ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

номер провадження справи 35/207/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

03.02.2021 Справа № 908/3283/20

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Топчій О.А.,

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Хімлаборреактив про ухвалення додаткового рішення у справі №908/3283/20

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ХІМЛАБОРРЕАКТИВ (ідентифікаційний код юридичної особи 23522853; 03006, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 57/3)

до відповідача Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (ідентифікаційний код юридичної особи 24584661; 01032, м. Київ, вул. Назарівська, буд. 3)

про стягнення коштів

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача : Левченко О.О., довіреність №2792 від 02.09.2019.

УСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 26.01.2021 закрито провадження у справі в частині стягнення основного боргу в розмірі 55 371,28 грн. Стягнуто з відповідача на користь позивача основний борг у розмірі 114 968,70 грн, інфляційні втрати у розмірі 6 554,91 грн, 3% річних у розмірі 4 440,01 грн, судовий збір у розмірі 1 889,45 грн.

29.01.2021 до суду через систему "Електронний суд" надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Хімлаборреактив про долучення до матеріалів справи доказів та ухвалення додаткового рішення у справі № 908/3283/20 про стягнення з відповідача на користь адвоката Вінокурова В.О. витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 10 000,00 грн.

Згідно з витягом з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 29.01.2021 клопотання про ухвалення додаткового рішення про стягнення витрат на професійну правничу допомогу передано на розгляд судді Топчій О.А.

Ухвалою суду від 29.01.2021 клопотання прийнято до розгляду, судове засідання призначено на 03.02.2021.

01.02.2021 через систему Електронний суд надійшло клопотання ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" про розгляд клопотання про прийняття додаткового рішення без участі позивача та його представника.

02.02.2021 від відповідача надійшли заперечення на клопотання про стягнення витрат на професійну правничу допомогу в сумі 10 000,00 грн. В обґрунтування заперечень відповідач посилається на те, що правова допомога на підставі договору про надання правничої допомоги (адвокатських послуг) №02/18 від 27.06.2020 надається адвокатом Вінокуровим В.О. позивачеві у декількох аналогічних справах, що знаходяться в провадженні Господарського суду Запорізької області (№№ 908/2277/20, 908/2278/20, 908/2279/20), що передбачає аналогічність виконуваних адвокатом робіт, вироблення однієї правової позиції, відповідно зменшення витрат часу на правничу допомогу по кожній окремій справі. Докази у справі №908/3283/20 - один договір та одна видаткова накладна. Для здійснення розрахунки інфляційних втрат та 3% річних не потрібні спеціальні знання. Крім того, позивачем не додано до клопотання первинних бухгалтерських документів на підтвердження оплати понесених витрат на правничу допомогу. Просить відмовити в задоволенні клопотання.

В судовому засіданні 03.02.2021 представник відповідача підтримав заперечення.

Розглянувши клопотання представника ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" про ухвалення додаткового рішення, суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення вказаного клопотання.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 244 ГПК України, суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо … судом не вирішено питання про судові витрати.

Статтею 123 ГПК України визначено, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи (ч. 1). До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду (ч. 3).

Витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави (ч.1 ст. 126 ГПК України).

Приписами ч. 2 ст. 126 ГПК України закріплено, що за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в т.ч. гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги (ч. 3 ст. 126 ГПК України).

Частиною 8 ст. 129 ГПК України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Приписами ч. 3 ст. 233 ГПК України визначено, що суд може вирішити питання розподілу судових витрат у додатковому рішенні після ухвалення рішення за результатами розгляду справи по суті.

Згідно із п. 1 ч. 4 ст. 129 ГПК України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, у разі задоволення позову покладаються на відповідача.

На підтвердження здійснення витрат на оплату послуг адвоката Вінокурова Володимира Олеговича, представником позивача надано копії:

- договору про надання правничої допомоги (адвокатських послуг) від 27.06.20 № 02/18;

- додаткової угоди від 31.08.20 до договору про надання правничої допомоги від 27.06.20 № 02/18;

- звіт від 28.01.2021 про надану правничу допомогу на підставі договору про надання правничої допомоги від 27.06.20 № 02/18;

- детальний опис робіт, виконаних адвокатом та здійснених ним витрат.

Згідно із п. 1. договору про надання правничої допомоги від 27.06.20 № 02/18, клієнт ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ") доручає, а адвокат (Вінокуров В.О.) приймає на себе зобов`язання надавати клієнту правничу допомогу та представляти інтереси клієнта в будь-яких адміністративних, кримінальних, цивільних та господарських справах (спорах) в суді, в будь-яких правоохоронних органах, перед будь-якими органами державної влади та місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, посадовими та службовими особами, перед будь-якими юридичними особами та фізичними особами, при проведенні слідчих дій, перевірок, що стосуються клієнта або проводяться у його володінні тощо, за що клієнт зобов`язується сплатити адвокату гонорар.

Відповідно до п. 2 договору про надання правничої допомоги від 27.06.2020 № 02/18, розмір гонорару та порядок розрахунку визначається в додаткових угодах до цього договору.

Пунктом 1. додаткової угоди від 31.08.2020 до договору про надання правничої допомоги від 27.06.2020 № 02/18, на виконання умов основного договору, клієнт доручає, а адвокат приймає на себе зобов`язання надавати клієнту правничу допомогу та представляти інтереси клієнта в господарському суді Запорізької області з питань стягнення заборгованості з ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" за договором від 05.11.2019 № 511(1)19УК/53-121-01-19-08718.

У відповідності до п. 4. додаткової угоди від 31.08.2020 до договору про надання правничої допомоги від 27.06.2020 № 02/18, остаточний розрахунок гонорару адвоката за виконання доручення, передбаченого цією додатковою угодою, визначається у звіті про надану правничу допомогу та/або виставленому адвокатом на користь клієнта рахунку.

Згідно із п. 5. додаткової угоди від 31.08.2020 до договору про надання правничої допомоги від 27.06.2020 № 02/18, за домовленістю сторін, витрати на професійну правничу допомогу (гонорар) відшкодовуються безпосередньо адвокату за рахунок ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ", код ЄДРПОУ 24584661 (контрагент) за рішенням суду в рамках відповідної судової справи. Частина витрат, не покритих контрагентом за рішенням суду в рамках відповідної судової справи, оплачуються клієнтом протягом 1 (одного) банківського дня з моменту встановлення рахунку адвокатом.

Відповідно до звіту від 28.01.2021 про надану правничу допомогу на підставі договору про надання правничої допомоги від 27.06.2020 № 02/18, адвокатом Вінокуровим В.О., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КС № 6775/10 від 27.06.2018, надано/виконано/витрачено, а клієнтом прийнято наступні послуги/роботи/витрати:

- аналіз справи, збір доказів по справі, надсилання адвокатських запитів, вироблення правової позиції - 675,00 грн.;

- підготовка, оформлення позовної заяви/відзиву на позовну заяву/зустрічної позовної заяви/відповіді на відзив/письмових заперечень/мирової угоди/апеляційної скарги/відзиву на апеляційну скаргу/касаційної скарги/відзиву на касаційну скаргу/додаткових письмових пояснень,розрахунку/контр розрахунку ціни позову (включаючи розрахунок неустойки, % річних, інфляційних втрат та ін. нарахувань), судового збору, їх подача до суду з урахуванням складності справи - 5 400,00 грн.;

- підготовка, оформлення позовної заяви/відзиву на позовну заяву/зустрічної позовної заяви/відповіді на відзив/письмових заперечень/мирової угоди/апеляційної скарги/відзиву на апеляційну скаргу/касаційної скарги/відзиву на касаційну скаргу/додаткових письмових … - 500,00 грн.;

- участь адвоката у судових засіданнях, в т.ч. в режимі відео конференції з/поза приміщення(м) суду - 2 700,00 грн.

- компенсація витрат адвоката на сканування, друк, копіювання документів, ведення адвокатського досьє, поштові витрати - 725,00 грн.

Загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг складає 10 000,00 грн.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи (ч. 4 ст. 126 ГПК України).

Матеріали справи свідчать, що позовна заява, як і всі інші заяви та клопотання були надіслані до суду за допомогою системи "Електронний суд" за підписом адвоката Вінокурова В.О.

Адвокат Вінокуров В.О. приймав участь, як представник ТОВ "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" в судовому засіданні лише в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

У разі недотримання вимог ч. 4 цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (ч. 5 ст. 126 ГПК України).

Судом враховано заперечення представника відповідача на клопотання про стягнення судових витрат.

Постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.13 № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" роз`яснено, що оцінка тих чи інших витрат сторін як судових здійснюється господарським судом з урахуванням обставин конкретної справи, у визначенні розумно необхі дного розміру сум, які підлягають сплаті за послуги адвоката, можуть братися до уваги, зокрема: встановлені нормативно-правовими актами норми видатків на службові відрядження (якщо їх установлено); вартість економних транспортних послуг; час, який міг би витратити на підготовку матеріалів кваліфікований фахівець; вартість оплати відповідних послуг адвокатів, яка склалася в країні або в регіоні; наявні відомості органів статистики або інших органів про ціни на ринку юридичних послуг; тривалість розгляду і складність справи, тощо.

Відповідно до ст. 30 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність", гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрат на підставі ст. 41 Конвенції. Зокрема, згідно з його практикою заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України", заява № 19336/04).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Беручи до уваги принцип співмірності, слід пам`ятати, що свобода сторін у визначенні розміру витрат на професійну правничу допомогу не є абсолютною та безумовною навіть у разі їхньої повної документальної доведеності.

Вирішуючи питання про розподіл витрат на правничу допомогу, суд дійшов висновку, що витрати у сумі 10 000,00 грн. є неспівмірними зі складністю цієї справи, наданим адвокатом обсягом послуг за договором про надання правничої допомоги від 27.06.20 № 02/18, а саме:

- спір у справі є малозначним (ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

- справа розглядалась за правилами спрощеного позовного провадження;

- справа не є складною, а тому оформлення позовної заяви на суму 5 400,00 грн. є неспівмірною зі складністю справи;

- судовий процес зі сторони представника позивача проводився лише в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів;

- обсяг виконаних адвокатом робіт (наданих послуг) не є значним;

- адвокатом жодного разу не було надіслано жодного документу за допомогою поштового зв`язку;

- витрати адвоката на сканування, копіювання та друк не належать до адвокатських послуг.

З огляду на викладене, враховуючи подане відповідачем заперечення на клопотання про стягнення судових витрат, суд дійшов висновку, що заявлена позивачем до стягнення сума витрат на оплату правничої допомоги є завищеною, становить надмірний тягар для відповідача, що суперечить принципу розподілу витрат.

Як наслідок, суд вважає за необхідне зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката позивача до суми 5 000,00 грн.

Керуючись ст. ст. 4, 7, 8, 42, 46, 123, 126, 129, 233, 244 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "ХІМЛАБОРРЕАКТИВ" задовольнити частково.

Стягнути з державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (01032, м. Київ, вул. Назарівська, буд. 3, ідентифікаційний код юридичної особи 24584661) на користь представника позивача - адвоката Вінокурова Володимира Олеговича (02002, м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, буд. 4, каб. 16, РНКПП НОМЕР_1 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КС № 6775/10 від 27.06.18) витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 5 000,00 грн (п`ять тисяч гривень 00 коп.).

Видати наказ після набрання додатковим рішенням законної сили.

В іншій частині заяву залишити без задоволення.

Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги додаткове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на додаткове рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст додаткового рішення складено 08.02.2020.

Суддя О.А. Топчій

Дата ухвалення рішення 03.02.2021
Зареєстровано 08.02.2021
Оприлюднено 09.02.2021

Судовий реєстр по справі 908/3283/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 02.03.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Судовий наказ від 02.03.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Рішення від 03.02.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 29.01.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Рішення від 26.01.2021 Господарський суд Запорізької області Господарське
Ухвала від 28.12.2020 Господарський суд Запорізької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону