ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року Справа № 620/4605/20

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Коренева А.О.

розглянувши у письмовому провадженні у місті Дніпро адміністративну справу за позовною заявою Головного управління ДПС у Чернігівській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Автоматизовані системи обліку енергоресурсів та інформаційні будівельні технології" про стягнення податкового боргу,-

ВСТАНОВИВ :

До Дніпропетровського окружного адміністративного суду звернулось Головне управління ДПС у Чернігівській області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Автоматизовані системи обліку енергоресурсів та інформаційній будівельні технології , в якому позивач просить суд: стягнути з відкритих рахунків в установах банку з Товариства з обмеженою відповідальністю Автоматизовані системи обліку енергоресурсів та інформаційній будівельні технології податковий борг у розмірі 692953,67 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що Товариство з обмеженою відповідальністю Автоматизовані системи обліку енергоресурсів та інформаційній будівельні технології`має податковий борг на загальну суму 692953,67 грн., який виник внаслідок несплати відповідачем узгоджених податкових зобов`язань, який визначений податковим повідомленням-рішенням. Сума боргу не сплачується відповідачем добровільно, а тому підлягає примусовому стягненню.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30 грудня 2020 року, відкрито провадження у справі за цим позовом та ухвалено судовий розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи у письмовому провадженні.

Цією ж ухвалою відповідачу було надано строк для подання письмового відзиву на позовну заяву - протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Ухвала суду про відкриття провадження направлена за місцем знаходження (реєстрації) відповідача, яке підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, однак, була повернута на адресу суду із відміткою за закінченням терміну зберігання (а.с. 41).

Згідно положень ст. 126 КАС України відповідач є належно повідомленим про розгляд справи Дніпропетровським окружним адміністративним судом.

Відповідачем у встановлений судом строк, письмових заперечень проти позову, пояснень чи доказів щодо заявлених позовних вимог, на підтвердження або спростування обставин, зазначених у позові, не надано, як і заяви про визнання позову.

Згідно із ч. 6 ст. 162 КАС України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини справи, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю Автоматизовані системи обліку енергоресурсів та інформаційній будівельні технології знаходиться на обліку як платник податків у ГУ ДПС у Чернігівській області і на даний час має податковий борг у сумі 692953,67 грн.

В інтегрованих картках платника податків станом на теперішній час за підприємством обліковується податковий борг по податку на додану вартість в сумі 692953,67 грн, що підтверджується податковим повідомленням - рішенням № 0002885304 від 14.01.2020 року, а також нарахованим розміром пені у сумі 85 058,67 грн. за несвоєчасну сплату податкового боргу відповідачу, на підставі п.п. 129.1.1 ст.129 Податкового кодексу України.

Відповідачем сформовано податкову вимогу форми Ю № 704-Ю від 24.03.2020 року яка направлена підприємству на адресу засобами поштового у зв`язку (а.с. 10).

Відповідно до положенням п.59.5. ст.59 ПК України, у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Надаючи правову оцінку відносинам, що виникли між сторонами, суд виходить з такого.

Відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно з п.п. 14.1.153. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - ПК України), податкова вимога - письмова вимога контролюючого органу до платника податків щодо погашення суми податкового боргу.

Підпунктом 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 ПК України, передбачено обов`язок платників податків сплачувати податки та збори у строки та в розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно з п.п. 36.1., п.п. 36.2. ст. 36 ПК України, податковим обов`язком визнається обов`язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи. Податковий обов`язок виникає у платника за кожним податком та збором.

Пунктами 54.1, 54.5, ст. 54 ПК України передбачено, що крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов`язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов`язання та/або пені вважається узгодженою. Якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового зобов`язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов`язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України платник податків зобов`язаний самостійно сплатити суму податкового зобов`язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов`язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов`язаний сплатити нараховану суму грошового зобов`язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення.

Податкове зобов`язання, самостійно визначене платником податків, оскарженню не підлягає (п.56.11 ст.56 Податкового кодексу України).

Відповідачем не сплачені узгоджені податкові зобов`язання в необхідних розмірах у встановлений законом термін.

Відповідач доказів оскарження податкового повідомлення-рішення суду не надав.

Таким чином, сума податкового боргу Товариства з обмеженою відповідальністю Автоматизовані системи обліку енергоресурсів та інформаційній будівельні технології складає - 692953,67 грн. та є обов`язковою для сплати.

Пунктом 87.2 ст. 87 ПК України визначено, що джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами.

Згідно пунктів 95.1., 95.2, 95.3 ст. 95 ПК України, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідно до п. 95.4 ст. 95 ПК України, контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1244 від 29.12.2010.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що позовні вимоги обґрунтовані, підтверджені відповідними доказами та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи наведене та беручи до уваги те, що відповідач заперечень проти позову та доказів про сплату податкового боргу в сумі сумі 692 953,67 грн. не надав, суд приходить до висновку, що позовна заява Головного управління ДПС у Чернігівській області про стягнення податкового боргу з Товариства з обмеженою відповідальністю Автоматизовані системи обліку енергоресурсів та інформаційній будівельні технології є обґрунтованою, відповідає дійсним обставинам та матеріалам справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Відповідно до частини 5 статті 250 Кодексу адміністративного судочинства України, датою ухвалення судового рішення в порядку письмового провадження є дата складення повного судового рішення.

Керуючись ст. ст. 139, 194, 242 - 246, 250, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовну заяву Головного управління ДПС у Чернігівській області (ЄДРПОУ- 43143966) до Товариства з обмеженою відповідальністю Автоматизовані системи обліку енергоресурсів та інформаційній будівельні технології (ЄДРПОУ - 42601547) про стягнення податкового боргу - задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Автоматизовані системи обліку енергоресурсів та інформаційній будівельні технології (ЄДРПОУ - 42601547) податковий борг у сумі 692 953,67 грн (шістсот дев`яносто дві тисячі дев`ятсот п`ятдесят три гривні 67 коп.) на користь держави шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, що обслуговують такого платника податків.

Розподіл судових витрат не здійснюється.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в строки, передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя А.О. Коренев

Дата ухвалення рішення 04.03.2021
Зареєстровано 05.03.2021
Оприлюднено 09.03.2021

Судовий реєстр по справі 620/4605/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 04.03.2021 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 30.12.2020 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 20.10.2020 Чернігівський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону