ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

03.02.2021Справа № 910/19297/20

Суддя Господарського суду міста Києва Данилова М.В. при секретарі судового засідання Тарасюку А.Ю. розглянувши матеріали справи в порядку загального позовного провадження

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ІНКОС ЛАЙН (02140, м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 3)

до Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом (01032, м. Київ, вул. Назарівська, буд. 3)

про стягнення заборгованості,

Представники учасників судового процесу:

від позивача - Самборська Г.М. - адвокат;

від відповідача - не з`явились;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

07 грудня 2020 року до Господарського суду міста Києва від товариства з обмеженою відповідальністю ІНКОС ЛАЙН (позивач) надійшла позовна заява б/н від 02.12.2020 року до Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом (відповідач), в якій викладені позовні вимоги, щоб в судовому порядку стягнути заборгованість на суму в розмірі 921 039, 57 грн. за договором поставки № 16382/53-124-01-20-12053 від 21.04.2020 року.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем його зобов`язань за договором поставки № 16382/53-124-01-20-12053 від 21.04.2020 року, зокрема, в порушення умов вищезазначеного договору відповідач не сплатив позивачу грошові кошти за поставлений товар, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість перед позивачем.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2020 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи № 910/19297/20 здійснювати у порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 13.01.2021 року.

04.01.2021 року через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач просить суд відмовити у задоволенні позову.

04.01.2021 року через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника.

Судом 13.01.2021 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 03.02.2021 року.

14.01.2021 року через канцелярію суду від відповідача надійшла відповідь на відзив.

Представник позивача у судовому засіданні підтримав позовні вимоги у повному обсязі та просив суд задовольнити позов.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши представника позивача, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва,

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2020 року між товариством з обмеженою відповідальністю ІНКОС ЛАЙН (постачальник) та Державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом в особі відокремленого підрозділу Хмельницька АЕС (покупець) укладено договір поставки № 16382 /53-124-01 -20-12053 (Договір).

Відповідно до п.1.1 Договору ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" (Відокремлений підрозділ Хмельницька атомна електрична станція ) зобов`язується прийняти та оплатити калібратор універсальний 114-17 (Товар), а позивач поставляє та передає у власність Товар відповідно до Специфікації № 1.

Відповідно до п.5.1. Договору розрахунок за поставлений товар здійснюється ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕПЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОАТОМ (Відокремлений підрозділ Хмельницька атомна електрична станція ) у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ "ІНКОС ЛАЙН" протягом 30 (тридцять) календарних днів з дати поставки товару. Відповідно до п.6.3. Договору датою поставки товару вважається дата підписання відповідачем видаткової накладної.

23.07.2020 року товар було прийнято ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОАТОМ (Відокремлений підрозділ Хмельницька атомна електрична станція ), що підтверджується видатковою накладною № 1012 від 23.07.2020 року підписаною покупцем та постачальником.

Станом на 02.12.2020 року Відповідачем було заборговано товариству з обмеженою відповідальністю ІНКОС ЛАЙН суму у розмірі 899 998,80 (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім гривень 80 копійок) за отриманий відповідачем та поставлений позивачем товар відповідно до видаткової накладної № 1012 від 23.07.2020 року. Товар був поставлений відповідно до умов Договору.

Відповідно до н. 5.1 Договору відстрочка платежу становить 30 календарних днів з дати підписання сторонами видаткової накладної.

Товар відповідно до підписаної сторонами Видаткової накладної № 1012 від 23.07.2020 року був поставлений позивачем та прийнятий відповідачем 23.07.2020 року, отже строк оплати настав 23.08.2020 року, але станом на день подання позову вище зазначена заборгованість не погашена.

Відповідач не заперечував проти факту поставки товару, проте послався на відсутність джерел фінансування для погашення заборгованості, просив в позові відмовити.

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, які звичайно ставляться.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений термін його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його виконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У відповідності до статті 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки та відшкодування збитків.

Статтею 230 Господарського кодексу України визначено, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми, які учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі неналежного виконання господарського зобов`язання. Цією ж статтею визначено види штрафних санкцій - неустойка, штраф, пеня.

Стаття 549 ЦК України визначає неустойку (штраф, пеню) як грошову суму або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення ним зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

Частиною 1 статті 551 Цивільного кодексу України зазначено, предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно.

Частиною 2 статті 625 Цивільного кодексу України, Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Нормами статті 193 ГК України, статті 526 ЦК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, актів, договору, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового або інших вимог, що звичайно ставляться.

Суд дослідив матеріали справи і дійшов до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню, оскільки відповідач не надав доказів сплати поставленого товару в повному обсязі.

Суд перевірив розрахунок, наданий позивачем та вважає його арифметично правильним, таким, що відповідає умовам договору та вимогам чинного законодавства.

Згідно з частиною 1 статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 ГПК України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Частиною 1 статті 78 ГПК України визначено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

За приписами частини 1 статті 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

З системного аналізу вищевикладеного, приймаючи до уваги, що відповідачем не надано суду належних доказів на спростування викладених у позові обставин, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, доведеними та підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 129 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 525, 526, 530, 551, 610, 611, 625,629,655 Цивільного кодексу України, ст.ст. 193, 230 Господарського кодексу України, ст.ст. 173-175, 193, 232 ГК України, ст.ст. 33, 34, 73 , 74, 86, 98, 104, 129, 165, 219, 233, 236, 238, 241 Господарського процесуального кодексу України,суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом (01032, м. Київ, вул. Назарівська, буд. 3; код ЄДРПОУ 24584661) на користь Інкос Лайн (02140, м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 3; код ЄДРПОУ 39459829) 899 998, 80 грн. (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім гривень 80 коп.) основного боргу, 7 450, 80 грн. (сім тисяч чотириста п`ятдесят гривень 80 коп.) 3% річних, 13 589, 97 грн.

(тринадцять тисяч п`ятсот вісімдесят дев`ять гривень 97 коп.) інфляційних втрат та 13 815, 60 грн. (тринадцять тисяч вісімсот п`ятнадцять гривень 60 коп.) судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 15.02.2021 р.

Суддя М.В. Данилова

Дата ухвалення рішення 03.02.2021
Зареєстровано 15.02.2021
Оприлюднено 16.02.2021

Судовий реєстр по справі 910/19297/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 03.02.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.01.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 14.12.2020 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону