ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 24/133/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2021 Справа № 908/2148/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Азізбекян Тетяни Анатоліївни, при секретареві судового засідання Вака В.С., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/2148/20

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» (вул. Каховська, 26, м. Запоріжжя, 69096, адреса для листування: вул. Олександрівська, буд. 35, м. Запоріжжя, 69063, ідентифікаційний код 42093239)

до відповідача: Державної установи «Запорізький обласний Лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України» (вул. Рекордна, буд. 27, м. Запоріжжя, 69037, ідентифікаційний код 38461727)

про стягнення 55973,68 грн.

За участю представників:

від позивача: не прибув

від відповідача: не прибув

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» звернулось до Господарського суду Запорізької області з позовною заявою до Державної установи «Запорізький обласний Лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України» про стягнення заборгованості за спожиту у березні 2019 року електричну енергію в сумі 40650,55 грн., пені в сумі 12972,10 грн., трьох процентів річних в сумі 1531,47 грн. та інфляційних втрат в сумі 819,56 грн. на підставі умов договору про постачання електричної енергії споживачу, укладеного між заявником (стягувачем) та боржником, ст. ст. 16, 526, 530, 549, 610, 611, 612, 625, 629 Цивільного кодексу України, ст.ст. 193, 230, 232, 275 Господарського кодексу України, Закону України «Про ринок електричної енергії» , Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП України від 14.03.2018 № 312.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.08.2020 наведену вище позовну заяву передано для розгляду судді Азізбекян Т.А.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 26.08.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/2148/20 за правилами спрощеного позовного провадження. Присвоєно справі номер провадження 24/133/20. Судове засідання призначено на 22.09.2020.

Судові засідання у справі неодноразово було перенесено, про що судом винесено відповідні ухвали.

Ухвалою суду від 21.12.2020, у зв`язку з перебуванням головуючого судді у справі Азізбекян Т.А. на лікарняному, судове засідання у справі № 908/2148/20 переносено на 05.01.2021.

В судовому засіданні 05.01.2021 не здійснювалось фіксування судового процесу, у зв`язку з неявкою представників сторін, згідно з ч. 3 ст. 222 Господарського процесуального кодексу України.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається, зокрема, на наступне. Між сторонами укладено Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг шляхом приєднання споживача до публічного договору на умовах споживання будь-якого обсягу елктриної енергії. Відповідачу, 06.05.2019, був надісланий рахунок за постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг за березень 2019 року, у відповідності до якого загальний обсяг використаної електричної енергії складає 14 792 кВт/год на суму 40 650 грн. 55 коп. В порушення умов Договору в частині оплати вартості електричної енергії та п. 4.12 ПРРЕЕ у відповідача виник борг за спожиту електричну енергію за березень 2019 року в сумі 40 650 грн. 55 коп., який до теперішнього часу не сплачено. У зв`язку з порушенням відповідачем зазначеного грошового зобов`язання, позивач, керуючись умовами пункту 5.11 договору та приписами діючого законодавства, нарахував та просить суд також стягнути з відповідача пеню у розмірі 12972,10 грн., нарахованої за загальний період з 18.05.2019 по 18.08.2020, 3 % річних у розмірі 1531,47 грн. за період з 18.05.2019 по 18.08.2020 та інфляційні витрати в розмірі 819,56 грн. за період з 18.05.2019 по 30.07.2020. Просить суд позов задовольнити.

Відповідач в судове засідання не прибув, відзив на позовну заяву не надав, про поважність причин неявки уповноваженого представника суд не попереджав. Про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У відповідності до ст. 42 ГПК України учасники справи зобов`язані виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

Згідно ч. 1 ст. 202 ГПК України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Оскільки неявка в судове засідання представника відповідача не перешкоджає розгляду справи, суд вважає за необхідне розглядати справу за відсутності останнього, за наявними в матеріалах справи документами та матеріалами.

В засіданні 05.01.2021 судом, в порядку ст. 240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення. Суд повідомив строк виготовлення повного тексту рішення та роз`яснив порядок і строк його оскарження.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представника позивача, суд

УСТАНОВИВ:

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018 (набрання чинності 19.04.2018) було затверджено Правила роздрібного ринку електричної енергії (далі - ПРРЕЕ).

Відповідно до п. 1.2.1 Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ) на роздрібному ринку електричної енергії споживання та використання електричної енергії для потреб електроустановки споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної енергії, надання послуг комерційного обліку, які укладаються відповідно до цих Правил, Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу та Кодексу комерційного обліку.

Згідно з п. 8 вищевказаної Постанови договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг укладається шляхом приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, опублікованого в засобах масової інформації та на веб-сайті постачальника, шляхом оплати рахунка, отриманого від постачальника універсальної послуги, або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії, або підписання заяви-приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

Відповідно до абзацу п`ятого пункту 13 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018 фактом приєднання споживача до умов договору постачання універсальних послуг (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, що засвідчують його бажання укласти договір, зокрема надання підписаної заяви про приєднання, оплата рахунка постачальника універсальної послуги та/або факт споживання електричної енергії.

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг від 31.07.2018 № 807 Товариству з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» (код ЄДРПОУ 42093239) видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» (позивач у справі) є суб`єктом господарювання, який утворився під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу від постачання електричної енергії згідно з п. 13 Розділу ХVІІІ Закону України «Про ринок електричної енергії» та починаючи з 01.01.2019 виконує функції постачальника універсальних послуг на території Запорізької області.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю Запоріжжяелектропостачання (Постачальник) та Державною установою Запорізький областний Лабораторний центр Міністерства охорони здоровя України укладено Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг шляхом приєднання споживача до публічного договору на умовах споживання будь-якого обсягу електричної енергії (пп. 1.2.15 п.1.2. ПРРЕЕ).

В пункті 1.1 Договору визначено, що цей Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови постачання електричної енергії виключно побутовим та малим непобутовим споживачам (далі - Споживач) постачальником універсальних послуг (далі - Постачальник) та укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до цього Договору згідно із заявою-приєднання, яка є додатком 1 до цього Договору.

Розділом 2 Договору «Предмет Договору» встановлено, що Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

У відповідності з розділом 3 Договору, умови надання універсальних послуг Споживачу визначаються комерційною пропозицією, яка є додатком 3 до Договору.

Згідно з п. 4.12 розділу ІV ПРРЕЕ «Порядок розрахунків на роздрібному ринку електричної енергії» розрахунки між споживачем та електропостачальником (іншими учасниками роздрібного ринку, якщо вони беруть участь у розрахунках) здійснюються згідно з даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку, про обсяги поставленої, розподіленої (переданої) та купленої електричної енергії. Плата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше 20 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено іншого терміну.

Відповідно до п.4.13 ПРРЕЕ для здійснення розрахунків за фактично спожиту електричну енергію електропостачальник має сформувати та виставити споживачу платіжний документ у паперовій або електронній формі (у випадку згоди споживача на отримання електронного платіжного документа), на підставі даних комерційного обліку, отриманих у порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку.

Оплата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію має здійснюватись згідно зі строками, встановленими договором та сформованим відповідним учасником роздрібного ринку платіжним документом. Зазначені строки не можуть бути меншими за 5 днів з дня надання платіжного документа споживачу (п.4.21 ПРРЕЕ).

Згідно з розділом 5 Договору «Ціна, порядок обліку і оплата електричної енергії» Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 3 до цього Договору. Спосіб визначення ціни (тарифу) електричної енергії зазначається в Комерційній пропозиції Постачальника.

У додатку 3 до Договору постачання викладена комерційна пропозиція «Універсальна» про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» юридичним особам та фізичним особам - підприємцям на період з 01.01.2019 по 01.07.2019» (далі - комерційна пропозиція).

В пункті 4 Комерційної пропозиції «Спосіб та термін оплати» передбачено, що розрахунковий період для обсягу спожитої електричної енергії становить один місяць, а саме: з 01 числа розрахункового місяця по останній день розрахункового місяця. Оплата електричної енергі здійснюється споживачем у формі попередньої оплати 100% вартості прогнозованого обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період, яка здійснюється до дати початку розрахункового періоду. Остаточний розрахунок проводиться за фактично відпущену електричну енергію у строк не більше 5 робочих днів після закінчення розрахункового періоду. Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника (далі - спецрахунок), зазначений у Договорі або розрахункових документах.

Відповідно п. 6 Комерційної пропозиції Споживач здійснює оплату послуг з розподілу електричної енергії через постачальника у складі ціни універсальної послуги.

Згідно з п. 5.8 Договору постачання розрахунковим періодом за цим договором є календарний місяць.

Пунктом 5.10 Договору передбачено, що плата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не менше 5 робочих днів від дати отримання Споживачем цього рахунка, або протягом 5 робочих днів від строку оплати, зазначеного в комерційній пропозиції, прийнятої Споживачем.

Підпунктом 1 пункту 6.2 Договору постачання встановлено, що Споживач зобов`язується забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії відповідно до умов цього договору та пов`язаних з постачанням електричної енергії послуг, згідно з умовами цього Договору.

Відповідно до 9.1 Договору за невиконання або неналежне виконання своїх зобов`язань за цим договором сторони несуть відповідальність, передбачену цим договором та чинним законодавством.

Матеріали справи свідчать, що позивачем 06.05.2019, був надісланий відповідачу рахунок від 31.03.2019 за постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг за березень 2019 року, у відповідності до якого загальний обсяг використаної електричної енергії складає 14 792 кВт/год на суму 40 650 грн. 55 коп.

Спожиті обсяги електричної енергії Споживачем за період з 01.03.2019 по 31.03.2020 підтверджені оператором системи розподілу (ПАТ "Запоріжжяобленерго") листом від 29.07.2020 № 007-066/11844 з інформацією щодо споживання електричної енергії ДУ "ЗОЛЦ" МОЗ України.

Відповідач не здійснив оплати заборгованості за спожиту електричну енергію, у зв`язку з чим позивачем 16.08.2019 було направлено попередження про припинення (обмеження) електропостачання (розподілу електричної енергії.

Також на адресу відповідача направлялась вимога № 63/381 від 29.11.2019 у семиденний термін сплатити борг за електричну енергію в сумі 40650,55 грн. Вимога залишена відповідачем без реагування.

Статтями 15, 16 ЦК України визначено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів, зокрема, є примусове виконання обов`язку в натурі.

Згідно з приписами ст.ст. 11, 509 ЦК України підставами виникнення зобов`язання - правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ч.1 ст.626 ЦК України).

Згідно зі ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 275 ГК України за договором енергопостачання енергопостачальне підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду (далі - енергію) споживачеві (абоненту), який зобов`язаний оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання, що ним використовується.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі статтею 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст.ст. 610, 611 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Судом встановлено, що відповідач зобов`язання щодо своєчасної та повної оплати за спожиту електричну енергію згідно виставленого рахунків на оплату, належним чином не виконав, внаслідок чого виникла заборгованість за березень 2019 року у розмірі 40650,55 грн.

Відповідач позовні вимоги в частині стягнення суми основного боргу не спростував, доказів погашення заборгованості у заявленому позивачем розмірі не надав.

За таких обставин, позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача суми 40650,55 грн. основного боргу є обґрунтованими, доведеними та підлягають задоволенню.

Також у зв`язку з простроченням виконання грошового зобов`язання позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідача пені у розмірі 12972,10 грн., нарахованої за загальний період з 18.05.2019 по 18.08.2020, 3 % річних у розмірі 1531,47 грн. за період з 18.05.2019 по 18.08.2020 та інфляційні витрати в розмірі 819,56 грн. за період з 18.05.2019 по 30.07.2020.

Частиною 1 ст. 612 ЦК України визначено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. ст. 610, 611 ЦК України невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), є його порушенням, у разі якого настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно зі ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Частиною 6 ст. 231 Господарського кодексу України встановлено, що штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Згідно з ст.ст. 1, 3 Законом України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань» платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Відповідно до приписів ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Відповідно до п. 7 комерційної пропозиції за внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів, визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, нарахованої протягом всього періоду прострочення зобов`язання, та 3 % річних від суми боргу. Суми пені, 3 % річних, інфляційних зазначаються у розрахунковому документів окремим рядком, та повинні бути сплачені протягом п`ять робочих днів від дня його отримання Споживачем.

У відповідності до п. 5.11. Договору, у разі порушення Споживачем строків оплати, Постачальник має право вимагати сплату пені. Пеня нараховується за кожен день прострочення оплати. Споживач сплачує за вимогою Постачальника пеню в порядку та розмірі, що зазначається у комерційній пропозиції.

З вищевикладеного вбачається, що у Комерційній пропозиції обумовлено більшу тривалість періоду, за який нараховується пеня, ніж визначено ч. 6 ст. 232 ГК України.

Перевіривши за допомогою юридичної інформаційно-пошукової системи «Законодавство» наданий позивачем розрахунок пені за заявлений ним період, суд встановив, що розрахунок здійснений правильно, тому позовні вимоги про стягнення з відповідача суми 12972,10 грн. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Статтею 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Здійснивши перевірку розрахунків позивача в частині нарахованих сум 3% річних та втрат від інфляції за заявлені позивачем періоди нарахування, суд дійшов до висновку, що вони є обґрунтованими та здійснені правильно, у зв`язку з чим позовні вимоги про стягнення з відповідача суми 1531,47 грн. 3% річних та суми 819,56 грн. інфляційних втрат підлягають задоволенню.

На підставі викладеного позов задовольняється судом повністю.

Відповідно до приписів ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору у розмірі 2102,00 грн. покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 129, 232, 233, 236 - 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Державної установи «Запорізький обласний Лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України» (вул. Рекордна, буд. 27, м. Запоріжжя, 69037, ідентифікаційний код 38461727) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяелектропостачання» (вул. Каховська, 26, м. Запоріжжя, 69096, адреса для листування: вул. Олександрівська, буд. 35, м. Запоріжжя, 69063, ідентифікаційний код 42093239) - 40 650 (сорок тисяч шістсот п`ятдесят) грн 55 коп. основна сума заборгованості за спожиту електричну енергію, 1 531 (одна тисяча п`ятсот тридцять одна) грн 47 коп. 3% річних від суми заборгованості, 819 (вісімсот дев`ятнадцять) грн 56 коп. інфляційних витрат, 12 972 (дванадцять тисяч дев`ятсот сімдесят дві) грн 10 коп. пені та 2102 (дві тисячі сто дві) грн 00 коп. судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст судового рішення складено 05.02.2021.

Суддя Т.А. Азізбекян

Дата ухвалення рішення 05.01.2021
Зареєстровано 05.02.2021
Оприлюднено 08.02.2021

Судовий реєстр по справі 908/2148/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 05.03.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Рішення від 05.01.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 21.12.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 26.11.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 16.11.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 29.10.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 15.10.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 22.09.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 26.08.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону