ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2021 р. Справа№200/11746/20-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Михайлик А.С. розглянув за правилами спрощеного (письмового) позовного провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Маріупольського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області про визнання протиправними дій, зобов`язання вчинити певні дії, -

ЗМІСТ ПОЗОВНИХ ВИМОГ ТА ЗАПЕРЕЧЕНЬ

ОСОБА_1 звернувся до Донецького окружного адміністративного суду із позовом до Маріупольського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області, в якому просив визнати протиправними дії щодо відмови в перерахунку пенсії, скасувати рішення № 478 від 20.11.2020 та № 483 від 24.11.2020 щодо відмови в перерахунку пенсії та зобов`язати врахувати довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 935 від 24.10.2020 за період з 06.07.2017 (від дня призначення пенсії) та виплатити недоотриману пенсію з період від дня її призначення до прийняття рішення у справі за цим позовом.

В позовних вимогах позивачем допущено помилку в даті довідки, яку він вимагає врахувати під час перерахунку пенсії та замість вірної дати 24.10.2008 зазначено 24.10.2020.

В обґрунтування вимог позивач зазначив, що під час призначення йому пенсії у жовтні 2018 року (з 06.07.2017) відповідачем не враховано відомості довідки про заробітну плату для обчислення пенсії № 935 від 24.10.2008. З наслідком розгляду наданих позивачем заяв про перерахунок призначеної пенсії із врахуванням довідки про заробітну плату за 1992-1997 роки, наданих 20 та 24 листопада 2020 року, відповідач прийняв рішення № 478 від 20.11.2020 та № 483 від 24.11.2020, якими відмовив у перерахунку пенсії із врахуванням відомостей цієї довідки, посилаючись знаходження потужностей ВАТ ДОНЕЦЬККОКС , що видав цю довідку, на території непідконтрольній українській владі, через що в пенсійного органу відсутня можливість проведення перевірки наведених в цій довідці відомостей.

За змістом викладеного в позові такі дії та рішення є протиправними та порушують гарантії забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб, що закріплені в ст. 18 Закону України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України . Позивач зауважив на тому, що виходячи зі змісту ст. 9 цього Закону, умовою незаконності акту органу, що перебуває на непідконтрольній українській владі території, є його утворення в порядку, що не передбачений законом. Водночас, позивач набув трудовий стаж у періодах, коли населені пункти, на території яких роботодавець позивача здійснював діяльність, перебували під контролем української влади та були утворені відповідно до законодавства України.

Позивач зазначив, що відповідач не може піддавати сумніву та вимагати проведення всіх документів, виданих підприємствами, що на теперішній час перебувають на непідконтрольній українській владі території, оскільки зазначене призведе до позбавлення особи права на пенсію виключно з підстав, що Україна не здійснює контролю на певних територіях.

Крім цього, позивач послався на практику Міжнародного суду ООН, під час якої сформовано визначення так званих намібійських випадків , відповідно до якої документи, видані окупаційною владою мають визнаватися, у разі якщо їх невизнання буде мати своїм наслідком серйозні порушення прав громадян.

Позивач зазначив, що відомості про заробітну плату, наявні в довідці від 15.05.2019 № 111 тотожні відомостям довідки № 935 від 24.10.2008, надані довідки позивач вважає достатніми доказами підтвердження розміру заробітної плати за визначений в них період.

Відповідач проти задоволення заявлених позивачем вимог заперечував, підстави незгоди визначив в наданому до суду відзиві. За змістом викладеного у відзиві вимоги позивача є необґрунтованими та не підлягають задоволенню.

Відповідач зазначив, що відомості довідки про заробітну плату № 935 від 24.10.2008, видану ВАТ ДОНЕЦЬККОКС не можуть враховуватися під час визначення розміру (перерахунку) пенсії, оскільки відповідач не має можливості перевірити зазначені в ній відомості. Відповідач зазначив, що згідно з практикою Верховного суду в цій категорії справ (постанова по справі № 21-11а-15 від 17.03.2015, постанова по справі № 21-4722а15 від 15.12.2015) обов`язковою умовою обчислення пенсії до 01.07.2000 є підтвердження нарахування заробітної плати первинними документами.

Відповідач зауважив, що згідно офіційного повідомлення на сайті ПАТ ДОНЕЦЬККОКС розміщено офіційне оголошення про втрату підприємством контролю над основною печаткою, втім довідка від 15.05.0019 не має юридичної сили. Відомості про заробітну плату, що наведені в довідках № 935 від 24.10.2008 та №111 від 15.05.2019 відрізняються, що може свідчити про навмисне завищення заробітку для отримання пенсії в більшому розмірі. Посилаючись на дискреційність наявних в органів пенсійного фонду України повноважень щодо визначення розміру пенсії, відповідач наполягав на відсутності в суду права переймати на себе функцій суб`єкта владних повноважень.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ У СПРАВІ

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 21.12.2020 провадження у справі відкрито, справу призначено до розгляду у спрощеному (письмовому) позовному провадженні без виклику сторін. Ухвалою від 21.01.2021 судом постановлено ухвалу про витребування документів та призначено справу до розгляду в судовому засіданні на 17.02.2021. До судового засідання, призначеного на 17.02.2021 представники сторін не з`явилися, на підставі частини 9 ст. 205 Кодексу адміністративного судочинства України справу розглянуто в письмовому провадженні.

Згідно з ч. 4 ст. 243 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) судове рішення, постановлене у письмовому провадженні, повинно бути складено у повному обсязі не пізніше закінчення встановлених цим Кодексом строків розгляду відповідної справи, заяви або клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 250 цього Кодексу датою ухвалення судового рішення в порядку письмового провадження є дата складення повного судового рішення.

ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ОБСТАВИНИ

Позивач - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є внутрішньо-переміщеною особою, відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи фактичним місцем проживання позивача є: АДРЕСА_1 .

Позивач ж пенсіонером, отримує пенсію за віком, перебуває на обліку в Маріупольському об`єднаному управлінні пенсійного фонду України Донецької області.

Відповідно до матеріалів пенсійної справи пенсію позивачу призначено 22.10.2018 з липня 2017 року, розмір пенсії на час призначення становив 2518,51 грн. Під час визначення середньомісячного заробітку для обчислення пенсії відповідач виходив із заробітку позивача за період з липня 2000 року по березень 2016 року.

20.11.2020 за наслідком розгляду наданої позивачем через веб-портал Пенсійного фонду України заяви відповідач прийняв рішення № 478 про відмову в перерахунку пенсії. За змістом викладеного в рішенні підстави для перерахунку пенсії із врахуванням довідки про заробітну плату № 935 від 24.10.2008, видану ВАТ ДОНЕЦЬККОКС , м. Донецьк відсутні, оскільки м. Донецьк включено до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

24.11.2020 відповідач прийняв рішення № 483 від 24.11.2020 тотожного змісту, яким також відмовив в проведенні перерахунку призначеної позивачу пенсії на підставі довідки про заробітну плату № 935від 24.10.2008.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ, ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Відповідно до статті 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій визначені Законом України Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування № 1058-IV.

Громадяни України, які застраховані згідно із цим Законом та досягли встановленого цим Законом пенсійного віку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж мають право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи (стаття 8 Закону № 1058).

Згідно з частиною першою статті 40 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Для визначення розміру пенсії за віком відповідно до частини другої статті 27 цього Закону заробітна плата для обчислення частини пенсії за період страхового стажу до набрання чинності цим Законом визначається на умовах і в порядку, передбачених законодавством, що діяло раніше, а для обчислення частини пенсії за період страхового стажу після набрання чинності цим Законом - на умовах, передбачених абзацом першим цієї частини (абзац четвертий частини першої статті 40 Закону № 1058-IV).

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року - за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку (абзац п`ятий частини першої статті 40 Закону № 1058-IV).

Згідно з частиною першою статті 44 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" заява про призначення пенсії та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду за погодженням із центральним органом виконавчої влади.

Частинами 1, 3 статті 44 Закону України № 1058 передбачено, що заява про призначення (перерахунок) пенсії та необхідні документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Органи Пенсійного фонду мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також в необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію. На такі перевірки не поширюється дія положень законодавства про здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" затверджений Постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 N 22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за N 1566/11846.

Перелік документів, що додаються до заяви про призначення, перерахунку та поновлення пенсії визначений Розділом 2 цього Порядку.

Абзацами першим, другим підпункту 3 пункту 2.1 розділу II "Документи, необхідні для призначення, перерахунку пенсії, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший" Порядку № 22-1 встановлено, що для підтвердження заробітної плати до заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи: відділом персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера ним може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) по 30 червня 2000 року із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

Довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працював померлий годувальник або особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами. У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми. Установлення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об`єднань не є документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсії (абзаци перший-третій пункту 2.10 розділу II "Документи, необхідні для призначення, перерахунку пенсії, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший" Порядку № 22-1).

Згідно пункту 4.1 Порядку орган, що призначає пенсію, розглядає питання про призначення пенсії, перерахунок та поновлення виплати раніше призначеної пенсії, а також про переведення з одного виду пенсії на інший при зверненні особи з відповідною заявою.

Не пізніше 10 днів після надходження заяви та за наявності документів, необхідних для призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший та поновлення виплати пенсії (у тому числі документів, одержаних відповідно до абзацу другого підпункту 3 пункту 4.2 цього розділу), орган, що призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення щодо призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший, поновлення раніше призначеної пенсії без урахування періоду, за який відсутня інформація про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (пункт 4.3 Порядку).

Пунктом 4.2 цього Порядку також передбачено право органу, що призначає пенсію, вимагати від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб дооформлення у тримісячний строк з дня подання заяви прийнятих і подання додаткових документів, передбачених законодавством, а також перевіряти обґрунтованість їх видачі.

Пунктом 4.7 Порядку передбачено, що право особи на одержання пенсії установлюється на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду всіх поданих документів органом, що призначає пенсію.

ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ УЧАСНИКІВ СПРАВИ ТА ВИСНОВКИ

При вирішенні питання щодо вимог позивача про визнання протиправними дій та скасування рішень відповідача про відмову в перерахунку пенсії суд виходить із наступного.

В рішеннях № 478 від 20.11.2020 та № 483 від 24.11.2020 про відмову в перерахунку пенсії із врахуванням довідки про заробітну плату за 1992-1997 роки № 935 від 24.10.2008, видану ВАТ ДОНЕЦЬККОКС підставою неврахування відповідач визначив віднесення м. Донецьк до непідконтрольного український владі населеного пункту.

Наявна в матеріалах справи довідка від 24.10.2008 № 935 про заробітну плату для обчислення пенсії, видана Відкритим акціонерним товариством ДОНЕЦЬККОКС (ЄДРПОУ 00191112), в довідці зазначено, що її видано на підставі особових рахунків, за 1992-1997 роки (арк.справи 20). Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань судом також встановлено, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬККОКС" зареєстровано за адресою: 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Нікопольський, буд. 54, на час розгляду справи вказане підприємство не ліквідовано.

Стосовно доводів відповідача, що м. Донецьк входить до переліку населених пунктів, що непідконтрольні українській владі, через що неможливо врахувати довідку від 24.10.2008 при призначенні та перерахунку пенсії неможливо, суд зазначає наступне.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 1053-р Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція до переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, включено м. Донецьк.

Дію зазначеного розпорядження зупинено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1079-р від 05.11.2014.

Вищевказані розпорядження втратили чинність згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1275-р від 02.12.2015 Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України . Відповідно до Переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-р Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України м. Донецьк є територією проведення антитерористичної операції.

Як встановлено судом, Приватне акціонерне товариство ДОНЕЦЬККОКС станом на 24.10.2008 (дату видачі довідки) було зареєстровано у м. Донецьку, на теперішній час зареєстровано у м. Маріуполі.

Довідка № 935 датована 24.10.2008, тобто її видано до прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України № 1053-р Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція до переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, було включено й м. Донецьк.

Суд зазначає, що відповідач має право проведення перевірки даних наданої позивачем довідки про заробітну плату, однак, факт не підтвердження даних довідок первинними документами та факт тимчасової відсутності доступу до них, не можуть розцінюватися судом як рівнозначні обставини, що позбавляють права позивача на врахування довідки при призначенні пенсії. На теперішній час ПРАТ "ДОНЕЦЬККОКС" зареєстровано у м. Маріуполі, будь-які документи які б свідчили про звернення до зазначеного товариства із вимогою перевірити відомості довідки № 935 від 24.10.2008 в матеріалах справи відсутні. Відповідачем не надано суду жодних доказів, що дані, які містяться в довідці про заробітну плату, містять неправдиві або недостовірні дані.

Тобто, факт відсутності первинних документів, на підставі яких видано спірну довідку, під час судового розгляду справи не встановлений.

За таких обставин суд вважає необґрунтованими посилання відповідача про недостовірність відомостей довідки № 935 від 24.10.2008.

Таким чином, суд погоджується із доводами позивача щодо протиправності визначених відповідачем підстав відмови в перерахунку призначеної йому пенсії, однак, слід зазначити, що в даному випадку порушення прав позивача відбулося внаслідок прийняття відповідачем певних рішень, а не вчинення дій, з огляду на що підлягають задоволенню вимоги позивача про скасування рішень про відмову в перерахунку пенсії № 478 від 20.11.2020 та № 483 від 24.11.2020, а позовні вимоги про визнання протиправними дій з відмови в перерахунку пенсії задоволенню не підлягають.

При вирішенні вимог щодо зобов`язання відповідача провести перерахунок призначеної пенсії із врахуванням відомостей про заробітну плату № 935 від 24.10.2008 від дня призначення пенсії суд виходить із наступного.

Як вбачається з матеріалів пенсійної справи позивача, пенсію позивачу призначено 22.10.2018 на підставі наданої ним заяви від 06.07.2017. Матеріали пенсійної справи позивача містять заяву позивача про прийняття довідки про заробітну плату № 935 від 24.10.2008, яку згідно штампу теруправління пенсійного фонду отримано 28.09.2018. Отже, станом на час вирішення питання про призначення пенсії ця довідка була у відповідача в наявності. Отже, із врахуванням відсутності інших підстав неврахування відомостей про заробітну плату позивача за 1992-1997 роки, зазначених в довідці № 935 від 24.10.2008, окрім тих що визначені судом необґрунтованими, відповідачем не наведено, вимоги позивача про зобов`язання перерахувати пенсію від дня призначення також є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Що стосується вимог про зобов`язання відповідача здійснити виплату недоотриманої позивачем пенсії за період з 06.07.2017 по день винесення рішення, то наведені вимоги не підлягають задоволенню через їх передчасність.

Таким чином, заявлений позивачем позов підлягає задоволенню частково.

Згідно частин 1, 3 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа. При частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог. При цьому суд не включає до складу судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами, витрати суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката та сплату судового збору.

Частиною 8 ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Позивачем при поданні позову сплачено судовий збір в розмірі 840,80 грн, який суд вважає за можливе покласти на відповідача в повному обсязі.

Частиною 1 статті 382 КАС України передбачено, що суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, може зобов`язати суб`єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

Відповідно до положень даної статті, суд має право зобов`язати суб`єкта владних повноважень подати звіт про виконання судового рішення, проте це вказане не є обов`язком. Підстав для встановлення судового контролю за виконанням відповідачем рішення суду та зобов`язання надання звіту про виконання судового рішення в порядку частини 1 статті 382 КАС України судом не встановлено.

З огляду на таке, суд відмовляє в задоволенні вимог щодо встановлення судового контролю за виконанням рішення суду шляхом зобов`язання подати звіт про виконання рішення суду.

Беручи до уваги викладене вище, на підставі положень Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування , Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України 25 листопада 2005 року N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за N 1566/11846, та керуючись ст.ст. 2, 3, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 32, 72, 76, 77, 79, 139, 194, 205, 241-243, 245, 246, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 до Маріупольського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії, - задовольнити частково.

Визнати протиправним та скасувати рішення Маріупольського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області № 478 від 20.11.20 про відмову ОСОБА_1 в перерахунку пенсії.

Визнати протиправним та скасувати рішення Маріупольського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області № 483 від 24.11.20 про відмову ОСОБА_1 в перерахунку пенсії.

Зобов`язати Маріупольське об`єднане Управління Пенсійного фонду України Донецької області здійснити перерахунок призначеної позивачу пенсії з 06.07.2017 із врахуванням відомостей про заробітну плату позивача, зазначених в довідці ВАТ ДОНЕЦЬККОКС № 935 від 24.10.2008.

Стягнути з бюджетних асигнувань Маріупольського об`єднаного Управління Пенсійного фонду України Донецької області на користь ОСОБА_1 суму судового збору в розмірі 840 (вісімсот сорок) грн. 80 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду або якщо справу було розглянуто в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пп. 15.5 п. 15 Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Відомості про сторін:

ОСОБА_1 (позивач) - РНОКПП НОМЕР_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 ;

Маріупольське об`єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області (відповідач) - ідентифікаційний код 42171861, місцезнаходження: 87548, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелінського, буд. 27а.

Суддя А.С. Михайлик

Дата ухвалення рішення 22.02.2021
Зареєстровано 24.02.2021
Оприлюднено 25.02.2021

Судовий реєстр по справі 200/11746/20-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.04.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.03.2021 Перший апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 22.02.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.01.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.12.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону