ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року справа № 925/1565/20 м. Черкаси

Господарський суд Черкаської області у складі судді Дорошенка М.В., розглянувши в порядку письмового провадження справу №925/1565/20 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ШРБУ-48" до Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації про стягнення 89110,80 грн.,

УСТАНОВИВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШРБУ-48" (далі також - позивач) звернулося до Господарського суду Черкаської області з позовом до Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації (далі також - відповідач) про стягнення 89110,80 грн. заборгованості за укладеним між сторонами договором про закупівлю послуг за державні кошти від 15.06.2020 №27.

У позові позивач також просить господарський суд стягнути з відповідача на користь позивача сплачений останнім судовий збір в сумі 2102,00 грн.

В обґрунтування позову позивач вказав на невиконання відповідачем своїх зобов`язань за укладеним між сторонами договором про закупівлю послуг за державні кошти від 15.06.2020 №27 в частині оплати наданих позивачем послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання функції замовника експертизи під час проходження експертизи кошторисної частини такої документації.

Ухвалою від 07.02.2020 Господарський суд Черкаської області прийняв позовну заяву позивача до розгляду, відкрив провадження у справі №925/1565/20, визнав її малозначною, вирішив розглядати цю справу у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та встановив сторонам строки для подання заяв по суті справи.

18 січня 2021 року до Господарського суду Черкаської області надійшло письмове пояснення відповідача, яким він заперечив проти позову, зазначивши при цьому, що не підписав акт надання послуг на виконання проектних робіт та відшкодування вартості понесених витрат за проведення експертиз за договором від 15.06.2020 №27, оскільки при розробленні тендерної документації було невірно визначено послугу в частині виготовлення проектно - кошторисної документації, чим порушено норми п. 2 Розділу 2 Порядку визначення предмету закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку i торгівлі України від 17.03.2016 №454, ГБН Г. 1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт" та Методичної вказівки щодо складу та змісту проектної документації на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування MB 37641918-751:2016. Відповідно до Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015 - (CVP) виготовлення проектно - кошторисної документації визначено за кодом 71320000-7 "Послуги з інженерного проектування", а поточний середній ремонт, згідно з інформацією у закупівлі, за кодом 45230000-8 "Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку, та електропередач, шосе, доріг, аеродромів i залізничних доріг, вирівнювання поверхонь". Закон не передбачає укладати один договір за різними предметами закупівлі.

Інші заяви і клопотання сторін у справі №925/1565/20 до Господарського суду Черкаської області не надійшли.

Дослідивши наявні у справі №925/1565/20 матеріали, господарський суд зауважує таке.

15 червня 2020 року відповідач як замовник і позивач як підрядник уклали між собою договір про закупівлю послуг за державні кошти №27 (далі також - договір від 15.06.2020 №27) (а.с. 9 - 20).

Відповідно до п. 1.1 договору від 15.06.2020 №27 підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій надати послуги з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241103 Іваньки - Паланочка - Молодецьке, км 0+000 - км 1+200, Маньківський район, Черкаська область (надалі - послуги) відповідно до технічного завдання та проектно-кошторисної документації, розробленої підрядником та яка пройшла державну експертизу, в межах фактичного обсягу видатків відповідно до ДК 021:2015:45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт". Замовник зобов`язується прийняти надані згідно із цим договором та чинним законодавством України належним чином послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів передбачених на ці цілі на його рахунок. Об`єкт будівництва: автомобільна дорога загального користування місцевого значення О 241103 Іваньки - Паланочка - Молодецьке, км 0+000 - км 1+200, Маньківський район, Черкаська область.

У п. 1.2 договору від 15.06.2020 №27 його сторони вказали таке найменування послуг: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241103 Іваньки - Паланочка - Молодецьке, км 0+000 - км 1+200, Маньківський район, Черкаська область, в тому числі:

- виготовлення проектно-кошторисної документації, що визначається на підставі зведеного кошторису виготовлення проектно-кошторисної документації (додаток 3 до договору);

- виконання функцій замовника експертизи під час проходження експертизи кошторисної частини проектної документації, що визначається на підставі розрахунку вартості виконання функції замовника та проходження експертизи проектно - кошторисної документації (додаток 4 до договору);

- виконання будівельно - монтажних робіт, що визначається на підставі договірної ціни на будівництво (додаток 5 до договору);

- здійснення авторського нагляду під час виконання будівельно - монтажних робіт, що визначається на підставі кошторису на надання послуг з виконання авторського нагляду по об`єкту (додаток 6 до договору).

Згідно з п. 3.1 договору від 15.06.2020 №27 загальна вартість робіт за цим договором складає 3870962,00 грн. з ПДВ та визначається на підставі зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва (додаток 2 до договору):

підлягають виконанню роботи у 2020 році на суму 3870962,00 грн.

Пунктом 4.1 договору від 15.06.2020 №27 передбачено, що замовник здійснює платежі за фактично надані послуги на підставі наступних документів:

- акту (актів) приймання - передачі проектно - кошторисної документації про виконання робіт з розроблення проектно - кошторисної документації;

- акту (актів) приймання - передачі наданих послуг з виконання функції замовника та проходження експертизи проектно - кошторисної документації;

- акту (актів) приймання виконаних будівельних робіт форма №КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форма №КБ-3 при виконанні будівельно - монтажних робіт.

- акту (актів) приймання - передачі наданих послуг з авторського нагляду.

Фінансування за цим договором здійснюється відповідно до плану фінансування послуг (додаток 7 до договору).

Відповідно до п. 4.6 договору від 15.06.2020 №27 замовник зобов`язаний підписати подані підрядником документи, що підтверджують надання послуг за цим договором, або повернути такі документи з обґрунтуванням причини відмови від їх підписання протягом 10 (десяти) робочих днів з дня одержання.

Згідно з пп. 6.1.1 п. 6.1 договору від 15.06.2020 №27 замовник зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги відповідно до розділу IV договору.

Пунктом 10.1 договору від 15.06.2020 №27 його сторони передбачили, що цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє в частині виконання робіт до останнього терміну, зазначеного в календарному графіку виконання робіт, в частині розрахунків по договору до повного розрахунку.

До договору від 15.06.2020 №27 його сторони підписали такі додатки:

Додаток 1 - Календарний графік надання послуг (а. с. 21);

Додаток 2 - Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва (а. с. 22-23);

Додаток 3 - Зведений кошторис виготовлення проектно-кошторисної документації (а. с. 24);

Додаток 4 - Розрахунок вартості виконання функції замовника та проходження експертизи проектно-кошторисної документації (а. с. 25);

Додаток 5 - Договірна ціна на будівництво (а. с. 26-27);

Додаток 6 - Кошторис на надання послуг з виконання авторського нагляду по об`єкту (а.с. 28);

Додаток 7 - План фінансування послуг (а. с. 29).

В додатку 1 до договору від 15.06.2020 №27 його сторони встановили такий графік надання послуг: Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241103 Іваньки - Паланочка - Молодецьке, км 0+000 - км 1+200, Маньківський район, Черкаська область липень - жовтень 2020 року.

Додатком 2 до договору від 15.06.2020 №27 його сторони передбачили зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва на загальну суму 3870962,00 грн. з ПДВ, в тому числі: вартість проектних робіт в сумі 70000,00 грн. без ПДВ і вартість експертизи проектної документації в сумі 4259,00 грн. без ПДВ., разом в сумі 74259,00 грн. і 14851,80 ПДВ.

В додатку 3 до договору від 15.06.2020 №27 його сторони передбачили зведений кошторис виготовлення проектно-кошторисної документації на суму 89110,80 грн. з ПДВ, у тому числі: проектні роботи на суму 70000,00 грн., експертиза кошторисної частини на суму 4259,00 грн. і 14851,80 ПДВ.

В додатку 4 до договору від 15.06.2020 №27 його сторони вказали розрахунок вартості виконання функції замовника та проходження експертизи проектно-кошторисної документації на суму 4259,00 грн. без ПДВ і на суму 5110,80 з ПДВ.

Додатком 5 до договору від 15.06.2020 №27 його сторони передбачили договірну ціну на будівництво в загальній сумі 3225801,67 грн. без ПДВ і відповідно в сумі 3870962,00 грн. з ПДВ.

Додатком 7 до договору від 15.06.2020 №27 його сторони встановили такий план фінансування послуг: у 2020 році - 3870962,00 грн.

На замовленням позивача Черкаський відділ комплексного проектування ДП "Укрдіпродор" виготовив і передав позивачу проектно - кошторисну документацію на об`єкт: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241103 Іваньки - Паланочка - Молодецьке, км 0+000 - км 1+200, Маньківський район, Черкаська область", що підтверджується договором від 15.06.2020 №195 (а. с. 30-35) і накладною від 07.09.2020 №195 (а. с. 36), актом здачі-приймання робіт від 07.09.2020 №195 (а. с. 37), а Черкаська філія товариства з обмеженою відповідальністю "Перша будівельна експертиза" провела експертизу кошторисної частини цієї документації, що підтверджується договором на виконання експертизи проекту від 14.08.2020 №1-200811 (а. с. 38-41)і актом приймання-передачі виконаних робіт від 27.08.2020 №1-200811 (а. с. 42).

Листом від 10.08.2020 №654/04.02-30 (а. с. 55) відповідач погодив проектну документацію на об`єкт: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241103 Іваньки - Паланочка - Молодецьке, км 0+000 - км 1+200, Маньківський район, Черкаська область".

07 жовтня 2020 року із супровідним листом від 06.10.2020 №1022 (а. с. 43-44) позивач надав відповідачу для підписання акт №172 надання таких послуг: виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241103 Іваньки - Паланочка - Молодецьке, км 0+000 - км 1+200, Маньківський район, Черкаська область" вартістю 70000,00 грн. без ПДВ і проведення експертизи кошторисної частини цієї проектно-кошторисної документації вартістю 4259,00 грн. без ПДВ, а разом на суму 74259,00 грн. без ПДВ і відповідно на суму 89110,80 грн. з ПДВ (а. с. 45).

Відповідач вказаний акт надання послуг не підписав і листом 12.10.2020 №1032/01-23 (а. с. 46,47) запропонував зменшити вартість договору на вартість виготовлення проектно-кошторисної документації, виконання функцій замовника експертизи кошторисної частини проектної-кошторисної документації і здійснення авторського нагляду під час виконання будівельно-монтажних робіт.

Відмова відповідача від підписання вказаного акту надання послуг й від оплати вказаних у ньому послуг й спричинила цей спір.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Основними видами господарських зобов`язань є майново-господарські зобов`язання та організаційно-господарські зобов`язання.

Частина 1 ст. 174 Господарського кодексу України передбачає можливість виникнення господарських зобов`язань з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Згідно з ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).

Статтею 204 Цивільного кодексу України встановлено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту.

Статтею 530 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У ст. 629 Цивільного кодексу України зазначено, що договір є обов`язковим для виконання.

Частина 2 ст. 20 Господарського кодексу України передбачає право кожного суб`єкта господарювання на захист своїх прав і законних інтересів шляхом присудження до виконання обов`язку в натурі.

З огляду на викладені вище обставини та норми чинного законодавства Господарський суд Черкаської області дійшов таких висновків.

Договір від 15.06.2020 №27 є господарським договором, з якого у його сторін виникли майново-господарські зобов`язання, зокрема, у позивача - виготовити проектно-кошторисну документацію на об`єкт: "Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241103 Іваньки - Паланочка - Молодецьке, км 0+000 - км 1+200, Маньківський район, Черкаська область" і виконати функції замовника експертизи такої документації під час проходження нею експертизи її кошторисної частини, а у відповідача прийняти від позивача за актом приймання-передачі ці послуги і своєчасно оплатити їх.

Недійсність договору від 15.06.2020 №27 як правочину прямо не встановлена законом і він не визнавався судом недійсним.

Отож в силу ст. 204 Цивільного кодексу України договір від 15.06.2020 №27 наразі є правомірним (дійсним), тому підлягає безумовному виконанню його сторонами.

З одержанням від позивач акту надання послуг №172 на надані за договором від 15.06.2020 №27 послуги відповідач зобов`язаний був протягом десяти днів розглянути цей акт, підписати його і до закінчення 2020 року оплатити вказані у ньому послуги, а у разі наявності законних підстав для відмови у його підписанні - зазначити мотиви відмови.

Вказані відповідачем у своєму листі від 12.10.2020 №1032/01-23 підстави відмови від підписання наданого позивачем акту надання послуг є незаконними, оскільки вони фактично означають про односторонню відмову відповідача від виконання своїх зобов`язань за правомірним (дійсним) договором від 15.06.2020 №27, що за чинним законодавством не допускається.

Відповідач не виконав належним чином свої зобов`язання за договором від 15.06.2020 №27 щодо підписання наданого позивачем акту надання послуг №172 і не оплатив їх у встановлений цим договором строк до закінчення 2020 року на суму 89110,80 грн. з ПДВ і тим самим порушив право позивача на своєчасне одержання цієї суми коштів. Тому позивач в порядку захисту свого порушеного права вправі вимагати примусового виконання відповідачем своїх зобов`язань за договором від 15.06.2020 №27 в натурі шляхом стягнення з нього на свою користь 89110,80 грн. боргу.

За таких обставин позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

За платіжним дорученням від 01.12.2020 №55 позивач сплатив за подання позову 2102,00 грн. судового збору, який відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України у зв`язку і задоволенням позову слід покласти на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 129, 236-241, 252 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Черкаської області

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Судовий збір в сумі 2102,00 грн. покласти на відповідача.

Стягнути з Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації (вул. Хрещатик, 223, м. Черкаси, 18001, код ЄДРПОУ 40422357) на користь ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШРБУ-48" (вул. Незалежності, 27, м. Умань, Черкаська область, 20300, код ЄДРПОУ 39835082) - 89110,80 грн. (вісімдесят дев`ять тисяч сто десять гривень 80 коп.) боргу та 2102,00 грн. (дві тисячі сто дві гривні 00 коп.) судового збору.

Це рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Це рішення протягом двадцяти днів з дня його ухвалення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду.

СУДДЯ М.В. Дорошенко

Дата ухвалення рішення 01.03.2021
Зареєстровано 01.03.2021
Оприлюднено 02.03.2021

Судовий реєстр по справі 925/1565/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 06.04.2021 Господарський суд Черкаської області Господарське
Рішення від 01.03.2021 Господарський суд Черкаської області Господарське
Ухвала від 07.12.2020 Господарський суд Черкаської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону