СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 428/487/21

Провадження №1-кс/428/1513/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року Сєвєродонецький міський суд

Луганської області у складі:

слідчого судді Юзефовича І.О.

при секретарі Продченко О.А.

за участі заявника ОСОБА_1

розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність посадових осіб Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області в порядку ст.303 КПК України щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР,

встановив:

ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області зі скаргою на бездіяльність посадових осіб Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області в порядку ст.303 КПК України щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

В обґрунтування скарги зазначено, що 04.12.2020 року ОСОБА_1 було подано заяву про вчинення дій, що містять ознаки злочину, передбаченого ст.ст.190, 192, 222, 163, 182 Кримінального Кодексу України. Дана заява прийнята Генеральною Прокуратурою України, що підтверджується повідомленням про вручення почтового відправлення уповноваженому представнику Старенькій від 09.12.2020. В заяві повідомлялось про те, що ТОВ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 38548598, яке знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд.26 офіс 407), використовуючи її персональні дані, отримані шахрайським способом, відкрив на її ім`я кредит та постійно погрожує, шантажує телефонними дзвінками та листами з вимогою сплатити кредит, який вона не отримувала, та погрожують судовим розглядом справи. Станом на 22.01.2021р. її заява не була зареєстрована у ЄРДР, не зважаючи на численні заяви до прокуратури. Такі дії посадових осіб ТОВ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" передбачають ознаки кримінальних правопорушень, які передбачені ст.ст.190, 192, 222, 163, 182 Кримінального Кодексу України. Після її звернень з заявами про кримінальне правопорушення жодних дій, спрямованих на внесення наданих заявником відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення досудового слідства органом досудового слідства не вчинялося. Вважає, що відомості, викладені в заяві повинні негайно, але не пізніше 24 годин після подання заяви вноситись до ЄРДР. Тому, ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді зі скаргою та просить зобов`язати начальника Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області невідкладно внести відомості про вчинення кримінальних правопорушень, які мають ознаки складу злочинів, передбачених ст.ст.190,192, 222, 163, 182 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі її заяви про вчинення злочину та розпочати за цією заявою досудове розслідування у формі досудового слідства.

Заявник ОСОБА_1 у судовому засіданні скаргу підтримала у повному обсязі, просила її задовольнити.

Уповноважена особа Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, про причини неявки до суду не повідомила.

Дослідивши у судовому засіданні матеріали скарги, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Частинами 1, 5 ст. 214 КПК України встановлено, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: 1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 2) прізвище, ім`я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; 5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 6) прізвище, ім`я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування; 7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань. У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.2, ст.11 КК України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом. Кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом кримінального правопорушення. Не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.

З матеріалів скарги встановлено, що ОСОБА_1 04.12.2020р. звернулася до Генерального прокурора України із заявою про скоєння злочину, передбаченого ст. ст.ст.190,192, 222, 163, 182 КК України, яку в подальшому було скеровано за належністю до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області та отримано останнім. 11.01.2021р. звернення ОСОБА_1 зареєстровано та розглянуто Сєвєродонецьким ВП ГУНП в Луганській області згідно Закону України Про звернення громадян (ЖЄО №30969 від 24.12.2020р.). Даних на підтвердження отримання ОСОБА_1 листа - повідомлення від Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області (вих. №427/111/34-2021 від 11.01.2021) матеріали скарги не містять.

Частиною 2 ст.307 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Під час розгляду скарги є установленим, що суб`єктом оскарження було отримано від ОСОБА_1 заяву про вчинення кримінального правопорушення. Дані про внесення відомостей щодо обставин відображених у зверненні ОСОБА_1 до ЄРДР, на час розгляду скарги слідчим суддею не установлені. Тобто, строки визначені ст.214 КПК України, суб`єктом оскарження не дотримані.

У статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яку ратифіковано Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР і яка для України набрала чинності 11 вересня 1997 року (далі - Конвенція), закріплено принцип доступу до правосуддя. Під доступом до правосуддя згідно зі стандартами ЄСПЛ розуміється здатність особи безперешкодно отримати судовий захист як доступ до незалежного і безстороннього вирішення спорів за встановленою процедурою на засадах верховенства права. При цьому, щоб право на доступ до суду було ефективним, особа повинна мати чітку фактичну можливість оскаржити діяння, що становить втручання у її права (рішення від 04 грудня 1995 року у справі Беллет проти Франції (Bellet v. France)). Реалізація такого права має здійснюватися заявником з урахуванням того, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст.1 КПК України).

Діюче кримінальне процесуальне законодавство України, зокрема ст.214 КПК України передбачає, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також, слідчий суддя враховує те, що Велика Палата Верховного Суду у постанові від 24.04.2019р. у справі №818/15/18 зауважила, що у межах процедури за правилами п.1 ч.1 ст.303 КПК України слідчий суддя з`ясовує обставини та мотиви, з яких слідчий або прокурор дійшов висновку про відсутність підстав для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, чим саме обґрунтоване невнесення відповідних відомостей до ЄРДР, та вирішує питання про наявність або відсутність правових підстав для зобов`язання слідчого або прокурора внести інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР, а тому, у розрізі такої думки Великої Палати Верховного Суду, слідчий суддя з`ясувавши наведені обставини судом касаційної інстанції, як такі, що підлягають установленню, у обсязі наявних та поданих до суду доказів, на час розгляду скарги, приходить до такого висновку.

На державні органи покладено обов`язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок (див. рішення у справах "Лелас проти Хорватії" (Lelas v. Croatia), заява № 55555/08, п. 74, від 20 травня 2010 року, і "Тошкуце та інші проти Румунії" (Toscuta and Others v. Romania), заява № 36900/03, п. 37, від 25 листопада 2008 року) і сприятимуть юридичній визначеності у правовідносинах, які зачіпають інтереси (див. рішення у справах "Онер`їлдіз проти Туреччини" (Oneryildiz v. Turkey), п. 128, та "Беєлер проти Італії" (Beyeler v. Italy), п. 119) сторін цих відносин, вдповідно.

У цьому випадку, запроваджені внутрішні процедури щодо порядку та строків внесення даних до ЄРДР кореспондуються з нормами наведеної ст.214 КПК України.

Як наслідок, з вищезазначеної правової норми та запроваджених внутрішніх процедур випливає, що нормами кримінального процесуального законодавства України встановлюється імперативний обов`язок після отримання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення внесення за нею відомостей до ЄРДР так, як згідно ч.1 ст.25 КПК України, прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

При цьому, згаданий обов`язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки цими суб`єктами такої заяви (повідомлення) на предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Наведене підтверджується імперативними положеннями ст.214 КПК, з даного питання, так як дискредаційні повноваження суб`єкта оскарження, у цій ситуації, є обмеженими, а саме полягають у самому внесенні даних до ЄРДР за зверненням і все.

Норми КПК не передбачають здійснення оцінки обґрунтованості заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а передбачають лише обов`язок уповноважених органів здійснити фіксацію наданих особою відомостей про кримінальне правопорушення, які вона надає усвідомлено для реалізації відповідними органами завдань кримінального провадження. Бо, як зазначив ЄСПЛ у пункті 39 справи "Устименко проти України", принцип рівності сторін вимагає надання кожній стороні розумної можливості представити свою справу за таких умов, які не ставлять його у явно гірше становище порівняно з протилежною стороною.

В даному випадку встановлено, що суб`єктом оскарження було отримано від ОСОБА_1 повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, але за ним, у строки визначені ст.214 КПК України, відомості до ЄРДР внесено не було.

З урахуванням наведеного, враховуючи, неявку у судове засідання представника Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області або іншої уповноваженої особи та не повідомлення про причини неявки до суду, внаслідок чого не доведено правомірність своїх дій (бездіяльності) щодо заяви ОСОБА_1 , а також те, що згідно наявних матеріалів скарги зазначена заява в частині повідомлення про кримінальне правопорушення розглянута не була та рішення по ній не прийнято, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити скаргу ОСОБА_1 .

Керуючись ст.ст. 2, 9, 22, 303-307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність посадових осіб Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області в порядку ст.303 КПК України щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області невідкладно внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_1 про кримінальне правопорушення за ст.ст.190, 192, 222, 163, 182 КК України, та розпочати досудове розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. О. Юзефович

Дата ухвалення рішення 18.02.2021
Зареєстровано 21.02.2021
Оприлюднено 22.02.2021

Судовий реєстр по справі 428/487/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.02.2021 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 26.01.2021 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону