ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

04.02.2021Справа № 910/4164/20

Суддя Привалов А.І., розглянувши

заяву товариства з обмеженою відповідальністю "КРИМ ДІВЕЛОПМЕНТ"

про забезпечення позову

у справі № 910/4164/20

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "КРИМ ДІВЕЛОПМЕНТ"

до 1) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС";

2) товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ";

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія

"Фортіфай";

4) Міністерства юстиції України;

за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: 1) Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний

промислово-інвестиційний банк";

2) Приватного акціонерне товариство "Альтана Капітал";

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит";

про визнання недійсними протоколу аукціону та біржового контракту

Без участі представників сторін.

обставини справи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИМ ДІВЕЛОПМЕНТ" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до 1) Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС", 2) Приватного акціонерного товариства "Альтана Капітал", 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит", 4) товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ", в якому просить:

- визнати недійсним протокол аукціону на фондовій біржі - біржових торгів від 04.03.2020, в ході яких було продано прості бездокументарні іменні акції, номінальною вартістю 10 грн., у кількості 5080310373 штуки (99,7726% від загальної кількості), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000136329, цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ: 00039002, скріплений печатками та підписами Акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" та Приватного акціонерного товариства "Альтана Капітал" і Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит";

- визнати недійсним біржовий контракт, укладений між Приватним акціонерним товариством "Альтана Капітал" (в ролі покупця) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (в ролі продавця) з купівлі-продажу простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн., у кількості 5080310373 штуки (99,7726% від загальної кількості), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000136329, цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ: 00039002.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням під час проведення біржових торгів з реалізації акцій ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", номінальною вартістю 10 грн., у кількості 5080310373 штуки (99,7726% від загальної кількості), Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2012 за № 1853, і ст. 61 Закону України "Про виконавче провадження" та як наслідок невідповідність укладеного між відповідачами біржового контракту положенням ч. 1 ст. 203 ЦК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.04.2020 відкрито провадження у справі та ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач звернувся до суду з заявою про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог, в якій просить суд:

- визнати незаконним аукціон на фондовій біржі - біржові торги від 04.03.2020, проведені Акціонерним товариством "Фондова біржа ПФТС", в ході яких було продано прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" (код ЄДРПОУ 00039002);

- визнати недійсним біржовий контракт №813054, укладений 04.03.2020 між Міністерством юстиції України (в ролі продавця від імені якого діяло Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фортіфай" (в ролі покупця від імені якого діяло Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал") з продажу простих бездокументарних імених акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК";

- зобов`язати Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал" повернути прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" під контроль та розпорядження Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України в особі Міністерство юстиції України;

- зобов`язати депозитарну установу Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал" виконати депозитарну операцію списання простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", з рахунка у цінних паперах № НОМЕР_1 на рахунок у цінних паперах - депозитарний код рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 в депозитарній установі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ";

- зобов`язати депозитарну установу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ" виконати депозитарну операцію зарахування іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", на рахунок у цінних паперах - депозитарний код рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 в депозитарній установі - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ".

Оскільки заява позивача про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог була подана з дотриманням положень ст. 46 ГПК України, відтак прийнята судом до розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва закрито підготовче провадження у справі №910/4164/20 та призначено справу до судового розгляду по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2020 судове засідання у справі призначено на 11.02.2021.

03.02.2021 через канцелярію суду від позивача надійшла заява про забезпечення позову, в якій просить суд:

- накласти арешт на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (надалі - ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" /Банк) (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12);

- зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ" (код ЄДРПОУ 38511128, юридична адреса 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 Б , кабінет №79) внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка;

- зобов`язати депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка, внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента;

- зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 30370711, юридична адреса: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г ) направити повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами;

- зобов`язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ" (код ЄДРПОУ 38511128, юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 Б , кабінет №79) внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка та заборонити товариству з обмеженою відповідальністю ІНВІНТУМ (Код ЄДРПОУ 38511128) здійснювати будь-які облікові операції на рахунках депонентів в цінних паперах щодо простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, операції переведення прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі, тощо;

- накласти арешт на усе належне Банку на праві власності рухоме, нерухоме майно, майнові права;

- накласти арешт на кошти Банка, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, в тому числі ті, які знаходяться на кореспондентському рахунку/рахунках в Національному банку України в межах суми, яка стягується у зведеному виконавчому провадженні №59036926 та еквівалентна 169 782 217,75 доларів США;

- накласти арешт на цінні папери, належні Банку та наявні на рахунках депонента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 00039002) в депозитарних установах України;

- заборонити Банку здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, а також здійснювати будь-які дії направлені на зміну органів управління Банка;

- заборонити Банку здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного йому на праві власності рухомого та нерухомого майна та відчужувати будь-яким способом все рухоме та нерухоме майно, цінні папери, а також майнові права, що належить йому на праві власності, у тому числі, але не виключно, за договорами купівлі продажу, міни, застави, дарування тощо.

В обґрунтування поданої заяви позивач посилається на наступні обставини.

Під час проведення оспорюваного аукціону з продажу акцій третьої особи-1 відповідачем-1 було порушено п. 2.7. Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженого Рішенням НКЗЦПТФР 25.12.2012 № 1853, оскільки останнє не забезпечило оприлюднення в засобах масової інформації та на своєму веб-сайті інформацію про проведення 04.03.2020 р. аукціону з продажу акцій. Наслідком даних протиправних дій АТ Фондова біржа ПФТС є те, що торги з продажу пакету акцій ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" було проведено без надання можливості потенційним покупцям взяти участь в аукціоні, в результаті чого, акції було продано за ціною, яка майже в два рази менше від їх оціночної ринкової вартості. Внаслідок протиправних дій відповідача-1 на торгах був зареєстрований тільки один покупець (пов`язане із АТ Фондова біржа ПФТС спільним бенефеціаром) Приватне акціонерне товариство Альтана Капітал , що позбавило інших потенційних покупців взяти в них участь.

За умови п. 4.2. Порядку, АТ Фондова біржа ПФТС мало визнати торги такими що не відбулися, проте відповідач-1 таких дій не вичнив.

Також, позивач зазначає, що торги з продажу спірних акцій Банку, які відбулись 04.03.2020, були другими за рахунком з реалізації акцій. Відтак, державний виконавець міг зробити уцінку акцій лише на 25%, а не 50% від оціночної вартості, що додатково доводить неправомірність торгів та укладеного за їх наслідками контракту з огляду на допущення при призначенні та проведенні останніх ч. 5 ст. 61 Закону України Про виконавче провадження та ч. 1 ст. 203 ЦК України.

Отже, позивач вважає, що оскільки на даний час спір між стооронами ще не вирішений, відтак існують підстави для забезпечення позову, оскільки без даних заходів, покупець пакету акцій ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" , який було продано на аукціоні 04.03.2020, може вчинити дії щодо його наступного продажу іншим особам.

Крім того, покупець акцій, як акціонер із часткою 99,7726% акцій банку, в силу приписів пункту 1 статті 7 статуту ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" та статей 41, 42 ЗУ Про акціонерні товариства , може прийняти рішення стосовно реорганізації та ліквідації банку, призначати нове керівництво банку, приймати рішення, направлені на відчуження належного банку на праві власності рухомого та нерухомого майна. Прийняття зазначених рішень та\або продаж майна ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" призведе до обезцінювання акцій та активів Банку, що призведе до порушення прав позивача відносно можливості отримати належні йому кошти за рішенням суду.

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИМ ДІВЕЛОПМЕНТ" про забезпечення позову та проаналізувавши норми господарського процесуального законодавства України, суд відзначає наступне.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно з пунктами 1, 2, 4 і 10 частини першої статті 137 ГПК України позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною четвертою статті 137 ГПК України передбачено, що Заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Згідно зі ст. 140 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

У пункті 1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову зазначено, що у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Суд зазначає, що особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред`явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Заходи до забезпечення позову повинні бути співрозмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Метою вжиття заходів щодо забезпечення позову є уникнення можливого порушення в майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а також можливість реального виконання рішення суду та уникнення будь-яких труднощів при виконанні у випадку задоволення позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України).

Судом встановлено, що Апеляційним судом міста Києва в 2018 році розглядалася справа №796/165/2018 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю Еверест Істейт , приватного підприємства Едельвейс-2000 , приватного акціонерного товариства Фортуна , приватного акціонерного товариства ЮБК-Інвест , товариства з обмеженою відповідальністю Нива-Тур , товариства з обмеженою відповідальністю ІММЕ , приватного підприємства Планета , товариства з обмеженою відповідальністю "КРИМ ДІВЕЛОПМЕНТ", приватного акціонерного товариства Аеробуд , товариства з обмеженою відповідальністю Приватофис , товариства з обмеженою відповідальністю Дайріс , товариства з обмеженою відповідальністю Ділайн ЛТД , товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія Жиса , товариства з обмеженою відповідальністю Приватленд , товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями Дан-панорама , товариства з обмеженою відповідальністю Санаторій Енергетик , товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Фінансовий Капітал , товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Фінансовий Вектор , ОСОБА_1 про визнання і надання дозволу на виконання рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Королівство Нідерландів) від 02.05.2018 зі справи ПТС №2015-36.

25.09.2018 Апеляційним судом міста Києва за результатами розгляду справи №796/165/2018 прийнято ухвалу, залишену без змін постановою Верховного Суду від 25.01.2019, якою задоволено заяву вказаних юридичних і фізичної особи про визнання та надання дозволу на виконання рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Королівство Нідерландів) від 02.05.2018 зі справи ПТС №2015-36

На сьогодні на виконанні у Відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває зведене виконавче провадження №59036926 про стягнення з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції Російської Федерації коштів, які було присуджено на користь стягувачів, у тому числі і Товариства, відповідно до рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Королівство Нідерландів) від 02.05.2018 зі справи ПТС №2015-36. Товариство, в свою чергу, є одним зі стягувачів у зведеному виконавчому провадженні №59036926.

29.05.2019 державним виконавцем було винесено постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника, якою було описано та накладено арешт на прості бездокументарні імені акції номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5 080 310 373 штук, від загальної кількості 99,7726%, міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка.

Постановою від 10.06.2019 з метою визначення вартості описаного та арештованого майна для участі у виконавчому провадженні державним виконавцем залучено суб`єкта оціночної діяльності товариство з обмеженою відповідальністю Меркурій партнерс . Відповідно до звіту про оцінку вартості пакету акцій ринкова вартість пакету акцій Банка у кількості 5 080 310 373 штук, від загальної кількості 99,7726%, складає 532 098 866 грн.

Проведення аукціону на біржі акціонерного товариства Фондова біржа ПФТС було призначено на 11.02.2020 з продажу цінних паперів Банка, на які звернено стягнення, зі зниженою на 50% ціною, а саме - 266 049 433 грн. (ІНФОРМАЦІЯ_4).

Проте, вказаний аукціон не відбувся у зв`язку з тим, що ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 11.02.2020 у справі № 640/2905/20 частково задоволено заяву Банка про забезпечення адміністративного позову та заборонено акціонерному товариству Фондова біржа ПФТС вчиняти дії щодо підготовки та проведення аукціону і проведення аукціону, призначеного на 11.02.2020 з продажу акцій простих бездокументарних іменних, номінальною вартістю 10 грн., у кількості 5 080 310 373 штук, від загальної кількості 99,7726%, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000136329, цінні папери Банка, до набрання законної сили рішенням, ухваленим за результатами судового розгляду названої адміністративної справи по суті.

Згідно з пунктом 3 розділу ІІІ Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2016 №2831/5, організатор вносить до системи інформацію про майно та формує лот торгів (інформаційне повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною) на підставі отриманої ним заявки не пізніше ніж на третій робочий день з дати її отримання.

Після внесення лота до системи автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який для електронних торгів щодо лотів зі стартовою ціною від 1 000 000,01 грн - становить 30 календарних днів. Товариству стало відомо, що 04.03.2020 на біржі акціонерного товариства Фондова біржа ПФТС було продано вказаний пакет акцій Банка за 268,71 млн. грн. З 11.02.2020 до 04.03.2020 не минуло 30 календарних днів. Про описаний факт Товариство дізналось із засобів масової інформації: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3)

Позивач вважає, що Акціонерним товариством Фондова біржа ПФТС , Приватним акціонерним товариством Альтана Капітал , Товариством з обмеженою відповідальністю Фондова компанія Фаворит і товариством з обмеженою відповідальністю ІНВІНТУМ під час проведення оспорюваного аукціону було порушено пункти 1.2., 2.5., 2.7. Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2012 №1853, оскільки не було оприлюднено в засобах масової інформації та на своєму веб-сайті інформацію про проведення 04.03.2020 аукціону з продажу пакету акцій Банка. Також, Акціонерне товариство Фондова біржа ПФТС письмово не повідомило не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення аукціону 04.03.2020 орган державної виконавчої служби про дату, час, місце проведення аукціону.

Як наслідок, аукціон з продажу пакету акцій Банка було проведено без надання можливості потенційним покупцям взяти участь в аукціоні, в результаті чого пакет акцій було продано за ціною, яка значно менше від його оціночної ринкової вартості.

Відповідно до даних Національного банку України, на 01.10.2019 за розміром загальних активів (37,66 млрд. грн.) Банк займав 12 місце серед 76 діючих банків. Станом на 28.08.2019 стартова ціна пакета акцій, що становить 99,7726% акцій Банка становила 532 млн. грн.

Отже, вартість майна, за якою останнє було передано на реалізацію, є істотною умовою договору купівлі-продажу, тобто істотною умовою реалізації цього майна (торгів). І саме, визначення реальної вартості цього майна, яка є початковою ціною, буде наслідком проведення торгів саме відповідно до норм чинного законодавства.

Таким чином, дії акціонерного товариства Фондова біржа ПФТС , Приватного акціонерного товариства Альтана Капітал , Товариства з обмеженою відповідальністю Фондова компанія Фаворит і товариства з обмеженою відповідальністю ІНВІНТУМ порушують права та законні інтереси позивача, як стягувача у зведеному виконавчому провадженні №59036926, оскільки Товариство отримає значно меншу суму від реалізації майна боржника, ніж ту, яку воно отримало, якщо б пакет акцій Банка було реалізовано відповідно до законодавства.

Не зважаючи на те, що при проведенні аукціону 04.03.2020 вбачаються ознаки порушення чинного законодавства, а також не зважаючи на факт того, що результати аукціону 04.03.2020 оскаржуються, без вжиття заходів забезпечення позову - покупець може отримати 99,7726% акцій Банка у своє володіння. Як наслідок, покупець не буде позбавлений можливості здійснити відчуження зазначених акцій третій особі.

За умови такого продажу, існує обґрунтований ризик того, що рішення по справі не забезпечить захист прав та законних інтересів позивача, адже у такому випадку останньому необхідно буде ініціювати додаткові судові спори.

Тобто, захід забезпечення позову у вигляді арешту 99,7726% акцій Банка - гарантує ефективність судового захисту без подальшої зміни предмету позову та подачі нових позовів/ініціювання додаткових судових процесів.

Статтею 7 Закону України Про депозитарну систему України передбачено, що арешт на цінні папери або інше обмеження прав на цінні папери конкретного власника (далі - обмеження стосовно конкретного власника) накладається (встановлюється) та скасовується (знімається) в порядку, встановленому цією статтею, на підставі рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадовою особою.

У разі встановлення або зняття обмеження стосовно конкретного власника суд або уповноважений законом державний орган чи його посадова особа зобов`язані подати відповідне рішення депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах цьому власнику, та Центральному депозитарію або Національному банку України, які відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюють облік таких цінних паперів.

Депозитарна установа подає відповідно до Центрального депозитарію або до Національного банку України інформацію про отримання нею відповідного рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника протягом того самого робочого дня, коли отримано таке рішення.

Центральний депозитарій відповідно до компетенції щодо здійснення обліку цінних паперів, визначеної цим Законом, на підставі отриманої від особи, що провадить клірингову діяльність, або від фондової біржі інформації про вчинені на ній правочини щодо цінних паперів (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національним банком України):

- встановлює з наступного дня обмеження щодо цінних паперів, стосовно яких Центральний депозитарій або Національний банк України отримав від депозитарної установи інформацію про отримання нею відповідного рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника - у разі відсутності в отриманій інформації від особи, що провадить клірингову діяльність, або від фондової біржі відомостей про вчинені на ній правочини щодо цінних паперів (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національний банк України). При цьому Центральний депозитарій або Національний банк України інформує депозитарну установу про здійснення таких дій;

- інформує протягом того самого робочого дня депозитарну установу про наявність в отриманій інформації від особи, що провадить клірингову діяльність, або від фондової біржі відомостей про вчинені на ній правочини щодо цінних паперів ( у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національним банком України), стосовно яких депозитарною установою отримано відповідне рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, у разі наявності такої інформації.

Депозитарна установа цього ж робочого дня після отримання інформації, передбаченої частиною четвертою цієї статті: - встановлює обмеження стосовно конкретного власника на його рахунку у цінних паперах - у разі отримання інформації, передбаченої абзацом другим частини четвертої цієї статті; - на підставі інформації, передбаченої абзацом третім частини четвертої цієї статті, встановлює обмеження стосовно конкретного власника на залишок цінних паперів, права на які обліковуються на його рахунку в цінних паперах за наслідком вчинення правочину, або залишає без виконання відповідне рішення суду або уповноваженого законом державного органу влади чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, у разі якщо такий залишок дорівнює нулю. Депозитарна установа повідомляє суд або уповноважений законом державний орган чи його посадову особу про дії, вчинені за результатами отримання відповідного рішення про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, протягом наступного робочого дня після отримання рішення.

Заходи забезпечення позову у вигляді зобов`язання депозитарної установи внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на 99,7726% акцій Банка, заборони здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості 99,7726% акцій Банка, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, тощо, а також заборони здійснювати операції переведення прав на акції є невід`ємною частиною заходу забезпечення позову у вигляді арешту 99,7726% акцій Банка.

Адже відповідно до приписів статті 7 Закону України Про депозитарну систему України , депозитарна установа при отриманні рішення суду або інформації від Центрального Депозитраію про арешт акцій - зобов`язане вжити ряду дій описаних у відповідних заходах забезпечення позову.

Водночас, під час розгляду справи судом було встановлено, що спірний пакет акцій на даний час обліковується на рахунку депозитарної установи - товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ", що виключає підстави вчинення заходів забепечення позову по відношенню до Публічного акціонерного товариства Національний депозитарій України .

Згідно приписів статті 1 Закону України Про виконавче провадження , виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до приписів частини першої статті 2 Закону України Про виконавче провадження , виконавче провадження здійснюється з дотриманням таких засад: обов`язковості виконання рішень; законності; справедливості, неупередженості та об`єктивності; забезпечення права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців.

Згідно частини першої статті 18 Закону України Про виконавче провадження , виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Відповідно до приписів пункту першого частини першої статті 10 Закону України Про виконавче провадження , заходами примусового виконання рішень є звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.

Згідно приписів частини першої татті 48 Закону України Про виконавче провадження , звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації.

Відповідно до частини другої статті 45 Закону України Про виконавче провадження , розподіл грошових сум здійснюється в міру їх стягнення.

Із викладених вище норм Закону України Про виконавче провадження , слідує, що виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження метою якої, серед іншого, є забезпечення реалізації принципу обов`язковості виконання рішення суду.

Для здійснення примусового виконання рішення суду державний виконавець наділений необхідним обсягом прав та повноважень, серед яких наявна передбачена законом можливість примусового продажу цінних паперів боржника, у тому числі, якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб.

При здійсненні зазначеної примусової реалізації майна боржника, виконавець зобов`язаний дотримуватись вимог Закону України Про виконавче провадження , а також інших нормативно-правових документів.

До прав стягувача відноситься право оскарження дій та актів здійснених або вчинених у ході здійснення виконавчого провадження. До законних інтересів стягувачів відноситься отримання присуджених рішенням суду коштів. Послідовним є висновок про те, що суд відповідно до приписів частини першої статті 2 Господарського процесуального кодексу України та частини другої статті 20 Господарського кодексу України, при захисті прав та законних інтересів стягувача може зупинити будь-які дії державного виконавця, Державної виконавчої служби, Міністертства юстиції України або будь-яких третіх осіб, які суперечать закону та ідуть всупереч законним очікуванням стягувача на отримання присуджених коштів.

Із матеріалів справи вбачається що в рамках зведеного виконавчого провадження №59036926, в якому Товариство є одним із стягувачів, було звернуто стягнення на 99,7726% акцій Банка. Від кількості коштів, які будуть виручені від примусового продажу зазначених цінних паперів напряму залежить кількість коштів, яку отримає Товариство на виконання ухвали Апеляційного суду міста Києва від 25.09.2018 по справі №796/165/2018.

Відчуження активів Банку в період розгляду справи №910/4164/20 неминуче призведе до зменшення вартості акцій Банка та порушення законних прав та інтересів Товариства. Виходячи з чого, суд вважає обґрунтованим та необхідним заходи забезпечення позову направлені на недопущення зменшення кількості активів Банка та зменшення вартості акцій Банка в період розгляду справи по суті. До таких заходів суд відносить наступні заходи забезпечення позову:

накладення арешту на усе належне Банку на праві власності рухоме, нерухоме майно і майнові права;

накладення арешту на кошти та цінні папери Банку;

заборона вчинення правочинів направлених на відчуження належного Банку майна.

Накладення арешту на рухоме майно, нерухоме майно, майнові права, кошти та цінні папери створить достатні перешкоди у зменшенні активів Банку з моменту застосування зазначеного заходу забезпечення позову.

Заборона вчинення правочинів, направлених на відчуження належного Банку майна не дозволить передати будь-який актив Банку в майбутньому, або іншим чином уникнути накладеного арешту на активи Банку.

З аналогічних мотивів суд вбачає оґрунтованим та необхідним заборонити Банку приймати рішення стосовно реорганізації та ліквідації банку, призначати нове керівництво банку, приймати рішення, направлені на відчуження належного банку на праві власності рухомого та нерухомого майна.

Реорганізація Банку може дозволити передати активів іншій юридичній особі внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення та передачі новоствореній або іншій юридичній осбі активів банку, та зумовить неефективність застосованих заходів забезпечення позову.

Ліквідація юридичної особи передбачає передачу акціонерам активів банку після погащення дебіторської заборгованості юридичної особи. Також, після прийняття загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію юридичної особи неможливим стане продаж акцій Банку, що також суперечить правам та законним інтересам Товариства.

Призначення іншого керівництва банку, а також прийняття рішення, направлені на відчуження належного банку на праві власності рухомого та нерухомого майна матиме наслідком зменшення активів Банку та зменшення вартості 99,7726% акцій Банка.

Суд вважає, що заходи забезпечення направлені лише на арешт 99,7726% акцій Банка не являються достатніми для забезпечення виконання рішення суду та ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду. Суттєве зменшення вартості активів Банка з 37,66 млрд. грн. до оціночної вартості 99,7726% акцій Банка у розмірі 532 млн. грн. свідчить про можливу наявність у менеджменту та акціонерів умислу на вихолощення активів Банку та знецінення акцій Банка.

Комплекс заходів забезпечення позову направлений у першу чергу на збереження активів Банку від недобросовісних дій менеджменту та третіх осіб і на збереження вартості 99,7726% акцій Банка з метою забезпечення ефективного захисту прав та законних інтересів Товариства як стягувача у зведеному виконавчому провадженні №59036926.

Водночас, судом враховано, що певні вимоги, заявлені позивачем у заяві про забезпечення позову дещо дублюються з своїм змістом, а відтак заява підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 141 Господарського процесуального кодексу України суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення).

Проте, в даному випадку суд не вбачає необхідності в зустрічному забезпеченні, оскільки відсутні підстави вважати, що відповідач понесе збитки, у зв`язку із заявою про забезпечення позову.

Питання розподілу витрат за розгляд даної заяви буде вирішено під час прийняття рішення у справі.

Керуючись ст. 136-141, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю КРИМ ДІВЕЛОПМЕНТ задовольнити частково.

2. Накласти арешт на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" ) (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12).

3. Зобов`язати депозитарну установу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ" (код ЄДРПОУ 38511128, юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 Б , кабінет №79), в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12), внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726 %, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" ) (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості бездокументарні імені акції, номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5080310373 штуки, (99,7726%, від загальної кількості) міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12), які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента.

4. Накласти арешт на усе належне Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) на праві власності рухоме, нерухоме майно, майнові права.

5. Накласти арешт на кошти публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12), що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, в тому числі ті, які знаходяться на кореспондентському рахунку/рахунках в Національному банку України, в межах суми, яка стягується у зведеному виконавчому провадженні №59036926 та еквівалентна 169 782 217,75 доларів США;

6. Накласти арешт на цінні папери, належні публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) та наявні на рахунках депонента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) в депозитарних установах України;

7. Заборонити публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) здійснювати дії направлені на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, а також здійснювати будь-які дії направлені на зміну органів управління публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк ( (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12).

8. Заборонити Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного Публічному акціонерному товариству Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав.

9. В іншій частині вимог відмовити.

10. Стягувачем за даною ухвалою є: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИМ ДІВЕЛОПМЕНТ" (49054, м. Дніпро, вул. Благоєва, буд.7; код ЄДРПОУ 34410485)

Боржниками за даною ухвалою є:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" , код ЄДРПОУ 00039002, 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12);

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ" (01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, літера Б , кабінет №79; код ЄДРПОУ 38511128).

11. Згідно ч.2 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 04.02.2021 , підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, та може бути пред`явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку до 04.02.2024.

12. Зазначена ухвала з урахуванням п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження" має статус виконавчого документа.

13. Дана ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України та підпунктом 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Артем Ігорович Привалов

Дата ухвалення рішення 04.02.2021
Зареєстровано 05.02.2021
Оприлюднено 05.02.2021

Судовий реєстр по справі 910/4164/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.01.2022 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.12.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 10.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 08.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.11.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 02.11.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.10.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 18.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 26.11.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 05.11.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.10.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.09.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 30.07.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 25.06.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.05.2020 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.05.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону