РОМЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 585/2901/20

Номер провадження 2-о/585/18/21

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області

у складі: головуючого судді Євтюшенкової В. І.,

з участю: секретаря судового засідання - Ковган О.В.,

Справа № 585/2901/20, провадження № 2-о/585/18/21

Заявник: ОСОБА_1 ,

заінтересовані особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

розглянув у залі судових засідань у порядку окремого провадження, у відкритому судовому засіданні справу про надання права на шлюб.

Представник заявниці - ОСОБА_4 , який діє на підставі доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги № 167/2020-1270054 від 05 листопада 2020 року.

Стислий виклад позицій учасників справи:

Заявниця звернулася до суду із заявою про надання права на шлюб. В заяві посилається на те, що вона на даний час досягла віку 17 років і тепер бажає вступити до шлюбу із ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вона вагітна від ОСОБА_3 , перебуває на „Д обліку в жіночій консультації КНП "Роменська ЦРЛ" РМР м.Ромни Сумської області з діагнозом: вагітність І, строк вагітності становить 35 - 36 тижнів. ОСОБА_3 обізнаний про її стан здоров`я та про вагітність і також добровільно бажає зареєструвати шлюб з нею. Її мати - ОСОБА_2 також обізнана про її вагітність та про бажання зареєструвати шлюб із ОСОБА_3 і не заперечує проти реєстрації цього шлюбу. Вважає, що укладення шлюбу повністю відповідає її інтересам. Тому звернулася до суду із даною заявою та просить надати право на шлюб із ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судовому засіданні представник заявника ОСОБА_4 підтримав заяву, посилаючись на обставини, викладені в ній.

ОСОБА_1 підтримала заяву, просила її задовольнити. Пояснила, що навчається в Роменському ВПУ. На час подання заяви до суду була вагітною, на даний час дитина вже народилася. Вони із ОСОБА_3 проживають разом і виховують сина. Мати проти укладення їхнього шлюбу не заперечує.

Заінтересована особа: ОСОБА_3 підтримав заяву і просив її задовольнити. Підтвердив, що бажає зареєструвати шлюб із заявницею, створити сім`ю та виховувати їх дитину.

Заяви, клопотання та інші процесуальні дії у справі.

16 листопада 2020 року постановлено ухвалу про прийняття заяви до розгляду та відкриття провадження у справі, призначено розгляд справи на 09 год. 30 хв. 01 грудня 2020 року. Копію ухвали про відкриття провадження та призначення справи до судового розгляду надіслано учасникам справи (а.с.19).

Заінтересована особа ОСОБА_2 у судове засідання не з`явилася, про день і час розгляду справи повідомлена належним чином, заперечень проти заяви не надала (а.с.31,43).

Фактичні обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

Паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 14.02.2018 року на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с.4).

У свідоцтві про народження ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , її батьками вказані: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 (а.с.12).

Відповідно до довідки Хоминцівської сільської ради Роменського району Сумської області від 30.01.2018 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.14).

Паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий 31.07.2020 року на ім`я ОСОБА_3 (а.с.5-6).

Згідно довідки Великовисторопської сільської ради Лебединського району від 13.07.2020 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (а.с.13).

Відповідно довідки В/Ч НОМЕР_4 від 27.08.2020 року № 2284, старший солдат ОСОБА_3 перебуває на військовій службі у військовій частині НОМЕР_4 з 23.06.2016 року по теперішній час 23.06.2020 року уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України (а.с.15).

ОСОБА_3 є учасником бойових дій, що стверджується посвідченням серії НОМЕР_5 (а.с.16).

Згідно довідки жіночої консультації Роменської ЦРЛ від 09.11.2020 року ОСОБА_1 , 2003 р.н., має вагітність 35-36 тижнів (а.с.11).

Норми права, застосовані судом:

Відповідно до роз`яснень п.2 Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» заява про надання особі, яка досягла чотирнадцяти років, права на шлюб (ст. 23 СК України) повинна розглядатися судом в окремому провадженні (ч. 3 ст. 293 ЦПК України). При цьому до участі в справі залучаються один або обоє батьків (усиновлювачів) неповнолітньої дитини, піклувальник, особа, з якою передбачається реєстрація шлюбу, а також інші заінтересовані особи. Заперечення батьків (піклувальників) щодо надання права на шлюб не є підставою для відмови в задоволенні заяви, оскільки головним критерієм для задоволення заяви про надання права на шлюб є встановлення судом факту про відповідність такого права інтересам заявника.

Згідно ч. 2 п. 2 ст. 293 ЦПК України, у порядку окремого провадження розглядаються також справи про надання права на шлюб.

Згідно зі ст. 22 СК України, шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Відповідно до ст.23СК України право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Мотиви суду

З досліджених вище письмових матеріалів справи вбачаються підстави для задоволення заяви про надання права на шлюб, виходячи з наступного.

З довідки КНП «Роменська ЦРЛ» від 09.11.2020 р. вбачається, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є вагітною, 35-36 тижнів (а.с. 11). ОСОБА_3 підтвердив, що бажає зареєструвати шлюб із заявницею, створити сім`ю та виховувати їх дитину. Мати заявниці ОСОБА_2 не заперечує проти шлюбу її неповнолітньої доньки ОСОБА_1 та ОСОБА_3 . У зв`язку з цим суд прийшов до висновку, про можливість надання права на шлюб, оскільки це відповідає її інтересам.

Право на шлюб чоловіка та жінки, які досягли шлюбного віку, закріплено у статті 12 Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Відповідно до ч.1 ст.27СК України державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства.

Таким чином, судом не встановлено будь-яких обставин, які б вказували, що шлюб може зашкодити інтересам заявниці.

На підставі вищевикладеного, встановивши, що надання права на шлюб ОСОБА_1 відповідає її інтересам, враховуючи той факт, що вона - вагітна та має намір укласти шлюб для створення повноцінної сім`ї, мати заявниці на шлюб згодна, суд вважає, що надання права на шлюб відповідає правам та законним інтересам заявниці.

Судом також застосовані інші норми процесуального права, а саме: ст. ст. 5, 12, 13, 18, 19, 76-81, 258, 259, 263-265, 268, 293-294 ЦПК України.

Суд вирішив:

Заяву ОСОБА_1 , заінтересовані особи: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , про надання права на шлюб, задовольнити.

Надати право на шлюб ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , із ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, з дня складання повного судового рішення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційнотелекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через Роменський міськрайонний суд.

З інформацією щодо тексту судового рішення учасники справи можуть ознайомитися за веб-адресою Єдиного державного реєстру судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua.

Заявник: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт № НОМЕР_1 .

Представник заявника: ОСОБА_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Заінтересована особа: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 .

Заінтересована особа: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_9 , паспорт № НОМЕР_3 .

Повне судове рішення складене 03 лютого 2021 року.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ В. І. Євтюшенкова

Дата ухвалення рішення 01.02.2021
Оприлюднено 05.09.2022

Судовий реєстр по справі 585/2901/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 02.02.2021 Роменський міськрайонний суд Сумської області Цивільне
Рішення від 01.02.2021 Роменський міськрайонний суд Сумської області Цивільне
Ухвала від 16.11.2020 Роменський міськрайонний суд Сумської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 585/2901/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону