ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

03.02.2021м. ДніпроСправа № 904/2104/19

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОБУДМОНТАЖ ГРУП", м. Київ

до боржника Публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (51925, Дніпропетровська область, м. Кам"янське, вул. Соборна, 18-Б; ЄДРПОУ 05393043)

про визнання банкрутом

за участю Прокуратури Дніпропетровської області в інтересах держави в особі Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

учасники у справі № 904/2104/19 про банкрутство ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" - Кам`янська міська рада Дніпропетровської області, Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області (49600, м. Дніпро, вул. Короленка,4), Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Представники:

керуючий санацією Сокол О.Ю. посв. № 193 від 28.02.13р.

від "Оптимал Трейд" представник Плющова Н.О. дов. № 6 від 25.01.21р.

від ТОВ "ЗЕТА ІНВЕСТ" представник Масляний О.В. дов. № 1 від 30.12.20р.

від ТОВ "ТАФФІ ПЛЮС" представник Бордюк С.Д. дов. № 1 від 21.12.20р.

від боржника представник Красницька - Келембет А.С. дов. № 243 від 17.11.20р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 26.01.2021р. призначено судове засідання з розгляду заяви ТОВ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД" від 21.01.2021р. №14 та від 21.01.2021р. №15 про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва по справі №904/2104/19 про банкрутство ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ з товариства з обмеженою відповідальністю ЗЕТА ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42317022, 87535, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, будинок 235), з товариства з обмеженою відповідальністю ТАФФІ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 41838920, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Адмірала Луніна, будинок 4, квартира 1) на їх правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41583742, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4) на 03.02.2021р. о 10:45.

До суду від керуючого санацією надійшли пояснення щодо заяв ТОВ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД" . Судом пояснення прийняті до відома.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 03.02.2021р. наявні матеріали справи, заяви товариства з обмеженою відповідальністю ОПТИМАЛ ТРЕЙД від 21.01.2021р. №14, від 21.01.2021р. №15 про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва по справі №904/2104/19 про банкрутство ПАТ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ , господарський суд встановив наступне.

Як вбачається із змісту заяв ТОВ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД" (далі - Заявник), останнім було набуто прав вимоги до наступних кредиторів:

товариства з обмеженою відповідальністю ЗЕТА ІНВЕСТ , м. Маріуполь відповідно до укладеного між наведеним кредитором (Первісний кредитор) та Заявником (Новий кредитор) Договору про відступлення права вимоги №31.12/20 від 14.12.2020р.

Статтею 1 Договору (з врахуванням Договору про внесення змін та доповнень від 18.12.2020), визначено поняття Заборгованість - всі невиконані (несплачені) Боржником грошові зобов`язання перед Первісним кредитором, на день укладання цього Договору, за договорами переведення боргу, зазначеними в Акті прийому передачі документації (надалі - Основні Договори ), що підтверджені відповідними судовими рішеннями, перелік яких наведений у Договорі на загальну суму 10 970 787 448,96 грн.

Відповідно до пункту 2.1. Договору, Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредиторові Право вимоги, що належить Первісному кредиторові на підставі Основних договорів і затверджено Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2019р. у справі №904/2104/19 та обумовлено даним Договором, а Новий кредитор набуває зазначене право вимоги і стає кредитором по відношенню до Боржника в порядку та на умовах визначених цим Договором.

Відповідно до пункту 2.2. Договору, Новий кредитор після переходу до нього Права вимоги стає кредитором за Основними договорами в частині суми Заборгованості обумовленої Договором, та одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника належного виконання ним зобов`язань в межах переданого (відступленого) Права вимоги.

Відповідно до пункту 2.3. Договору, відступлення права вимоги здійснюється за письмовою згодою Боржника.

Умовами пункту 3.1. Договору (з врахуванням Договору про внесення змін та доповнень від 18.12.2020) Сторони погодили ціну Договору.

Відповідно до пункту 4.1. Договору, Новий Кредитор набуває Право вимоги до Боржника, а Первісний Кредитор вважається таким, що відступив Новому Кредитору Право вимоги до Боржника з моменту набуття чинності цим Договором і підписання Сторонами Акту приймання - передачі права вимоги.

Відповідно до пункту 4.3. Договору, після переходу до Нового кредитора Права вимоги до Боржника, Новий кредитор стає кредитором по відношенню до Боржника стосовно Заборгованості з урахуванням положень цього Договору.

З моменту переходу до Нового кредитора Право вимоги стає дійсним для Нового кредитора.

Разом з Правом вимоги до Нового кредитора переходять всі інші пов`язані з ними права, в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Відповідно до пункту 4.4. Договору, для підтвердження дійсності Права вимоги, що відступається, Первісний кредитор зобов`язаний передати Новому кредитору Документацію, яка була отримана ним від Боржника або була згенерована в процесі взаємодії з Боржником та/або третіми особами за укладеними правочинами та/або у зв`язку з ними (будь-які супутні процеси, переговори, провадження тощо) в частині, що стосується Права вимоги (документи і відповідну інформацію), по Акту прийому-передачі документації в строк 30 днів з дня підписання даного Договору.

Факт і момент передачі зазначених документів ніяким чином не впливають на момент набуття Новим кредитором права вимоги до Боржника.

Відповідно до пункту 9.3. Договору, право вимоги за Договором переходить до Нового кредитора з дня підписання Сторонами Акту приймання - передачі права вимоги.

В доведення належного виконання умов Договору, з боку Заявника було надано копії Договору відступлення, Акту приймання-передачі права вимоги, Акту прийому-передачі документації, листа Боржника щодо надання згоди на передачу прав вимоги.

Таким чином, Заявником було обґрунтовано підстави зміни кредиторів його правонаступником.

товариства з обмеженою відповідальністю ТАФФІ ПЛЮС , м. Маріуполь відповідно до укладеного між наведеним кредитором (Первісний кредитор) та Заявником (Новий кредитор) Договору про відступлення права вимоги №30.12/20 від 14.12.2020р.

Статтею 1 Договору (з врахуванням Договору про внесення змін та доповнень від 18.12.2020), визначено поняття Заборгованість - всі невиконані (несплачені) Боржником грошові зобов`язання перед Первісним кредитором, на день укладання цього Договору, за договорами переведення боргу, зазначеними в Акті прийому передачі документації (надалі - Основні Договори ), що підтверджені низкою судових рішень (відповідно до переліку наведених у даній статті) на загальну суму 18 164 651 610,75 грн.

Відповідно до пункту 2.1. Договору, Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредиторові Право вимоги, що належить Первісному кредиторові на підставі Основних договорів і затверджено Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2019р. у справі №904/2104/19 та обумовлено даним Договором, а Новий кредитор набуває зазначене право вимоги і стає кредитором по відношенню до Боржника в порядку та на умовах визначених цим Договором.

Відповідно до пункту 2.2. Договору, Новий кредитор після переходу до нього Права вимоги стає кредитором за Основними договорами в частині суми Заборгованості обумовленої Договором, та одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника належного виконання ним зобов`язань в межах переданого (відступленого) Права вимоги.

Відповідно до пункту 2.3. Договору, відступлення права вимоги здійснюється за письмовою згодою Боржника.

Умовами пункту 3.1. Договору (з врахуванням Договору про внесення змін та доповнень від 18.12.2020) Сторони погодили ціну Договору.

Відповідно до пункту 4.1. Договору, Новий Кредитор набуває Право вимоги до Боржника, а Первісний Кредитор вважається таким, що відступив Новому Кредитору Право вимоги до Боржника з моменту набуття чинності цим Договором і підписання Сторонами Акту приймання - передачі права вимоги.

Відповідно до пункту 4.3. Договору, після переходу до Нового кредитора Права вимоги до Боржника, Новий кредитор стає кредитором по відношенню до Боржника стосовно Заборгованості з урахуванням положень цього Договору.

З моменту переходу до Нового кредитора Право вимоги стає дійсним для Нового кредитора.

Разом з Правом вимоги до Нового кредитора переходять всі інші пов`язані з ними права, в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Відповідно до пункту 4.4. Договору, для підтвердження дійсності Права вимоги, що відступається, Первісний кредитор зобов`язаний передати Новому кредитору Документацію, яка була отримана ним від Боржника або була згенерована в процесі взаємодії з Боржником та/або третіми особами за укладеними правочинами та/або у зв`язку з ними (будь-які супутні процеси, переговори, провадження тощо) в частині, що стосується Права вимоги (документи і відповідну інформацію), по Акту прийому-передачі документації в строк 30 днів з дня підписання даного Договору.

Факт і момент передачі зазначених документів ніяким чином не впливають на момент набуття Новим кредитором права вимоги до Боржника.

Відповідно до пункту 9.3. Договору, право вимоги за Договором переходить до Нового кредитора з дня підписання Сторонами Акту приймання - передачі права вимоги.

В доведення належного виконання умов Договору, з боку Заявника було надано копії Договору відступлення, Акту приймання-передачі права вимоги, Акту прийому-передачі документації, листа Боржника щодо надання згоди на передачу прав вимоги.

Таким чином, Заявником було обґрунтовано підстави зміни кредиторів його правонаступником.

Відповідно до частини 1 статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Згідно частини 2 статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства, усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до частини 1 статті 52 Господарського процесуального кодексу України, суд у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

А тому, господарський суд вважає, що заяви ТОВ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД" про заміну кредиторів у справі підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 43, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 52, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю ОПТИМАЛ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 41583742, адреса реєстрації: 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4) від 21.01.2021р. №14 про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва задовольнити.

Провести процесуальне правонаступництво.

Кредитором по справі №904/2104/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ (51925. Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) замість кредитора ТОВ "ЗЕТА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42317022) в частині відступлених вимог згідно із договором про відступлення права вимоги №31.12/20 від 14.12.2020р. вважати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41583742, адреса реєстрації: 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4) відповідно до договору про відступлення права вимоги №31.12/20 від 14.12.2020р.

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю ОПТИМАЛ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 41583742, адреса реєстрації: 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4) від 21.01.2021р. №15 про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва задовольнити.

Провести процесуальне правонаступництво.

Кредитором по справі №904/2104/19 про банкрутство Публічного акціонерного товариства ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ (51925. Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) замість кредитора ТОВ "ТАФФІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41838920) в частині відступлених вимог згідно із договором про відступлення права вимоги №30.12/20 від 14.12.2020р. вважати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41583742, адреса реєстрації: 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4) відповідно до договору про відступлення права вимоги №30.12/20 від 14.12.2020р.

Зобов`язати керуючого санацією Сокол О.Ю. внести зміни до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18-Б; код ЄДРПОУ 05393043) щодо заміни кредиторів ТОВ "ЗЕТА ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42317022), ТОВ "ТАФФІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41838920) в частині відступлених вимог на їх правонаступника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41583742, адреса реєстрації: 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана - 04.02.2021р.

Копію ухвали надіслати: учасникам провадження у справі про банкрутство, боржнику, керуючому санацією, ТОВ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД" , ТОВ "ЗЕТА ІНВЕСТ" , ТОВ "ТАФФІ ПЛЮС" .

Суддя І.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення 03.02.2021
Зареєстровано 05.02.2021
Оприлюднено 08.02.2021

Судовий реєстр по справі 904/2104/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.10.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 12.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 11.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.10.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 03.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 01.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 27.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону