ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

___________________________________________________________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2020 р.м. ХерсонСправа № 540/997/20

Херсонський окружний адміністративний суд у складі:

головуючої судді: Дубровної В.А.,

при секретарі: Абрамовій К.В.,

за участю:

позивача - ОСОБА_1

представника позивача - Головченко Р.В.

представника відповідача - Познякової О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження адміністративну справу за позовом Приватного підприємства "Котломонтажналадка - Інвест" до Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень

встановив:

I. Зміст позовних вимог

Приватне підприємство "Котломонтажналадка-Інвест" (далі - позивач, ПП КМН-Інвест ), від імені якого діє адвокат Головченко Р.В. (далі - представник позивача), звернулося до суду з позовом до Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (далі - відповідач, ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі), у якому просить визнати протиправними та скасувати:

- податкове повідомлення-рішення за формою «Р» від 17.01.2020 року № 0000140522, яким збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість за податковим зобов`язанням у сумі 410 933,00 грн. та за штрафними санкціями у сумі 102 748,00 грн.;

- податкове повідомлення-рішення за формою «Р» від 17.01.2020 року № 0000130522, яким збільшено суму грошового зобов`язання з податку на прибуток приватних підприємств за податковим зобов`язанням у сумі 381 144,00 грн. та за штрафними санкціями на суму 95 286 грн.

Позиція позивача та заперечення відповідача

Вказані вимоги позивач обґрунтовує тим, що висновки акту планової виїзної документальної перевірки від 11.12.2019 року № 50/21-22-05-01/22758128 щодо документування ПП КМН-Інвест господарських операцій з контрагентами ТОВ «Блайвен» , ПП «Контро лайт» , ТОВ «Квелс» , ТОВ «Ті Енд Айті» , ТОВ «Айрон буд» без фактичного виконання субпідрядних робіт не відповідають дійсності, оскільки ґрунтуються виключно на даних ЄРПН та АІС Податковий блок встановивши таким чином відсутність у вказаних підприємств власного або орендованого нерухомого майна, земельних ділянок, а за даними ЄРПН ці контрагенти протягом відповідного періоду документували придбання товарів, відмінних від тих, що реалізує контрагентам - покупцям. При цьому, контролюючим органом не висловлено жодного зауваження щодо бухгалтерської документації, складеної за результатами проведених господарських операцій. Позивач вказує, що факти виконання послуг та оплати їх вартості підтверджується актами виконаних робіт № КБ-2в, видатковими накладними, податковими накладними, господарські операції належним чином відображені у бухгалтерському обліку позивача та податковій звітності, але відповідачем безпідставно визнано вказані первинні документи такими, що не мають юридичної сили первинних документів, а регістри бухгалтерського обліку та податкова звітність, складні на підставі таких первинних документів, недійсними. При цьому, відповідачем не надано жодного належного доказу на підтвердження своїх припущень, викладених в акті перевірки щодо нереальності господарських операцій, що відбулись між позивачем та вказаними контрагентами, проте, послуги, отримані позивачем від зазначених контрагентів, були використані ним в межах виконання договорів (надання послуг) із МКП ВУВЕ м. Херсона ТОВ "БЛАЙВЕН" , ПП "КОНТРО ЛАЙТ" ), Херсонським обласним центром зайнятості , Центром по обслуговуванню установ та закладів освіти району Олешківської районної ради Херсонської області, Білозерською селищною радою ТОВ "КВЕЛС"`ТОВ ТІ ЕНД ТІ , ТОВ "АЙРОН БУД" ), переважна більшість отримувачів таких послуг є органами виконавчої влади або місцевого самоврядування, оплата проведена за бюджетні кошти, що виключає лише документування послуг без їх фактичного отримання. З огляду на вказане та враховуючи, що висновки податкового органу не можуть ґрунтуватися на неперевірених припущеннях чи суб`єктивних думках посадових осіб інших податкових органів, а повинні доказуватись як факт і підтверджуватись документально, позивач вважає, прийняті відповідачем без надання безпосередньої оцінки фінансово-господарських документів, активів та інших обставин господарської діяльності контрагентів ТОВ «Блайвен» , ПП «Контро лайт» , ТОВ «Квелс» , ТОВ «Ті Енд Айті» , ТОВ «Айрон буд» та без дотримання визначеної законом процедури що оскаржувані податкові повідомлення - рішення є протиправними та підлягають скасуванню.

29.05.2020 року відповідачем подано до суду відзив на позов, яким заперечує проти задоволення позову, зазначивши, що за результатами проведеної планової виїзної документальної перевірки ПП КМН-Інвест контролюючим органом зроблений висновок про неможливість підтвердити факт виконання робіт, зазначених в первинних документах, які виписані на адресу ПП КМН-Інвест , зокрема, постачальником послуг - ТОВ "БЛАЙВЕН" та ПП "КОНТРО ЛАЙТ" з виконання робіт щодо облаштування артезіанської свердловини району Склотара у м. Херсоні, постачальником послуг - ТОВ "КВЕЛС" з виконання робіт щодо реконструкції котельні та теплотраси, системи опалення школи Костогризівської ЗОШ І-ІІІ ст., капітального ремонту опалення ясел-садка в с. Томина Балка, капітального ремонту насосної з заміною устаткування та автоматизації Херсонського обласного центра зайнятості, постачальником послуг - ТОВ "ТІ ЕНД АЙТІ" з виконання робіт щодо реконструкції системи опалення, котельні та теплотраси школи в с. Костогризове, постачальником послуг; постачальником послуг - ТОВ "АЙРОН БУД" з реконструкції системи опалення школи в с. Костогризове. Оскільки ПП КМН-Інвест має документи дозвільного характеру (ліцензії, дозволи) та укомплектований штат працівників, необхідні матеріальні ресурси для здійснення відповідних робіт, то контролюючий орган дійшов висновку, що фактично зазначені роботи здійснено власними силами підприємства-позивача, при цьому у бухгалтерському та податковому обліку використано документи зазначених фірм з метою одержання необґрунтованої податкової вигоди шляхом завищення витрат та податкового кредиту. Таким чином, в порушення п. 44.1 ст. 44, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст.134, п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198 ПК України занижені податок на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму 381 144 грн. та ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету в періоді, що перевірявся, на загальну суму 410 993 грн., внаслідок чого відповідачем були прийняті 17.01.2020 р. податкове повідомлення-рішення за формою Р від 17.01.2020 № 0000140522 яким збільшено зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 513 741 грн., а також податкове повідомлення-рішення за формою Р від 17.01.2020 № 0000130522 яким збільшено зобов`язання з податку на прибуток приватних підприємств на загальну суму 476 430,00 грн.

III. Процесуальні дії у справі

Ухвалою суду від 21.04.2020 року відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 07.05.2020 року.

Ухвалою від 07.05.2020 року відкладено підготовче засідання до 28.05.2020 року, продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів.

Ухвалою від 28.05.2020 року відкладено підготовче засідання на 14.07.2020 року.

14.07.2020 року судом без виходу до нарадчої кімнати шляхом занесення секретарем судового засідання до протоколу судового засідання відкладено підготовче засідання на 06.08.2020 року.

06.08.2020 року судом без виходу до нарадчої кімнати шляхом занесення секретарем судового засідання до протоколу судового засідання оголошено перерву в судовому засіданні до 21.08.2020 року.

Ухвалою суду від 21.08.2020 року закрито підготовче провадження, та з урахуванням ухвали суду від 26.08.2020 року, справу призначено до судового розгляду по суті на 15.10.2020 року

15.10.2020 року судом без виходу до нарадчої кімнати шляхом занесення секретарем до протоколу судового засідання оголошено перерву у судовому засіданні до 28.10.2020 року.

Ухвалою від 28.10.2020 року зупинено провадження у справі.

24.11.2020 року судом без виходу до нарадчої кімнати шляхом занесення секретарем до протоколу судового засідання поновлено провадження у справі.

В судовому засіданні 24.11.2020 року оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

IV. Обставини, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин, з посиланням на докази, на підставі яких встановлені відповідні обставини

У період з 21.11.2019 року по 04.12.2019 р. уповноваженими посадовими особами ГУ ДПС у Херсонській області АРК та м. Севастополі відповідно до підпункту статей 20, 75, 77, 82 ПК України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами та доповненнями), плану-графіка проведення документальних планових виїзних перевірок платників податків за 2019 рік, на підставі наказу ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 07.11.2019 № 343, проведено планову виїзну документальну перевірку ПП Котломонтажналадка-Інвест з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, валютного законодавства за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, з питань єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, іншого законодавства за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, за результатами якої складено акт від 11.12.19 № 50/21-22-05-01/22758128. Перевірку проведено з відома та в присутності директора та головного бухгалтера ПП КМН-Інвест .

В акті перевірки податковим органом, серед інших, зафіксовано наступні порушення ПП КМН-Інвест , зокрема, порушення:

- п. 44.1 ст. 44, пп.134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України, п. 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року №318, в результаті чого занижено податок на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму 381144 грн., в т.ч. по періодах: 2017 - 158674 грн., 2018- 222470 грн.,;

- п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету в періоді, що перевірявся, на загальну суму 410993 грн., в т. ч. по періодах: грудень 2017 року - 163804 грн., грудень 2018 року - 247189 грн.;

На підставі вказаних висновків акту перевірки відповідачем прийнято податкові повідомлення-рішення від 17.01.2020 року:

- № 0000140522 про збільшення суми грошового зобов`язання за платежем «податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів ( робіт, послуг)» на загальну суму 513 741,00 грн., в тому числі за податковими зобов`язаннями на 410 993,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями 102 748,00 грн.;

- № 0000130522 про збільшення суми грошового зобов`язання за платежем «Податок на прибуток приватних підприємств» на загальну суму 476 430,00 грн., в тому числі за податковими зобов`язаннями на 381 144,00 грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями 95286,00 грн.

V. Норми права, які застосував суд

Частиною 2 ст. 19 Конституції України закріплено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 (надалі - ПК України).

Господарська діяльність - це діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп.14.1.36 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України).

Розумна економічна причина (ділова мета) - це причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності (пп.14.1.231 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України).

Відповідно до пп.134.1.1. п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України /далі ПК України/, об`єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, зокрема, є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135-137 цього Кодексу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138-143 цього Кодексу, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 цього Кодексу.

Згідно з п.138.1 ст.138 ПК України, витрати, що враховуються при обчисленні об`єкта оподаткування, складаються із: витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6-138.9, підпунктами 138.10.2-138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 цієї статті; інших витрат, визначених згідно з пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього Кодексу; крім витрат, визначених у пунктах 138.3 цієї статті та у статті 139 цього Кодексу.

При цьому, виходячи з положень пп. 138.1.1. п. 138.1 ст. 138 ПК України витрати операційної діяльності включають, в тому числі, собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати беруться для визначення об`єкта оподаткування з урахуванням пунктів 138.2, 138.11 цієї статті, пунктів 140.2-140.5 статті 140, статей 142 і 143 та інших статей цього Кодексу, які прямо визначають особливості формування витрат платника податку.

Відповідно до пп. 139.1.9. п. 139.1 ст. 139 ПК України, витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку, не включаються до складу витрат.

Підпунктом 14.1.181. пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України встановлено, що податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Відповідно до п.198.1. ст.198 ПК України, право на віднесення сум податку до податкового кредиту, зокрема, виникає у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.

Пунктом 198.2. ст. 198 ПК України передбачено, що датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Згідно з п.198.3. ст.198 ПК України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Пунктом 198.6. ст. 198 цього Кодексу передбачено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до ст.201 ПК України, платник податку зобов`язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну, у якій зазначаються в окремих рядках такі обов`язкові реквізити: а) порядковий номер податкової накладної; б) дата виписування податкової накладної; в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг; г) податковий номер платника податку (продавця та покупця); ґ) місцезнаходження юридичної особи - продавця або податкова адреса фізичної особи - продавця, зареєстрованої як платник податку; д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг; е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг; є) ціна постачання без урахування податку; ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні; з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку; и) вид цивільно-правового договору; і) код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).

Податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов`язань продавця. Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг. Податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов`язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов`язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом II цього Кодексу.

Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 цього Кодексу.

Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Пунктом 56.1 статті 56 ПК України встановлено, що рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

VI. Оцінка суду

Зі змісту наведених норм випливає, що витрати підприємства можна віднести до складу валових лише у разі фактичності відповідних витрат, оскільки сам факт їх здійснення є визначальною ознакою формування валових витрат. В свою чергу, фактичність здійснення витрат повинна підтверджуватись розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, однак, самі по собі документи без реального здійснення операції, за наслідком якої сформовані витрати підприємства, не мають юридичної сили та не можуть бути підставою для формування валових витрат підприємства.

Аналогічні вимоги наведених вище норм, містять щодо права платника податків на віднесення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених при придбанні товару/послуг.

Так, правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування податкового кредиту з податку на додану вартість виникають за наявності сукупності таких обставин та підстав, зокрема: фактичного (реального) здійснення оподатковуваних операцій; документального підтвердження реального здійснення господарських операцій сукупністю юридично значимих (дійсних) первинних та інших документів, які зазвичай супроводжують операції певного виду; наявності у сторін спеціальної податкової правосуб`єктності; наявності у покупця належним чином складеної податкової накладної; наявності ділової мети, розумних економічних причин для здійснення господарської операції.

При цьому, згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Частиною 2 цієї статті визначено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно з п. 44.1. ст. 44 ПК України, для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Згідно з п. 2.1., 2.2. "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів.

Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть складатися зведені документи (далі - первинні документи).

Отже, наявність податкових накладних, складених особою, зареєстрованою платником податку на додану вартість, не є єдиною умовою формування податкового кредиту. При цьому будь-які документи, складені на підтвердження факту здійснення окремої господарської операції, набувають статусу документа за своїм суттєвим навантаженням лише у разі фактичності здійснення господарської операції, з приводу якої складається відповідний документ. Тобто, зміст господарської операції превалює над її формою.

Крім того, наведені вище норми податкового законодавства у взаємозв`язку з приписами законодавства з питань бухгалтерського обліку та звітності визначають окремі випадки, за яких неможливе формування витрат та податкового кредиту, зокрема, це: не пов`язаність здійсненої операції (понесених витрат) з господарською діяльністю покупця (придбання товарів/послуг без мети їх використання у господарській діяльності); фіктивність операцій/нездійснення оподатковуваних операцій; видача податкової накладної особою, яка не є платником податку на додану вартість; відсутність у платника податків юридично значимих первинних документів.

Документи та інші дані, що спростовують реальність здійснення господарської операції, яка відображена в податковому обліку, повинні оцінюватися з урахуванням специфіки кожної господарської операції, зокрема, щодо змісту послуг, що надаються.

Досліджуючи спірні правовідносини, суд встановив, що висновки відповідача, наведені ним в акті перевірки, ґрунтуються на встановлених відповідачем фактах, які в цілому свідчать про безтоварність господарських операцій, що здійснювались між позивачем та його контрагентами, на підставі яких були сформовані валові витрати та податковий кредит з податку на додану вартість.

Як встановлено судом та заперечується сторонами у справі, що основним видом діяльності позивача є інші будівельно-монтажні роботи ( за кодом КВЕД 43.29), монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (за кодом КВЕД 433.22).

У період 2017-2018 років ПП КМН-Інвест було укладено ряд договорів субпідряду зі спірними контрагентами ТОВ "БЛАЙВЕН" , ПП "КОНТРО ЛАЙТ" , ТОВ "КВЕЛС" , ТОВ "ТІ ЕНД АЙТІ" , ТОВ "АЙРОН БУД" з метою виконання підрядних робіт,

- на замовлення МКП ВУВКГ м. Херсона щодо будівництва зони санітарної охорони та облаштування артезіанської свердловини для водо забезпечення мешканців району Склотари у м. Херсоні;

- на замовлення МКП ВУВКГ м. Херсона щодо будівництва зони санітарної охорони та облаштування артезіанської свердловини № 20-163 (1-ша Текстильна, 1) у м. Херсоні;

на замовлення Херсонського обласного центру зайнятості щодо капітального ремонту насосної з заміною устаткування та автоматизації ХОЦЗ по вул. Стрітенська, 7-а в м. Херсоні;

- на замовлення Білозерської селищної ради щодо капітального ремонту опалення ясел-садка в с. Томина Балка Білозерського району;

- на замовлення Центру по обслуговуванню установ та закладів освіти району Олешківської районної ради Херсонської області щодо реконструкції котельні та теплотраси Костогризівської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою с. Костогризове, вул. Ювілейна 1 Олешківського району Херсонської області;

- на замовлення Центру по обслуговуванню установ та закладів освіти району Олешківської районної ради Херсонської області реконструкції системи опалення Костогризівської ЗОНІ І-ІІІ ст. за адресою с. Костогризове, вул. Ювілейна 1 Олешківського району Херсонської області.

Так, з наявною в матеріалах справи первинної документації щодо господарських операцій зі спірними контрагентами вбачається, що 03.12.18 між ПП КМН-Інвест та ТОВ "БЛАЙВЕН" (код за ЄДР 42471484) укладено договір підряду від 03.12.2018 № 10, за умовами якого ТОВ "БЛАЙВЕН" - підрядник в особі директора Йовнаш Д.А. зобов`язується виконати роботи - облаштування артезіанської свердловини району Склотара у м. Херсоні. Встановлення обладнання. Зовнішні мережі. Електромонтажні роботи.

05.12.18 між ПП КМН-Інвест та ТОВ "БЛАЙВЕН" укладено договір підряду від 05.12.2018 № 12, за умовами якого ТОВ "БЛАЙВЕН" - підрядник в особі директора Йовнаш Д.А. зобов`язується виконати роботи - облаштування артезіанської свердловини № 20- 163 у м. Херсоні. Встановлення обладнання. Електромонтажні роботи.

10.12.18 між ПП КМН-Інвест та ПП "КОНТРО ЛАЙТ" (код за ЄДР 42388360) укладено договір від 10.12.2018 № 13, за умовами якого ПП "КОНТРО ЛАЙТ" - підрядник в особі директора Осадзе Ю.Г. зобов`язується виконати роботи - облаштування артезіанської свердловини № 20-163 у м. Херсоні. Зовнішні мережі.

20.10.17 між ПП КМН-Інвест та ТОВ "КВЕЛС" (код за ЄДР 41583737) укладено договір підряду від 20.10.2017 № 115, за умовами якого ТОВ "КВЕЛС" - підрядник в особі директора ОСОБА_2 зобов`язується виконати роботи - реконструкція котельні та теплотраси Костогризівської ЗОШ І-ІІІ ст.

20.10.17 між ПП КМН-Інвест та ТОВ "КВЕЛС" (код за ЄДР 41583737) укладено договір підряду від 20.10.2017 № 116, за умовами якого ТОВ "КВЕЛС" - підрядник в особі директора ОСОБА_2 зобов`язується виконати роботи - реконструкція системи опалення школи с. Костогризове.

20.12.17 між ПП КМН-Інвест та ТОВ "КВЕЛС" (код за ЄДР 41583737) укладено договір від 20.12.2017 № 155, за умовами якого ТОВ "КВЕЛС" - підрядник в особі директора ОСОБА_2 зобов`язується виконати роботи - капітальний ремонт опалення ясел-садка в с. Томина Балка.

18.12.17 між ПП КМН-Інвест та ТОВ "КВЕЛС" (код за ЄДР 41583737) укладено договір підряду від 18.12.2017 № 142, за умовами якого ТОВ "КВЕЛС" - підрядник в особі директора ОСОБА_2 зобов`язується виконати роботи - капітальний ремонт насосної з заміною устаткування та автоматизації Херсонського обласного центра зайнятості.

15.12.17 між ПП КМН-Інвест та ТОВ "КВЕЛС" (код за ЄДР 41583737) укладено договір поставки від 15.12.2017 № 154, за умовами якого ТОВ "КВЕЛС" - постачальник в особі директора ОСОБА_2 зобов`язується поставити комплект УФ у кількості 4 шт.

06.11.17 між ПП КМН-Інвест та ТОВ "ТІ ЕНД АЙТІ" (код за ЄДР 41583669) укладено договір від 06.11.2017 № 124, за умовами якого ТОВ "ТІ ЕНД АЙТІ" - підрядник в особі директора ОСОБА_3 зобов`язується виконати роботи - реконструкція системи опалення школи в с. Костогризове.

Також укладено договір від 06.11.2017 № 125, за умовами якого ТОВ "ТІ ЕНД АЙТІ" - підрядник в особі директора ОСОБА_3 зобов`язується виконати роботи - реконструкція котельні та теплотраси школи в с. Костогризове.

01.12.17 між ПП КМН-Інвест та ТОВ "АЙРОН БУД" (код за ЄДР 41017361) укладено договір від 01.12.2017 № 129, за умовами якого ТОВ "АЙРОН БУД" - підрядник в особі директора Комарцова О.А. зобов`язується виконати роботи - реконструкція системи опалення школи в с. Костогризове.

При цьому, судом встановлено, а представниками сторін не заперечувалось, що на виконання вищевказаних договорів ПП КМН-Інвест від вказаних контрагентів приймались субпідрядні роботи згідно затверджених актів, де вказані кількість, обсяг і вартість робіт та підтверджується відповідними актами з приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2, підсумковими відомостями ресурсів (витрати по факту).

Документування придбання (робіт, послуг) та включення відповідних сум ПДВ до складу податкового кредиту декларації з ПДВ за відповідні звітні періоди по вказаним постачальникам послуг ТОВ "БЛАЙВЕН" , ПП "КОНТРО ЛАЙТ" , ТОВ "КВЕЛС" , ТОВ "ТІ ЕНД АЙТІ" , ТОВ "АЙРОН БУД" відбувалось на підставі податкових накладних та актів виконаних робіт, зазначених у таблицях на стор. 11, 15, 21,22,24,25,27 акту перевірки.

Крім того, на вказаних сторінках акту перевірки контролюючим органом підтверджено, що суми ПДВ правомірно включено до податкового кредиту відповідного періоду, відображених у реєстрі отриманих податкових накладних, які відповідають відомостям додатку 5 до декларації з ПДВ, а постачальники ТОВ "БЛАЙВЕН" , ПП "КОНТРО ЛАЙТ" , ТОВ "КВЕЛС" , ТОВ "ТІ ЕНД АЙТІ" , ТОВ "АЙРОН БУД" були зареєстрованими платниками ПДВ, тобто мали повну податкову правосуб`єктність та відповідне право на виписку податкових накладних.

В судовому засіданні представник відповідача та свідок головний державний ревізор - інспектор відділу перевірок платників основних галузей економіки, у сфері матеріального виробництва, торгівлі та послуг, інших галузей економіки управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі Михальцова Ю.В. ( надалі свідок - ОСОБА_4 ) підтвердили відсутність зауважень щодо бухгалтерської документації, складеної за результатами проведених господарських операцій, окрім деяких недоліків, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт.

При цьому, суд зазначає, що неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо (абзац дев`ятий частини другої статті 9 Закону №996-XIV) . Такі первинні документи повинні оцінюватися у сукупності з іншими обставинами справи.

Отже, зазначені у сукупності докази вказують на факт виконання послуг та оплати їх вартості з метою подальшого використання у межах господарської діяльності позивача, що також не є предметом спору у даній справі.

Вказані обставини були підтверджені представником відповідача та свідком - ОСОБА_4 у своїх поясненнях під час розгляду справи.

При цьому, суд приймає до уваги, що переважна більшість отримувачів послуг є органами виконавчої влади або місцевого самоврядування, оплата проведена за бюджетні кошти, що виключає лише документування послуг без їх фактичного отримання.

Разом з тим, обґрунтовуючи безтоварність господарських операцій між позивачем та постачальниками послуг ТОВ "БЛАЙВЕН" , ПП "КОНТРО ЛАЙТ" , ТОВ "КВЕЛС" , ТОВ "ТІ ЕНД АЙТІ" , ТОВ "АЙРОН БУД" , відповідач в акті перевірки посилається на обставини, які вказують на сумніви щодо виконання субпідрядних робіт саме спірними контрагентами.

Так, відповідач вказує, що відповідно до даних інформаційних баз ІС „Податковий блок» та її підсистемах: „Обробка ПЗ та платежів» , „Облік платежів» , „Податковий аудит» , „Реєстрація ПП» , „Аналітична система» , ЄРПН у спірних контрагентів позивача про відсутні необхідні трудові ресури та виробничі потужності для самостійного виконання договірних зобов`язань, а також придбання ними відмінного від реалізованого товару позивачу.

Суд не може погодитись з такими твердженнями податкового органу, оскільки відсутність власного або орендованого нерухомого майна, земельної ділянки, придбання товару, відмінного від реалізованого позивачу та відсутність достатньої кількості трудових ресурсів у контрагента, не свідчить про нереальність господарської операції за умови підтвердження її належними первинними документами бухгалтерського та податкового обліку.

Такий висновок відповідає висновку Верховного Суду викладеного в постанові від 12.04.2018 року у справі №805/4710/16-а.

Крім того, суд вказує, що без встановлення у судовому порядку обставин відсутності у контрагентів суб`єкта господарювання основних засобів, трудових ресурсів тощо, висновки податкового органу про нереальність господарських операцій з огляду на зазначені обставини носять лише характер припущень. Відповідачем не зазначались конкретні докази на підтвердження таких припущень, як це передбачено частиною 2 статті 77 КАС України.

Вказані висновки узгоджуються із висновками, що сформовані Верховним Судом у постанові від 5 вересня 2019 року у справі №520/10016/18.

Щодо посилання відповідача в акті перевірки ( стор. 13 акту перевірки) на інформацію, яка міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень, зокрема, справа № 766/2981/19, в межах якої слідчим управлінням фінансових розслідувань ТУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000011 від 11.02.2019 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом фіктивне підприємництво, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України та в ході слідства встановлено, що невстановлені особи зареєстрували серед інших, ТОВ "БЛАЙВЕН" (код 42471484) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а виключно з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на надання послуг з штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки. Слідством встановлено, що директором та засновником ПП Фольджен (код ЄДРПОУ 42471673), ТОВ "БЛАЙВЕН" (код ЄДРПОУ 42471484), ТОВ "ДЕКРАЙС" (код ЄДРПОУ 42471170) є ОСОБА_5 , який в ході допиту якого встановлено, що він не має відношення до діяльності фірми у зв`язку з тим, що вказані підприємства на своє ім`я не реєстрував, яким чином став засновником та керівником вказаних суб`єктів господарювання йому невідомо, а тому жодних документів первинного бухгалтерського обліку не складав та не підписував, розрахунковими рахунками не користувався, звітність до податкових органів не подавав... .

З огляду на вказані обставини, контролюючий орган вважає, що господарські операції за договорами на виконання робіт, укладеними позивачем із вказаним контрагентом, не були реальними, оскільки, зокрема, особа, яка у період їх вчинення значилася директором та від імені якої підписані надані позивачем документи, заперечує свою причетність до діяльності ТОВ "БЛАЙВЕН" .

При цьому, в матеріалах справи наявний лист в.о. начальника ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 18.08.2020 р., адресований в.о. начальника ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, якім повідомлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі у 2019 р. здійснювалось розслідування у кримінальному проваджені, проте ОСОБА_5 слідчим до допиту не викликався відповідно до кримінального провадження № 32019230000000011, протоколи допиту відсутні.

Надаючи правову оцінку вказаному доводу відповідача, суд враховує, правові висновки Верховного Суду у постановах від 12 вересня 2017 року у справі № 826/10933/14, від 18 липня 2017 року у справі № 826/24815/15, від 27 червня 2017 року у справі №808/1062/14, в яких Верховний Суд України звертав увагу, що первинні документи, які стали підставою для формування податкового кредиту, виписані контрагентом від імені особи, яка заперечує свою участь у створенні та діяльності контрагента платника податків, зокрема й у підписанні будь-яких первинних документів, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а тому віднесення відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставним.

Крім того, Верховний Суд у постанові від 23 січня 2018 року у справі № 826/7047/13-а зазначив, що сам факт порушення кримінальної справи не вказує на наявність обставин, які не потребують доказування, разом з тим звернув увагу, що зазначені обставини підлягають врахуванню з огляду на те, що в прийнятих до обліку податкових накладних з цими контрагентами, зазначені прізвища саме цих осіб.

Натомість, в межах даної справи, відповідачем не надано належних та допустимих доказів щодо надання пояснень директора Йовнаш Д.А. у співвідношенні до наявності підпису цієї особи на документах, наданих позивачем в якості первинних.

Вжитті судом заходи щодо виклику в судове засідання керівником та засновників усіх вищевказаних спірних контрагентів не знайшли позитивного вирішення у зв`язку з неможливістю встановити фактичне місце їх знаходження.

Щодо наданих відповідачем до матеріалів справи із загальнодоступного інформаційного ресурсу Єдиний державний реєстр судових рішень судові рішення щодо причетності інших спірних контрагентів позивача в кримінальних провадженнях, як підприємств з ознаками фіктивності , а саме, ухвала Печорського районного суду м. Києва від 10.06.2019 р. у справі № 757/29920/19-к та ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 29.08.2019 у справі № 712/11350/19 щодо контрагента ПП "КОНТРО ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 42388360), ухвала Солом`янського районного суду м. Києва від 21.10.2019 р. у справі № 760/28048/19 щодо ТОВ "ТІ ЕНД АЙТІ" (код ЄДРПОУ 41583669) та ТОВ "КВЕЛС" (код ЄДРПОУ 41583737), ухвала Дніпровського районного суду м. Києва від 19.08.2019 у справі № 755/11871/17 щодо ТОВ "АЙРОН БУД" , то враховуючи норми ч. 2 ст. 77 КАС України, згідно якої суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин, суд не приймає вказані докази до уваги.

Верховний Суд неодноразово (зокрема, у постановах від 19 квітня 2019 року у справі №803/236/15-а, від 21 жовтня 2019 року у справі №0540/7843/18-а) зазначав, що мета отримання доходу як кваліфікуюча ознака господарської діяльності кореспондує з вимогою щодо наявності розумної економічної причини (ділової мети) під час здійснення господарської діяльності.

Оскільки господарська діяльність складається із сукупності господарських операцій платника податків, які є формою здійснення господарської діяльності, то розумна економічна причина має бути наявною в кожній господарській операції. Лише в такому разі та чи інша операція може вважатися вчиненою в межах господарської діяльності платника податку та лише за таких умов платник має право на врахування в податковому обліку наслідків відповідних господарських операцій. Зміст поняття розумної економічної причини (ділової мети) передбачає обов`язкову спрямованість будь-якої операції платника на отримання позитивного економічного ефекту, тобто на приріст (збереження) активів платника (їх вартість), а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка головний державний ревізор - інспектор відділу перевірок платників основних галузей економіки, у сфері матеріального виробництва, торгівлі та послуг, інших галузей економіки управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі Михальцова Ю.В. пояснила, що в ході перевірки ПП КМН-Інвест було встановлено, що основним видом діяльності позивача є будівельно-монтажні роботи та має відповідні дозвільні документи. На початку перевірки у ПП КМН-Інвест обліковувалось 17 працюючих, на кінець перевірки 15 працюючих, що за позицією перевіряючих надавало можливості позивачу самостійно без залучення субпідрядників виконувати певні види робіт, а тому враховуючи ознаки фіктивності вказаних спірних контрагентів контролюючим органом був зроблений висновок щодо неможливості виконувати субпідрядні роботи вказаними підприємствами. На питання суду щодо отримання позивачем позитивного економічного ефекту за наслідками таких господарських операцій, то свідок повідомила, що позивач отримав дохід, при цьому на момент проведення перевірки у підприємства обліковувалась кредиторська заборгованість по вказаним контрагентам внаслідок часткових розрахунків.

При цьому, свідок не заперечила, що господарська діяльність спірних контрагентів позивача не перевірялась, зустрічні перевірки проведені не були, усі викладені в акті доводи були сформовані за результатами аналізу даних Єдиного реєстру податкових накладних та АС Податковий блок.

З огляду на вказані обставини, суд дійшов висновку, позиція відповідача про недоцільність залучення спірних субпідрядників для виконання підрядних робіт ґрунтується виключно на припущеннях, не надавши суду обґрунтованих економічних розрахунків.

Щодо посилання податкового органу на звільнення директора ТОВ "БЛАЙВЕН" ОСОБА_5 з 03.12.2018 р., яким підписано в договори підряду, то суд приймає до уваги позицію представника позивача, що на час проведення перевірки відповідно до відкритих Відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб міститься запис що директором ТОВ "БЛАЙВЕН" є ОСОБА_5 , крім того він є засновником зазначеного підприємства.

Також суд приймає до уваги, що до ЄДР вносяться відомості як про керівників, так і про осіб, які мають право підпису договорів, угод від імені юридичної особи без довіреності. Інформація щодо прізвища, ім`я, по-батькові керівника, яка занесена до ЄДР, є офіційною, достовірною, та в разі спору Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дозволяє посилатися на неї, якщо її занесено до ЄДР і про її недостовірність не відомо особі.

Підсумовуючи викладене, суд вказує, що аналіз складеного контролюючим органом акту перевірки, не доводить, що на момент проведення господарських операцій контрагенти позивача були фіктивними підприємств; вчиняли порушення в сфері оподаткування, документували безтоварні операції з метою формування фіктивного податкового кредиту для інших суб`єктів господарювання, та укладали нікчемні правочини, які завідомо порушують публічний порядок та суперечать інтересам держав і суспільства. Також контролюючим органом не наведено жодних суттєвих порушень форми чи змісту первинних документів.

Оскільки, жодного застереження, окрім посилання на нереальність господарських операцій, в порушення норм покладених в основу прийняття спірних податкових повідомлень-рішень, податковий орган не навів. Висновки відповідача, які ґрунтуються не на аналізі суті та наслідків господарських операцій, які мали місце у перевіряємому періоді, не є безумовною підставою для висновків про відсутність фактичного виконання спірних операцій за умови наявності первинних документів, які спростовують такі доводи.

Аналогічний висновок міститься у постанові Верховного Суду від 04 квітня 2019 року у справі №820/4687/16).

Враховуючи, що під час розгляду даних спірних правовідносин висновки податкового органу щодо відсутності реальності здійснення господарських операцій та як наслідок заниження податкових зобов`язань з ПДВ, завищення валових витрат, а також заниження фінансового результату до оподаткування (прибуток або збиток) за перевіряємий період, не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду справи, тому суд дійшов висновку, що податкові повідомлення - рішення за формою «Р» від 17.01.2020 року № 0000140522, № 0000130522 підлягають скасуванню.

VІІ. Висновок суду

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 78 цього Кодексу. (ч. 1 ст. 77 КАС України).

Відповідно до частин 1, 2 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 78 цього Кодексу. У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Суд, відповідно до ст. 90 КАС України, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

За вказаних обставин, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що викладені в позовній заяві доводи позивача є обґрунтованими, а вимоги такими, що підлягають задоволенню.

VІІІ. Розподіл судових витрат

Відповідно до ч. 1 ст. 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

У зв`язку з задоволенням позову ПП "КМН - ІНВЕСТ", який не є суб`єктом владних повноважень, сплачений ним судовий збір у сумі 14851,67 грн. підлягає стягненню за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

Керуючись статтями 9, 14, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 143, 242- 246, 250, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

вирішив :

Позов Приватного підприємства "Котломонтажналадка - Інвест" (місце знаходження 73000, м. Херсон, вул. Домобудівна, 3-Б, код ЄДРПОУ 22758128) до Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (місце знаходження 73026, м. Херсон, пр. Ушакова, 75, код ЄДРПОУ 43143201) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень - рішень - задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення за формою "Р" від 17.01.2020 р. № 0000140522 про збільшення суми грошового зобов`язання з податку на додану вартість за податковим зобов`язанням у сумі 410 933,00 грн., за штрафними санкціями у сумі 102 748,00 грн.;

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення - рішення за формою "Р" від 17.01.2020 р. № 0000130522 про збільшення суми грошового зобов`язання з податку на прибуток приватних підприємств за податковим зобов`язанням у сумі 381 144,00 грн. та за штрафними санкціями на суму 95 286,00 грн.

Стягнути з Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (місце знаходження м. Херсон, пр. Ушакова, 75, код ЄДРПОУ 43143201, e-mail ks.zagvid@sfs.gov.ua) за рахунок його бюджетних асигнувань на користь Приватного підприємства "Котломонтажналадка - Інвест" (місце знаходження 73000, м. Херсон, вул. Домобудівна, 3-Б, код ЄДРПОУ 22758128) судовий збір в сумі 14 851,67 гривень ( чотирнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят одна гривня 67 коп.).

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку безпосередньо до П`ятого апеляційного адміністративного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 30-денний строк з дня складання повного судового рішення, при цьому відповідно до п.п. 15.5 п. 15 розділу VII "Перехідні положення" КАС України до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються через суд першої інстанції, який ухвалив відповідне рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо вона не була подана у встановлений строк. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

У зв`язку з перебуванням судді на лікарняному та відпустці за сімейними обставинами повний текст рішення виготовлений та підписаний 18 січня 2021 р.

Суддя В.А. Дубровна

кат. 111030300

Дата ухвалення рішення 24.11.2020
Зареєстровано 26.02.2021
Оприлюднено 01.03.2021

Судовий реєстр по справі 540/997/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.09.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 04.08.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.07.2021 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 09.06.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 09.06.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.06.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.04.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.04.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.04.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 09.04.2021 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 24.11.2020 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.08.2020 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.08.2020 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.05.2020 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 07.05.2020 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.04.2020 Херсонський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону