КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

15 лютого 2021 року

м. Київ

Справа № 904/1381/20

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Случ О. В. - головуючий (доповідач), Мачульський Г. М., Могил С. К.,

перевіривши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай Пі Джі Натс Продакшн"

на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2020 (суддя Ніколенко М. О.)

і постанову Центрального апеляційного господарського суду від 24.12.2020 (головуючий суддя Чус О. В., судді Кузнецова І. Л., Кощеєв І. М.)

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай Пі Джі Натс Продакшн"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "КР Інгредієнтс"

про стягнення неустойки в розмірі 200 000 грн та штрафу в розмірі 54 443,90 грн

у справі № 904/1381/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КР Інгредієнтс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай Пі Джі Натс Продакшн"

про стягнення 1 688 198,13 грн,

ВСТАНОВИВ:

22.09.2020 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай Пі Джі Натс Продакшн" (далі - скаржник, відповідач, ТОВ "Ай Пі Джі Натс Продакшн") залишено без розгляду на підставі пункту 2 частини першої статті 226 Господарського процесуального кодексу України.

24.12.2020 постановою Центрального апеляційного господарського суду ухвалу Господарського суду від 22.09.2020 скасовано.

05.01.2021 скаржник надіслав через Центральний апеляційний господарський суд до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2020 і постанову Центрального апеляційного господарського суду від 24.12.2020 у справі № 904/1381/20.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 25.01.2021 вказану касаційну скаргу передано для розгляду колегії суддів у складі: Случ О. В. - головуючий (доповідач), Мачульський Г. М., Могил С. К.

Здійснивши перевірку матеріалів касаційної скарги на відповідність вимогам Господарського процесуального кодексу України, Суд дійшов висновку про відмову у відкритті касаційного провадження з огляду на таке.

Стаття 129 Конституції України серед основних засад судочинства визначає забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення.

Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

Наведене повністю узгоджується з правовими позиціями, сформованими Європейським судом з прав людини у справах Levages Prestations Services v. France (Леваж Престасьон Сервіс проти Франції) та Brualla Gomez de la Torre v. Spain (Бруалья Ґомес де ла Торре проти Іспанії), згідно з якими умови прийнятності касаційної скарги, відповідно до норм законодавства, можуть бути суворішими, ніж для звичайної заяви. Зважаючи на особливий статус суду касаційної інстанції, процесуальні процедури у суді касаційної інстанції можуть бути більш формальними, особливо, якщо провадження здійснюється судом після їх розгляду судом першої інстанції, а потім судом апеляційної інстанції.

У своїй касаційній скарзі скаржник оскаржує ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2020 і постанову Центрального апеляційного господарського суду від 24.12.2020 у справі № 904/1381/20.

Посилаючись на неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального права, ТОВ "Ай Пі Джі Натс Продакшн" не погоджується з висновками суду першої інстанції щодо відсутності у представника відповідача повноважень на підписання зустрічної позовної заяви.

Також скаржник зазначає, що місцевий господарський суд, в порушення приписів підпунктів 17.10 і 17.12 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України не направив всі матеріали справи до апеляційного господарського суду та не зупинив провадження у справі у зв`язку з поданням відповідачем апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2020, що призвело до неправильного вирішення спору по суті.

Колегія суддів зазначає, що ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2020 була скасована апеляційним господарським судом постановою від 24.12.2020, у зв`язку з чим касаційна скарга ТОВ "Ай Пі Джі Натс Продакшн" в частині оскарження ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2020 подана на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню.

Стосовно доводів скаржника про порушення судом першої інстанції приписів підпунктів 17.10 і 17.12 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, Суд зазначає, що ухвала місцевого господарського суду була винесена з урахуванням приписів пункту 2 частини першої статті 226 Господарського процесуального кодексу України, тобто при вирішенні питання про залишення зустрічної позовної заяви без розгляду, суд не керувався підпунктами 17.10 і 17.12 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України. Дії суду першої інстанції під час направлення матеріалів справи до суду апеляційної інстанції не можуть бути оцінені Верховним Судом, оскільки це виходить за межі касаційного оскарження.

Порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, за твердженням скаржника, полягає в тому, що всупереч вимогам частини третьої статті 271 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції за результатом розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції про залишення зустрічної позовної заяви ТОВ "Ай Пі Джі Натс Продакшн" без розгляду ухвалив постанову, якою скасував таку ухвалу і не передав справу на розгляд суду першої інстанції.

В оскаржуваній постанові від 24.12.2020 суд апеляційної інстанції задовольнив апеляційну скаргу ТОВ "Ай Пі Джі Натс Продакшн" та, як було зазначено вище, скасував ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2020.

Скасовуючи ухвалу місцевого господарського суду суд апеляційної інстанції погодився з доводами відповідача стосовно помилковості висновків суду першої інстанції про відсутність у представника відповідача повноважень на підписання зустрічної позовної заяви та, відповідно, про наявність підстав для залишення зустрічної позовної заяви без розгляду, і відтак зазначив, що ухвала місцевого господарського суду підлягає скасуванню.

Одночасно суд апеляційної інстанції зазначив, що відповідно до частини третьої статті 271 Господарського процесуального кодексу України у випадках скасування судом апеляційної інстанції ухвали про повернення позовної заяви справа передається на розгляд суду першої інстанції, проте у даному випадку, апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2020 подана ТОВ "Ай Пі Джі Натс Продакшн" 08.10.2020. У той час, як 12.10.2020 Господарським судом Дніпропетровської області по суті позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "КР Інгредієнс" у справі прийнято рішення про часткове задоволення позову. Колегія суддів зазначила, що у зв`язку з відсутністю у апеляційного господарського суду повноважень по направленню справ на новий розгляд, зустрічний позов ТОВ "Ай Пі Джі Натс Продакшн", при наявності підстав для відкриття відповідного провадження, має розглядатися в іншому позовному провадженні та звернула увагу на те, що оригінал зустрічної позовної заяви відповідача від 29.05.2020 №1/946 зі штампом вхідної кореспонденції господарського суду та додатки до цієї заяви необхідно надати до суду першої інстанції для вирішення питання щодо відкриття провадження.

З огляду на викладене, колегія суддів Касаційного господарського суду вважає, що за встановлених у цій справі обставин (фактичного розгляду справи № 904/1381/20 по суті) суд апеляційної інстанції обґрунтовано не направив справу на розгляд до суду першої інстанції на підставі частини третьої статті 271 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно частини другої статті 293 Господарського процесуального кодексу України у разі оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного провадження, якщо правильне застосування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення.

З урахуванням наведеного, суд касаційної інстанції дійшов висновку про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай Пі Джі Натс Продакшн" в частині оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду від 24.12.2020 у справі № 904/1381/20 на підставі частини другої статті 293 Господарського процесуального кодексу України у зв`язку з її необґрунтованістю, оскільки правильне застосування норм права судом апеляційної інстанції є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення.

Керуючись статтями 234, 235, 287, 293 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Ай Пі Джі Натс Продакшн" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2020 і постанову Центрального апеляційного господарського суду від 24.12.2020 у справі № 904/1381/20.

2. Матеріали касаційної скарги повернути скаржникові.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає.

Головуючий О. В. Случ

Судді Г. М. Мачульський

С. К. Могил

Дата ухвалення рішення 15.02.2021
Зареєстровано 17.02.2021
Оприлюднено 18.02.2021

Судовий реєстр по справі 904/1381/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 29.07.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.07.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.05.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 19.04.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 04.03.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.02.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.02.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 12.01.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 11.01.2021 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 24.12.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.11.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 06.11.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Судовий наказ від 02.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.10.2020 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.10.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 904/1381/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону