ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

24.02.2021 Справа № 920/1342/20

м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Жерьобкіної Є.А.

за участю секретаря судового засідання Гребенюк С.В.,

Розглянувши в порядку загального позовного провадження справу № 920/1342/20

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "КЛЕВЕР-МЕД" (40007, Сумська область, м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 1),

до відповідача Приватного підприємства "Флоріс-С" (40035, Сумська область, м. Суми, проспект М.Лушпи, буд. 7, кв. 38),

про стягнення 862 009 грн 37 коп.,

за участю представників сторін:

від позивача - Кирилкін Р.О.;

від відповідача - Тимошенко С.А.;

Позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить стягнути з відповідача 862 009 грн 37 коп., в тому числі 325 500 грн заборгованості зі сплати орендної плати відповідно до договору оренди нерухомого майна, укладеного між сторонами 08.02.2018, 525 000 грн. 00 коп. неустойки відповідно до ч. 2 ст. 785 Цивільного кодексу України за невиконання обов`язку з повернення орендованого майна орендодавцю, 9524 грн 87 коп. 3% річних, 1984 грн 50 коп. інфляційних втрат.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 31.12.2020 відкрито провадження у справі № 920/1342/20; призначено підготовче засідання на 01.02.2021, 10:30; відповідачу наданий двадцятиденний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву відповідно до ст. 165 ГПК України; позивачу наданий десятиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання відповіді на відзив.

27.01.2021 відповідач подав заяву (вх. № 589к від 27.01.2021), в якій просить суд продовжити строк для подання відзиву на позовну заяву та відкласти підготовче засідання, вказуючи на те, що станом на дату подання заяви з позивачем ведуться перемовини щодо призначення зустрічі з метою можливого врегулювання спору шляхом укладення мирової угоди. Оскільки зустріч станом на 27.01.2021 не призначено, відповідач не в змозі визначити на даний час спосіб свого подальшого захисту та предмет доказування.

01.02.2021 представник позивача подав клопотання (вх. №865 від 01.02.2021), в якому просить суд відкласти розгляд справи, у зв`язку з неможливістю прибути у судове засідання та враховуючи неотримання від відповідача відзиву на позовну заяву.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 01.02.2021 задоволено заяву Приватного підприємства "Флоріс-С" про продовження процесуального строку (вх. №589к від 27.01.2021); продовжено відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву на чотирнадцять днів з дня постановлення ухвали; відкладено підготовче засідання з повідомленням сторін на 24.02.2021, 12:00; відповідачу наданий семиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення відповідно до ст. 167 ГПК України.

19.02.2021 сторони подали заяву (вх. № 933к від 19.02.2021), в якій просять суд затвердити укладену між сторонами 19.02.2021 мирову угоду, закрити провадження у справі.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Відповідно до ст. 192 ГПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо: 1) умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або 2) одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 231 ГПК України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Судом встановлено, що подана сторонами мирова угода від 19.02.2021 підписана повноважними представниками сторін, безпосередньо стосується предмета позову, відповідає чинному законодавству, за своїм змістом може бути виконана у відповідності з її умовами, не стосується прав чи охоронюваних законом інтересів інших осіб, у зв`язку з чим підлягає затвердженню судом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі закривається.

Згідно зі ст. 193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження".

У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Керуючись ст.ст. 192, 193, 231, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду, укладену між товариством з обмеженою відповідальністю "КЛЕВЕР-МЕД" (40007, Сумська область, м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 1, код ЄДРПОУ 31547802) та Приватним підприємством "Флоріс-С" (40035, Сумська область, м. Суми, проспект М.Лушпи, буд. 7, кв. 38, код ЄДРПОУ 34933234), у наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

по справі № 920/1342/20

між товариством з обмеженою відповідальністю КЛЕВЕР-МЕД (40007, Сумська область, м. Суми, вул . Марко Вовчок, буд. 1) та Приватним підприємством Флоріс-С (40035, Сумська область, м.

Суми, проспект М.Лушпи, буд . 7, кв. 38),

м. Суми 19 лютого 2021 р.

Ця мирова угода укладена з метою мирного врегулювання спору, який розглядається Господарським судом Сумської області, справа № 920/1342/20 (надалі - Спір), між:

Позивачем: товариством з обмеженою відповідальністю КЛЕВЕР-МЕД (40007, Сумська область, м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 1, Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 31547802),

та

Відповідачем: Приватним підприємством Флоріс-С (40035, Сумська область, м. Суми, проспект М. Лушпи, буд. 7, кв. 38, Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 34933234),

які надалі разом іменуються Сторони , усвідомлюючи зміст та правові наслідки цієї мирової угоди, що укладається, розуміючи природу, права та обов`язки Сторін щодо цієї мирової угоди, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам`яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, діючи добровільно, з метою врегулювання Спору, не порушуючи права та інтереси третіх осіб, уклали цю мирову угоду (надалі - Мирова угода) про наступне:

1. Позивач заявляє, що відмовляється від вимог в частині стягнення з Відповідача 520 009 (п`ятсот двадцять тисяч дев`ять) гривень 37 копійок та з моменту підписання цієї Мирової угоди, не матиме жодних майнових чи будь-яких інших претензій до Відповідача, що випливають чи можуть випливати з Договору оренди нерухомого майна б/н від 8 лютого 2018 року.

2. Відповідач визнає та гарантує, що протягом 10 (десяти) днів, з моменту затвердження цієї Мирової Угоди судом, частину заборгованості перед Позивачем , яка дорівнює 342 000 (триста сорок дві тисячі) гривень 00 коп., буде погашена шляхом зарахування на банківський рахунок Позивача, що вказаний у цій Мировій угоді.

3. У разі невиконання Відповідачем п. 2 даної Мирової угоди з простроченням на 30 днів, Відповідач сплачує на користь Позивача штраф у розмірі 30 000 грн. (тридцять тисяч грн.) 00 коп. У разі подальшого невиконання п. 2 цієї Мирової угоди Відповідач сплачує на користь Позивача штраф у розмірі 30 000 грн. (тридцять тисяч грн.) 00 коп. за кожні наступні 30 днів прострочення (невиконання або неповного виконання) умов Мирової угоди до дня фактичного його виконання.

4. Відповідач і Позивач заявляють, що ні в процесі; укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

5. Відповідач і Позивач заявляють, що орендоване майно на підставі Договору оренди нерухомого майна б/н від 8 лютого 2018 року вважається фактично переданим (повернутим) та отриманим Позивачем до підписання цієї Мирової угоди у належному стані та щодо його стану Позивач не має до Відповідача будь-яких претензій чи вимог.

6. У разі затвердження цієї Мирової угоди Господарським судом Сумської області, ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом.

7. У разі невиконання затвердженої судом цієї Мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

8. Дана Мирова угода повністю погоджена Позивачем та Відповідачем , укладена українською мовою, є обов`язковою для виконання Позивачем та Відповідачем , і набирає законної сили з моменту її затвердження судом.

9. Позивач та Відповідач , з даною Мировою угодою ознайомлені, заперечень не мають.

10. Мирова угода складена у трьох однакових примірниках: по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник - для матеріалів судової справи № 920/1342/20, яка знаходиться на розгляді Господарського суду Сумської області.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ФЛОРІС-С ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

КЛЕВЕР-МЕД

Місцезнаходження: 400035, Сумська обл., Місцезнаходження: 40007, Сумська обл.,

м. Суми, пр-кт М.Лушпи, буд. 7, кв. 38. м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 1.

Ідентифікаційний код юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи

в ЄДРПОУ 34933234 в ЄДРПОУ 31547802

р/р НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2

в АТ КРЕДОБАНК , МФО 325365 в ПАТ КБ Глобус , МФО 380526

E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 Тел. НОМЕР_4

Тел. НОМЕР_3

2. Провадження у справі закрити .

3. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня складення повного судового рішення до Північного апеляційного господарського суду, з урахуванням пп. 17.5. п. 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України.

4. Ухвала дійсна для пред`явлення до 06.03.2024.

Суддя господарського суду Сумської області - Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна

Стягувач - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛЕВЕР-МЕД" (40007, Сумська область, м. Суми, вул. Марко Вовчок, буд. 1, код ЄДРПОУ 31547802) .

Боржник - Приватне підприємство "Флоріс-С" (40035, Сумська область, м. Суми, проспект М.Лушпи, буд. 7, кв. 38, код ЄДРПОУ 34933234).

Повний текст ухвали складено 26.02.2021.

Суддя Є.А. Жерьобкіна

Дата ухвалення рішення 24.02.2021
Зареєстровано 26.02.2021
Оприлюднено 26.02.2021

Судовий реєстр по справі 920/1342/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.02.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 01.02.2021 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 31.12.2020 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону