2019.

21.05.2019 до відділу діловодства суду від відповідача 1 надійшло клопотання про закриття провадження щодо відповідача 1 з підстав відсутності предмету спору, оскільки будь-яких спірних правовідносин між позивачем та відповідачем 1 в межах даної справи не існує.

У підготовче засідання 21.05.2019 прибули представники позивача та відповідачів 1, 2, 3. Представник відповідача 1 подав заперечення на клопотання про витребування доказів.

Розглянувши клопотання відповідача 1 про закриття провадження, суд відмовив в його задоволенні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.05.2019 суд ухвалив: підготовче засідання відкласти на 04.06.2019; витребувати докази.

03.06.2019 до відділу діловодства суду від ТОВ "ЕКСПРЕС-ТРАНС 2000" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 21.05.2019.

04.06.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшло клопотання про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.

У підготовче засідання 04.06.2019 прибули представники позивача, відповідачів 1, 2 та 3. Представник відповідача 1 подав додаткові документи та заявив усне клопотання про оголошення перерви з метою подання додаткових доказів.

Дане клопотання судом задоволено, у зв`язку з чим у підготовчому засіданні оголошено перерву до 18.06.2019.

10.06.2019 до відділу діловодства суду від ТОВ "ОЛЕКСІЇВКА-АГРО" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 21.05.2019.

11.06.2019 до відділу діловодства суду від ТОВ "ТРАЙДЕНТ АГРО" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 21.05.2019.

12.06.2019 до відділу діловодства суду від відповідача 1 надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 21.05.2019.

13.06.2019 до відділу діловодства суду від ТОВ "ТАР АГРО" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 21.05.2019.

13.06.2019 до відділу діловодства суду від ТОВ "НИВА 2008" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 21.05.2019.

14.06.2019 до відділу діловодства суду від ТОВ "АГРО-ЮА" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 21.05.2019.

18.06.2019 до відділу діловодства суду від ТОВ "СХК "ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА ГРУПА", ТОВ "НВП АЛЬТА", ТОВ "ФРЕНДТ" та від ФГ "АЛЬКОР" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 21.05.2019.

У підготовче засідання 18.06.2019 прибули представники позивача, відповідачів 1, 2 та 3. Представник позивача заявив усне клопотання про оголошення перерви з метою ознайомлення з поданими доказами

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 25.06.2019.

21.06.2019 до відділу діловодства суду від СФГ "Леглич" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 21.05.2019.

25.06.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшло клопотання про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом (уточнене), згідно з яким позивач просить постановити ухвалу про тимчасове вилучення державним виконавцем у відповідача 1 доказів, витребуваних ухвалою суду від 21.05.2019.

У підготовче засідання 25.06.2019 прибули представники позивача, відповідачів 1, 2 та 3.

Ухвалою суду від 25.06.2019 суд ухвалив: тимчасово вилучити у товариства з обмеженою відповідальністю "АГ ПРОСТІР" (03061, м. Київ, проспект Відрадний, 103; ідентифікаційний код: 41002580) для дослідження судом докази, а саме:

- копії договорів поставки та всіх додатків та/або специфікацій та/або заявок до таких договорів, укладених товариством з обмеженою відповідальністю "АГ ПРОСТІР" (код ЄДРПОУ 41002580) у період з 28.12.2016 по 12.03.2018, з: Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛАЙФ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34142967); Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОФІРМА КИЇВСЬКА" (код ЄДРПОУ 30641052) - Договір №АПТ 03/240117 від 24.01.2017; Приватним підприємством "Сільськогосподарське підприємство "ДІЛО СК- АГРО" (код ЄДРПОУ 39913212); товариством з обмеженою відповідальністю "ОЛЕКСІЇВКА-АГРО" (код ЄДРПОУ 39903665) - Договір №АПТ 06/300117 від 30.01.2017; Товариством з обмеженою відповідальністю "СОНЯЧНЕ-2003" (код ЄДРПОУ 31694849) - Договір №АПТ 10/300117 від 30.01.2017; Селянським (фермерським) господарством "ДИАНА" (код ЄДРПОУ 30339776) -Договір №АПТ 14/220217 від 22.02.2017; Фермерським господарством "ВІЛЬНЕ" (код ЄДРПОУ 30279251) - Договір №АПТ 15/230217 від 23.02.2017; товариством з обмеженою відповідальністю "ФРЕНДТ" (код ЄДРПОУ 38782983); Приватним підприємством ПРИВАТНА АГРОФІРМА "ЗЛАГОДА" (код ЄДРПОУ 30141865) - Договір №АПТ 16/230217 від 23.02.2017; Гніванським дочірнім сільськогосподарським підприємством "Маянівське" відкритого акціонерного товариства "Гніванський кар`єр" (код ЄДРПОУ 30809007); Селянським фермерським господарством "Леглич" (код ЄДРПОУ 20590653); товариством з обмеженою відповідальністю "КОЛОС-БОГОДАРІВКА" (код ЄДРПОУ 36268292) - Договір №АПТ 18/240317 від 24.03.2017; товариством з обмеженою відповідальністю "РОСТ АГРО" (код ЄДРПОУ 31000550) - Договір №АПТ 19/030417 від 03.04.2017; Фермерським господарством "ДАР`Я І Я" (код ЄДРПОУ 33661862); товариством з обмеженою відповідальністю "ДРУЖБА-М" (код ЄДРПОУ 37926895); Приватним підприємством приватне сільськогосподарське підприємство "ВІКТОРІЯ" (код ЄДРПОУ 03729747) - Договір №АПТ 21/050417 від 05.04.2017; Селянським (фермерським) господарством "ТІОС" (код ЄДРПОУ 24710491); Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОХОЛДИНГ 2012" (код ЄДРПОУ 40028765); товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОФІРМА ДРУЖБА 2012" (код ЄДРПОУ 38178253); товариством з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНА 2001" (код ЄДРПОУ 35080933) - Договір №АПТ 25/210417 від 21.04.2017; Товариством з обмеженою відповідальністю "ЖИВА НИВА" (код ЄДРПОУ 36104813) - Договір №АПТ 24/210417 від 21.04.2017; Сільськогосподарським виробничим кооперативом "РАССВЕТ" (код ЄДРПОУ 30817018); товариством з обмеженою відповідальністю "ЄМЧИХА" (код ЄДРПОУ 30830788); товариством з обмеженою відповідальністю "НИВА 2008" (код ЄДРПОУ 34593914) - Договір №АПТ 26/110517 від 11.05.2017; товариством з обмеженою відповідальністю "НВП АЛЬТА" (код ЄДРПОУ 39169318); товариством з обмеженою відповідальністю "ТАР АГРО" (код ЄДРПОУ 37943439); товариством з обмеженою відповідальністю "АГРО-ЮА" (код ЄДРПОУ 32779854) - Договір №АПТ 33/070817 від 07.08.2017; Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31097550) - Договір №АПТ 32/270717 від 27.07.2017; Приватним сільськогосподарським підприємством "СТЕП" (код ЄДРПОУ 32614476);Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю "ІМ.ШЕВЧЕНКА" (код ЄДРПОУ 32086670) - Договір №АПТ 38/270917 від 27.09.2017; Фермерським господарством "АЛЬКОР" (код ЄДРПОУ 21901569); Товариством з обмеженою відповідальністю "Клуб розвитку та впровадження ноутілл технології в Україні" (код ЄДРПОУ 36904755) - Договір №АПТ 39/201017 від 20.10.2017; Фермерським господарством "ТРОЦЕНКО" (код ЄДРПОУ 33001430); товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕРЕЙМИ" (код ЄДРПОУ 35368639); Селянським (фермерським) господарством "МЕТА" (код ЄДРПОУ 21897141); Приватним підприємством "АГРОТЕХНІКА" (код ЄДРПОУ 31265469);

- копії рахунків ТОВ "АГ ПРОСТІР" (код ЄДРПОУ 41002580) виставленим на оплату, зокрема: №345 від 28.12.2016 - TOB "ЄХК "Вінницька промислова група" (код ЄДРПОУ 33623350); №1 від 06.01.2017 - ТОВ "ТРАЙДЕНТ АГРО" (код ЄДРПОУ 40177636); №3 від 24.01.2017 - ТОВ "АГРОФІРМА КИЇВСЬКА" (код ЄДРПОУ 30641052); №6 від 30.01.2017 - ТОВ "ОЛЕКСІЇВКА-АГРО" (код ЄДРПОУ 39903665); №9 від 30.01.2017 - ПП "СП "ДІЛО СК-АГРО" (код ЄДРПОУ 39913212); №10 від 30.01.2017 - ТОВ "СОНЯЧНЕ-2003" (код ЄДРПОУ 31694849); №12 від 06.02.2017 - ТОВ "ЛАЙФ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34142967); №11 від 10.02.2017 - ПП "ВЛАД" (код ЄДРПОУ 32090561); №14 від 17.02.2017 - ТОВ "ФРЕНДТ" (код ЄДРПОУ 38782983); №16 від 22.02.2017 - СФГ "ДИАНА" (код ЄДРПОУ 30339776); №17 від 23.02.2017 - ФГ "ВІЛЬНЕ" (код ЄДРПОУ 30279251); №18 від 23.02.2017 - ПП ПАФ "ЗЛАГОДА" (код ЄДРПОУ 30141865); №19 від 27.02.2017 - ДСГП "Маянівське" ВАТ "Гніванський кар`єр" (код ЄДРПОУ 30809007); №20 від 24.03.2017 - СФГ "Леглич" (код ЄДРПОУ 20590653); №21 від 24.03.2017 - ТОВ "КОЛОС-БОГОДАРІВКА" (код ЄДРПОУ 36268292); №22 від 24.03.2017 - ТОВ "КОЛОС-БОГОДАРІВКА" (код ЄДРПОУ 36268292); №23 від 31.03.2017 - СФГ "Леглич" (код ЄДРПОУ 20590653); №24 від 31.03.2017 - ТОВ "КОЛОС-БОГОДАРІВКА" (код ЄДРПОУ 36268292); №26 від 03.04.2017 - ТОВ "РОСТ АГРО" (код ЄДРПОУ 31000550); №27 від 05.04.2017 - ФГ "ДАР`Я І Я" (код ЄДРПОУ 33661862); №28 від 05.04.2017 - ПСП "ВІКТОРІЯ" (код ЄДРПОУ 03729747); №29 від 05.04.2017 - ТОВ "РОСТ АГРО" (код ЄДРПОУ 31000550); №30 від 05.04.2017 - ТОВ "ДРУЖБА-М" (код ЄДРПОУ 37926895); №31 від 06.04.2017 - СФГ "ТІОС" (код ЄДРПОУ 24710491); №33 від 12.04.2017 - ТОВ "АГРОХОЛДИНГ 2012" (код ЄДРПОУ 40028765); №34 від 18.04.2017 - СФГ "ДИАНА" (код ЄДРПОУ 30339776); №35 від 18.04.2017 - ТОВ "АГРОФІРМА ДРУЖБА 2012" (код ЄДРПОУ 38178253); №36 від 19.04.2017 - TOB "ЄХК "Вінницька промислова група" (код ЄДРПОУ 33623350); №37 від 21.04.2017 - ТОВ "ЖИВА НИВА" (код ЄДРПОУ 36104813); №38 від 21.04.2017 - ТОВ "ЛНЗ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38223929); №39 від 21.04.2017 - ТОВ "УКРАЇНА 2001" (код ЄДРПОУ 35080933); №40 від 21.04.2017 - ТОВ "УКРАЇНА 2001" (код ЄДРПОУ 35080933); №41 від 25.04.2017 - СВК "РАССВЕТ" (код ЄДРПОУ 30817018); №43 від 26.04.2017 - ТОВ "АГРОФІРМА КИЇВСЬКА" (код ЄДРПОУ 30641052); №44 від 28.04.2017 - ТОВ "ЖИВА НИВА" (код ЄДРПОУ 36104813); №45 від 28.04.2017 - ТОВ "ЄМЧИХА" (код ЄДРПОУ 30830788); №46 від 04.05.2017 - ТОВ "ЕКСПРЕС-ТРАНС 2000" (код ЄДРПОУ 35305804); №47 від 11.05.2017 - ТОВ "НИВА 2008" (код ЄДРПОУ 34593914); №48 від 18.05.2017 - TOB "ЛНЗ Плюс" (код ЄДРПОУ 38223929); №49 від 19.05.2017; №51 від 22.05.2017 - ТОВ "НВП АЛЬТА" (код ЄДРПОУ 39169318); №52 від 24.05.2017 - ТОВ "ЖИВА НИВА" (код ЄДРПОУ 36104813); №54 від 30.05.2017 - ТОВ "ЖИВА НИВА" (код ЄДРПОУ 36104813); №55 від 31.05.2017 - ТОВ "АСТАРТА Т" (код ЄДРПОУ 39081033); №57 від 30.06.2017 - ТОВ "ЖИВА НИВА" (код ЄДРПОУ 36104813); №60 від 17.07.2017 - ТОВ "Зоря-Агро" (код ЄДРПОУ 35260067); №62 від 24.07.2017 -TOB "ААКОН ГРЕЙН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 40618255); №63 від 27.07.2017 - ТОВ "ЖИВА НИВА" (код ЄДРПОУ 36104813); №65 від 07.08.2017 - ТОВ "АГРО-ЮА" (код ЄДРПОУ 32779854); №66 від 10.08.2017 - ТОВ "ТАР АГРО" (код ЄДРПОУ 37943439); №67 від 10.08.2017 - СВК "РАЄЄВЕТ" (код ЄДРПОУ 30817018); №64 від 14.08.2017 - ТОВ "РЕМАВТОКОМПЛЕКТ-ЄЕРВІЄ" (код ЄДРПОУ 31097550); №71 від 06.09.2017 - ПП "КАПІТАЛ-В" (код ЄДРПОУ 39672073); №72 від 11.09.2017 - ПП "КАПІТАЛ-В" (код ЄДРПОУ 39672073); №73 від 13.09.2017 -ПЄП "СТЕП" (код ЄДРПОУ 32614476); №74 від 27.09.2017 - СТОВ "ІМ.ШЕВЧЕНКА" (код ЄДРПОУ 32086670); №75 від 25.10.2017 - ФГ "АЛЬКОР" (код ЄДРПОУ 21901569); №77 від 30.10.2017 - СФГ "АКАНТ" (код ЄДРПОУ 22728423); №78 від 31.10.2017 - ТОВ "ТРАЙДЕНТ АГРО" (код ЄДРПОУ 40177636); №79 від 10.11.2017 ТОВ "РОСТ АГРО" (код ЄДРПОУ 31000550); №80 від 13.11.2017 - ТОВ "Клуб розвитку та впровадження ноутілл технології в Україні" (код ЄДРПОУ 36904755); №82 від 21.11.2017 - ТОВ "РОСТ АГРО" (код ЄДРПОУ 31000550); №83 від 21.12.2017 - ТОВ "НАТАША-АГРО" (код ЄДРПОУ 35052335); №84 від 21.12.2017 - СТОВ "АГРО-ЛУЧКИ" (код ЄДРПОУ 30765096); №1 від 24.01.2018 - ПП "УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 03746361); №4 від 29.01.2018 - ФГ "ТРОЦЕНКО" (код ЄДРПОУ 33001430); №5 від 30.01.2018 - ТОВ "АГРОФІРМА IM ШЕВЧЕНКА" (код ЄДРПОУ 03794897); №6 від 05.02.2018 - СФГ "ДИАНА" (код ЄДРПОУ 30339776); №10 від 15.02.2018 - ТОВ "ПЕРЕЙМИ" (код ЄДРПОУ 35368639); №12 від 22.02.2018 - ТОВ "АГРОФІРМА IM ШЕВЧЕНКА" (код ЄДРПОУ 03794897); №13 від 01.03.2018 - СФГ "МЕТА" (код ЄДРПОУ 21897141); №14 від 02.03.2018 - ПП "АГРОТЕХНІКА" (код ЄДРПОУ 31265469); №15 від 05.03.2018 - ПП "АГРОТЕХНІКА" (код ЄДРПОУ 31265469); №17 від 07.03.2018 - ТОВ "ТРАЙДЕНТ АГРО" (код ЄДРПОУ 40177636);

- копії видаткових накладних та/або актів приймання-передачі по таким договорам ( №№1, 3, 4, 6, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 29, 34, 35, 36) та сплаченим рахункам - №6 від 30.01.2017, №9 від 30.01.2017, №12 від 06.02.2017, №19 від 27.02.2017, №23 від 31.03.2017, №30 від 05.04.2017, №31 від 06.04.2017, №36 від 19.04.2019, №39 від 21.04.2017, №55 від 31.05.2017, №57 від 30.06.2017, №63 від 27.07.2017, №67 від 10.08.2017, №72 від 11.09.2017, №73 від 13.09.2017, №83 від 21.12.2017, №84 від 21.12.2017, №1 від 24.01.2018, №6 від 05.02.2018, №10 від 15.02.2018, №13 від 01.03.2018, №14 від 02.03.2018, №15 від 05.03.2018, №17 від 07.03.2018;

зупинити провадження у справі № 910/8049/18 до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.

07.08.2019 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшла заява про виправлення описки в ухвалі Господарського суду міста Києва від 25.06.2019.

09.08.2019 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшла заява про відкликання заяви про виправлення описки, поданої 07.08.2019.

09.08.2019 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшла заява про виправлення описки в ухвалі Господарського суду міста Києва від 25.06.2019, у якій відповідач 1 просив суд виправити резолютивну частину ухвали та зазначити у ній ті документи, які на момент прийняття зазначеної ухвали були неподаними суду, та виклав власний перелік документів, які залишились неподаними.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2019 суд ухвалив: поновити провадження у справі № 910/8049/18; заяву відповідача 1 про виправлення описки в ухвалі Господарського суду міста Києва від 25.06.2019 у справі №910/8049/18 задовольнити частково; виправити допущену в п. 1 резолютивної частини ухвали Господарського суду міста Києва від 25.06.2019 у справі №910/8049/18 описку; в іншій частині заяви про виправлення описки відмовити.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках прийняття ухвали про тимчасове вилучення доказів державним виконавцем для дослідження судом.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 6 частини першої статті 228 цього Кодексу, до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом (ст. 229 ГПК України).

З огляду на наведене, оскільки ухвалою суду від 25.06.2019 суд ухвалив тимчасово вилучити у Товариства з обмеженою відповідальністю "АГ Простір для дослідження судом докази, з метою недопущення пропуску процесуальних строків розгляду справи в період здійснення державним виконавцем тимчасового вилучення доказів для дослідження судом, провадження у справі №910/8049/18 підлягає зупиненню до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2019 суд ухвалив: зупинити провадження у справі № 910/8049/18 до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.

27.08.2020 через відділ діловодства суду від Солом`янського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) надійшла постанова про закінчення виконавчого провадження з примусового виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 25.06.2019 у справі № 910/8049/18.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

З огляду на викладене, враховуючи, що обставина, що викликала зупинення провадження у справі № 910/8049/18 усунута, суд вважає за необхідне поновити провадження у даній справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2020 суд ухвалив: поновити провадження у справі № 910/8049/18; підготовче засідання призначити на 20.10.2020.

У підготовче засідання 20.10.2020 прибули представники позивача та відповідача 1. Представники відповідача 2 та відповідача 3 в підготовче засідання не прибули.

Представник позивача подав клопотання про відкладення розгляду справи. Представник відповідача 1 підтримав зазначене клопотання.

Суд задовольнив клопотання позивача та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 24.11.2020.

24.11.2020 через відділ діловодства суду від відповідача 1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовче засідання 24.11.2020 прибув представник позивача, представники відповідачів у підготовче засідання не прибули.

Представник позивача подав клопотання про відкладення розгляду справи.

За наслідками розгляду клопотань позивача та відповідача 1, суд прийшов до висновку про їх задоволення, відтак, оголосив перерву в підготовчому засіданні до 18.12.2020.

18.12.2020 через відділ діловодства суду надійшло спільне клопотання сторін про відкладення розгляду справи.

У підготовче засідання 18.12.2020 представники сторін не прибули.

У підготовчому засіданні судом оголошено перерву до 02.02.2021.

22.01.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про відмову від позову.

У підготовче засідання 02.02.2021 прибули представники позивача, відповідача 1 та відповідача 2. Представники відповідача 3 в підготовче засідання не прибули.

Розглянувши заяву позивача про відмову від позову та закриття провадження у справі, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

Згідно з ч. 2 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України до ухвалення судового рішення у зв`язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз`яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.

Частиною 5 статті 191 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд не приймає відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Дослідивши вказану заяву, суд доходить висновку, що відмова від позову не суперечить інтересам позивача, така заява підписана генеральним директором ТОВ Бюлінг Інк. - О.М. Кислинською, відтак суд вважає за необхідне прийняти відмову від позову.

Відповідно до частини 3 статті 191 Господарського процесуального кодексу України у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

Керуючись ст. 191, п. 4 ч. 1 ст. 231, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти відмову позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Бюлінг Інк." від позову.

2. Закрити провадження у справі № 910/8049/18.

3. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева

Дата ухвалення рішення 02.02.2021
Зареєстровано 03.02.2021
Оприлюднено 03.02.2021

Судовий реєстр по справі 910/8049/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 02.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.11.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.10.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 15.09.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.08.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.08.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.06.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 21.05.2019 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону