ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2021м. ДніпроСправа № 904/2104/19 (904/5949/20)

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Владимиренко І.В. за участю секретаря судового засідання Сечиної Ю.Ю, розглянувши справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" (51925, Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Соборна, 18-б; ЄДРПОУ 05393043)

до публічного акціонерного товариства "АЗОВМАШ" (87535, Донецька область, місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, 1; ЄДРПОУ 30832888)

про стягнення попередньої оплати в розмірі 5 515 900,80 грн.

Представники:

від позивача: представник Захарченко О.В. дов. № 141 від 20.10.20р.

від відповідача: представник не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до публічного акціонерного товариства "АЗОВМАШ" про стягнення попередньої оплати в розмірі 5 515 990,80 грн.

Позовні вимоги позивач мотивував тим, що відповідачем порушено умови контракту №1РСБ-0534/27-2526-02 від 27.11.2007р. з урахуванням додаткових угод до даного контракту.

Ухвалою господарського суду від 09.11.20р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання, яке відбудеться 08.12.2020р. о 11:45год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До засідання подати: позивачу - відповідь на відзив відповідача (у разі його отримання - до дня першого підготовчого засідання), складену відповідно до вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії відповіді на відзив відповідачу; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); відповідачу - відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові докази, що підтверджують заперечення проти позову протягом 15 днів з дня отримання ухвали про відкриття; одночасно надіслати позивачу, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання - заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу; сторонам: - належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

Ухвалою господарського суду від 08.12.20р. відкладено підготовче засідання на 23.12.2020р. о 10:15 год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

Ухвалою господарського суду від 23.12.2020 усне клопотання представника ПАТ "Дніпропетровській металургійний комбінат" про відкладення розгляду справи та продовження строку підготовчого провадження на 30 днів задоволено Продовжено підготовче провадження на 30 днів. Відкладено підготовче судове засідання на 26.01.2021 року об 11:45 год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

В підготовче засідання з`явився представник позивача.

У підготовче засідання 26.01.2021 представник відповідача не з`явився, був повідомлений про дату, час і місце проведення підготовчого засідання належним чином. Відповідач не скористався правом на подання відзиву на позовну заяву.

Суд вважає, що в межах наданих йому повноважень, створені належні умови учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України. Відповідно до частини 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Враховуючи зазначене, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Ухвалою господарського суду від 26.01.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті 23.02.2021 о 12:00год.

В судове засідання 23.02.2021 з`явився представник позивача, відповідач явку представника не забезпечив, про місце, день та час засідання з розгляду справи був повідомлений належним чином.

Враховуючи достатність часу, наданого учасникам справи для подання доказів, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивної господарського процесу, закріплені у статті 129 Конституції України та статтях 13, 14, 74 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, висловлення своєї правової позиції у спорі та надання відповідних доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

При розгляді справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

В порядку ст. 240 Господарського процесуального кодексу України у судовому засіданні 23.02.2021р. оголошені вступна та резолютивна частини судового рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши надані докази в їх сукупності, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

27.11.2007 між Відкритим акціонерним товариством Азовмаш (найменування якого змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВМАШ" - відповідач, постачальник) та Відкритим акціонерним товариством Дніпровський металургійний комбінат (найменування якого змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" - позивач, покупець) укладений контракт № 1РСБ-0534/27-2526-02 (надалі - Контракт), відповідно до умов якого постачальник зобов`язувався поставити, а покупець прийняти та оплатити металургійне обладнання в номенклатурі, кількості та за цінами, відповідно до Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною цього Контракту, надалі - Товар, на умовах викладених в Контракті.

Відповідно до п.3.1 Контракту (в редакції протоколу розбіжностей до Контракту) оплата здійснюється наступним чином: 50% від загальної вартості Товару - авансовий платіж, банківським платежем на поточний рахунок постачальника протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання Контракту та надання рахунку на попередню оплату. Залишок 50% від вартості Товару, сплачуються банківським платежем на поточний рахунок постачальника протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання Акту технічного приймання Товару та надання рахунку та податкової накладної.

Пунктом 4.1 Контакту, його сторони погодили, що поставка Товару має здійснюватися на базисних умовах EXW-склад постачальника м. Маріуполь, відповідно до Інкотермс-2000. Допускається поставка Товару постачальником залізничним транспортом або автотранспортом до місця призначення, зазначеного покупцем, відповідно до гарантійного зобов`язання покупця за транспортування Товару.

Згідно з п. 4.4. Контракту (в редакції протоколу узгодження розбіжностей до Контракту) постачальник зобов`язався повідомити покупця про відвантаження протягом 5-ти робочих днів з моменту готовності Товару до відвантаження та запросити представника покупця для підписання акту технічного приймання Товару. Підписання акту технічного приймання Товару, здійснюється покупцем на складі підприємства-виготовлювача.

Пунктом 4.4 Контракту сторони Контракту встановили, що вантажовідправником та виготовлювачем є ВАТ Маріупольський завод важкого машинобудування .

Строк виготовлення та поставки Товару визначений п.5.1 Контракту та складав 9 місяців з дати отримання авансового платежу, встановленої п. 3.1 Контракту. Строк поставки може бути перенесений на співмірний строк лише у разі порушення покупцем строків оплати.

31.01.2008 додатковою угодою №1 до Контракту його сторони ввели в розділ 1 Предмет Контракту поставку Товару, а саме машини подання кисню МПК-250 відповідно до креслення 0371.00.00.000.1 в кількості 1 шт.

Ціна Товару на умовах поставки EXW - склад постачальника м. Маріуполь, відповідно до Інкотермс-2000 складає 11 031 981,60грн.

Поставка Товару мала відбуватись укрупненими вузлами (ПТУ) відповідно із додатком № 2 до Контракту - Специфікацією платіжно-товарних вузлів МПК-250.

Строк поставки Товару в об`ємі всіх ПТУ відповідно до додатку №2 до Контракту - протягом 12-ти місяців від дати отримання першого авансового платежу, відповідно до п.7 додаткової угоди № 2, допускається дострокова поставка. Строк поставки кожного окремого ПТУ має бути повідомлений додатково. У відповідності до умов цієї додаткової угоди покупець здійснює оплату авансового платежу в розмірі 50% від загальної вартості Товару протягом 5 банківських днів з моменту підписання цієї додаткової угоди та надання рахунку на попередню оплату.

На виконання умов Контракту покупець здійснив перерахування попередньої оплати кількома платежами в розмірі 5 515 990,80грн, що підтверджується наявними в матеріалах справи платіжними дорученнями №№ 1220 від 05.02.2008, 1324 від 08.02.2008 та довідкою Акціонерного товариства Перший український міжнародний банк від 13.04.2020 № КНО-52.5.2/309 та переліком платежів, здійснених позивачем на користь відповідача в період з 06.02.2008 по 13.03.2008.

Відповідно до наявного в матеріалах справи листа від 11.11.2008 №01ЮК/2070, позивач звернувся до відповідача з проханням про зупинення виготовлення Товару до подальшого письмового повідомлення у зв`язку з падінням об`ємів виробництва на підприємстві.

Однак, незважаючи на попередження відповідача продовжив виготовлення Товару та запросив представників позивача на огляд стану виготовлення Товару. Протоколом інспекції стану виготовлення Товару від 04.11.2009 комісія в складі представників покупця та постачальника встановила невідповідність стану Товару умовами Контракту відносно строків та об`єму виготовлення.

Специфікацією № 6 (додаток № 6 до Контракту) сторони узгодили нові строки поставки Товару - протягом березня-травня 2011, а також визначили, що відвантаження платіжно-товарних вузлів здійснюється виключно після контрольної зборки та приймально-здавальних випробувань.

21.12.2011 сторони Контракту Додатковою угодою № 16 визначили нові строки приймання Товару в повному обсязі - в липні 2012.

Як свідчать матеріали справи 15.11.2013 між Корпорацією Індустріальна Спілка Донбасу та відповідачем, за участю зацікавлених осіб, в тому числі і позивача, укладений Меморандум про взаєморозуміння, за умовами якого позивач підтвердив свою зацікавленість в поставці Товару. Конкретні строки поставки сторони Контракту узгодили додатковою угодою №21 та визначили його - до 01.06.2014. Інші пункти Контракту залишились незмінними та обов`язковими до виконання.

В матеріалах справи відсутні докази виклику з боку відповідача представників позивача на технічне приймання товару, відсутні відповіді на запити позивача щодо можливості доступу його представників для огляду товару.

Відповідно до наявного в матеріалах справи листа від 04.06.2019 № 05/1-1836 позивач звернувся із запитом про стан виготовлення товару, на який відповідь по суті не отримана.

09.10.2020 позивач направив вимогу № 01/639 про повернення попередньої оплати, яка залишилась без задоволення, що стало підставою для звернення позивача з позовною заявою про повернення попередньої оплати у розмірі 5 515 990,80 грн.

Під час розгляду справи по суті позовних вимог, судом враховано наступне.

Відповідно до ст.509 Цивільного кодексу України, ст.173 Господарського кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

За приписами ст.ст.11, 509 Цивільного кодексу України, ст.174 Господарського кодексу України зобов`язання виникають, зокрема, з договору.

Відповідно до приписів ч.1 ст.626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно з ч.1 ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст.629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч.1 ст.712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистими, сімейними, домашніми або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно ч.2 ст.712 Цивільного кодексу України до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Частиною 1 ст.662 Цивільного кодексу України визначено, що продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Відповідно до ч.1 ст.663 Цивільного кодексу України передбачено, що продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

Покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару (ч.1 ст.692 Цивільного кодексу України).

Згідно із ст.693 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо договором встановлений обов`язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу. Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Згідно з ст.693 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Отже в розумінні приписів цієї норми покупцю належить право вимагати, крім іншого, повернення передоплати за непоставлений товар. При цьому попередньою оплатою є часткова або повна оплата товару до його передання продавцем.

Визначене зазначеною нормою право покупця вимагати від продавця повернення суми попередньої оплати є за своїм змістом правом покупця на односторонню відмову від зобов`язання, внаслідок якої припиняється зобов`язання продавця перед покупцем з поставки товару і виникає нове зобов`язання щодо повернення попередньої оплати.

Виходячи з положень ст.693 Цивільного кодексу України умовою її застосування є неналежне виконання продавцем свого зобов`язання зі своєчасного передання товару покупцю. У разі настання такої умови покупець має право діяти альтернативно: або вимагати передання оплаченого товару від продавця, або вимагати повернення суми попередньої оплати. Тобто волевиявлення щодо обрання одного з варіантів вимоги покупця має бути вчинено ним в активній однозначній формі такої поведінки, доведеної до продавця.

Відповідно до вимог ч.1 ст.526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. В силу вимог ст.ст.525, 615 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання зобов`язання і одностороння зміна умов договору не допускаються, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічні вимоги щодо виконання зобов`язань містяться і у ч.ч.1, 7 ст.193 Господарського кодексу України.

Факт попередньої оплати за товар з боку позивача у розмірі 5 515 990,80 грн. доводиться матеріалами справи.

Станом на час розгляду справи доказів поставки товару або повернення попередньої оплати у повному обсязі від представників сторін не надійшло.

За таких обставин суд дійшов висновку про обґрунтованість і правомірність позовних вимог про стягнення з відповідача попередньої оплати в розмірі 5 515 990,80 грн. за контрактом № 1РСБ-01534/27-2526-02 від 27.11.2007, а отже і про їх задоволення в повному обсязі.

Статтею 129 Конституції України визначено принципи рівності усіх учасників процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, як одні з основних засад судочинства.

Отже, будь-яке рішення господарського суду повинно прийматися з дотриманням цих принципів, які виражені також у статтях Господарського процесуального кодексу України.

Згідно статті 13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (частина 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України).

За частиною 2 статті 74 Господарського процесуального кодексу України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів (частина 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України).

Обов`язок доказування, а отже, і подання доказів відповідно до статті 74 Господарського процесуального кодексу України покладено на сторони та інших учасників справи, однак, не позбавляє суд, у випадку, передбаченому статтею 74 Господарського процесуального кодексу України, витребувати у сторони ті чи інші докази.

На підставі статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Отже, встановивши наявність в особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорення і, відповідно, ухвалює рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачеві у захисті.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог у позовному обсязі.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд зазначає, що згідно з п.2 ч.1 ст.129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір в розмірі 82 739,86грн. покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 46, 86, 129, 210, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства Дніпровський металургійний комбінат (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18б, ЄДРПОУ 05393043) до публічного акціонерного товариства АЗОВМАШ ( 87535, Донецька область, м. Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1, ЄДРПОУ 30832888) про стягнення попередньої оплати у сумі 5 515 990,80 грн. задовольнити повністю.

Стягнути з публічного акціонерного товариства АЗОВМАШ (87535, Донецька область, м. Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1, ЄДРПОУ 30832888) на користь Публічного акціонерного товариства Дніпровський металургійний комбінат (51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Соборна, 18 б, ЄДРПОУ 05393043) попередню оплату в розмірі 5 515 990,80 грн. (п`ять мільйонів п`ятсот п`ятнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто грн. 80 коп.) та судовий збір в розмірі 82 739,86 грн. (вісімдесят дві тисячі сімсот тридцять дев`ять грн. 86 коп.).

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 25.02.2021

Суддя І.В. Владимиренко

Дата ухвалення рішення 23.02.2021
Зареєстровано 25.02.2021
Оприлюднено 26.02.2021

Судовий реєстр по справі 904/2104/19 (904/5949/20)

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 18.03.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 23.02.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 26.01.2021 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 23.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 08.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 09.11.2020 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону