ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2021 р. Справа№200/8919/20-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов`янськ, вул. Добровольського, 1

Донецький окружний адміністративний суд у складі судді Шинкарьової І.В., при секретарі судового засідання Заїченко Я.В. розглянувши в порядку загального позовного провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області про визнання дій відповідача щодо перерахунку пенсії протиправними та зобов`язання здійснити певні дії, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач, ОСОБА_1 звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з позовною заявою до Головного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області, в якій, з урахування збільшення позовних вимог від 04 листопада 2020 року, просить суд:

Визнати бездіяльність Головного управління Пенсійного Фонду України у Донецькій області щодо фактичного не проведення на користь позивача перерахунку пенсії в повному обсязі з урахуванням всіх складових грошового забезпечення та документів, що містяться в пенсійній справі,враховуючи оновлену довідку про додаткові види грошового забезпечення для перерахунку пенсії за №48/05-97-06-02-22 від 22.07.2020, протиправною.

Зобов`язати Головне управління Пенсійного Фонду України у Донецькій області здійснити перерахунок пенсії, із зазначенням основних і додаткових видів грошового забезпечення з урахуванням вислуги років у розмірі 65% з таких складових: посадового окладу - 7470,0 грн., окладу за спеціальним званням - 1480,00 грн., надбавки за вислугу років - 4475,0 грн., а усього, основного розміру пенсії - 8726.25 грн. та додаткових видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці підряд перед звільненням згідно оновленої довідки №48/05-97-06-02-22 від 22.07.2020, що становить 5144,18 грн., а саме: надбавки за високі досягнення у праці у сумі 23140,67 грн., доплати за роботу у нічний час у сумі 797.25 грн., надбавки за таємність у розмірі 15% посадового окладу у сумі 1498,77 грн., щомісячної премії у сумі 98023,63 грн. з дати виникнення права на такий перерахунок, тобто з 05.03.2019.

Зобов`язати Головне управління Пенсійного Фонду України у Донецькій області виплатити позивачу з 05.03.2019 розмір не донарахованої та не сплаченої пенсії, враховуючи додаткові види грошового забезпечення згідно оновленої довідки №48/05-97-06-02-22 від 22.07.2020, з урахуванням різниці фактично сплаченої суми пенсії.

В обґрунтування вимог позивач посилався на те, що з 2016 року йому призначена пенсія відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб». У зв`язку з прийняттям Кабінетом міністрів України постанови від 30 серпня 2017 року №704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» позивачу в березні 2018 року відповідачем проведено перерахунок пенсії. Позивач зазначає, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019, в адміністративній справі № 826/3858/18, визнано протиправними та не чинними пункти 1,2 постанови №103 та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку №45. З огляду на вищенаведене, з 05.03.2019 - з дня набрання чинності судовим рішенням у справі № 826/3858/18 виникли підстави для перерахунку позивача пенсії, призначеної згідно із Законом № 2262-ХІІ, з урахуванням розміру посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням та відсоткової надбавки за вислугу років, а також додаткових видів грошового забезпечення, оскільки з цієї дати він як пенсіонер, має право на отримання пенсії, виходячи з розміру складових, розрахованих згідно з постановою № 704 у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону №2262-ХІІ та статті 9 Закону №2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991. Тому, позивач, 25.06.2020 на адресу уповноваженого органа, а саме, ГУ ДПС у Донецькій області спрямовано листа щодо отримання довідки про додаткові види грошового забезпечення. ГУ ДПС у Донецькій області було спрямовано довідку позивачу й відповідачу. Розмір пенсії після перерахунку не змінився та складає 10438,25грн. Позивач зазначає, що після перерахунку пенсії розмір пенсії не змінився. Позивач вважає такі дії відповідача щодо перерахунку пенсії позивача протиправними, тому з звернувся до суду з даною позовною заявою.

Представником відповідача до суду надано відзив на позовну заяву, в якому просив в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі та зазначив, що ГУ ПФУ в Донецькій області з вимогами, викладеними в адміністративному позові, не погоджується. Вказує, що на виконання вимог постанови КМУ № 103 та з урахуванням постанови КМУ № 704 позивачу здійснено перерахунок пенсії з 01 січня 2018 року на підставі довідки Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області від 21 березня 2018 року №131/05-99-05-02-21а. В означеній довідці визначені такі складові, як: посадовий оклад, оклад за військовим званням полковник податкової міліції, надбавка за стаж служби 50%. Одночасно з прийняттям постанови КМУ № 704 втратили свою чинність постанови, які встановлювали розміри грошового забезпечення для означеної категорії осіб до 01 березня 2018 року, а саме постанова КМУ № 1294 та постанова КМУ №268. Із урахуванням наведеного, підвищення до пенсії, передбачене постановою КМУ №268 не може застосовуватись до грошового забезпечення, обчисленого на іншій підставі, ніж Постанова № 1294, яка втратила чинність, а тому відсутні підстави для проведення підвищення до пенсії відповідно до постанови КМУ № 268 в контексті перерахунку такої із застосуванням розмірів складових грошового забезпечення визначеного постановою КМУ № 704. Після визнання протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови КМУ № 103 та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку № 45, з 05 березня 2019 року діють положення пункту 5 Порядку № 45, в редакції, що діяла до внесення в нього змін постановою КМУ № 103, а саме: «Додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, скасовані чи такі, що не виплачуються на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами), крім зазначених у абзаці шостому цього пункту, для перерахунку пенсії не враховуються». Таким чином діючим законодавством не передбачено перерахунок пенсії на підставі додаткових документів, наданих пенсіонером, які свідчать про отримання ним перед звільненням додаткових видів грошового забезпечення, які скасовані, та після здійснення йому перерахунку пенсії у зв`язку із підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців. Зазначає, що довідка від 09 вересня 2020 року № 51/05-97-06-02-22 про додаткові види грошового забезпечення із зазначенням складових, передбачених постановою КМУ № 268, видана після втрати чинності вказаної постанови, тому в силу приписів статті 58 Конституції України не мас зворотної дії в часі та не може бути застосована відповідачем під час здійснення перерахунку. Щодо визначення середньомісячних сум додаткових видів грошового забезпечення у розмірі 3343 гривні 72 копійки, відповідач вказує, що простим математичним розрахунком можливо встановити, що сума середньомісячних додаткових видів ГЗ відповідно до довідки від 09 вересня 2020 року №51/05-97-06-02-22 не може становити 3343 гривні 72 копійки (з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей» № 393 від 17 липня 1992 року). Оскільки середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Вказаний розрахунок здійснюється виключно при первинному призначенні пенсії та не застосовується при подальших перерахунках. Крім того, визначення сум середньомісячних додаткових видів ГЗ є виключною компетенцією Головного управління, а не Суду чи Позивача.

Позивачем до суду подано відповідь на відзив, відповідно до змісту якого із відзивом відповідача не погоджується. Зазначає, що доводів позовної заяви обставини, які викладені у відзиві на позовну заяву, не спростовують. Більш того вказує, що відомості у відзиві не відповідають обставинам справи та не ґрунтуються на законі, а перерахунок його пенсії на підставі нової довідки слід здійснити починаючи з 05.03.2019, адже саме тоді виникли відповідні підстави.

Ухвалою суду від 05 жовтня 2020 року відкрито провадження у справі № 200/8919/20-а та призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження.

Ухвалою суду від 04 грудня 2020 року розгляд справи вирішено здійснювати в порядку загального позовного провадження та замінено засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Ухвалою суду від 02 лютого 2021 року закрито підготовче провадження та призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 16 лютого 2021 року о 16:00 год.

Дослідивши письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, надані докази, суд встановив наступне.

ОСОБА_1 перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області та з 30 січня 2016 року отримує пенсію за вислугу років, призначену відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (далі Закон №2262), що підтверджується копією пенсійного посвідчення серії НОМЕР_1 .

На виконання постанови КМУ України від 21.02.2018 №103 «Про перерахунок пенсії особам, які звільненні з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (далі постанова №103) позивачу з 01.01.2018 було перераховано пенсію на підставі довідки ГУ ДПС в Донецькій області від 21.03.2018№131/05-99-05-02-21а про грошове забезпечення станом на 01.03.2018, яке становило - 13425,00 грн., а саме: окладу за посадою - 7470,00 грн., окладу за спеціальним званням 1480, 00 грн., надбавки за вислугу років 4475,00 грн.

Позивачем 25.06.2020 на адресу ГУ ДПС у Донецькій області спрямовано листа щодо отримання довідки про додаткові види грошового забезпечення.

У відповіді ГУ ДПС у Донецькій області за №60488/10/05-99-13-02-22 від 24.07.2020, позивача повідомлено, що листом за №3056/10/05-97-08 від 22.07.2020 спрямовано оновлену довідку про додаткові види грошового забезпечення для перерахунку пенсії за №48/05-97-06-02-22 від 22.07.2020.Вказана довідка містить щомісячні додаткові види грошового забезпечення ( надбавки, доплати, підвищення та премії за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільнення), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деякі інших осіб», вбачається, що вона видана позивачу про те,що додаткові види грошового забезпечення в ГУ ДФС у Донецькій області за період проходження служби з 01.01.2014 по 31.12.2015 становить: Надбавка (постанови КМУ від 09.03.2006 № 268) надбавка за високі досягнення у праці (у розмірі 50 посадового окладу, надбавки за спеціальне звання та вислугу років) - 23140,67 грн., доплата за роботу у нічний час - 797,25 грн.,Надбавка за таємність 15% посадового окладу (постанова КМУ від 15.06.1994 № 414) надбавка за таємність - 1498,77 грн., та щомісячна премія (постанова КМУ від 09.03.2006 № 268) - 98023,63 грн.

Відповідно до змісту листа № 6592-6774/к-09/8-0500/20 від 15.09.2020 від ГУ ПФУ у Донецькій області позивачу повідомлено наступне, що відповідачем 20.08.2020 отримано довідку від 22.07.2020 №48/05-97-06-02-22 на заміну раніше надісланої довідки про щомісячні додаткові види грошового забезпечення для перерахунку пенсії від Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області. 26.08.2020 Головним управлінням проведено перерахунок раніше призначеної пенсії з урахуванням уточнених сум грошового забезпечення. Розмір пенсії після перерахунку не змінився та складає 10438,25грн.Пенсію обчислено до вимог чинного законодавства.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, судом враховано наступне.

Відповідно до частини 2статті 19 Конституції Україниоргани державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцієюта законами України.

Частиною 1статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 року №2011-XII(далі - Закон №2011-XII) встановлено, що держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

Згідно з частинами 2, 3статті 9 Закону №2011-XIIдо складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

Таким чином, до складу грошового забезпечення військовослужбовців входять чотири види складових: 1) посадовий оклад; 2) оклад за військовим званням; 3) щомісячні додаткові види грошового забезпечення; 4) одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Частиною 1статті 15 Закону №2011-XIIвизначено, що пенсійне забезпечення військовослужбовців після звільнення їх з військової служби провадиться відповідно до Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Однією з умов пенсійного забезпечення військовослужбовців є визначення видів грошового забезпечення, які враховуються при обчисленні пенсій.

Так, частиною 3статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року №2262-XII(далі - Закон №2262-XII) визначено, що пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цимЗаконом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 7постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року №393«Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей» пенсії обчислюються з таких видів грошового забезпечення: відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням; щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.

Пунктом 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 30 серпня 2017 року №704 встановлено, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

З огляду на викладене, положенняЗакону №2262-ХІІкореспондуються з положеннями Постанови №704, які визначають умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, зокрема осіб, звільнених з військової служби, та мають на меті реалізацію цими особами, конституційного права на державне пенсійне забезпечення і спрямовані на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України, передбачають включення до грошового забезпечення, з розміру якого обчислюється пенсія, лише щомісячні основні види грошового забезпечення, до яких належать: посадовий оклад, оклад за військовим званням, процентна надбавка за вислугу років, а також щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії.

Тобто при обчисленні пенсії не враховуються такі складові грошового забезпечення як одноразові додаткові види грошового забезпечення, зокрема щорічні, щоквартальні, разові додаткові види грошового забезпечення, крім щомісячних, або тих, що виплачуються раз на місяць, в даному випадку це щомісячна додаткова грошова винагорода.

Факт сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування не є безумовною підставою для включення виплати, з якої цей внесок утримано, до грошового забезпечення з якого обчислюється пенсія, та має значення лише для включення до цього грошового забезпечення складових з переліку, визначеногостаттею 43 Закону №2262-ХІІ, який є вичерпним.

Питання перерахунку раніше призначених пенсій регламентованостаттею 63 Закону №2262-XII, згідно із якою перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей у зв`язку із введенням в дію цьогоЗаконупровадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цьогоЗакону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цьогоЗакону.

Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв`язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Отже, Кабінету Міністрів України надано право на встановлення умов та порядку перерахунку пенсій, а також розміри складових грошового забезпечення для такого перерахунку.

Кабінет Міністрів України постановою від 13.02.2008 № 45 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення змін допостанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393" затвердив Порядок № 45.

Відповідно до п. 1 і 5 Порядку № 45 у редакції, що діяла до 24.02.2018, передбачалося наступне. Перерахунок раніше призначених відповідно доЗакону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"(далі - Закон) пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом (далі - особи), або у зв`язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством.

Для перерахунку пенсій грошове забезпечення враховується у розмірі, встановленому за відповідною посадою (посадами), в межах визначеної законодавством максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з урахуванням таких його видів:

- посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України або керівником державного органу у межах його повноважень на момент виникнення права на перерахунок за відповідною посадою та військовим (спеціальним) званням;

- надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, почесне звання "заслужений" чи "народний", службу в умовах режимних обмежень, спортивні звання, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук та вчене звання - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені особі;

- щомісячні надбавки, доплати та підвищення, конкретні розміри яких за відповідними посадами (категоріями) установлені Кабінетом Міністрів України - у зазначених розмірах на момент виникнення права на перерахунок;

- інші щомісячні надбавки, доплати (крім доплати, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення до і після запровадження нових умов його виплати), підвищення та щомісячна премія - у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію;

- щомісячні надбавки за особливі умови служби (крім надбавки за службу у віддаленій місцевості) особам, звільненим з військової служби, які проходили службу та обслуговували ядерну зброю на об`єктах "С", у складальних бригадах ремонтно-технічних баз, у складі екіпажів атомних підводних човнів, на території військових полігонів, де проводилися випробування ядерної зброї або навчання із застосуванням такої зброї, та у військових частинах, що обслуговували космодром "Байконур", якщо такі надбавки виплачувалися їм на день звільнення із служби у відсотках посадового окладу, що встановлювалися до 1 січня 2008 р. для обчислення розміру пенсії, але не більше розміру надбавок за особливі умови служби відповідно до законодавства.

При цьому, додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, скасовані чи такі, що не виплачуються на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами), крім зазначених у абзаці шостому цього пункту, для перерахунку пенсії не враховуються.

Згідно з п. 3 Порядку №45 для перерахунку пенсії уповноважені органи мали готувати довідки про розмір грошового забезпечення кожної відповідної особи за формою згідно із додатком 2. Такі довідки видаються державним органом, з якого особи були звільнені із служби, якщо інше не передбачено цим Порядком.

В подальшому, 21.02.2018 Кабінетом Міністрів України на виконання вимогст. 63 Закону №2262-ХІІбула прийнята Постанова №103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб", якою були внесені зміни до Порядку №45.

Так, за змістом п. 1 Порядку №45 (у редакціїПостанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №103) пенсії, призначені відповідно доЗакону №2262-ХІІ, у зв`язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно ізЗаконом, перераховуються на умовах та в розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

Абзацом 1 п. 5 Порядку №45 (в редакціїПостанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №103) було визначено, що під час перерахунку пенсій використовуються такі види грошового забезпечення, як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням.

При цьому у Додатку 2 до Порядку №45 міститься форма довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, якупостановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №103було викладено в новій редакції, в якій відсутні такі складові грошового забезпечення, як щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення), а також премії.

Разом з тим, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019, в адміністративній справі №826/3858/18, були визнані протиправними та нечинними пункти 1, 2Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №103та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку №45, внесені такою Постановою Уряду.

Постановою Верховного Суду від 12.11.2019 у справі №826/3858/18 (адміністративне провадження № К/9901/10882/19) вказані судові рішення були залишені без змін.

Таким чином, оскільки зміни внесеніпостановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №103, зокрема, до додатку 2 до Порядку №45, в якому визначено форму довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії, були у судовому порядку визнані нечинними, відтак з 05.03.2019 - тобто, дня набрання законної сили рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 у справі № 826/3858/18 діє редакція додатку 2 до Порядку № 45, яка діяла до зазначених змін.

Водночас алгоритм дій, який повинні вчинити, зокрема ГУ ПФУ та Донецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у зв`язку із втратою чинності положеннями пунктів 1, 2 постанови № 103 та змін до пункту 5 і додатку 2 Порядку №45 не змінився.

Зокрема, на час звернення позивача до відповідача - 1 із заявою про видачу оновленої довідки про розміри його грошового забезпечення пункт 3 Порядку № 45 передбачав, що на підставі списків уповноважені органи готують довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, для кожної особи, зазначеної в списку, за формою згідно з додатками 2 і 3 (далі - довідки) та у місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України.

Довідки видаються державним органом, з якого особи були звільнені із служби, якщо інше не передбачено цим Порядком.

При дослідженні судом довідки від 09 вересня 2020 року № 51/05-97-0602-22, встановлено, що ця довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премії за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням ) що подається для призначення пенсії відповідно до Закону « Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», яка містить інформацію щодо додаткових видів грошового забезпечення, які отримував позивач з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року.

Законодавство не передбачає перерахунок пенсії на підставі додаткових документів, наданих пенсіонером, які свідчать про отримання ним перед звільненням додаткових видів грошового забезпечення та після здійснення йому перерахунку пенсії у зв`язку із підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців. Зазначені в довідці відомості, повинні були бути враховані відповідачем при призначенні пенсії позивачу.

Як вже зазначалось згідно з абз. 1 пункту 5 Порядку №45, для перерахунку пенсій грошове забезпечення враховується у розмірі, встановленому за відповідною посадою (посадами). Таким чином, для перерахунку пенсії позивачу (уповноваженому органу) необхідно надати відповідачу довідку про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсії, що відрізняється тим, що в ній зазначаються види грошового забезпечення на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням, які були у позивача.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку, що оновлена довідка яка за формою та змістом необхідна для перерахунку пенсії, відповідачу не надавалась.

Відповідно до частини 1статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановленихстаттею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин (частина 2статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України).

За змістомстатті 90 Кодексу адміністративного судочинства України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), що міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до пункту 30 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі "Hirvisaari v. Finland" від 27 вересня 2001 року, рішення судів повинні достатнім чином містити мотиви, на яких вони базуються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані. Згідно пункту 41 висновку №11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень, обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку, що позовні вимоги не підлягають задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України судовий збір не підлягає відшкодуванню.

Керуючись статтями 2-17, 19-20, 42-47, 55-60, 72-77, 90, 94-99, 122, 124-125, 132, 139, 143, 159-165, 168, 171, 173, 192-196, 224, 225-228, 229-230, 241, 243, 245, 246, 250, 255, 293, 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В :

У задоволенні адміністративного позову ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України у Донецькій області про визнання бездіяльність відповідача щодо фактичного не проведення на користь позивача перерахунку пенсії в повному обсязі з урахуванням всіх складових грошового забезпечення та документів, що містяться в пенсійній справі, враховуючи оновлену довідку про додаткові види грошового забезпечення для перерахунку пенсії за №48/05-97-06-02-22 від 22.07.2020, протиправною; зобов`язання відповідача здійснити перерахунок пенсії, із зазначенням основних і додаткових видів грошового забезпечення з урахуванням вислуги років у розмірі 65% з таких складових: посадового окладу - 7470,0 грн., окладу за спеціальним званням - 1480,00 грн., надбавки за вислугу років - 4475,0 грн., а усього, основного розміру пенсії - 8726.25 грн. та додаткових видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці підряд перед звільненням згідно оновленої довідки №48/05-97-06-02-22 від 22.07.2020, що становить 5144,18 грн., а саме: надбавки за високі досягнення у праці у сумі 23140,67 грн., доплати за роботу у нічний час у сумі 797.25 грн., надбавки за таємність у розмірі 15% посадового окладу у сумі 1498,77 грн., щомісячної премії у сумі 98023,63 грн. з дати виникнення права на такий перерахунок, тобто з 05.03.2019.; зобов`язання відповідача виплатити позивачу з 05.03.2019 розмір не донарахованої та не сплаченої пенсії, враховуючи додаткові види грошового забезпечення згідно оновленої довідки №48/05-97-06-02-22 від 22.07.2020, з урахуванням різниці фактично сплаченої суми пенсії, - відмовити.

Вступна та резолютивна частини рішення оголошено у судовому засіданні 16 січня 2021 року. Повний текст рішення складено та підписано 01 березня 2021 року.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до п.п. 15-5 п. 15 розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя І.В. Шинкарьова

Дата ухвалення рішення 15.02.2021
Оприлюднено 05.09.2022

Судовий реєстр по справі 200/8919/20-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 15.02.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.02.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.02.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 19.01.2021 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.12.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.12.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.10.2020 Донецький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 200/8919/20-а

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону