ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

04.03.2021Справа №910/3298/21

Суддя Господарського суду міста Києва Бойко Р.В., розглянувши позовну заяву Громадської організації "Професійно-технічний навчальний заклад "Спортивно-технічний центр "Відродження" (04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 46-А; ідентифікаційний код 21493254)

до Київської міської ради (01044, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 36; ідентифікаційний код 22883141)

про визнання права постійного користування земельними ділянками та скасування рішень,

В С Т А Н О В И В:

Громадська організація "Професійно-технічний навчальний заклад "Спортивно-технічний центр "Відродження" звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Київської міської ради, в якому просить суд визнати за позивачем право постійного користування земельними ділянками, кадастровий номер 8000000000:91:105:0008 та кадастровий номер 8000000000:91:105:0010, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 46-А, та скасування рішення Київської міської ради №449/6500 від 18.12.2018 та №450/6501 від 18.12.2018.

В обґрунтування позовних вимог Громадська організація "Професійно-технічний навчальний заклад "Спортивно-технічний центр "Відродження" вказує, що починаючи з 1969 року фактично користувалась трьома земельними ділянками 9110508 (8000000000:91:105:0008), 9110509 (8000000000:91:105:0009), 9110510 (8000000000:91:105:0010), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 46-А, на підставі рішення Виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих №1134 від 09.07.1969.

Однак, рішеннями Київської міської ради №449/6500 від 18.12.2018 та №450/6501 від 18.12.2018 земельні ділянки 8000000000:91:105:0009 та 8000000000:91:105:0010 передано в оренду на 25 років Благодійній організації "Фонд пам`яті "Бабин Яр" для будівництва, обслуговування та ремонту об`єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об`єктів зв`язку та дорожнього господарства, що, за твердженнями Громадської організації "Професійно-технічний навчальний заклад "Спортивно-технічний центр "Відродження", порушує її майнові права на вказані земельні ділянки та свідчить про невизнання відповідачем права користування позивача.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення її без руху, повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Частиною 3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Зважаючи на обрані позивачем способи захисту, категорію та складність справи, значення даної справи для сторін, характер спірних правовідносин, предмет доказування, суд приходить до висновку про доцільність здійснювати розгляд справи №910/3298/21 за правилами загального позовного провадження.

У прохальній частині позовної заяви Громадська організація "Професійно-технічний навчальний заклад "Спортивно-технічний центр "Відродження" просить суд залучити до участі у розгляді справи Благодійну організацію "Фонд пам`яті "Бабин Яр" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача.

Частиною 1 статті 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Зважаючи на те, що позивачем оскаржуються рішення Київської міської ради, якими передано земельні ділянки в оренду Благодійній організації "Фонд пам`яті "Бабин Яр", то суд вважає за необхідне залучити останню до участі у розгляді справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на її права або обов`язки.

За приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити учасникам справи строки для подання ними заяв по суті справи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 50, 176, 181, 233, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження .

3. Залучити до участі у справі Благодійну організацію "Фонд пам`яті "Бабин Яр" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100; ідентифікаційний код 33547081) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

4. Зобов`язати позивача направити залученій третій особі копію позовної заяви з додатками не пізніше двох днів з дня вручення копії даної ухвали, а докази такого направлення надати суду в строк до 15.03.2021.

5. Підготовче засідання призначити на 30.03.21 о 11:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань №41 (корпус В).

6. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. У відповідності до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

7. Зобов`язати позивача надати суду у підготовчому засіданні оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).

8. Запропонувати відповідачу у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали про відкриття провадження у справі надати суду:

- відзив на позов, складений з урахуванням вимог ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на чинне законодавство та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення, якщо такі докази не надані позивачем;

- докази направлення відзиву іншим учасникам справи.

9. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

10. Запропонувати позивачу у строк протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов надати суду відповідь на відзив на позов, а також докази направлення відповіді на відзив іншим учасникам справи.

11. Визначити відповідачу строк для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо такі будуть подані) з доказами їх направлення іншим учасникам справи - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив .

12. Встановити строк для подання пояснень третьою особою щодо позову та/або відзиву з доказами їх направлення іншим учасникам справи - протягом двадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

13. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення його представника у підготовче засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України може бути залишений без розгляду.

14. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Суддя Р.В. Бойко

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процес в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Дата ухвалення рішення 04.03.2021
Зареєстровано 05.03.2021
Оприлюднено 09.03.2021

Судовий реєстр по справі 910/3298/21

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.04.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону