ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

02 лютого 2021 року м. ТернопільСправа № 921/676/20

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Стадник М.С.

за участі секретаря судового засідання Гримак Л.П.

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільелектропостач» , пр-т Злуки, буд 2В, м. Тернопіль

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська організація капітального будівництва «Укртендербуд» , вул. Героїв України, буд. 23, кв. 84 м.Краматорськ, Донецька область

про стягнення 31 484,00 грн., з яких 22 489 грн. 00 коп. борг (аванс) за Договором №118 про закупівлю послуги від 28.08.2020р. та 8 995 грн. 00 коп. штраф.

За участі представника позивача - Пелих Любомир Юрійович, довіреність №5594/08 від 21.12.2020р.

В порядку ст. 8 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Акорд".

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тернопільелектропостач» звернулося з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська організація капітального будівництва «Укртендербуд» про стягнення 31 484,00 грн., з яких 22 489 грн. 00 коп. борг (аванс) за Договором №118 про закупівлю послуги від 28.09.2020р. та 8 995 грн. 00 коп. штрафу.

Ухвалою суду від 29.10.2020р. позовну заяву №4304/08 від 22.10.2020р. залишено без руху. Встановлено позивачу строк для усунення недоліків - десять днів з дня вручення копії ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Ухвалою суду від 17.11.2020р.: прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження та призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 18.12.2020р. Позивач повідомлений про дату та час судового засідання. Ухвала суду від 17.11.2020р. направлена відповідачу за адресою вказаною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань повернулась 12.01.2021р. на адресу суду по причині « за закінченням терміну зберігання » .

Ухвалою суду від 18.12.2020р. постановлено ухвалу про оголошення перерви на 12.01.2021р., яку занесено у протокол судового засідання. Представник позивача про дату та час наступного судового засідання повідомлений під розписку, а відповідач - ухвалою суду, яка згідно відстеження на офіційному сайті «Укрпошта» стороною не отримана. Остання дія станом на 04.01.2021р. не вручено під час доставки: інші причини.

У судовому засіданні 12.01.2021р. постановлено ухвалу про оголошення перерви у судовому засіданні до 02.02.2021р., яку занесено у протокол судового засідання. Сторони повідомлені про дату і час судового засідання.

Позивач на обґрунтування заявлених вимог посилається на належне виконання позивачем умов Договору №118 про закупівлю послуги від 28.08.2020р. в частині перерахування відповідачу авансу, підтвердженням чого є платіжне доручення №2274 від 02.09.2020р. та невиконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за договором щодо надання послуги з ремонту приміщень Чортківського ЦОК за адресою: м. Чортків, Степана Бандери,38. За порушення зобов`язань відповідач повинен згідно умов договору сплатити позивачу штрафу у розмірі 10 % від ціни договору.

Відповідач відзиву на позов, будь-яких заяв чи клопотань не подав, участі повноважного представника у судових засіданнях не забезпечив.

Справа розглядається за наявними в ній матеріалами відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України, ч. 9 ст. 165 ГПК України.

Суд, розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, встановив:

- між Товариством з обмеженою відповідальністю «Тернопільелектропостач» (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська організація капітального будівництва «Укртендербуд» (далі - Виконавець) 28.08.2020 р. укладено договір №118 про закупівлю послуги (далі - Договір). Відповідно до умов Договору, сторони взяли на себе зобов`язання:

- в порядку, строки та на умовах, визначених тендерною документацією Замовника,Договором та додатками до нього, замовник доручає, а Виконавець зобов`язується на свій ризик за завданням Замовника виконати наступну послугу: ДБН А.2.2-3:2014. Послуги з поточного ремонту приміщень Чортківського ЦОК за адресою: м. Чортків, вул. Степана Бандери, 38 [за кодом ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи], а Замовник зобов`язується прийняти надану Послугу та оплатити її вартість. Місце надання Послуги: м. Чортків, вул. Степана Бандери, 38. Обсяг надання Послуги - 1 послуга (згідно дефектного акту) (п. п. 1.1, 1.2 Договору);

- Строк надання послуги: виконавець зобов`язується приступити до виконання робіт за даним Договором після набрання чинності цього Договору, і виконати до 30.09.2020 року (п. 2.1 Договору);

- Датою закінчення надання Послуги за договором вважається дата її остаточного прийняття Замовником, що засвідчується підписанням кінцевого Акта приймання наданої послуги ( за формою №КБ-2в) ( п. 2.3 Договору);

- Загальна вартість Договору становить 89 956,33грн. без ПДВ і повинна відповідати ціні, зазначеній у тендерній пропозиції Виконавця ( п. 3.1 Договору);

- Замовник перераховує аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, який не повинен перевищувати 25% від суми Договору, що складає 22 489,00грн. без ПДВ в строк протягом п`яти банківських днів з моменту підписання Договору ( п.8.1 Договору);

- Виконавець після отримання авансу від Замовника, зобов`язаний приступити до виконання своїх зобов`язань за Договором, не пізніше ніж за п`ять робочих днів. У випадку прострочення даного терміну замовник має право вимагати повернення авансу, який повинен бути повернутий протягом п`яти банківських днів з моменту письмового звернення Замовником ( п. 8.2 Договору).

- У випадку порушення Виконавцем термінів надання Послуги, обумовлених Договором він сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 відсотків віл ціни Договору. (п. 10.3 Договору).

- Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2020р., або до повного виконання сторонами договірних зобов`язань (п. 14.1 Договору).

Відповідно до п. 15 Договору невід`ємною частиною договору є: Додаток №1 Договірна ціна на будівництво Послуги з поточного ремонту приміщень Чортківського ЦОК за адресою: м. Чортків вул. Степана Бандери, 38 [за кодом ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи], що здійснюється в 2020 році.

На виконання п. 8.1 Договору, позивач перерахував відповідачу авансовий платіж за послуги з поточного ремонту в сумі 22 489,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №2274 від 02.09.2021р.

Відповідач свої зобов`язання у строк встановлений договором не виконав, у зв`язку з чим позивачем надіслано на адресу відповідача, яка відповідає даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, вимогу вих.№4167/08 від 16.09.2020р. про повернення авансу в сумі 22 489,00грн. та сплату штрафних санкції в сумі 8 995,00грн., яка залишена без задоволення, оскільки відповідно до витягу з відстеження на офіційному сайті «Укрпошта» вимога повернулася за зворотною адресою 23.10.2020р.

Невиконання відповідачем зобов`язань та неповернення коштів стало підставою для звернення позивача до суду з позовом у спосіб встановлений ст. 16 ЦК України та ст. 20 ГК України.

Суд, на підставі ст. 86, 237 ГПК України, оцінивши подані позивачем докази, наведені в процесі розгляду справи представниками позивача доводи в обґрунтування заявлених вимог, прийшов до висновку, що позов підлягає до задоволення.

При цьому, суд виходив із наступного:

- договірні відносини, що склалися між сторонами, за своєю правовою природою є такими, що випливають із договору підряду, укладання та виконання якого регулюється нормами Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Господарського кодексу України (далі - ГК України);

- відповідно до ч. 1 ст. 837 ЦК України, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу;

- відповідно до вимог ст.ст. 509, 525, 526 ЦК України та ст.ст. 173, 193 ГК України, в силу зобов`язання одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання, або одностороння зміна його умов не допускається. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Частиною 2 статті 570 ЦК України визначено, що якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом.

Згідно ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання, настають наслідки, передбачені договором або законом.

У разі порушення зобов`язання однією стороною друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 615 ЦК України).

За правилами ч. 2 ст. 849 ЦК України, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник набуває права відмовитися від договору підряду.

Таким чином, законом замовнику надано право відмовитись в односторонньому порядку від договору підряду за наявності обставин, з якими закон пов`язує виникнення у нього права на це, і такі дії не потребують узгодження з підрядником.

Відповідно до положень чинного в Україні законодавства, авансом є грошова сума, яку перераховують згідно з договором наперед у рахунок майбутніх розрахунків за товари (роботи, послуги), які мають бути отримані (виконані, надані). На відміну від завдатку аванс - це спосіб платежу. Він не виконує забезпечувальної функції. Аванс сплачується боржником у момент настання обов`язку платити та виконує функцію попередньої оплати.

Тобто, у разі невиконання зобов`язання, за яким передавався аванс, незалежно від того, з чиєї вини це відбулося, аванс підлягає поверненню особі, яка його сплатила.

Аналогічна правова позиція викладена в постановах Вищого господарського суду України від 07.02.2018р. у справі №910/10931/17, від 07.08.2019р. у справі №925/31/17.

Відповідно до ст.1212 Цивільного кодексу Україну особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про: повернення виконаного за недійсним правочином; витребування майна власником із чужого незаконного володіння; повернення виконаного однією із сторін у зобов`язанні; відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Таким чином, аналіз наведеної норми свідчить, що зобов`язання з безпідставного набуття, збереження майна породжують такі юридичні факти: набуття особою майна або його збереження за рахунок іншої особи; відсутність для цього правових підстав (норми закону, адміністративного акту, правочину (договору) тощо) або якщо такі відпали.

Відповідно до ст. ст. 546, 549 ЦК України, 230 ГК України, виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою (штрафом, пенею), іншими видами забезпечення встановленими договором або законом. При цьому, штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання, а пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно частини 6 статті 231 ГК України, штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Матеріалами справи підтверджено:

- позивачем на виконання п. 8.1 Договору перераховано на рахунок відповідача аванс у розмірі 22 489,00грн. що підтверджується платіжним дорученням №2274 від 02.09.2021р.

Відповідач у строк встановлений п. 8.2 Договору не виконав взяті на себе зобов`язання (не приступив до виконання зобов`язань) щодо надання позивачу послуг з ремонту приміщень Чортківського ЦОК: до 09.09.2020р. ( 02.09.2020р. (дата перерахування авансу) + 5 робочих днів); до 30.09.2020р. (строк виконання робіт); до 31.12.2020р. ( дата закінчення дії договору).

Позивач, у зв`язку з тим. що відповідач не приступив до виконання робіт, відповідно до п. 8.2 Договору, шляхом направлення 16.09.2020р. вимоги про повернення авансу відмовився від договору.

Відповідач у період з 16.09.2020р. ( дата направлення вимоги) до вирішення спору судом доказів на підтвердження виконання умов договору чи повернення коштів не надав, а тому позовні вимоги про стягнення грошових коштів в сумі 22 489,00 грн., є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Позивачем, за неналежне виконання відповідачем зобов`язань за договором №118 про закупівлю послуги від 28.08.2020р. правомірно, на підставі п. 10.3 Договору, нараховано штраф у розмірі 8 995,00грн., а тому позов в цій частині також підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Подані сторонами докази мають бути належними, допустимими, достовірними, вірогідними (ст. ст. 76-79 ГПК України).

Згідно із ст. 86 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України суд при вирішенні спору повинен розподілити судові витрати.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору врегульовано Законом України Про судовий збір , зокрема: частиною 1 ст. 4 Закону передбачено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду. Відповідно до п.2 ч.2 ст.4 Закону України "Про судовий збір", за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру - 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно абзацу 4 статті 7 Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік з 1 січня 2020 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2 102, 00 гривень.

Так як, позивачем заявлено одну майнову позовну вимогу на суму 31 484,00 грн., тому належний до сплати розмір судового збору становить 2 102,00грн. (один розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Позивачем згідно платіжного доручення №3354 від 21.10.2020р. сплачено судовий збір у сумі 2 197,00грн.

Відповідно до частини 1 статті 7 вказаного Закону (в редакції Закону № 484-VIII від 22.05.2015р.) встановлено, що сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі: 1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

Судовий збір у розмірі 2102,00грн, згідно ст. 129 ГПК України, покладається на відповідача.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 73-79, 86, 129, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2.Cтягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська організація капітального будівництва «Укртендербуд» (вул. Героїв України, буд. 23, кв. 84 м.Краматорськ, Донецька область, 84333, ідентифікаційний код - 43282719) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільелектропостач» (пр-т Злуки, буд 2В, м. Тернопіль, 46016, ідентифікаційний код - 42145798) - 22 489 (двадцять дві тисячі чотириста вісімдесят дев`ять) грн. 00 коп. боргу, 8 995(вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) грн. 00 коп. штрафу та 2 102 (дві тисячі сто дві) грн. 00 коп. судового збору.

.

Рішення господарського суду набирає законної сили протягом 20 днів з дня виготовлення повного судового рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається до Західного апеляційного господарського суду або через Господарський суд Тернопільської області.

Повне рішення складено 10 лютого 2021р.

Суддя М.С. Стадник

Дата ухвалення рішення 02.02.2021
Зареєстровано 12.02.2021
Оприлюднено 15.02.2021

Судовий реєстр по справі 921/676/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 15.03.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Рішення від 02.02.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Рішення від 02.02.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 12.01.2021 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 18.12.2020 Господарський суд Тернопільської області Господарське
Ухвала від 17.11.2020 Господарський суд Тернопільської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону