ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/724/21

Провадження № 1-кс/991/744/21

У Х В А Л А

01 березня 2021 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Крикливий В.В., за участі секретаря судового засідання Чумаченко А.О., представника заставодавця адвоката Сініченка І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката Сініченка І.С. в інтересах ОСОБА_1 про повернення застави,

в с т а н о в и в :

03.02.2021 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката Сініченка І.С. в інтересах ОСОБА_1 про повернення застави у кримінальному провадженні № 52021000000000013 від 12.01.2021 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Заява адвоката Сініченка І.С. обґрунтована тим, що детективами Національного бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000013. Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 01.07.2016 відносно підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 000 000 грн, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. На виконання зазначеної ухвали ОСОБА_1 внесено частину застави в сумі 730 000 грн.

Враховуючи те, що ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді застави була виконана частково, 03.08.2016 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_2 змінено на цілодобовий домашній арешт. На думку адвоката Сініченка І.С., з моменту зміни запобіжного заходу на домашній арешт, застава в розмірі 5 000 000 грн, обрана ухвалою від 01.07.2016 (частиною якої є сума 730 000 грн), втратила дію, а заставодавець фактично отримав право на повернення внесених коштів.

Адвокат звертає увагу на те, що на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 03.08.2016 прокурором і підозрюваним ОСОБА_2 були подані апеляційні скарги та 17.08.2016 ухвалою Апеляційного суду міста Києва скасована ухвала слідчого судді від 03.08.2016, до ОСОБА_2 застосовано аналогічний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 31.08.2016. Строк дії домашнього арешту неодноразово продовжувався, проте закінчився 03.02.2017 та до 09.07.2017 відносно ОСОБА_2 не було обрано жодного запобіжного заходу. Крім того, адвокат Сініченко І.С. звертає увагу на те, що ухвалою Солом`янського районного суду міста Києва від 09.02.2017 до підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді застави розміром 20 000 000 грн, а також на останнього покладено ряд процесуальних обов`язків.

З метою роз`яснення ухвали Апеляційного суду міста Києва від 17.08.2016 представник заставодавця звернувся до вказаного суду, проте 19.08.2016 йому було відмовлено у роз`ясненні ухвали про обрання ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. При цьому, з питань повернення застави суд апеляційної інстанції запропонував застовадавцю звернутись до Солом`янського районного суду міста Києва.

Посилаючись на наведені вище обставини та враховуючи те, що після зміни запобіжного заходу з застави на домашній арешт запобіжний захід у вигляді застави припинив свою дію, на думку адвоката Сініченка І.С., у відповідності до ч. 11 ст. 182 КПК України, у заставодавця ОСОБА_1 є всі підстави для повернення їй грошових коштів в сумі 730 000 грн.

У судовому засіданні адвокат Сініченко І.С. клопотання про повернення застави підтримав, пояснення надав аналогічні викладеним у клопотанні та просив його задовольнити. Додатково повідомив, що жодного рішення про звернення застави в дохід держави судом не приймалось, а тому застава, відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України, підлягає поверненню заставодавцю.

Заставодавець ОСОБА_1 , будучи належно повідомленою про час і місце розгляду клопотання, до залу суду не прибула, причини неявки не повідомила.

Прокурор Перов А.В. у судове засідання не з`явився, проте 08.02.2021 направив до суду письмові пояснення, в яких прохав провести судовий розгляд у його відсутність (а.с. 46).

Крім того, у своїх письмових поясненнях за № 16/1/4-40411-15 від 22.02.2021 прокурор Перов А.В. зазначив, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000013 від 12.01.2021 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Прокурор звертає увагу на хронологію подій у вказаному кримінальному провадженні, а саме на неодноразове обрання та зміну підозрюваному ОСОБА_2 запобіжних заходів, зокрема у вигляді застави. Зазначає, що ухвалою Вищого антикорупційного суду від 13.01.2021 до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 1 747 900 грн. За результатами апеляційного перегляду 26.01.2021 зазначену ухвалу від 13.01.2021 залишено без змін. Наразі у якості альтернативи застосованому запобіжного заходу судом визначено розмір застави ОСОБА_2 у розмірі 1 747 900 грн. Оскільки чинним КПК України передбачено повернення застави у випадку зміни або скасування запобіжного заходу, то у сторони обвинувачення відсутні правові підстави заперечувати проти зарахування/перерахування внесених коштів у якості застави за ОСОБА_2 на рахунок Вищого антикорупційного суду.

Заслухавши пояснення учасника судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є, серед іншого, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також те, щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 25 ст. 3 КПК України заставодавець є учасником кримінального провадження.

Згідно зі ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою (ч. 11 ст. 182 КПК України).

Згідно з п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу від 11.01.2012 № 15 застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління Державної судової адміністрації або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи:

- заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку;

- засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави;

- копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Відповідні положення засвідчують, що повернення застави здійснюється на підставі судового рішення, винесеного з огляду на закріплені в КПК України правила підсудності.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 15.02.2017 постановою прокурора Перова А.В. матеріали кримінального провадження № 5201500000000002 об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 32015100000000149 від 19.06.2015, яке в свою чергу 15.02.2016 об`єднано з кримінальним провадженням № 42015110000000121 від 19.03.2015 (а.с. 58).

26.07.2018 постановою прокурора Перова А.В. матеріали за підозрою ОСОБА_2 виділені з матеріалів кримінального провадження № 42015110000000121 від 19.03.2015 та виділеному провадженню присвоєний номер № 52018000000000748 (а.с. 66).

12.01.2021 постановою прокурора Перова А.В. з матеріалів досудового розслідування № 52018000000000748 від 26.07.2018 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_2 за фактом вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України та новому кримінальному провадженню присвоєно номер № 52021000000000013 (а.с. 69).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, здійснюється детективами НАБУ (а.с. 46).

Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 20.01.2020 вирішено питання підсудності кримінального провадження № 52021000000000013 Вищому антикорупційному суду (а.с. 116).

Відповідно до матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 01.07.2016 відносно підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 000 000 грн, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України (а.с. 71).

Як вбачається з копії платіжного доручення № 1 Приватного акціонерного товариства Комерційного банку Правекс-банк (далі - ПАТКБ) від 06.07.2016 та копії квитанції № FJB1618815325887 від 06.07.2016, на виконання зазначеної ухвали ОСОБА_1 внесено частину застави в сумі 730 000 грн (а.с. 6).

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 03.08.2016 запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_2 у вигляді застави змінено на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту (а.с. 83).

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 17.08.2016 ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 03.08.2016 скасовано та постановлено нову, якою до підозрюваного ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 31.08.2016. При цьому суд апеляційної інстанції звернув увагу на те, що саме прокурор у своїй апеляційній скарзі при зверненні до суду просив змінити запобіжний захід, застосований ухвалою від 01.07.2016 у вигляді застави, на інший - тримання під вартою (а.с. 11).

Отже, застава, яка була застосована ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 01.07.2016, припинила свою дію як запобіжний захід внаслідок її зміни на домашній арешт 03.08.2016 ухвалою слідчого судді.

З огляду на викладене, вважаю, що оскільки запобіжний захід у виді застави припинив свою дію та питання щодо повернення застави не вирішувалося, внесена застава підлягає поверненню заставодавцю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 182, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання адвоката Сініченка І.С. в інтересах ОСОБА_1 про повернення застави - задовольнити.

Повернути ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 730 000 (сімсот тридцять тисяч) гривень, внесені у виді застави на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 01.07.2016 (провадження № 1-кс/760/8905/16, справа № 760/7803/16-к) на рахунок № 37319001004186 Солом`янського районного суду міста Києва, код ЄДРПОУ 02896762, в Головному управлінні Державної казначейської служби України в місті Києві, код 820019, відповідно до платіжного доручення № 1 від 06.07.2016.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Крикливий

Дата ухвалення рішення 01.03.2021
Зареєстровано 05.03.2021
Оприлюднено 05.03.2021

Судовий реєстр по справі 991/724/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.03.2021 Вищий антикорупційний суд Кримінальне
Ухвала від 01.03.2021 Вищий антикорупційний суд Кримінальне
Ухвала від 16.02.2021 Вищий антикорупційний суд Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону